O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 137)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Kolektivna pogajanja - z vzorcem kolektivne pogodbe dejavnosti s pojasnili

dr. Martina Šetinc Tekavc, 16.4.2015

Kultura in umetnost

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 15/2015V drugi polovici januarja so pogajalci v tretjem poskusu prvič po letu 2009 uskladili in podpisali socialni sporazum za obdobje 2015-2016 (uradno sicer še ni potrjen). Ta dokument s ciljem doseči stabilnost in socialni mir opredeljuje temeljne zaveze in usmeritve Vlade, delodajalcev in sindikatov. V javnih občilih smo lahko kar nekaj časa spremljali postopek nastajanja tega pomembnega dokumenta, ki po svoji vsebini pomeni sklepno fazo zahtevnega procesa kolektivnih pogajanj. Ta institut pa ne glede na svoj pomen in zahtevnost v slovenski strokovni literaturi do nedavnega ni bil ustrezno obravnavan. Konec prejšnjega leta je to vrzel zapolnilo delo Kolektivna pogajanja, priročnik za prakso z vzorcem kolektivne pogodbe dejavnosti s pojasnili (Gospodarska zbornica Slovenije - GZS, Ljubljana 2014, 248 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Vodnik po novem Zakonu o delovnih razmerjih

dr. Martina Šetinc Tekavc, 27.3.2014

Kultura in umetnost

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 12/2014V teh pomladnih dneh mineva že eno leto od sprejema "novega" Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), tako da bi ob poplavi drugih sprejetih zakonov v tem času lahko sklepali, da gre za staro novico. Pa vendar kaže, da bodo uporabniki najnovejše "male delavske ustave", kot zakon o tej tematiki tudi imenujemo, za njeno poznavanje potrebovali še nekaj časa, predavanj in čtiva. Zadnjič sem ob vprašanju, kje bi lahko uporabniki našli kakšno dobro izobraževanje na to temo, pomislila, da je dober začetek lahko prav delo Vodnik po novem zakonu o delovnih razmerjih, priročnik za prakso, avtorjev Igorja Kneza, Metke Penko Natlačen, Gregorja Tasiča in Polone Fink Ružič (GZS, Ljubljana 2013, 212 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Odmor za malico in skrajšan delovni čas

dr. Martina Šetinc Tekavc, 20.3.2014

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 11/2014Delavec pri delodajalcu dela krajši delovni čas od polnega (štiri ure dnevno) zaradi štiriurnega bolniškega staleža, ki mu ga je odobril Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. • Kam se pri njem všteva plačani odmor med delovnim časom? • Ali se 30-minutni odmor odšteje od dejansko opravljenih štirih ur?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄4

Normativni temelji delovnih in socialnih razmerij

dr. Martina Šetinc Tekavc, 30.1.2014

Kultura in umetnost

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 4/2014Nedolgo za knjigo Normativni temelji socialnih razmerij (GV Založba, Ljubljana 2013, 186 strani, 2. del študijskega gradiva) dr. Zvoneta Vodovnika je izšel še 1. del študijskega gradiva Normativni temelji delovnih in socialnih razmerij (GV Založba, Ljubljana 2013, 204 strani), katerega predmet so delovna razmerja in z njimi povezana vprašanja. Če za prejšnjo knjigo velja, da je nepogrešljivo branje za vsakogar, to še tem bolj drži za pričujoče delo, v katerem dr. Vodovnik izčrpno predstavi materijo delovnega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

Neskladje ZPP z Ustavo zaradi odsotnosti posebne ureditve za obravnavanje tajnih podatkov

dr. Martina Šetinc Tekavc, 9.1.2014

Civilni sodni postopki

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 1/2014Ustavno sodišče RS je z odločbo št. U-I-134/10-28 z dne 24. oktobra 2013 odločilo o zahtevah za oceno ustavnosti Zakona o tajnih podatkih (ZTP) v zvezi z Zakonom o pravdnem postopku (ZPP), ki jih je v letu 2010 vložilo Delovno in socialno sodišče v Ljubljani zaradi težav, s katerimi se v nekaterih individualnih delovnih sporih, v katerih je tožena stranka Republika Slovenija, sooča zaradi kolizije določb ZPP z zahtevami tožene stranke po spoštovanju ZTP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄46

Denarno kaznovanje strank

dr. Martina Šetinc Tekavc, 28.11.2013

Sodišča

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 46/2013"Sodnik je bik!" je v znani otroški slikanici o mačku Muriju na nogometni tekmi vzkliknil eden od mačjih protagonistov. Na podlagi presenetljivo bogate sodne prakse s področja kaznovanja strank (in njihovih pooblaščencev) je mogoče sklepati, da bi si s takim zapisom v vlogi udeleženec pravdnega ali izvršilnega postopka pri nas prislužil denarno kazen do 1.300 evrov. Precej manj sodne prakse pa je s področja kaznovanja strank zaradi zlorabe procesnih pravic v civilnem (pravdnem ali izvršilnem) postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

Normativni temelji socialnih razmerij

dr. Martina Šetinc Tekavc, 14.11.2013

Kultura in umetnost

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 44/2013Knjiga dr. Zvoneta Vodovnika (GV Založba, Ljubljana 2013, 186 strani), ki je namenjena predvsem študentom kot študijsko gradivo, mi je prišla v roke v trenutku, ko sem pripravljala vprašanja za izpit Temelji delovnega prava in prava socialne varnosti kot del pravniškega državnega izpita. Ob njenem prebiranju in sestavljanju vprašanj za kandidatko sem pomislila, da bi knjiga, ki obsega celotno materijo prava socialne varnosti, gotovo koristila kandidatom za pravniški državni izpit in pravzaprav vsakomur, ki se s sistemi socialne varnosti kdajkoli v življenju sreča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

Sklep o rubežu terjatve in sklep o prenosu terjatve v izterjavo ali namesto plačila - položaj dolžnikovega dolžnika

dr. Martina Šetinc Tekavc, 14.2.2013

Civilni sodni postopki

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 6/2013Zamislite si situacijo, da domov dobite pisanje sodišča - sklep o rubežu ali prenosu terjatve, v katerem ste označeni kot dolžnikov dolžnik, vi pa osebe, ki je označena kot dolžnik, sploh ne poznate oziroma ji niste bili nikoli nič dolžni. Ali pa ste terjatev že zdavnaj poplačali. Ali pa terjatev sploh še ni zapadla. Kaj storiti: ugovarjati, pritožiti se, sporočiti sodišču, da je prišlo do pomote? Narobe! V tem postopku namreč ne morete storiti nič.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄17

Reintegracija ali sodna razveza pogodbe o zaposlitvi in odškodnina po 118. členu ZDR?

Martina Šetinc-Tekavc, 5.5.2011

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 17/2011V zadnjem času je pred delovnimi sodišči opazen porast števila vloženih tožb v primerjavi z letom ali dvema prej. Med vloženimi tožbami v individualnih delovnih sporih je pomemben delež tožb vložen zaradi nezakonitega prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Če sodišče po izvedenem dokaznem postopku odkrije, da je bila pogodba o zaposlitvi nezakonito odpovedana oziroma je delovno razmerje prenehalo na drug način, ki ni zakonit, v večini primerov delavca vrne na delo k delodajalcu (t. i. reintegracija). Vendar pa 118. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) omogoča tudi drugo možnost: sodišče lahko pogodbo o zaposlitvi razveže s sodbo (sodna razveza), v kateri ugotovi trajanje delovnega razmerja najdlje do dneva odločitve sodišča, delavcu pa namesto reintegracije prisodi odškodnino.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄13

Izzivi zvočnega snemanja obravnav in transkribiranja posnetkov

Martina Šetinc-Tekavc, 7.4.2011

Sodišča, Civilni sodni postopki

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 13/2011Pred pol leta je minister za pravosodje v zvezi z namestitvijo naprav za zvočno snemanje obravnav in narokov v 352 razpravnih dvoran na vseh slovenskih sodiščih napovedal, da bo snemanje obravnav pomembno vplivalo na skrajšanje časa, ki je potreben za obravnave v sodnih postopkih, kar bo bistveno vplivalo tudi na učinkovitost in izboljšanje poslovanja sodišč ter na kakovost obravnav. Podatkov o tem, v kakšnem deležu se snemajo obravnave na posameznih sodiščih, za zdaj še ni, po nekaj prvih posnetkih (delov) glavnih obravnav pa je že mogoče narediti nekatere sklepe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄24-25

Pravo socialne varnosti

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 17.6.2010

Kultura in umetnost

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 24-25/2010Področje delovnega prava in prava socialne varnosti je kljub velikemu pomenu te materije za vsakega posameznika in družbo kot tako glede ustrezne znanstvene in strokovne literature pogosto podhranjeno. Zlasti je to mogoče trditi za področje prava socialne varnosti, ki do zdaj širši strokovni javnost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Predhodni postopek kot procesna predpostavka za sodno varstvo pravic javnih uslužbencev

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 29.1.2009

Uprava, Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 3-4/2009V tujini je v večini držav že dlje časa v veljavi sistem, po katerem so zaposleni razporejeni v dve kategoriji: "navadne" delavce in uslužbence države oz. javne uslužbence, pri čemer je ureditev razmerij do delodajalca za ti kategoriji lahko tudi bistveno različna. Tudi pri nas so uslužbenska razmer...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

Stvarna (ne)pristojnost delovnega sodišča

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 5.7.2007

Civilni sodni postopki

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 26/2007dr. pravnih znanosti, okrožna sodnica na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1)[O]1 določa pristojnost delovnih in socialnih sodišč kot specializiranih sodišč, in sicer so v skladu z 2. členom delovna sodišča pristojna za odločanje v individua...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄9

ZFPPod ter aktivni in pasivni družbeniki

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 8.3.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 9/2007dr. pravnih znanosti, sodnica na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani Konec preteklega leta je Vlada RS v Državni zbor RS poslala predlog zakona o spremembah Zakona o finančnem poslovanju podjetij1 in predlagala njegovo obravnavo po skrajšanem postopku, saj naj bi šlo za »vsebinsko manj o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

Neugodno obravnavanje žensk v delovnem razmerju zaradi nosečnosti ali materinstva

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 13.7.2006

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 27/2006Na podlagi direktive Sveta Evrope o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev z dne 9. 2. 1976 (št. 76/207/EGS)1 je Sodišče ES odločalo o številnih predhodnih vprašanjih držav članic. Večkra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄19-20

Zaposlitev za določen čas – diskriminacija na podlagi starosti

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 25.5.2006

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 19-20/2006C-144/04, Werner Mangold proti Rüdigerju Helmu Eno izmed temeljnih, a pogosto in na najrazličnejše načine kršenih načel delovnega prava je načelo nediskriminacije. Prepoved diskriminacije pomeni, da delodajalec ne sme delavca (oziroma iskalca zaposlitve) postavljati v neenakopraven položaj zaradi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄24

Izvolitev predsednika sindikata pri delodajalcu

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 16.6.2005

Delovna razmerja, Sindikati

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 24/2005Leta 2002 je reprezentativni sindikat pri gospodarski družbi izvolil »novo« vodstvo tega sindikata. Ta ima veljavno sprejeta Pravila sindikata, ki med drugim tudi opredeljujejo način izvolitve vodstva sindikata (predsednika sindikata in izvršnega organa sindikata), in sicer, da izvršni organ sindika...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

Odpravnina ob odpovedi ? višina

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 9.6.2005

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 23/2005* Ali se lahko z delavcem, kateremu je odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga, delodajalec sporazumno dogovori za manjšo odpravnino, kot mu pripada po zakonu? * Ali obstaja pravna razlaga, na kakšen način se izračuna sorazmerna odpravnina: denimo delavcu se ponudi zaposlitev na delov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Odsotnost z dela na državni praznik

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 19.5.2005

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 20/2005Ali je varnostnik v dejavnosti zasebnega varovanja upravičen do plačane odsotnosti z dela zaradi praznika v RS, ali pa mora ta dan delovno nadomeščati? - Ali je moral biti delavec ? glede na praznični dan v februarju 2005 ? prisoten na delovnem mestu 152 ali 160 ur? - Če bi delavec mesec februar i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

Delovni koledar in urna delovna obveznost delavca

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 28.4.2005

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 17-18/2005V skladu z drugim odstavkom 147. člena ZDR smo sprejeli delovni koledar za leto 2005, po katerem znaša delovna obveznost za to leto 2080 ur. Uveden imam 8-urni delavnik, pet dni tedensko. Plačo obračunavamo po povprečju 174 ur mesečno, zaradi česar znaša letni fond za to leto v višini 2.088 ur.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

Osnova za izračun odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 28.4.2005

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 17-18/2005Direktor ? invalid III. kategorije je bil v zavodu po prihodu nove direktorice razporejen na delovno mesto vodje investicij in vzdrževanja skladno z odločbo ZPIZ. Delodajalec mu poleg bruto plače za to delovno mesto v skladu z določili 96. člena kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

Dopust za delavca ? samohranilca

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 28.4.2005

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 17-18/2005Odmero dopusta v družbi poleg ZDR določa še Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti. Člen 24 2e določa, da delavcem ? edinim hraniteljem za vsakega otroka do 15 let starosti pripadata dva dni dopusta in naslednja alinea: staršu vsakega otroka do 15 let starosti 1 dan.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄14-15

Delo javnega uslužbenca s krajšim delovnim časom od polnega

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 14.4.2005

Uprava, Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 14-15/2005Vodstveni delavec ? vodja oddelka v upravni enoti se je upokojil za štiri ure. * Ali je po veljavni zakonodaji možno, da še naprej opravlja vodstvena dela kljub skrajšanemu delavniku ? omejeni zmožnosti, ki nedvomno zahteva polni delovni urnik, včasih tudi nadurno delo? Delavec, zaposlen v upra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄14-15

Letni dopust - dodatni dnevi zaradi invalidnosti

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 14.4.2005

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 14-15/2005Delavec je februarja 2004 prejel obvestilo o trajanju letnega dopusta (32 delovnih dni, od tega 5 za socialno-zdravstveno stanje). Dne 3. 8. 2004 je prejel odločbo ZPIZ, iz katere izhaja, da je bil razvrščen v III. kategorijo invalidnosti, odločba je postala pravnomočna 24. 8. 2004.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

Starejši delavci in nočno delo

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 1.4.2005

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 12/2005Člen 203. ZDR določa, da starejšemu delavcu delodajalec brez delavčevega pisnega soglasja ne sme odrediti nadurnega ali nočnega dela. Delodajalec prosi za razlago, kaj v tem primeru pomeni beseda "odrediti", saj ima zaposlene delavce, ki bodo postali starejši delavci po ZDR in ves svoj delovni staž ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(137)

Leto objave

2015(1) 2014(4) 2013(3) 2011(2)
2010(1) 2009(1) 2007(2) 2006(2)
2005(23) 2004(34) 2003(50) 2002(5)
2001(1) 2000(4) 1999(3) 1998(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠ TUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: Š

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov