O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 68)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄44

Število let delovne dobe pri izračunu za delovno dobo

mag. Miha Šlamberger, 17.11.2016

Delovna razmerja

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 44/2016Nekateri delavci v našem zavodu so bili pred leti zaposleni za krajši delovni čas od polnega (4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko), nekateri zaposleni so opravljali dela prek programa javnih del za krajši delovni čas od polnega delovnega časa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄36-37

Ustavna skladnost posebnega položaja upnikov finančnih zavarovanj

mag. Miha Šlamberger, 22.9.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 36-37/2016Finančna zavarovanja postajajo pomemben element naložbenih politik finančnih institucij ob velikem obsegu denarnih sredstev v finančnem sistemu, ki jih je treba ustrezno naložiti. Za znižanje tveganj pri takšnih naložbah je v tujini uveljavljena praksa uporabe finančnih zavarovanj. Za to se uporabljajo pravila in posebnosti, ki jih določa Direktiva 2002/47/ES.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄1

Nezapisan prenos lastninske pravice na zemljišču ob prodaji stanovanja

mag. Miha Šlamberger, 14.1.2010

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 1/2010Kupec A je leta 2007 kupil stanovanje od prejšnje lastnice B, ta pa je imela v svoji pogodbi o nakupu tega stanovanja zapisano, da ji pripada tudi zahodni del parcele, na kateri stoji ta večstanovanjska zgradba, in sicer približno 80 kvadratnih metrov. Lastnica B je stanovanje kupila kot solastnino ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Vpis etažne lastnine

mag. Miha Šlamberger, 26.11.2009

Stavbe in stavbna zemljišča

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 46/2009Leta 1976 je Tovarna volnenih izdelkov Majšperk, d.o.o., (TVI) na svojem zemljišču zgradila večstanovanjsko stavbo. Občina Majšperk je nastala leta 1995, leta 2003 pa je bil sklenjen sporazum o razdelitvi premoženja z nekdanjo občino Ptuj. Takrat so v Občini Majšperk prevzeli vse nepremičnine, tudi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Prenos opuščene javne poti v last zasebniku

mag. Miha Šlamberger, 5.11.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 43/2009Občan je leta 1975 brezplačno odstopil zemljišče za izgradnjo javne poti, kar je vse dokumentirano. Zdaj pa želi, da mu občina, na ozemlju katere ima stalno bivališče, tj. je njen občan, brezplačno oziroma v zameno za to zemljišče, ki ga je odstopil, prenese v last opuščen del javne poti, ki ga upor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Zunajsodna prodaja ali "zadržanje" zastavljenih vrednostnih papirjev

mag. Miha Šlamberger, 8.10.2009

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 39/2009Zadnje čase je mogoče v javnih občilih zaslediti veliko poročil o t. i. zasegih delnic Pivovarne Laško in Mercatorja, ki so bili izvedeni kot posledica nevračil danih kreditov. Govorice o nepravilnostih in kršitvah se nanašajo na izvedbo prodaje delnic, zlasti glede načina prodaje. V splošni novinar...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

Unovčevanje menice in novi ZPlaSS

mag. Miha Šlamberger, 3.9.2009

Menica in ček

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 34/2009Državni zbor RS je 15. julija 2009 sprejel Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 58/09. Med drugim zakon uvaja spremembe na področju meničnega poslovanja in vrača menici funkcijo, ki jo je imela v preteklosti, tj. zavarovanje obveznosti. Ker je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Javno dobro kot lastnik v listu B

mag. Miha Šlamberger, 4.6.2009

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 22/2009* Vprašanji je postavil naročnik PP na seminarju Zemljiškoknjižno pravo v praksi, GV Založba, 4. december 2008. Lastnik pripadajočega zemljišča večstanovanjske stavbe je po podatkih zemljiške knjige "javno dobro" (naziv lastnika v B listu zemljiške knjige). Na javnem dobru ni možnosti priposestvov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Tajkuni in bančna tajnost

mag. Miha Šlamberger, 4.6.2009

Banke in hranilnice

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 22/2009V zadnjem času je zelo veliko zanimanje javnosti za t. i. tajkunske kredite, obnove kreditov, njihovo višino ipd. Pritiski na banke, da razkrijejo podatke o višini kreditov, predvsem pa njihovi zapadlosti in ukrepanju v primeru nevračila, so izjemni. Javnost pa ne more razumeti, da banke teh podatko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Varstvo banke ali varstvo kupca nepremičnine?

mag. Miha Šlamberger, 21.5.2009

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 20/2009Nadija Jablanšček Šuler je v PP zapisala nekaj ugotovitev v zvezi z "enosmernim" varstvom potrošnikov in nakupi nepremičnin.1 V članku obravnava sicer institut pooblastila notarju za vložitev zemljiškoknjižnega predloga, a hkrati ugotavlja, da pooblastilo, kot je urejeno v Zakonu o zemljiški knjigi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄13

Prenos pripadajočih zemljišč na pridobitelja dela stavbe

mag. Miha Šlamberger, 2.4.2009

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 13/2009* Vprašanji je postavil naročnik PP na seminarju Zemljiškoknjižno pravo v praksi, GV Založba, 4. december 2008. Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL)1 ureja postopek za določanje pripadajočega ze...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄10

Oznaka stavbne pravice pri delitvi parcele

mag. Miha Šlamberger, 12.3.2009

Stavbe in stavbna zemljišča, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 10/2009* Vprašanji je postavil eden od naročnikov PP na seminarju Zemljiškoknjižno pravo v praksi, GV Založba, 4. december 2008. Pri ustanovitvi stavbne pravice se stavbna pravica vpiše v svoj vložek z oznako številke parcele in s končnico SP, denimo 21/2.SP. • Ali stavbna pravica obdrži staro oznako al...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Vpis etažne lastnine pri kupcu solastninskega dela stavbe

mag. Miha Šlamberger, 5.3.2009

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 9/2009Sodišče je v nepravdnem postopku delitve solastnine na podlagi elaborata za vpis podatkov v kataster stavb in geodetske odločbe izdalo pravnomočni sklep, ki nadomešča sporazum o ustanovitvi etažne lastnine ter natančno določa posamezne dele stavbe, skupne dele stavbe in lastnike teh delov. ?e pred i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Predkupna pravica zakonca v osebnem stečaju

mag. Miha Šlamberger, 12.2.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 6/2009Osebni stečaj, ki se kot rešilna bilka prezadolženih fizičnih oseb uporablja od 1. oktobra lani, zahteva od stečajnih upraviteljev veliko več natančnosti in pozornosti pri izvedbi kot pa klasičen stečaj nad pravno osebo. Razlog je v tem, da je pri fizičnih osebah dejavnik zasebnosti precej močnejši,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Sklep o izročitvi nepremičnine v stečajnem postopku

mag. Miha Šlamberger, 5.2.2009

Civilni sodni postopki

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 5/2009Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)1 je natančneje uredil postopek unovčevanja premoženja dolžnika v stečajnem postopku. Predvsem je jasno odgovoril na vprašanje, ali mora stečajno sodišče, po tem ko se opravi prodaja premoženja (nepremični...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Nova direktiva o potrošniških kreditih

mag. Miha Šlamberger, 25.9.2008

Menica in ček

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 37/2008Dne 23. aprila 2008 je bila sprejeta t. i. direktiva o potrošniških kreditih, tj. Direktiva 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS,1 katere namen je večje poenotenje prava varstva potrošnikov pri b...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Izpodbijanje v osebnem stečaju

mag. Miha Šlamberger, 11.9.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 35/2008Od 1. oktobra 2008 bo tudi v Sloveniji uveljavljen nov institut insolvenčnega prava, tj. osebni stečaj. Zaradi nekaterih posebnosti, ki veljajo za dolžnika, se v postopku osebnega stečaja uporabljajo siceršnji instituti stečaja v prilagojeni obliki. Eden takih prilagojenih institutov je izpodbijanje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄20

Različna praksa sodišč pri vzpostavitvi z. k. listine

mag. Miha Šlamberger, 22.5.2008

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster, Civilni sodni postopki

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 20/2008V PP, št. 18, je kolega Boris Hlavaty predstavil svoja razmišljanja v zvezi s postopkom za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine.1 S presenečenjem sem prebral članek in ugotovil, da v nekaterih točkah sodna praksa odstopa od, po mojem mnenju, dokaj jasnih določb. Priznam, da nisem imel še nobenega p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄16-17

Posebna pravila za ločitvene pravice, ki se lahko uveljavljajo zunajsodno

mag. Miha Šlamberger, 24.4.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 16-17/2008Nov sistemski zakon na področju insolvenčnega prava, tj. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP),1 je prinesel precej sprememb in novosti. K sreči je zakonodajalec predvidel dokaj dolgo obdobje od njegove uveljavitve do uporabe. Tako imamo upor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄15

Pravne posledice izbrisa pravne osebe brez likvidacije

Miha Šlamberger, 17.4.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 15/2008Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄13

Izpodbijanje v stečaju in izbrisna tožba

mag. Miha Šlamberger, 3.4.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 13/2008mag. pravnih znanosti, pravni svetovalec v Novi KBM, d.d. Verjetno za upnike najpomembnejši del insolvenčne zakonodaje je izpodbojnost pravnih dejanj stečajnega dolžnika. Gre za vprašanje, kdaj je pravno dejanje izpodbojno zaradi privilegiranja posameznega upnika oz. prikrajšanja stečajne mase, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄13

Pogoji za zaznambo spora

mag. Miha Šlamberger, 3.4.2008

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 13/2008* Vprašanje je postavil eden od naročnikov PP na seminarju Zemljiškoknjižno pravo v praksi, GV Založba, 4. december 2007. . Kako razlagati 2. točko prvega odstavka 79. člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) v povezavi z 245. členom ZZK-1 - ali gre za uporabo določbe 2. točke le v primeru druge v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Obveznosti poslovodstva po potrjeni prisilni poravnavi

mag. Miha Šlamberger, 20.3.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 11/2008mag. pravnih znanosti, pravni svetovalec v Novi KBM, d.d. Nova ureditev finančnega poslovanja podjetij, ki jo je uvedel Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)1 in ki je začela veljati 15. januarja letos, prinaša posebne obveznosti poslovods...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄10

Poziv udeležencem za nadaljevanje postopka

mag. Miha Šlamberger, 13.3.2008

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 10/2008* Vprašanje je postavil eden od naročnikov PP na seminarju Zemljiškoknjižno pravo v praksi, GV Založba, 4. december 2007. . Ali je treba, če udeleženec umakne predlog v postopku vpisa v zemljiško knjigo, v smislu določb Zakona o nepravdnem postopku pozvati ostale udeležence, če želijo nadaljevati...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Neznan naslov znanih imetnikov

mag. Miha Šlamberger, 6.3.2008

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 9/2008* Vprašanje je postavil eden od naročnikov PP na seminarju Zemljiškoknjižno pravo v praksi, GV Založba, 4. december 2007. * * Člen 215 Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) določa, da se o zemljiškoknjižnem postopku obvestijo znani imetniki.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(68)

Leto objave

2016(2) 2010(1) 2009(12) 2008(15)
2007(20) 2006(8) 2005(3) 2004(3)
2003(4)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠ TUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: Š

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov