O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 11 (od skupaj 11)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄36

Kaj sodi v pristojnost specializiranega oddelka in kdo o tem odloča

mag. Ana Testen, 26.9.2019

Sodišča

mag. Ana Testen, Pravna praksa, 36/2019Od uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-J), s katerim so pri okrožnih sodiščih na sedežih višjih sodišč začeli delovati specializirani oddelki, ki opravljajo preiskavo in sodijo v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanjih (v nadaljevanju: specializirani oddelek), obstaja neenotna praksa o tem, kdaj je za sojenje pristojen specializirani oddelek in kdo ter s čim o tem odloča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄37

Zapadlost takse

Ana Testen, 29.9.2011

Civilni sodni postopki

Ana Testen, Pravna praksa, 37/2011V praksi so težave pri ugotavljanju zapadlosti takse, če je taksni zavezanec po izdaji naloga za plačilo sodne takse predlagal, da se ga oprosti plačila sodne takse oziroma da se mu plačilo sodne takse odloži oziroma da se mu dovoli obročno plačilo, in če je sodišče taksnemu zavezancu odložilo plačilo sodne takse oziroma če mu je dovolilo obročno plačilo takse. V tem primeru je vprašanje, kako neplačilo zapadlega obroka vpliva na nadaljnji tek pravdnega postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Učinek izbrisa pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije na pravice upnikov po 442. členu ZFPPIPP

Ana Testen, 9.6.2011

Civilni sodni postopki

Ana Testen, Pravna praksa, 22/2011Od uveljavitve Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) 15. januarja 2008 se je določba 442. člena, ki ureja pravice upnikov do aktivnih družbenikov izbrisane pravne osebe, spremenila dvakrat. Prvič z novelo ZFPPIPP-A in drugič z novelo ZFPPIPP-C. Obe spremembi vplivata na tek pravdnih postopkov, ki so bili začeti proti pravni osebi, pri ugotavljanju, ali je predlog za nadaljevanje postopka proti aktivnim družbenikom podan v roku in kateri družbenik ima položaj aktivnega družbenika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

Prekluzija procesnih dejanj

Ana Testen, 11.11.2010

Civilni sodni postopki

Ana Testen, Pravna praksa, 44/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄15

Doplačilo sodne takse v zadevah COVL

Ana Testen, 15.4.2010

Civilni sodni postopki

Ana Testen, Pravna praksa, 15/2010Z začetkom poslovanja Centralnega oddelka za verodostojno listino (COVL)1 se je število zadev, ki jih izvršilno sodišče odstopi v nadaljnji pravdni postopek pristojnemu sodišču zaradi vloženega ugovora dolžnika, podvojilo ali celo potrojilo. Pravdna sodišča so z zadevami COVL dobesedno zasuta in zdi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti

Ana Testen, 4.2.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Ana Testen, Pravna praksa, 5/2010Dne 1. januarja 2010 je minilo natanko leto dni, odkar se je v državah članicah Evropske unije začela uporabljati Uredba (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti1 (v nadaljevanju: uredba), ki se, tako kot druge ured...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Oprostitev, odlog ali obročno plačilo takse

Ana Testen, 3.12.2009

Civilni sodni postopki

Ana Testen, Pravna praksa, 47/2009Pred uveljavitvijo Zakona o sodnih taksah (ZST-1)1 sta postopek za uveljavitev taksnih oprostitev urejala Zakon o pravdnem postopku (ZPP)2 in Zakon o sodnih taksah (ZST),3 z uveljavitvijo ZST-1 in novele ZPP-D4 pa je postopek za uveljavitev taksnih oprostitev v celoti urejen v ZST-1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Vračilo sodne takse po novem ZST-1

Ana Testen, 19.2.2009

Sodni registri in sodne takse

Ana Testen, Ana Testen, Pravna praksa, 7-8/2009Dne 1. oktobra 2008 je začel veljati novi Zakon o sodnih taksah (ZST-1),1 ki prinaša kar nekaj novosti v postopku vračila sodne takse taksnemu upravičencu. Po prej veljavnem ZST2 je o vrnitvi sodne takse na predlog taksnega upravičenca odločal pristojni davčni urad, po novem pa vračilo takse po urad...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄47

Postopek v sporih majhne vrednosti

Ana Testen, 4.12.2008

Civilni sodni postopki

Ana Testen, Ana Testen, Pravna praksa, 47/2008Pred uveljavitvijo novele ZPP-D,1 tj. do 1. oktobra 2008, je lahko sodišče brez naroka za glavno obravnavo izdalo odločbo o sporu v postopku v sporih majhne vrednosti le v primeru, ko je po prejemu odgovora na tožbo oz. pripravljalnih vlog iz 452. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP)2 ugotovilo, d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Pobot - ali teorija podpira prakso

Ana Testen, 20.3.2008

Civilni sodni postopki

Ana Testen, Pravna praksa, 11/2008univ. dipl. pravnica, vodja strokovnih sodelavcev na Okrožnem sodišču v Ljubljani Kakorkoli se zdi, da pobot ni tako trd oreh, da se ga ne bi dalo streti, pa se v praksi v zvezi s tem institutom vedno znova pojavljajo problemi. Vprašanje pa je, ali do teh prihaja, ker se instituta ne razume, ali...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄1

Kdo odloča o zahtevi za vračilo takse

Ana Testen, 10.1.2008

Upravni postopek in upravne takse

Ana Testen, Pravna praksa, 1/2008univ. dipl. pravnica, vodja strokovnih sodelavcev na Okrožnem sodišču v Ljubljani, oddelek za gospodarsko sodstvo Zakon o sodnih taksah (ZST)1 ureja vrnitev sodne takse v petem poglavju, kjer je določeno, kdo ima pravico zahtevati takso in kdaj nastopijo pogoji, ko je taksni zavezanec upravičen ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(11)

Leto objave

2019(1) 2011(2) 2010(3) 2009(2)
2008(3)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 10. MEDNARODNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠT UVWXYZŽ
< Prva črka priimka: T

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov