O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄32

Je etična komisija glasba po željah?

mag. Nina Betetto, 29.8.2019

Sodišča

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 32/2019Z ustanovitvijo Komisije za etiko in integriteto pri Sodnem svetu RS (v nadaljevanju komisija) konec leta 2015 je Slovenija cum laude izpolnila eno od priporočil skupine držav proti korupciji GRECO, ki je v četrtem ocenjevalnem krogu s ciljem prevencije korupcije med sodniki (ter tožilci in poslanci) proučila ureditev etičnih standardov in pravil o navzkrižju interesov v državah članicah. GRECO poudarja, da odprtost in preglednost sodstva nista zadostni spodbudi za dvig profesionalnosti in odvračanje od odklonskih ravnanj, ampak sta potrebna tudi podpora in nadzor s strani samih sodnikov. Le žive norme sodniške etike, ki jih spremljajo praktični primeri, lahko pomagajo sodnikom pri reševanju etičnih dilem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄23

Še o pritiskih

mag. Nina Betetto, 14.6.2018

Sodišča

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 23/2018V PP št. 22/2018 je bil objavljen uvodnik sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani Zvjezdana Radonjiča, v katerem je prikazal svoj pogled na načelno mnenje Komisije za etiko in integriteto pri Sodnem svetu (v nadaljevanju komisija) z dne 8. maja 2018, ki se glasi: "Ravnanje sodnika, ki na državnega tožilca izvaja pritisk, da opravi določeno procesno ravnanje v posameznem postopku, ni v skladu s Kodeksom sodniške etike. Sodnik mora spoštovati neodvisnost položaja državnega tožilca kot stranke postopka. Sodnik, ki odkloni podati poročilo predsedniku sodišča, ki ga ta zahteva v okviru sodnoupravnih pristojnosti, krši Kodeks sodniške etike."
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄22

Odvetnik, pravo in družba

mag. Nina Betetto, 7.6.2018

Odvetništvo in notariat

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 22/2018V članku s perspektive sodnice razmišljam o vlogi odvetnika ter o dejstvu in najstvu odvetniškega poklica. Odvetniško poklicno etiko razumem najprej kot zrcalo uporabne etike, torej kot filozofsko kategorijo, ki se ukvarja z moralnimi vprašanji (na primer: ali naj odvetnik, da bi dosegel cilj, ki ga želi njegova stranka, uporabi nemoralna sredstva; ali naj odvetnik spoštuje navodila stranke, ki niso v njeno korist), na makroravni pa kot skupek (ne)zapisanih standardov, ki so ključni za opravljanje odvetniškega poklica in k uresničitvi katerih stremijo člani profesionalnega odvetniškega združenja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Otvoritev sodnega leta 2017 - med priložnostmi in tveganji

mag. Nina Betetto, 10.2.2017

Sodišča

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 5/2017Z otvoritvijo sodnega leta slovensko sodstvo na kratko predstavi stanje v sodstvu v preteklem letu in zlasti določi cilje za tekoče. Zavedajoč se, da mora biti prizadevanje za doseganje strateškega cilja - poštenega in učinkovitega postopka - usmerjeno, Vrhovno sodišče kot najvišje sodišče v državi ob otvoritvi določi ključne prioritete pri upravljanju s sodnimi postopki in ukrepe za njihovo izvajanje. Temelj sodne oblasti je sodnik in njegova odločitev, zato ukrepi sodne uprave niso namenjeni samim sebi, temveč podpori sojenja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄48

Koliko neodvisnosti je dovolj?

mag. Nina Betetto, 10.12.2015

Pravoznanstvo

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 48/2015Če pustimo ob strani sintagmo populističnega diskurza o neodvisnosti sodstva kot privilegiju sodnikov, v civilizirani demokratični družbi nesporno velja, da neodvisnost sodnikom ni podeljena zaradi varstva njih samih, ampak z namenom vladavine prava in je v interesu vseh, ki utemeljeno pričakujejo pravičen in pošten postopek ob upoštevanju načela enakosti vseh državljanov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Sodba ni članek

mag. Nina Betetto, 19.9.2013

Pravoznanstvo

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 36/2013Dragica Wedam Lukić je v svojem komentarju izrazila svoje pomisleke o pravilnosti stališč Vrhovnega sodišča v sklepu Cp 5/2013 z dne 29. maja 2013. Po njenem prepričanju je treba do sodne odločbe v odmevnem primeru Dolenc zavzeti kritično distanco, saj gre za "očitno napačno razlago Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP)".
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Ugrabljena sodba

mag. Nina Betetto, 10.1.2013

Človekove pravice

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 1/2013Po prepričanju mag. Matevža Krivica je treba kritiko sodbe Vrhovnega sodišča v zvezi z odškodninsko odgovornostjo države zaradi nezakonitega izbrisa še zaostriti, in sicer s poudarjanjem nemoralnosti ugovora zastaranja v takih t
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Sapienti sat

mag. Nina Betetto, 22.3.2012

Sodišča

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 11/2012V petek, 16. marca, je bila opravljena deložacija v zadevi Vaskrsić. Menim, da se je v pregretem ozračju, ki so ga povzročile razprave o tem primeru v javnosti, pametno držati dejstev. Zoper dolžnika se je začel postopek izvršbe zaradi izterjave glavnice 124,38 evra, in sicer na njegovo premično premoženje. Ker je bil postopek izvršbe na premičnine ustavljen s sklepom sodišča, je upnik eno leto po začetku izvršilnega postopka predlagal nadaljevanje izvršbe na nepremičnino dolžnika. Ta je bila pol leta pozneje prodana na drugi javni dražbi za polovico tržne cene. Upnik, ki je sicer med prvo in drugo javno dražbo predlagal izvršbo na dolžnikova sredstva pri banki in rubež njegove plače, izvršbe nikoli ni omejil na posamezna sredstva izvršbe. Tega tudi ni storil dolžnik, čeprav mu to pravico daje splošno in posebno pravilo iz drugega odstavka 34. člena oziroma 169. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). To možnost je imel, saj so mu bili vsi sklepi izvršilnega sodišča (ne samo s fikcijo!) po ugotovitvah višjega sodišča pravilno vročeni in je bil torej o postopku (večkrat) obveščen. Terjatev je poravnal šele po razglasitvi in pisni izdaji sklepa o domiku nepremičnine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄27

Mirno reševanje sporov je pravna vrednota

mag. Nina Betetto, 8.7.2010

Civilni sodni postopki

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 27/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄24-25

Naknadni odškodninski zahtevek v sporu o motenju posesti

mag. Nina Betetto, 17.6.2010

Obligacije

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 24-25/2010• Ali mora sodišče v primeru naknadnega odškodninskega zahtevka v sporu o motenju posesti vpisati tak zahtevek v nov spis?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

Najpogostejše zmote o sodišču pridruženi mediaciji

mag. Nina Betetto, 3.9.2009

Civilni sodni postopki

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 34/2009Odnos dela strokovne javnosti do sodišču pridružene mediacije, zlasti do vprašanja, ali mediacija sploh spada na sodišče, lahko označimo najmanj za skeptičnega. Niha od ambivalentnega izražanja načelne podpore ob sočasnih pomislekih, ali kvantitativni rezultati programov sodišču pridružene mediacije...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Implementacija procesnih uredb v slovenskem pravu in praksi slovenskih sodišč

mag. Nina Betetto, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Nina Betetto, mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 11/2009Evropska unija (EU) je od uveljavitve Amsterdamske pogodbe sprejela več uredb, ki so v zelo kratkem času močno posegle v pravno ureditev civilnega procesnega prava držav članic. Tako je na ravni EU zdaj že urejeno vročanje sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih in gospodarskih zadevah;1 sodelovanje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄44

Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo

mag. Nina Betetto, 13.11.2008

Obligacije

mag. Nina Betetto, mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 44/2008Študijska komisija za civilno pravo Mednarodnega sodniškega združenja, član katerega je tudi Slovensko sodniško društvo, je na svojem 51. letnem kongresu septembra 2008 v Erevanu v Armeniji obravnavala denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo. Za to priložnost je 29 držav s pomočjo posebnega vpraš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄20

Tendence razvoja sodišču pridružene mediacije v Sloveniji

mag. Nina Betetto, 22.5.2008

Civilni sodni postopki

mag. Nina Betetto, mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 20/2008Začetki sodišču pridružene mediacije v Sloveniji segajo v leto 2001, ko se je začel izvajati program na Okrožnem sodišču v Ljubljani, sprva v obliki pilotskega projekta. Programi sodišču pridružene mediacije, ki jih imamo danes, so uspešni. Minimalističen normativni pristop tega segmenta alternativn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄41-42

Sankcije za neaktivnost strank v pravdnem postopku

mag. Nina Betetto, 25.10.2007

Civilni sodni postopki

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 41-42/2007mag. pravnih znanosti, vrhovna sodnica na Vrhovnem sodišču RS Študijska komisija za civilno pravo Mednarodnega sodniškega združenja, katerega član je tudi Slovensko sodniško društvo, je na svojem 50. letnem kongresu septembra 2007 v Trondheimu na Norveškem obravnavala zelo aktualno temo - sankci...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄43

Nagrada – kristalna tehtnica pravice

mag. Nina Betetto, 9.11.2006

Sodišča, Ostalo

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 43/2006mag. pravnih znanosti vrhovna sodnica, Vrhovno sodišče RS V okviru 4. praznovanja evropskega dneva civilnega sodstva, ki sta ga skupaj razglasili Evropska komisija in Svet Evrope, je bila na 8. konferenci predsednikov vrhovnih sodišč Sveta Evrope, ki je bila 26. oktobra 2006 v Parizu, drugič ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄42

Pooblastila pravdnega sodnika v družinskih zadevah

mag. Nina Betetto, 9.12.2004

Sodišča

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 42/2004Civilna študijska komisija Mednarodnega sodniškega združenja, katerega član je tudi Slovensko sodniško društvo, je na svojem 47. letnem kongresu novembra 2004 v Mehiki obravnavala vprašanja v zvezi s pooblastili pravdnega sodnika v družinskih zadevah. V ta namen je 26 držav izdelalo nacionalna poroč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Pospešeni pravdni postopek

mag. Nina Betetto, 11.11.2004

Civilni sodni postopki

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 37/2004Sprememba delovne prakse sodnikov in odvetnikov ali sprememba zakonodaje? Sodni zaostanki v civilnih sodnih postopkih v Sloveniji so notorno dejstvo. Temeljna vrednost ugotovitev projekta "Pospešeni pravdni postopek", zahvaljujoč relativno velikemu vzorcu naključno izbranih pravdnih zadev, ki smo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Delegacija iz razloga smotrnosti -- predlog pilotskega projekta

mag. Nina Betetto, 3.6.2004

Sodišča

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 18-19/2004Slovensko sodniško društvo (SSD) je z namenom, da bi prispevalo k skrajševanju povprečnega časa obravnavanja zadev na sodiščih pripravilo predlog pilotskega projekta -- delegacija zadev iz razloga smotrnosti.(*1) Projekt je podprlo tudi Vrhovno sodišče. 1. Ocena stanja V Republiki Sloveniji je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄44

Civilna odgovornost sodnika

mag. Nina Betetto, 4.12.2003

Sodišča

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 44/2003Civilna študijska komisija Mednarodnega sodniškega združenja, katerega član je tudi Slovensko sodniško društvo, je na svojem 46. letnem kongresu novembra 2003 na Dunaju v Avstriji obravnavala vprašanja civilne odgovornosti sodnika. V ta namen je 25 držav izdelalo pisna poročila, ki so predstavljala ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄21

Ustavna procesna jamstva v dokaznem postopku

mag. Nina Betetto, 12.6.2003

Ustavno sodišče, Civilni sodni postopki

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 21/20031. UVOD Ustavni sistem Slovenije kot pravne države temelji na delitvi oblasti (3. člen ustave). Organi zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti v okviru svojih pristojnosti izvajajo funkcije državne oblasti, pri čemer je med njimi vzpostavljen sistem mehanizmov medsebojnega nadzora in omejeva...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄17

Postopek v sporih majhne vrednosti

mag. Nina Betetto, 9.5.2002

Civilni sodni postopki

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 17/20021. NAMEN POSTOPKA IN POJEM SPORA MAJHNE VREDNOSTI Pravila o postopkih v sporih majhne vrednosti so rezultat določenega kompromisa med radikalno uporabo načela de minimis non curat praetor in ustavne pravice do sodnega varstva: vodenje pravde je tako dopustno tudi v zadevah, v katerih predmet tožb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Metode in tehnike mediacije v pravdnem postopku

mag. Nina Betetto, 17.1.2002

Civilni sodni postopki

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 1-2/20021. POJEM MEDIACIJE IN NJENI CILJI Na težave naletimo že pri prvem koraku, ko skušamo odgovoriti na to, kaj je mediacija: Mediacija kot oblika alternativnega reševanja sporov je način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe, ki sicer ne more izdati zavezujoče odločbe, ampak s svojim delov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄29-30

Zdravniška odgovornost: Pojasnilna dolžnost zdravnika

mag. Nina Betetto, 26.10.2000

Obligacije, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 29-30/2000Primerjalno pravni prikaz Civilna študijska komisija Mednarodnega sodniškega združenja, katerega član je tudi Slovensko sodniško društvo, je na svojem 43. letnem kongresu od 17. do 21. septembra 2000 v Recifu v Braziliji obravnavala vprašanja pojasnilne dolžnosti zdravnika. V ta namen je 23 dr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Reševanje sporov: ADR - quo vadis?

mag. Nina Betetto, 13.1.2000

Civilni sodni postopki

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 1/2000Iz mednarodnega seminarja o nadomestnem reševanju sporov V začetku minulega decembra je v Strasbourgu pod okriljem Sveta Evrope in ob sodelovanju Akademije za evropsko pravo iz Trierja potekal Mednarodni seminar o metodah nadomestnega reševanja sporov.(*1) Svet Evrope je temu vprašanju vse od ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(31)

Leto objave

2019(1) 2018(2) 2017(1) 2015(1)
2013(2) 2012(1) 2010(2) 2009(2)
2008(2) 2007(1) 2006(1) 2004(3)
2003(2) 2002(2) 2000(2) 1998(2)
1997(1) 1996(1) 1995(1) 1992(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
AB CĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: B

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov