O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 28)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄45-46

Novosti na področju prava družb EU s poudarkom na sodni praksi Sodišča EU

Brkan Maja, Aleksovski Aljoša, 22.11.2018

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Maja Brkan, Aljoša Aleksovski, Pravna praksa, 45-46/2018V času, ko sta pozornost javnosti in sodna praksa Sodišča EU usmerjeni v pravo in politiko azila, evropski nalog za prijetje in pravo zasebnosti, se pogosto pozablja na tradicionalnejša pravna področja, s katerimi se slovenski pravniki, predvsem sodniki, srečujejo vsakodnevno. Mednje spada tudi pravo družb Evropske unije, na katerem je bilo v preteklem letu ali dveh izdanih kar nekaj pomembnih sodb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Odprta vprašanja prava varstva osebnih podatkov

dr. Maja Brkan, 21.8.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 31-32/2014Varstvo osebnih podatkov ne odpira le pomembnih materialnopravnih vprašanj varovanja zasebnosti. Za učinkovito uveljavitev varstva osebnih podatkov - ki je tudi temeljna pravica, varovana v 8. členu Listine EU o temeljnih pravicah - je nujno, da so pravila o pravu, ki se uporablja za varstvo osebnih podatkov, taka, da ne preprečujejo učinkovitega varstva te pravice. Članek obravnava problematiko prava, ki se uporablja za varstvo osebnih podatkov, ter razmerje med pravili o varstvu teh podatkov in splošnimi pravili mednarodnega zasebnega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄16-17

Evropski pravni inštitut (European Law Institute - ELI)

dr. Maja Brkan, 24.4.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 16-17/2014Kaj je Evropski pravni inštitut (European Law Institute, v nadaljevanju: ELI), kaj je njegov namen in kakšna je sestava njegovih organov? Kaj je bil navdih za njegovo ustanovitev in kakšna je njegova dolgoročna raziskovalna strategija? Komu je namenjen? Kdo so člani ELI? In predvsem: kakšen je njegov pomen za Slovenijo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Postopki proti Sloveniji pred Sodiščem EU in slovenska notranjepolitična kriza

dr. Maja Brkan, 14.3.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 10/2013Trenutne politične razmere v Sloveniji verjetno še najbolje opiše beseda "nestabilnost". Neodvisno od politične opcije, ki je bila, ki je trenutno ali ki bo v prihodnosti na oblasti, neodvisno od ambicij katerekoli politične struje za rešitev politične krize in neodvisno od njenih prizadevanj za nemoten prevzem tekočih poslov različnih resorjev, je ne le v zadnjih mesecih,temveč v zadnjem letu slovenska politična situacija tako krhka, da lahko vpliva na uspešno možnost Slovenije braniti se v postopkih proti njej pred Sodiščem EU. Lahko se namreč zgodi, da bo v tekočih postopkih pred tem Sodiščem obsojena na visoke denarne kazni. Na nestabilnost političnih razmer se država članica namreč ne more sklicevati pred Sodiščem EU, če ni izpolnila katere od svojih obveznosti na podlagi prava EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Za večji vpliv Slovenije pri sodnem ustvarjanju prava EU

dr. Maja Brkan, 8.11.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 43/2012V zadnjih mesecih je Sodišče EU zaznamovala tudi Slovenija. Ali pa je obratno to sodišče zaznamovalo Slovenijo? Odgovor je odvisen od perspektive, zagotovo pa drži, da sta se pojma od septembrskega začetka sodnega leta precej prepletala. V začetku septembra je Komisija vložila dve tožbi proti Sloveniji zaradi neprenosa direktiv s področja elektronskih komunikacij (zadevi C-406/12 in C-407/12), v katerih za Slovenijo prvič predlaga tudi denarno kazen. Višina predlagane kazni je 6.500 evrov na dan, skupno torej 13.000 evrov dnevno, kar je zlasti v trenutnem obdobju gospodarske recesije treba obravnavati z ustrezno resnostjo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Izbrane razprave Ronalda Dworkina

Maja Brkan, 15.9.2011

Kultura in umetnost

dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 35/2011dr. pravnih znanosti, pravna svetovalka na Sodišču EU, docentka na PF Univerze v Ljubljani Pred nami je prva zbirka razprav ameriškega filozofa in esejista Ronalda Dworkina, prevedena v slovenski jezik (zbirka Pravna obzorja, GV Založba, Ljubljana 2011, 386 strani). Dworkin je v Sloveniji ma
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄33

Na poti k evropskemu pogodbenemu pravu?

Maja Brkan, 1.9.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 33/2011Maja letos je Evropska komisija objavila dokument o evropskem pogodbenem pravu, ki ga je pripravila strokovna skupina za to področje. Med več različnimi možnostmi se je Komisija odločila za t. i. opcijski instrument. To pomeni, da imata pogodbeni stranki možnost izbire, da kot pravno podlago za sklenitev pogodbe uporabita ta instrument. V literaturi se kot ponazoritev opcijskega instrumenta velikokrat uporablja pojem "modri gumb" (blue button), na katerega ima možnost klikniti potrošnik, ko kupuje prek spleta. Klik na ta gumb naj bi mu omogočil prodajo na podlagi opcijskega instrumenta, kar naj bi mu zagotavljalo visoko raven varstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

Zunanja politika EU

Maja Brkan, 24.3.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 11/2011Jean Monnet je nekoč dejal: "Nadaljujte, nadaljujte, za evropske narode ni druge prihodnosti kot v uniji." Čeprav razvoj Evropske unije pogosto ne teče po predvidenem načrtu, evropska integracija postopoma kljub temu postaja vse tesnejša. To velja tudi za zunanjo politiko EU, ki si jo je bilo v začetku integracije skoraj nemogoče predstavljati, danes pa se počasi razvija v tesnejše sodelovanje. Lizbonska pogodba je na področju zunanje politike EU uvedla nekaj ključnih sprememb: na primer ukinitev stebrne strukture, pridobitev pravne osebnosti EU, poenostavitev instrumentov skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) ter uvedbo drugačne vloge visokega predstavnika EU za zunanje zadeve in varnostno politiko. Področje zunanjega delovanja je po mnenju teorije eno od področij, ki se je z Lizbonsko pogodbo najbolj spremenilo, čeprav zlasti SZVP ohranja številne značilnosti, ki jo ločujejo od drugih politik EU in zaradi katerih še vedno ostaja na ravni medvladnega sodelovanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

EU na poti k EKČP - nov rekord ali nov zaplet?

Maja Brkan, 9.12.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Varstvo človekovih pravic

dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 48/2010Na svetovni dan človekovih pravic, 10. decembra, ki je bil kot tak razglašen, ker je bila na ta dan leta 1948 v Parizu sprejeta Splošna deklaracija človekovih pravic, lahko potegnemo vzporednico tudi glede vloge človekovih pravic v Evropski uniji (EU). Danes v Evropi sicer ni zgodovinski čas v tem smislu, da bi se politične, ekonomske ali socialne pravice šele uveljavljale, temveč je zgodovinski čas z vidika tega, da se EU pripravlja na pristop k Evropski konvenciji o človekovih pravicah (EKČP). Ta pristop bo imel vpliv na treh ravneh: vpliv na konvencijo, vpliv na EU in vpliv na njene državljane.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Neskladnost slovenske potrošniške zakonodaje z evropsko?

Maja Brkan, 2.12.2010

TRGOVINA, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 47/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄37

Varstvo temeljnih pravic v EU po uveljavitvi Lizbonske pogodbe

dr. Maja Brkan, 23.9.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 37/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄18

Lizbonska pogodba z uvodnimi pojasnili

dr. Maja Brkan, 6.5.2010

Kultura in umetnost

dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 18/2010Knjiga Lizbonska pogodba z uvodnimi pojasnili (GV Založba, 2010, 638 strani) predstavlja temeljne novosti, ki jih Lizbonska pogodba prinaša glede primarnega in sekundarnega prava EU, temeljnih načel in pravic v EU, njenih institucij, notranjih in zunanjih politik ter okrepljenega sodelovanja znotraj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄12

Evropsko civilno procesno pravo

dr. Maja Brkan, 25.3.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 12/2010Zaradi vse več čezmejnih sporov postaja področje mednarodne pristojnosti za sodišča držav članic EU in s tem tudi za slovenska sodišča vse pomembnejše. Med temi spori so najpogostejši spori o pristojnosti v okviru pogodbenih razmerij.1 Na ravni EU je bilo poleg Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Lizbonska pogodba: trajna začasnost sprememb

dr. Maja Brkan, 3.12.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 47/2009Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtorica zaposlena.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Pravice slovenskih državljanov kot evropskih državljanov v praksi

dr. Maja Brkan, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Maja Brkan, dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 11/2009Ali lahko državljanstvo EU opredelimo kot "peto svoboščino",1 ki obstaja poleg prostega pretoka blaga, storitev, kapitala in svobode gibanja oseb, ali pa je preraslo že v ustavno kategorijo, ki je neke vrste krovni pojem za več temeljnih ustavnih pravic evropskih državljanov? Menim, da ima državljan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Neposredni učinek direktiv Skupnosti za državna podjetja

dr. Maja Brkan, 12.2.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Maja Brkan, dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 6/2009O neposrednem učinku direktiv Skupnosti je bilo v literaturi prelitega že veliko črnila. Zdi se, da so tirnice, po katerih vozi vlak opredelitve in značilnosti tega pojma, dobro utečene: razlikovanje z neposredno uporabnostjo, dopustnost horizontalnega in prepoved vertikalnega učinka, nezmožnost ust...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄36

Presekani (in spet zavezani) gordijski vozel

dr. Maja Brkan, 18.9.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Maja Brkan, dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 36/2008Sodišče ES je v pritožbenem postopku v združenih zadevah Kadi in Al Barakaat International Foundation (C-402/05 P in C-415/05 P) presojalo, ali so ukrepi zamrznitve sredstev posameznikov v okviru boja proti mednarodnemu terorizmu v skladu s temeljnimi pravicami. V okviru te presoje je za nično razgl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄24-25

Od Lizbonske pogodbe do modernizacije konkurenčnega prava

dr. Maja Brkan, 19.6.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Maja Brkan, dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 24-25/2008Spremembe, ki jih prinaša Lizbonska pogodba, so bile ena od treh tem triindvajsetega kongresa Mednarodne zveze za evropsko pravo (Fédération internationale de du droit européen - FIDE), ki je potekal od 28. do 31. maja 2008 v avstrijskem Linzu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Novejša sodna praksa Sodišča ES na področju davkov za fizične osebe

dr. Maja Brkan, 27.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 12/2008dr. pravnih znanosti, strokovna sodelavka na Sodišču ES, kabinet generalne pravobranilke dr. Verice Trstenjak Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča institucije, v kateri je avtorica zaposlena. "Potrebujemo evropski zakonik, evropsko Š...] sodišče, isti denar, iste uteži in mere, ist...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄27

Evropsko pogodbeno pravo: od mita k resničnosti?

dr. Maja Brkan, 12.7.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 27/2007dr. pravnih znanosti, strokovna sodelavka generalne pravobranilke na Sodišču ES Če proizvajalec žita prodaja žito na otok Rodos in ne ve, da tam vlada strašanska lakota, ali kupec ravna nepošteno, če prodajalca o tem ne obvesti? Kupec se zaveda: če ga obvesti, lahko proizvajalec zviša ceno, če...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄12

Izgradnja Evrope

mag. Maja Brkan, 29.3.2007

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

mag. Maja Brkan, Pravna praksa, 12/2007mag. pravnih znanosti, mlada raziskovalka na PF Univerze v Ljubljani Monografija Izgradnja Evrope od razvoja ideje Evrope do njene ustavne prihodnosti avtorja dr. Mateja Accetta, ki je pred kratkim izšla v zbirki Scientia / Iustitia založbe Uradni list, nikakor ni klasična monografija o zgodov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Zbornik znanstvenih razprav, letnik LXVI

mag. Maja Brkan, 16.11.2006

Višje in visoko šolstvo

mag. Maja Brkan, Pravna praksa, 44/2006mag. pravnih znanosti, mlada raziskovalka na PF Univerze v Ljubljani Letošnji Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, šestinšestdeseti zapored, je posvečen dr. Lojzetu Udetu ob njegovi sedemdesetletnici. V uvodnih besedah tako dr. Dragica Wedam Lukić dr. Udeta predstav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄23

Zadeva Jata: Ustavno sodišče RS in pravo EU

mag. Maja Brkan, 22.6.2006

Ustavno sodišče, Živinoreja in mlekarstvo

mag. Maja Brkan, Pravna praksa, 23/2006Jata Emona in druge gospodarske družbe, ki proizvajajo in prodajajo krmila in krmne mešanice, so leta 2004 vložile pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti1 dveh določb pravilnika o kakovosti, označevanju in pakiranju krme v prometu (pravilnik)2 ter hkrati predlagale začasno zadržanje izvajanja teg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Preludij demokracije

mag. Maja Brkan, 21.4.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Človekove pravice

mag. Maja Brkan, Pravna praksa, 15-16/2006Izšla je knjiga avtorjev mag. Polone Pičman Štefančič in mag. Andraža Terška Preludij demokracije: civilna družba in svoboda javnega komuniciranja (zbirka Manet Pravne fakultete v Ljubljani, 2005, 296 strani). Uvodoma se kaže ustaviti pri tistem, kar najprej pritegne pozornost - naslovu. Zakaj pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Zbornik znanstvenih razprav, letnik LXV

mag. Maja Brkan, 1.12.2005

Ostalo

mag. Maja Brkan, Pravna praksa, 46/2005Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani je že petinšestdesetič izdala Zbornik znanstvenih razprav, v katerem vsako leto objavijo znanstvene razprave fakultetni učitelji, asistenti in habilitirani zunanji sodelavci Pravne fakultete. Načeloma vsako leto izide en zvezek razprav, izjema je bila le leto 20...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(28)

Leto objave

2018(1) 2014(2) 2013(1) 2012(1)
2011(3) 2010(5) 2009(3) 2008(3)
2007(2) 2006(3) 2005(3) 2001(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
AB CĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: B

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov