O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 10
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 245)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 9.1.2014

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 1/2014Pregled slovenske zakonodaje Prekrški S 1. januarjem je začela veljati po hitrem postopku sprejeta novela Zakona o prekrških (ZP-1I), ki med drugim kot pristojna sodišča za odločanje o prekrških določa vsa višja sodišča v državi. Novost na področju določa
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 12.12.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 48/2013Pregled slovenske zakonodaje Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev Novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-C) med drugim spreminja način ugotavljanja upravičenosti do pravic iz javnih sredstev. Primarno se za ta namen uporabljajo
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄46

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 28.11.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 46/2013Pregled slovenske zakonodaje ZPP v neskladju z Ustavo Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-134/10 z dne 24. oktobra 2013 ugotovilo, da je Zakon o pravdnem postopku (ZPP) v neskladju z Ustavo, saj nima posebnih določb o dostopu strank sodnih postopkov do t
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 14.11.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 44/2013Pregled slovenske zakonodaje Zdravstveno zavarovanje Novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M) opredeljuje nove pasivne in aktive dohodke, na podlagi katerih morajo zavarovanci plačati prispevek za zavarovanje. Med te bodo
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 18.10.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 40-41/2013Pregled slovenske zakonodaje Obdavčitev pravnih oseb Dne 5. oktobra je začela veljati novela Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2J), ki je med drugim s črtanjem 28. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO)ii
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄38

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 3.10.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 38/2013Pregled slovenske zakonodaje Cestnina S spremembo Uredbe o cestninskih cestah in cestnini, ki se bo začela uporabljati 1. decembra, se spreminja klasifikacija motornih vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kilogramov, in sicer prvi cestn
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 19.9.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 36/2013Pregled slovenske zakonodaje Prekrškovni postopek Nova Uredba o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku od 24. septembra 2013 dalje določa program strokovnega usposabljanja in preizkus
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 5.9.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 34/2013Pregled slovenske zakonodaje Varnost v cestnem prometu Novela Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-B), ki velja od 1. septembra, poleg možnosti zasega vozila predvideva tudi možnost pridržanja voznika, na novo pa opredeljuje tudi pojem hujšega prekrš
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 22.8.2013

Pravoznanstvo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 31-32/2013Pregled slovenske zakonodaje Sodniška služba, sodišča in sodne takse Dne 10. avgusta so začele veljati tri novele zakonov s področja sodstva, in sicer novela Zakona o sodniški službi (ZSS-L), novela Zakona o sodiščih (ZS-K) in novela Zakona o sodnih taksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 18.7.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 28/2013Pregled slovenske zakonodaje Zavarovalništvo Novela Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-J), ki velja od 17. julija, v slovenski pravni red prenaša določbe Direktive 2011/89/EU glede dopolnilnega nadzora finančnih subjektov v finančnem konglomeratu. V skladu
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 4.7.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 26/2013Pregled slovenske zakonodaje Davek na dodano vrednost Zadnja sprememba Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki bo začela veljati 1. julija, dviguje splošno stopnjo DDV na 22 odstotkov in znižano stopnjo na 9,5 odstotka. Bistveno je bil spremenjen t
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄23

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 13.6.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 23/2013Pregled slovenske zakonodaje Plače v javnem sektorju Novela Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) od 1. junija dalje uvaja novo plačno lestvico, s katero so v obdobju do konca leta 2014 določene progresivno znižane osnovne plače po posameznih
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄21

Aktualno iz zakonodaje

Jasmina Cigrovski, 30.5.2013

Ostalo

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 21/2013Vodenje in ustanavljanje družb Ustavno sodišče RS je z odločbo št. U-I-311/11 z dne 25. aprila 2013 razveljavilo Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v delu, ki članom vodstva ali nadzornega organa družbe, nad katero je bil začet postopek zaradi insolventn
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 16.5.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 19/2013Pregled slovenske zakonodaje Državni holding Novela Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-A), ki velja od 7. maja, naj bi odpravila nekatere anomalije pri upravljanju državnih naložb in vpeljala nekatere nove rešitve. Holding in njegove odvisne druž
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 25.4.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 16-17/2013Pregled slovenske zakonodaje Potrošniški krediti Novela Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1B), ki bo začela veljati 27. aprila, uvaja odprto kreditno pogodbo, sklenjeno za nedoločen čas, in vključuje kredite, ki jih je treba odplačati v celoti v določ
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄14

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 11.4.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 14/2013Pregled slovenske zakonodaje Delovna razmerja Z 12. aprilom bosta začela veljati novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in novela Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), ki v nasprotju s pričakovanji ne prinašata revolu
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 28.3.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 12/2013Pregled slovenske zakonodaje Poenostavljen prekrškovni postopek Novela Zakona o prekrških (ZP-1H) med drugim uvaja poenostavljen prekrškovni postopek, učinkovitejše izvrševanje odločb o prekrških, obročno plačilo stroškov postopka idr. Veljati bo začela 1
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 14.3.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 10/2013Pregled slovenske zakonodaje Zakon o delovnih razmerjih Reforma trga dela, ki jo prinaša novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), naj bi zagotovila večjo fleksibilnost pri zaposlovanju in zmanjšanje kršitev delovne zakonodaje, saj med drugim: - omogoča, da delavec v primeru, ko prispevki z
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄7-8

Aktualno iz zakonodaje

Jasmina Cigrovski, 21.2.2013

Ostalo

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 7-8/2013Pregled slovenske zakonodaje Objave podatkov gospodarskih družb Navodilo o objavah podatkov in sporočil gospodarskih družb po Zakonu o gospodarskih družbah ureja način vložitve zahteve za objavo podatkov in sporočil gospodarskih družb ter način in trajanj
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 7.2.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 5/2013Pregled slovenske zakonodaje Šolska prehrana Novi Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1) od 1. februarja ureja vprašanje subvencioniranja šolske malice, ki obsega splošno subvencijo v višini dveh tretjin cene malice in dodatno subvencijo v višini ene tretjin
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 24.1.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 3/2013Pregled slovenske zakonodaje Elektronske komunikacije Področje elektronskih komunikacij od 15. januarja dalje ureja novi Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), katerega cilji so predvsem pospeševanje razvoja elektronskih komunikacijskih omrežij in
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 10.1.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 1/2013Pregled slovenske zakonodaje Davek na finančne storitve Novi Zakon o davku na finančne storitve (ZDFS) določa obdavčitev finančnih storitev, ki so bile do zdaj oproščene plačila DDV in davka na zavarovalne posle. Zakon določa, da davčna obveznost za zavez
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄48

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 13.12.2012

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 48/2012Pregled slovenske zakonodaje Javno naročanje Novela Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) v letu dni od uveljavitve predvideva vzpostavitev enotnega informacijskega sistema, ki bo na enem mestu nudil informacije o izpolnjevanju obveznih oziroma najpogostejših pogojev glede usposobljenosti ponud
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 29.11.2012

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 46/2012Pregled slovenske zakonodaje Zakonodajni bum Dne 21. novembra je začelo veljati kar osem zakonskih novel oziroma novih zakonov: - novela Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-C) ukinja brezplačno pravno pomoč in podporo svetovalcev za begunce n
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 15.11.2012

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 44/2012Pregled slovenske zakonodaje Javnost zemljiškega katastra Ustavno sodišče je z odločbo U-I-98/11 z dne 26. septembra 2012 razveljavilo prvi in drugi odstavek 114. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN), saj dol
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 10 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(245)

Leto objave

2014(1) 2013(21) 2012(20) 2011(21)
2010(21) 2009(22) 2008(17) 2007(50)
2006(72)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABC ĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: C

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov