O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄2

Lastnina: Poseg v premoženje - z zakonom

dr. Janez Šinkovec, 25.1.2001

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 2/2001V sodobnih teorijah obravnavamo lastnino podobno, kot je opredeljena v Evropski konvenciji o človekovih pravicah (EKPČ) in sicer v dodatnem protokolu z dne 4. novembra 1950. Lastnina naj ne bi zagotavljala le svobode posamezniku, temveč tudi vsoto premoženjskih pravic - varovalna funkcija. Zato s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄5-6

Aktualna vprašanja o parlamentarni preiskavi

dr. Janez Šinkovec, 17.2.2000

Državni zbor in državni svet

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 5-6/2000Kolegica Drenovec je v Prilogi pp, št. 3/2000 napisala sestavek z gornjim naslovom, v katerem poudarja, da so nesmiselne in ozke trditve dela slovenske pravne stroke, da dejanja in nepravilnosti, storjena pred sprejemom ustave (28.12.1991), po načelu prepovedi retroaktivnosti, ne morejo biti predmet...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Kazenski postopek: Še o hišni preiskavi

dr. Janez Šinkovec, 10.2.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 4/2000V pp, št. 21/1998 sem objavil članek "Hišna preiskava in ustavne svoboščine". V tem sestavku se nisem lotil obravnavanja določb tretjega in četrtega odstavka 36. člena ustave, ker sem menil, da je materija več kot jasna. Glede na opozorilo nekaj odvetnikov pa v praksi očitno ni tako in je treba tudi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Javna naročila v gradbeništvu

dr. Janez Šinkovec, 13.1.2000

Proračun, Gradbeništvo

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 1/2000Pogled na nekatere evropske rešitve Glede na veljavno prakso, zlasti nestrokoven pristop republiške revizijske komisije, je smotrno, da malce pogledamo nekatere evropske rešitve. 1. LASTNOSTI PONUDNIKA V tuji literaturi je več osrednjih vprašanj, na katere se opirajo pri odločanju o izbiri ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Konkurenca: O ustavnosti zakona o kontroli cen

dr. Janez Šinkovec, 7.10.1999

Varstvo konkurence, cene

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 27-28/1999V javnosti so že bila zastavljena nekatera vprašanja v zvezi z zakonom o kontroli cen (Ur. l. RS, št. 63/99). V prvi vrsti je sporen glede na določbo 74. člena ustave, ki uveljavlja načelo,da je gospodarska pobuda svobodna.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄23-24

Pravice vojnih veteranov

dr. Janez Šinkovec, 9.9.1999

Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 23-24/1999V zadnjem času so se razplamtele razprave o pravicah vojnih veteranov. Sedež ustavne materije je v tretjem odstavku 50. in v prvem odstavku 124. člena ustave. Sodelovanje pri obrambi države je državljanska dolžnost, ki povzroča posebne socialne in druge rizike. Zato je skladno s to obveznostjo zagot...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Kazensko pravo: O kaznivem dejanju davčne zatajitve

dr. Janez Šinkovec, 29.7.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 21-22/1999Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavnost novele ZKP

dr. Janez Šinkovec, 8.7.1999

Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 19-20/1999V razpravi z menoj je g. Boštjan Penko (v PP, št. 18/99) navajal nekaj razlogov, ki so dvomljivi. V 2. odstavku 20. člena ustave RS je določeno, da ob priporu, najkasneje pa v 24 urah, mora biti priprtemu vročena pisna, obrazložena odločba. V 3. odstavku 202. člena ZKP pa je zapisano, da se sklep o ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Kazenski postopek: Ustavnost nekaterih določb novele ZKP

dr. Janez Šinkovec, 27.5.1999

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 15/1999V zadnjem času so kar pogoste polemike med pravniki in Ministrstvom za pravosodje glede smotrnosti in ustavnosti sprememb kazenske zakonodaje. Odgovorni na ministrstvu so pripravljeni debatirati le s priznanimi strokovnjaki kazenskega prava (sami tega ne dokazujejo z ustreznimi papirji), vendar bi m...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Hišna preiskava in ustavne svoboščine

dr. Janez Šinkovec, 29.10.1998

Človekove pravice, Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 21/1998V zadnjem času se pojavljajo številne vesti o opravljenih hišnih preiskavah, neredko nastajajo dvomi o spoštovanju ustavnih pravic prizadetih. Ker menim, da je čas za razčiščevanje spornih vprašanj, navajam nekaj lastnih misli ter poglede iz tuje sodne prakse in literature. Ustavna in zakonska iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Ali sme družbenik enoosebne d.o.o. sklepati pravne posle sam s seboj?

dr. Janez Šinkovec, 23.7.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 14-15/1998Kako se opravlja promet med podjetjem (obrtjo) podjetnika (fizične osebe) in družbo z omejeno odgovornostjo, ki jo organizira isti podjetnik kot enoosebno družbo in ali je tako poslovanje sploh dopustno? Temeljno vprašanje je opredelitev fizične osebe kot podjetnika in enoosebne d. o. o. kot prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Omejitev normativne funkcije druge veje oblasti

dr. Janez Šinkovec, 11.12.1997

Ustavno sodišče

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 24/1997Več odločb Ustavnega sodišča je že obravnavalo omejeno normativno funkcijo druge veje oblasti (izvršilna in upravna) ter je odpravilo ali razveljavilo podzakonske akte, ker ta veja oblasti ni imela ustavne podlage za normiranje. Taki problemi pa se še vedno neprestano ponavljajo, zato jih poskušamo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

K "Ustavnost predkazenskih postopkov"

dr. Janez Šinkovec, 13.11.1997

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 22/1997V prilogi pp, št. 20/97 je g. Janko Marinko polemiziral z mojim člankom o ustavnosti predkazenskih postopkov (glej prilogo pp, št. 17-18/97). V njem sem razlagal odločbe Ustavnega sodišča republike Slovenije in sem le v enem primeru navedel ameriške ugotovitve o metodah policijskega uvodnega preisko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Ustavnost predkazenskih postopkov

dr. Janez Šinkovec, 18.9.1997

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 17-18/1997Ustavno sodišče je v nekaj primerih obravnavalo problematiko predkazenskega postopka, pri čemer smo naleteli na nekatera sporna tolmačenja določb zakona o kazenskem postopku s strani organov za notranje zadeve, v enem primeru pa je Ustavno sodišče razveljavilo odločbe okrožnega, višjega in vrhovnega...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Odgovornost države za škodo, povzročeno v postopkih

dr. Janez Šinkovec, 26.6.1997

Človekove pravice, Mednarodni večstranski akti

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 12/1997I. Procesna jamstva Nova ustava in sprejem Evropske konvencije o pravicah človeka (EKPČ) narekujejo spoznavanje procesnih jamstev, ki jih dajeta oba dokumenta. Kršitev teh jamstev predstavlja protipravno ravnanje državnega organa, to pa je bistvena predpostavka vsake odškodninske odgovornosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Varstvo zasebnosti v tisku in drugih medijih

dr. Janez Šinkovec, 15.5.1997

Človekove pravice

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 9/1997V zadnjem času je precej razprav o varstvu zasebnosti, kar je posledica nekaj obsodb novinarjev. Novinarji na ves glas zatrjujejo, da je s tem prizadeta svoboda tiska, pozabljajo pa pri tem, da je ustavno varovana tudi pravica do zasebnosti in osebnostnih pravic (35. člen ustave) in tudi pravica do ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

Zlorabe pravic in šikane ob lokacijskih gradbenih dovoljenj

dr. Janez Šinkovec, 4.7.1996

Urejanje prostora

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 13/1996Prvostopni, pritožbeni organi in vrhovno sodišče so preobremenjeni z reševanjem lokacijskih in gradbenih zadev. Neredko nastajajo sporna vprašanja zaradi neurejenih splošnih aktov s tega področja, zaradi česar bi lahko razpravljali tudi o odškodninski odgovornosti državnih organov, ker ne zagotavlja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Domneva nedolžnosti in svoboda medijev

dr. Janez Šinkovec, 8.2.1996

Človekove pravice, Javno obveščanje

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 3-4/1996O domnevi nedolžnosti smo že razpravljali v pp, št. 10 in 11/95. O odgovornosti pri svobodi izražanja mnenj, zlasti medijev pa v reviji Pravnik, št. 6-8/95. Prof. Šelihova je temu problemu posvetila pozornost v razpravi Svoboda izražanja in kazenskopravno varstvo časti in ugleda (Zbornik znanstvenih...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Volilni boj in pravo

dr. Janez Šinkovec, 30.11.1995

Državni zbor in državni svet

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 22-23/1995Volilni boj naj bi bil manifestacija demokratičnosti, ki se odraža v političnem pluralizmu. V volilnem boju naj bi se odrazila nedotakljivost nekaterih demokratičnih načel, kot so: * večina je odločujoča potenca političnega oblikovanja volje, to preprečuje aristokratsko ali oligarhično obliko držav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Boštjan M. Zupančič: Prvine pravne kulture

dr. Janez Šinkovec, 16.11.1995

Kultura in umetnost

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 21/1995Delo je zbirka tridesetih esejev in po enem izmed njih je izbran naslov knjige. Razdeljena je v dva dela. Prvi, čisto pravni del, naslovljen "Parametri pristnega liberalizma", drugi pa "Liberalizem kot nasprotje dušečega egalitarizma." Prvi del ima dva pododdelka z značilnima naslovoma "Aksiomi prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄17

Evropsko sodišče in pravo okolja

dr. Janez Šinkovec, 5.10.1995

Sodišča, Varstvo okolja

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 17/1995V Sloveniji potekajo priprave za vstop v Evropsko unijo (EU). Zato je potrebno usklajevanje pravnega sistema s skupnim pravom EU. Le na kratko naj omenimo, da se v EU sprejemajo uredbe, ki se v državah članicah uporabljajo neposredno in direktive, ki narekujejo državam članicam usklajevanje internih...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Ustavna pravica: domneva nedolžnosti (II)

dr. Janez Šinkovec, 15.6.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 11/1995Nadaljevanje iz prejšnje številke BISTVO PRAVIC IN OMEJEVANJE Bistvo ustavne pravice predstavlja njena materialna substanca. Neredko je ustavna pravica dopolnjena z zakonom. Pri uveljavljanju pravic prihaja neredko do nasprotij interesov - individualnim in družbenim. Predvsem velja poudariti p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄18

60. nemški pravniški dnevi

dr. Janez Šinkovec, 6.10.1994

Ostalo

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 18/1994Od 20. do 30. septembra so potekali v Münstru 60. nemški pravniški dnevi. CIVILNO PRAVO Na sekciji za civilno pravo so razpravljali o nujnosti sprememb državljanskega zakonika (BGB), češ da ima vrsto pravnih praznin, je nepregleden in ima v nekaterih primerih neposrečene rešitve. Tako naj bi v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄13

Zakon o varstvu okolja s komentarjem

dr. Janez Šinkovec, 7.7.1994

Varstvo okolja

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 13/1994Avtorji dr. Janez Čebulj, Dušan Pichler, Ana Prančič so se lotili težavne naloge, saj predstavlja zakon o varstvu okolja občutljivo pravno, ekonomsko in siceršnje področje našega življenja. Razumljivo je, da so sledili zakonu, čeprav ima ta vrsto vprašljivih rešitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Zveza društev pravnikov Slovenije Vladi Republike Slovenije

dr. Janez Šinkovec, 2.9.1993

Vlada

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 18/1993V zvezi s potekom in vodenjem kazenske preiskave ob odkritju orožja v Mariboru so bila objavljena različna stališča, ki si med seboj nasprotujejo, zato menimo, da je koristno, če posredujemo nekaj temeljnih opredelitev z vidika načel in pravne stroke. Temelj problematike je v načelu delitve oblas...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(37)

Leto objave

2001(1) 2000(3) 1999(5) 1998(2)
1997(5) 1996(2) 1995(4) 1994(2)
1993(2) 1992(3) 1991(8)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠ TUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: Š

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov