O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 18 (od skupaj 18)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄25-26

Kakšna bo četrta sestava Ustavnega sodišča

dr. Dragica Wedam Lukić, 23.6.2016

Ustavno sodišče

dr. Dragica Wedam-Lukić, Pravna praksa, 25-26/2016V letošnjem letu poteče mandat eni sodnici in enemu sodniku Ustavnega sodišča, v naslednjem letu pa še eni sodnici in trem sodnikom. To je že tretja obsežna sprememba sestave Ustavnega sodišča po osamosvojitvi Republike Slovenije: prva je bila leta 1998, ko se je zamenjalo kar sedem sodnikov, druga pa v letih 2007 in 2008, ko je mandat potekel trem sodnicam in trem sodnikom. V javnosti se zato govori - pogojno rečeno - o prvi, drugi in tretji sestavi Ustavnega sodišča, zdaj pa se pojavljajo ugibanja, kakšna bo njegova četrta. S tem v zvezi se je ponovno odprlo tudi vprašanje njegove politične oziroma svetovnonazorske uravnoteženosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄39

Ali je priznanje tuje sodne odločbe obveznost države po mednarodnem pravu

dr. Dragica Wedam Lukić, 10.10.2013

Pravoznanstvo

dr. Dragica Wedam-Lukić, Pravna praksa, 39/2013Glede na angažiranost podpredsednice Vrhovnega sodišča mag. Nine Betetto pri obrambi sklepa Vrhovnega sodišča Cp 5/2013 sem njen odziv na svoj prispevek Mednarodna pristojnost sodišča države izvora, doktrina o forum non conveniens in javni red pričakovala. Na koncu svojega odgovora, ki je sicer napisan korektno, je avtorica zapisala, da se sprašuje, če ni morda preveč naivna v gledanju, da je moja kritika "mišljena kot teoretičen prispevek k razumevanju pravnih pravil in pravnih vprašanj s področja mednarodnega zasebnega prava, ne pa kot tlakovanje odločitvi Ustavnega sodišča". Glede na to se je verjetno razveselila prispevka dr. Jorga Sladiča, ki očitno "tlakuje pot" za drugačno odločitev. Žal pa so nekatere njegove trditve zavajajoče in zahtevajo dodatna pojasnila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Mednarodna pristojnost sodišča države izvora, doktrina o forum non conveniens in javni red

dr. Dragica Wedam Lukić, 29.8.2013

Civilno pravo

dr. Dragica Wedam-Lukić, Pravna praksa, 33/2013Običajno ne komentiram odločitev Vrhovnega sodišča, tudi če se z njimi ne strinjam, vendar sem se tokrat odločila drugače. V tem primeru gre za tako očitno napačno razlago Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP), da nanjo moram reagirati. Poleg tega se moram odzvati na trditev podpredsednice Vrhovnega sodišča, ki je svoje nestrinjanje z mojimi stališči podprla s trditvijo, da nisem imela na voljo sodb izraelskega sodišča, o priznanju katerih je tekel postopek. Nekoliko nenavadno se mi zdi, da podpredsednica Vrhovnega sodišča dodatno utemeljuje pravilnost konkretne sodne odločbe, saj je splošno sprejeto načelo, da sodne odločbe govorijo same zase in so kot take podvržene strokovni kritiki. Ker ne želim, da bi bili moji pomisleki razumljeni kot del "predimenzionirane medijske kampanje", jih bom bolj poglobljeno pojasnila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Z najnovejšega zasedanja Beneške komisije

Ribičič Ciril, Wedam Lukić Dragica, 5.7.2012

Ustavno sodišče

dr. Ciril Ribičič, dr. Dragica Wedam-Lukić, Pravna praksa, 26/2012Avtorja prispevka sva se 15. in 16. junija kot član in nadomestna članica kljub neurejenemu vprašanju financiranja udeležila 91. plenarnega zasedanja Beneške komisije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Nepremičninska izvršba - učinkovito izvršilno sredstvo ali zgolj neučinkovita grožnja?

dr. Dragica Wedam Lukić, 22.3.2012

Civilni sodni postopki

dr. Dragica Wedam-Lukić, Pravna praksa, 11/2012Pred kratkim je pri meni diplomirala študentka z diplomsko nalogo s tem naslovom. V nalogi je z vidika upnika (ene od slovenskih zavarovalnic) analizirala več izvršb za poplačilo denarnih terjatev, v katerih je upnik predlagal izvršbo na dolžnikovo nepremičnino. Ugotovila je, da čeprav je v vseh prikazanih primerih terjatev presegala tisoč evrov in da so bile predhodno izčrpane možnosti izvršbe z drugimi izvršilnimi sredstvi, v večini primerov ni prišlo do prodaje, ker je dolžnik sam izpolnil obveznost ali pa se je z upnikom dogovoril glede plačila. Iz podatkov, ki so bili predstavljeni javnosti, izhaja, da teče več primerov izvršbe na nepremičnine zaradi poplačila terjatev, nižjih od sto evrov (na okrajnem sodišču v Ljubljani naj bi bilo 67 takih zadev), vendar naj bi do prodaje prišlo samo v enem primeru. Glede na to je razumljivo, da je izvršba, v kateri je bila dolžnikova stanovanjska hiša prodana za poplačilo terjatve v višini 124,38 evra, vzbudila pozornost javnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄36

Ali naj bo dovoljenost revizije v "diskreciji" vrhovnega sodišča?

dr. Dragica Wedam-Lukić, 20.9.2007

Civilni sodni postopki

dr. Dragica Wedam-Lukić, Pravna praksa, 36/2007dr. pravnih znanosti, profesorica na PF Univerze v Ljubljani, nekdanja sodnica Ustavnega sodišča RS V teoretičnih delih s področja civilnega procesnega prava se reviziji pripisuje dvojen namen: zagotoviti pravilno in zakonito odločbo v konkretnem primeru ter enotno uporabo zakonov na celotnem p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄23

Ali je treba ustavno sodišče politično »uravnotežiti«?

dr. Dragica Wedam-Lukić, 14.6.2007

Ustavno sodišče

dr. Dragica Wedam-Lukić, Pravna praksa, 23/2007dr. pravnih znanosti, profesorica na PF Univerze v Ljubljani, nekdanja sodnica Ustavnega sodišča RS Ob volitvah ustavnih sodnikov so se že večkrat pojavili predlogi, da bi bilo treba Ustavno sodišče politično »uravnotežiti«, bodisi tako, da bi njegova sestava ustrezala politični oziroma nazor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄2

Ustavno sodstvo in demokracija

dr. Dragica Wedam-Lukić, 18.1.2007

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Ustavno sodišče

dr. Dragica Wedam-Lukić, Pravna praksa, 2/2007dr. pravnih znanosti, sodnica Ustavnega sodišča RS, prof. na PF Univerze v Ljubljani Cilj vsake demokratične ureditve, v kateri vlada moč zakona in ne zakon moči, je vzpostaviti ustrezno ravnovesje med različnimi interesi in ustavno varovanimi dobrinami. Pri tem ima pomembno vlogo ustavno sod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄45

Ustavno sodišče - čas za spremembe?

Dragica Wedam-Lukić, 19.12.2002

Ustavno sodišče

Dragica Wedam-Lukić, Pravna praksa, 45/2002Leto 2001 je Ustavno sodišče prvič končaloz več kot 1000 nerešenimi zadevami. Žal se je v prvih enajstih mesecih letošnjega leta število nerešenih zadev še povečalo - 30. 11. 2002 je imelo Ustavno sodišče v delu že 1270 zadev. In to kljub temu, da je v letošnjem letu rešilo več zadev, kot kadarkoli ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄29-30

Perspektive alternativnega reševanja civilnih sporov v Sloveniji

dr. Aleš Galič, 26.10.2000

Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 29-30/2000Članek je dopolnjen in za objavo prirejen del sklepnih ugotovitev v študiji, ki sta jo avtorja ob primerjalnopravni analizi izdelala v okviru projekta, za katerega sta sredstva zagotovili ministrstvi za pravosodje ter za znanost in tehnologijo. 1. SEDANJE STANJE Ustava Republike Slovenije v 23...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Uporaba zdravstvene dokumentacije v civilnih sodnih postopkih

dr. Dragica Wedam-Lukić, 16.4.1998

Civilni sodni postopki

dr. Dragica Wedam-Lukić, Pravna praksa, 7/1998Po 54. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS št. 9/92) so zdravstveni zavodi in zasebni zdravstveni delavci dolžni voditi zdravstveno dokumentacijo in druge evidence v skladu s posebnim zakonom. Zdravstvena dokumentacija predstavlja zbirko osebnih podatkov o posamezniku, Ustava Republike ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Še o ugotavljanju (in uporabi) tujega prava v civilnih sodnih postopkih

dr. Dragica Wedam-Lukić, 26.6.1997

Civilni kolizijski predpisi

dr. Dragica Wedam-Lukić, Pravna praksa, 12/1997V PP štev. 9/97 je bil objavljen članek Miha Šipca z naslovom Ugotavljanje tujega prava v civilnem sodnem postopku. Avtor je v svojem prispevku kritično ocenil sedanjo ureditev ugotavljanja tujega prava v postopku in predstavil svoje poglede na to problematiko. Čeprav se je mogoče z nekaterimi njego...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄17

Notariat

dr. Dragica Wedam-Lukić, 22.9.1994

Odvetništvo in notariat

dr. Dragica Wedam-Lukić, Pravna praksa, 17/1994Z uveljavitvijo zakona o notariatu (Uradni list RS, št.13/94) se bodo začele v pravnem prometu in v sodnih postopkih pojavljati notarske listine. Notarske lstine bodo lahko služile kot dokazno sredstvo za ugotovitev nekega pravno relevantnega dejstva, pod določenimi pogoji pa tudi kot izvršilni nasl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

Odločanje o preživljanju otrok po uradni dolžnosti

dr. Dragica Wedam-Lukić, 28.1.1993

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Dragica Wedam-Lukić, Pravna praksa, 2/1993V pp, št. 25/92 je bil objavljen prispevek Roka Čeferina z naslovom "Ali se lahko tožnik v razvezni pravdi izogne preživljanju mladoletnih otrok?" Avtor opisuje primer, v katerem je prvostopno sodišče ugodilo tožnikovemu zahtevku za razvezo zakonske zveze in po uradni dolžnosti določilo preživnino z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄2

Priznanje in izvršitev sodnih in arbitražnih odločb

dr. Dragica Wedam-Lukić, 6.2.1992

Civilni sodni postopki

dr. Dragica Wedam-Lukić, Pravna praksa, 2/1992... izdanih v drugih republikah dosedanje Jugoslavije, v Republiki Sloveniji Na problem priznanja in izvršitve sodnih odločb izdanih v drugih republikah dosedanje Jugoslavije je opozorila že mag. Verica Trstenjak v prispevku Status sodnih odločb drugih republik bivše Jugoslavije v Republiki Slove...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Odločanje o veljavnosti iste oporoke v Jugoslaviji intujini

dr. Dragica Wedam-Lukić, 19.9.1991

Dedovanje

dr. Dragica Wedam-Lukić, Pravna praksa, 17/1991Med strankami je spor glede veljavnosti oporoke v zapuščinskem postopku po jugoslovanskem državljanu, v katerem se obravnava nepremična zapuščina, ki je v Jugoslaviji. Hkrati teče v Italiji pravda o veljavnosti iste oporoke v zvezi z zapuščinskim postopkom po istem zapustniku, glede nepremične zapuš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Vročanje v tujini, priznanje in izvršitev sodnih inarbitražnih odločb ter ...

dr. Dragica Wedam-Lukić, 6.6.1991

Civilni kolizijski predpisi

dr. Dragica Wedam-Lukić, Pravna praksa, 10-11/1991...ter dogovor o mednarodni pristojnosti Bralci pp so poslali vprašanje v zvezi z: 1) vročanjem pisanj jugoslovanskih sodišč po haaški konvenciji in po morebitni bilateralni konvenciji z Italijo 2) ali je Jugoslavija z Italijo sklenila dvostransko pogodbo o medsebojnem priznanju in izvršitv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Določenost tožbenega zahtevka

dr. Dragica Wedam-Lukić, 18.4.1991

Civilni sodni postopki

dr. Dragica Wedam-Lukić, Pravna praksa, 7/1991Ali je tožbeni zahtevek na plačilo odškodnine, katere višine se ne da ugotoviti, zadostno opredeljen, če tožnik toži za plačilo odškodnine, glede višine pa se sklicuje na 223. člen ZPP? Člen 223. ZPP določa, da sodišče v primeru, če ugotovi, da ima stranka pravico do odškodnine, denarnega zneska ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(18)

Leto objave

2016(1) 2013(2) 2012(2) 2007(3)
2002(1) 2000(1) 1998(1) 1997(1)
1994(1) 1993(1) 1992(1) 1991(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVW XYZŽ
< Prva črka priimka: W

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov