O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 30)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄7-8

Povratna veljava zakona lahko uredi preventivno pridržanje nevarnega storilca zaradi duševne bolezni

Matej Cerar, 18.2.2016

Varstvo človekovih pravic

Matej Cerar, Pravna praksa, 7-8/2016V tokratni sodbi se je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) soočilo s prvim primerom, v katerem je preučilo združljivost nove nemške ureditve preventivnega pridržanja obsojenega storilca kaznivega dejanja, duševnega bolnika, zaradi terapevtskega zdravljenja z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (EKČP). Konkretno je kršitev človekovih pravic zatrjeval 73-letni pritožnik, ki mu je bilo s povratno veljavo podaljšano preventivno pridržanje preko desetletne dobe, ki je bila v času njegove storitve kaznivih dejanj določena kot najdaljše obdobje. ESČP je soglasno razsodilo, da ni prišlo niti do kršitve pravice do svobode in varnosti, varovane v 5. členu EKČP, niti ne gre za kršitev 7. člena, ki določa, da ne sme biti kazni brez zakona. Kot bistveno je poudarilo, da namen pridržanja pritožnika ni bil kaznovalen, marveč prevencijski, kot posledica duševne bolezni, za kar je možno pod določenimi pogoji posamezniku odvzeti prostost. Pri nas lahko kazenskopravni ukrep odvzema prostosti duševnemu bolniku traja največ pet let, zatem je prisilno pridržanje mogoče le po izvedenem nepravdnem sodnem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Kako transparentna je poraba javnih sredstev?

Matej Cerar, 14.1.2016

PRORAČUN

Matej Cerar, Pravna praksa, 2/2016Trditve "Meja, da formalni postopki prevladajo nad neformalnimi, je štiri milijone deležnikov", "Smo družba, ki ima sociološko bolezen, da si ne zaupa" in "Ponudniki so vedno korak pred naročniki" ne obetajo veliko dobrega. Kakšen smisel ima torej konferenca v organizaciji Transparency International Slovenija z zgoraj navedenim naslovom, ki je potekala 27. novembra 2015 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani? Morda nobenega in je okoli sto zbranih, ki so napeto poslušali 18 govornikov, samo izgubljalo čas, tisti med njimi, ki so zaposleni pri osebah javnega prava, pa celo javni denar. A optimisti, med katere se štejem, bi dejali, da je o problemih treba govoriti, jih odkrivati, si kljub neuspehu prizadevati za rešitve, tako kakor otrok neštetokrat neuspešno poskusi vstati, preden mu uspe prvi korak. In morda ... Morda bodo čez leta govorili, da sta dovolj tudi dva milijona deležnikov, da zaupanje ne bo več vprašljivo in da iskanje možnosti, kako opehariti državo, ne bo več nacionalni šport. Lahko rečete, da sem sanjač, vendar nisem edini.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄49-50

Primeri prestrukturiranja v praksi DUTB

Matej Cerar, 17.12.2015

Civilni sodni postopki

Matej Cerar, Pravna praksa, 49-50/2015Tempora mutantur, nos et mutamur in illis.A ob vsakdanjem hitenju sprememb večinoma ne zaznamo, zato se je vsake toliko časa dobro ustaviti, se ozreti na prehojeno pot, opaziti morebitno odstopanje od začrtane in s tem zavedanjem načrtovati naprej. Včasih refleksijo načrtujemo, drugič nas doleti sama, kot je mene 2. decembra 2015 ob 18. uri ob vnovičnem snidenju z bručevsko sivo predavalnico PF Univerze v Ljubljani. Moje misli o gretju fakultetnih sedežev, prehojeni poti od diplome je prekinil predstavnik Ženevskega kluba PF (ŽK) Luka Preglej, ki je nekaj čez sto zbranih poslušalcev (med katerimi kar nekaj že uveljavljenih pravnikov) pozdravil na srečanju, ki ga je organizirala ekipa ŽK pod vodstvom Sare Makovec, namenjenem analiziranju (in refleksiji) koncepta slabe banke v slovenski normativni ureditvi in primerom prestrukturiranja v praksi Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki z nekaj več kot sto zaposlenimi upravlja s portfeljem v bruto vrednosti pet milijard evrov, ima 580 komitentov, od katerih jih je sto v postopku prestrukturiranja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄49-50

Davčne blagajne - praktični problemi

Matej Cerar, 17.12.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Matej Cerar, Pravna praksa, 49-50/2015Novo leto ne bo prineslo daril le otrokom, temveč tudi ponudnikom davčnih blagajn, ki bodo za zavezance v skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) postale obvezne 2. januarja 2016. Z uvedbo davčnih blagajn bomo dobili sistem, v katerem bodo blagajne zavezancev prek spleta povezane z osrednjim informacijskim sistemom Finančne uprave RS (FURS), ki bo po prepričanju FURS omogočal sledljivost in učinkovitost nadzora nad izdanimi računi ter omejil sivo ekonomijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄45-46

Več kot četrt stoletja trajajoči upravni postopki očitno kršili pravico do sojenja v razumnem roku

Matej Cerar, 19.11.2015

Varstvo človekovih pravic

Matej Cerar, Pravna praksa, 45-46/2015V jesenskih dneh se prileže vroč kostanj. A ne, če si ga podajajo organi oblasti. In to več kot četrt stoletja. Pritožnici, mati in hči, sta v tokratni zadevi pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP) zaradi tega zatrjevali kršitev 6. člena Evropske konvekcije o človekovih pravicah (EKČP), ki varuje posameznikovo pravico do poštenega sojenja, v katero spada tudi pravica do sojenja v razumnem roku. Povod za upravne postopke je bila leta 1989 sprejeta odločitev Komisije za izvedbo komasacijskega postopka v občini Ajdovščina, vezana na zemljišča pritožnic, zoper katero sta pritožnici vložili pritožbo na Geodetsko upravo RS (GURS). Sledilo je neverjetno več kot četrt stoletja trajajoče podajanje "vročega kostanja" med pritožbenim upravnim organom, GURS oziroma pristojnim ministrstvom, upravnim sodiščem in prvostopenjskim upravnim organom (sprva zgoraj navedena komisija, nato upravna enota), ki še kar ni končano. Še več, v času izdaje sodbe ESČP sta pritožnici zopet na začetku, saj trenutno poteka postopek na prvi stopnji pred upravno enoto.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄39-40

Lustracija nekdanjega voznika KGB ni upoštevala individualnih danosti

Matej Cerar, 9.10.2015

Varstvo človekovih pravic

Matej Cerar, Pravna praksa, 39-40/2015Mehanična uporaba prava je vedno nevarna. Na svoji koži je slednje izkusil estonski pritožnik, ki je v času sovjetske okupacije Estonije opravljal delo voznika, pri tem pa imel smolo, da je bil njegov delodajalec KGB. Po osamosvojitvi je bila Estonija (upravičeno) previdna in je želela zmanjšati javni vpliv vseh oseb, ki so sodelovale z zavojevalci. Del teh prizadevanj je bil lustracijski zakon, po katerem so bili javno objavljeni ime in priimek, trajanje zaposlitve in funkcija osebe, ki je sodelovala z organi Sovjetske zveze. Pri tem zakon ni razločeval med različnimi stopnjami udeležbe posameznikov in funkcijami, ki so jih opravljali, se pa je v besedilu zakona našlo mnogo besed, kot so "okupator", "nevarnost za nacionalno varnost" ipd.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄24-25

Zakonsko predvideno obveščanje upnikov v stečajnem postopku ni bilo zadostno

Matej Cerar, 18.6.2015

Varstvo človekovih pravic

Matej Cerar, Pravna praksa, 24-25/2015Sodišča morajo biti tudi življenjska in ne zadošča, da zgolj sledijo črki zakona. Tako stališče preveva tokratno zadevo Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki je - zanimivo - ugotovilo kršitev pravice do poštenega sojenja, ker pritožnik ni bil seznanjen z razdelitvenim narokom v stečajnem postopku. Do tega sklepa je ESČP prišlo kljub dejstvu, da je sodišče glede obveščanja upnikov ravnalo v skladu z veljavno zakonodajo, po drugi strani pa upoštevalo na videz pravno nerelevantne okoliščine, kot so ustna zagotovila stečajnega upravitelja, da bo pritožnika obveščal o pomembnih dogodkih, in dejstvo, da so bili zaradi razmeroma majhnega števila upnikov ti sodišču gotovo znani. Poleg tega je ESČP - kot že nekajkrat doslej - ugotovilo, da je stečajni postopek trajal predolgo in kršil pritožnikovo pravico do sojenja v razumem roku, pri čemer učinkovitega pravnega sredstva, s katerim bi dosegel pospešitev, ni imel na voljo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Treba je upoštevati vse okoliščine prestajanja kazni

Matej Cerar, 7.5.2015

Varstvo človekovih pravic

Matej Cerar, Pravna praksa, 18/2015Tokratni primer naše sosede se nanaša na pritožbo zapornika, ki je menil, da je (pre)majhen osebni prostor v celici kršil njegovo pravico do človeškega dostojanstva. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v preteklosti v primerih, v katerih je imel zapornik manj kot tri kvadratne metre osebnega prostora, praviloma ugotovilo kršitev 3. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic (EKČP). Kljub temu pa je že nekajkrat poudarilo, da je treba poleg osebnega prostora upoštevati tudi vse druge okoliščine v zaporu, predvsem možnost aktivnega preživljanja časa zunaj celice. Te okoliščine so bile v tem primeru odločilne, da kršitve ni ugotovilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Vključujoča družba in sodobni izzivi

Matej Cerar, 9.4.2015

Pravoznanstvo

Matej Cerar, Pravna praksa, 14/2015Državni svet RS je 27. marca 2015 gostil prvi posvet na temo vključujoče družbe, ki sta ga pripravila Inštitut za razvoj vključujoče družbe in Inštitut za ustavno pravo. Na posvetu so predavatelji pod moderatorstvom dr. Igorja Pribca s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani predstavili svoje poglede na stanje vključenosti posameznih skupin prebivalstva v Sloveniji in izzive za v prihodnje. Posvet je prevevalo prepričanje, da mora biti vključevanje vrednota in moramo k njej stremeti, saj nas razlike bogatijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄11-12

Pri urejanju stikov je hitrost ravnanja ključna

Matej Cerar, 19.3.2015

Varstvo človekovih pravic

Matej Cerar, Pravna praksa, 11-12/2015Kjer se kregata dva, tretji dobiček ima? Zagotovo ne v družinskih sporih, v katerih se starši ne morejo sporazumeti glede stikov z otrokom. V družinsko dinamiko se morajo vmešati družinska sodišča, ki imajo zaradi nesodelujočih staršev in močnih čustev težko nalogo objektivno presojati korist otroka in ukrepe za njeno zagotovitev. V tokratni zadevi so bila nemška sodišča po presoji Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) pri tem prepočasna in so zaradi predolgega trajanja postopkov in blage obravnave matere, ki ni upoštevala začasnih odredb glede izvrševanja stikov z očetom, kršila njegovo pravico do družinskega življenja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Ob smrti iraškega civilista - tudi "na nepravem kraju ob nepravem času" je treba objektivno in učinkovito raziskati

Matej Cerar, 19.2.2015

Varstvo človekovih pravic

Matej Cerar, Pravna praksa, 7-8/2015Veliki senat osemnajstih sodnikov je odločal o okoliščinah smrti iraškega civilista, ki je bil žrtev postranske škode (angl. collateral damage) vojaškega posredovanja v Iraku. Ni bilo sporno, da je bila smrt pritožnikovega sina posledica nesrečnih naključij, je pa Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) Nizozemski očitalo, da nacionalno sodišče okoliščin smrti ni preiskalo v skladu s standardi, kot jih predpisuje 2. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), po katerih je bistveno, da preiskavo okoliščin smrti učinkovito opravijo neodvisni organi. Morda se lahko - postransko - iz te zadeve naučimo tudi, da je treba naše dejavnosti učinkovito prilagoditi razmeram, saj ima lahko neprimerno vedenje (v konkretnem primeru alkohol in prehitra ter neodgovorna vožnja) v izrednih okoliščinah mnogo hujše posledice kot sicer.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Posegi v zasebnost in svet po Snowdnu

Matej Cerar, 12.2.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Matej Cerar, Pravna praksa, 6/2015Na članskem sestanku 5. februarja je Pravniško društvo Ljubljana v City Hotelu Ljubljana gostilo odvetnico Natašo Pirc Musar. Zanimanje poslušalcev je najprej pritegnila s tehnološkimi novostmi (čipi v oblačilih, nanokamere, pametni videonadzor s prepoznavo obraznih značilnosti itd.), katerim skupna lastnost je, da omogočajo nadzor posameznika brez njegove vednosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Nesorazmerno dolga prepoved stavke je kršitev svobode do združevanja

Matej Cerar, 15.1.2015

Varstvo človekovih pravic

Matej Cerar, Pravna praksa, 2/2015Tokratna sodba Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) zadeva prepoved stavke zdravniškega sindikata, ki je hotel izsiliti spoštovanje določb aneksa h kolektivni pogodbi zdravstvenega sektorja, s katerim so bile samo zdravnikom priznane dodatne pravice. Ker je bila veljavnost aneksa sporna, so hrvaška sodišča stavko prepovedala do dokončne odločitve o njegovi zakonitosti, kar je de facto prepoved stavke podaljšalo na skoraj štiri leta. Po mnenju ESČP je to pretiran poseg v pravico do svobode združevanja in stavke, kot jo varuje 11. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄49-50

Nova realnost novinarstva

Matej Cerar, 18.12.2014

Pravoznanstvo

Matej Cerar, Pravna praksa, 49-50/2014Pravniško društvo Ljubljana je na novoletnem srečanju 11. decembra v Ljubljani gostilo Vido Petrovčič, novinarko z več kot tremi desetletji izkušenj. Predavateljica si je prizadevala polno dvorano pravnikov opozoriti na pogosta napačna prepričanja glede vloge novinarja v družbi, stanja medijev v Sloveniji in svetu ter (ne)objektivnosti poročanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Slovenska zakonodajna ureditev prisilnega pridržanja duševno bolnih je omogočala arbitrarnost

Matej Cerar, 10.7.2014

Varstvo človekovih pravic

Matej Cerar, Pravna praksa, 27/2014Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je dodalo sicer že spremenjeni zakonodaji še "evropsko zaušnico", ki je potrdila že dolgo znano dejstvo, da je bilo v preteklosti področje pridržanja duševno bolnih oseb v Sloveniji urejeno neprimerno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Ogrožanje vladavine prava prek kršitev posameznikovih pravic

Matej Cerar, 19.6.2014

Varstvo človekovih pravic

Matej Cerar, Pravna praksa, 24-25/2014Tudi na Madžarskem imajo očitno politično krizo in težave z uveljavljanjem pravne države. Madžarski premier Viktor Orban se je namreč s svojo močno stranko odločil odkrižati preveč kritičnega in zato "problematičnega" predsednika vrhovnega sodišča Andrása Bake kar prek sprejetja ustavnega (temeljnega) zakona, ki ga ni moglo presojati niti nacionalno ustavno sodišče. Tako ravnanje je nazadnje le obsodilo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP). Soglasno je ugotovilo kršitev pravice do poštenega sojenja, saj pritožnik zaradi načina prenehanja funkcije ni mogel sprožiti sodnega postopka, in kršitev pravice do izražanja, saj je bil pritožnik očitno odstavljen zaradi kritiziranja spornih zakonodajnih reform, ki so se nanašale na pravosodje. ESČP se je tako pridružilo množici kritik, ki jih je Orbanova vlada zaradi prevzemanja ključnih položajev in krnjenja pooblastil neodvisnih institucij deležna tako doma kot tudi v tujini. A očitno vse to ni prav nič omajalo pripadnosti madžarskega prebivalstva stranki Fidesz in njenemu vodji Orbanu, saj je aprila 2014 spet dobila dvotretjinsko večino v parlamentu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

Ne volite hujskača

Matej Cerar, 15.5.2014

Varstvo človekovih pravic

Matej Cerar, Pravna praksa, 19/2014Bližajo se (prvi) predvolilni boji, na katerih si bodo politično aktivni posamezniki za svoje interese zanesljivo prizadevali tudi z očrnitvijo po njihovem mnenju neprimernih kandidatov. Verjetno se bodo nekateri od tako napadenih počutili neupravičeno oškodovane in bodo iskali pravico pred slovenskimi sodišči. Tem bo morda v pomoč najnovejša sodba Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki opredeljuje meje sprejemljive kritike ob izražanju vrednostnih sodb in potrebno verjetnost, ki jo mora kritik izkazati, da lahko poseže v dostojanstvo javnih oseb brez kršitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄16-17

Tudi v avtobiografijah je treba paziti na zasebnost drugih

Matej Cerar, 24.4.2014

Varstvo človekovih pravic

Matej Cerar, Pravna praksa, 16-17/2014Na zahodu nič novega. Pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP) je znova prišlo do spopada pravice do zasebnega življenja iz 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) in pravice do svobode izražanja iz 10. člena EKČP. Znova v prid zasebnosti. ESČP je namreč presodilo, da kazenska obsodba pritožnice (in posledično izdajatelja) ni kršila pravice do svobode izražanja, saj je z opisovanjem svojih intimnih trenutkov s politikom neupravičeno posegla v najožjo sfero njegove zasebnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

Odgovornost novičarskega portala za komentarje bralcev

Matej Cerar, 14.11.2013

Varstvo človekovih pravic

Matej Cerar, Pravna praksa, 44/2013Eden od temeljev vsake pravne države je, da so naše pravice in svoboščine omejene samo s pravicami drugih. Na videz jasno zapoved pa je v bogastvu življenja nemalokrat težko upoštevati. Nedavno je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) dodalo nov kamenček v mozaiku iskanja ravnotežja med pravicami, v konkretnem primeru med pravico do svobode izražanja in pravico do osebnega dostojanstva. Tako kot v zadnjem času pogosto je odločilo v prid slednji. Pomembno sporočilo, predvsem za medije, je, da bodo ti morali odslej bolj skrbno nadzorovati primernost številnih komentarjev bralcev internetnih člankov oziroma tvegati morebitno odškodninsko odgovornost po pravilih civilnega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

Ljubljana na zemljevidu arbitraže?

Matej Cerar, 14.11.2013

Civilni sodni postopki

Matej Cerar, Pravna praksa, 44/2013Arbitraža ima v Sloveniji že dolgo tradicijo, vendar je kljub stalnemu razvoju med "uporabniki prava" še vedno sprejeta z določenim zadržkom. Kot pomemben korak na poti njene evolucije so tokratni organizatorji že tradicionalne konference iz arbitražnega prava, ki je potekala 4. novembra v Ljubljani in je pritegnila približno 150 udeležencev, predstavili nova Ljubljanska arbitražna pravila 2013 (LAP), s katerimi želijo Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) postaviti ob bok najsodobnejšim arbitražam. Kljub pomembni prelomnici pa je srečanje potekalo v sproščenem pozitivno naravnanem vzdušju z mnogo drobnimi pozornostmi, ki so strokovno in organizacijsko dovršeno konferenco začinile s prisrčnostjo, ki je na takih srečanjih redkost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Jeziček tehtnice zopet v smer svobode izražanja

Matej Cerar, 18.10.2013

Varstvo človekovih pravic

Matej Cerar, Pravna praksa, 40-41/2013V praksi Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) je presojanje v zadevah, v katerih sta si enakovredni pravici do zasebnosti in do obveščenosti v navzkrižju, že stalnica. Sprva se je - verjetno še z živim spominom na totalitarizem - tehtnica večkrat nagnila v korist svobode izražanja in posamezniki (še zlasti novinarji) so postajali vse bolj iznajdljivi pri iskanju sočnih informacij o javnih osebah, s katerimi so "bombardirali" javnost. Nasilnost tabloidnega tiska pa je šla predaleč in junija 2004 je z zadevo Von Hannover proti Nemčiji prišlo do preobrata, ko je ESČP začelo pot v (strogo) zasebnost javnih oseb zapirati. Morda je temu sledil premik jezička tehtnice v drugo smer in mnogokrat so tudi posamezniki, ki so želeli le povedati mnenje o "svojih izbrancih", bili podvrženi preveč strogemu obravnavanju. Najnovejši primer vzpostavlja novo ravnotežje na tej tehtnici, in sicer spet nekoliko na stran varovanja svobode izražanja. Tako se posameznikom, ki jim ni vseeno za dogajanje v javnih organih države, vrača moč besede.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Tudi pri odmeri stroškov v pravdi morajo biti sodišča življenjska

Matej Cerar, 5.9.2013

Civilni sodni postopki

Matej Cerar, Pravna praksa, 34/2013Pravijo, da je pamet boljša kot žamet. A vendar ob misli na "žamet" očitno marsikoga pamet zapusti. Tokratni primer nas kljub za pritožnika ugodni končni odločitvi Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) uči, da je pri postavljanju civilnopravnih zahtevkov potrebna "pamet" - velike vsote v tožbah se sicer lepo slišijo, vendar so lahko dvorezen meč. Odgovornost nosijo tudi odvetniki, ki morajo svoje stranke zaščititi in poskrbeti za primerno ravnotežje med željami in stvarnostjo. Hkrati je sodba tudi poziv nacionalnim sodiščem k bolj življenjski uporabi pravnih pravil, ki lahko kljub pravno povsem pravilni rabi pripeljejo do "neprave", nepravične rešitve in škodujejo že tako omajanemu ugledu sodstva v državah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Obdavčitev z 98-odstotno stopnjo je nesorazmerna

Matej Cerar, 20.6.2013

Varstvo človekovih pravic

Matej Cerar, Pravna praksa, 24-25/2013Znan je rek ameriškega državnika in izumitelja Benjamina Franklina, da sta na tem svetu zanesljivi le dve stvari: smrt in davki. Z 98-odstotno obdavčitvijo bi kar hitro prišlo do združitve obeh. A vendar zadeva, če upoštevamo razmišljanje Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ni tako preprosta, saj imajo glede na ustaljeno prakso sodišča države pri urejanju fiskalne politike dokaj proste roke. Tudi v tej sodbi je ESČP imelo kar nekaj pomislekov, a je nazadnje zaradi nesorazmernosti obdavčitve le dosodilo kršitev Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Britanski patriot ne bo mogel voliti

Matej Cerar, 6.6.2013

Varstvo človekovih pravic

Matej Cerar, Pravna praksa, 22/2013Pritožnik Harry Shindler je danes 92 let star Britanec, ki od upokojitve leta 1982 z ženo Italijanko živi v Italiji. Njegovo po britansko urejeno življenje se je 5. maja 2010 postavilo na glavo, ko ni mogel glasovati na parlamentarnih volitvah. Britanska zakonodaja namreč določa, da ima državljan Združenega kraljestva pravico glasovati največ 15 let po izselitvi. In ker je Britanija demokratična in pravna država, se je Harry, zgrožen nad krivico, ki se mu godi, v jeseni svojega življenja podal v boj z mlini pravosodja. Žal neuspešno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄20

Športni duh in medikalizacija protidopinga

Matej Cerar, 23.5.2013

Šport in organizacije

Matej Cerar, Pravna praksa, 20/2013Filozofska fakulteta je 14. maja 2013 gostila uveljavljenega filozofa športa Michaela McNameeja, profesorja z Univerze Swansea iz Walesa. Predavanje je bilo osredotočeno na načrtovane spremembe meril v Svetovnem protidopinškem kodeksu (World Anti-Doping Code - WADC). Govori se namreč celo o izločitvi etičnega merila športnega duha, kar bi pripeljalo do izločitve "rekreacijskih drog" (na primer marihuane) s seznama nedovoljenih snovi. Predavatelj je zbrane skušal prepričati, da je športni duh eden od etičnih temeljev protidopinškega boja, zaradi česar uživanje kanabinoidov spada v področje dopinga in bi v primeru uvedbe načrtovanih sprememb prišlo do izločitve etike iz vrhunskega športa, ta pa bi se s tem spustil na raven gole medikalizacije.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(30)

Leto objave

2016(2) 2015(11) 2014(5) 2013(12)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABC ĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: C

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov