O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 20 (od skupaj 20)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

ABC zdravstva

mag. Jaka Slokan, 27.3.2014

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

mag. Jaka Slokan, Pravna praksa, 12/2014Zdravstvo gre danes za med. Vse se vrti okoli njega, vsi se nanj spoznamo in vsak od nas ima odgovor, kako v javnem zdravstvu delovati v prihodnje, najsi gre za pravnika, zdravnika ali ekonomista. Legitimno in prav je tako, saj nas javno zdravstvo, v katerem smo kot zavarovane osebe del univerzalneg
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄8

Butnskala v javnem zdravstvu

mag. Jaka Slokan, 27.2.2014

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

mag. Jaka Slokan, Pravna praksa, 8/2014Kdo ne pomni kultnega slovenskega filma z istim naslovom iz daljnega leta 1985, iz časov "za železno zaveso", ko se o totalitarnih režimih ni smelo ne govoriti ne pisati, kaj šele jih kritizirati. Film je nadaljevanje oziroma uprizoritev radijske igre iz 70. let, ki je s humorjem navduševala (predvsem) študentsko populacijo, tisto, ki danes (neuspešno) vodi našo državo. Ob nedavnem ponovnem gledanju filma se mi je utrnilo nekaj misli, še najbolj ob grotesknem prizoru, ko lik Ervina Kralja sprašuje Profesorja, ali se lahko z glavo zaleti v skalo. Od tod všečen stavek: "Gospod profesor, a lahko enega direktnega, prosim (z glavo v skalo seveda)?" In potem bum, tresk ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄45

Mens sana in corpore sano

mag. Jaka Slokan, 21.11.2013

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

mag. Jaka Slokan, Pravna praksa, 45/2013Ob splošni poplavi zakonodajnih sprememb, ki se danes pri nas kot po tekočem traku večinoma sprejemajo po nujnem postopku, si kot pravnik vse preveč očitam premajhno skrb in odgovornost našega poklica za raven kakovosti na novo sprejetih predpisov. Očitna samovolja Vlade (leve ali desne), ki se ob podpori poslancev vladajoče koalicije vedno znova manifestira v goli politični moči države pri (pravnem) urejanju družbenih razmerij za vsako ceno ob že prej navedeni zlorabi nujnega zakonodajnega postopka, pogosto pod vprašaj postavlja temelj pravne države. To velja še posebno v primerih, ko se v Državnem zboru po nujnem postopku sprejemajo zakoni, s katerimi se urejajo temeljne pravice zavarovancev socialnih zavarovanj, čeprav ob nasprotovanju pravne stroke. Zadnji primer take prakse je sprejeta novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M), ki v sistemu obveznega zdravstvenega zavarovanja pri nas med drugim na novo ureja pravico do zdravljenja v tujini.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Quo vadis, iuris consulte?

mag. Jaka Slokan, 22.8.2013

Pravoznanstvo

mag. Jaka Slokan, Pravna praksa, 31-32/2013Biti pravni strokovnjak in delati v našem poklicu danes ni lahko. Brezposelnost je (sorazmerno) visoka, plače nizke, poklic pravnika pa povsod na preizkušnji. Ob kateremkoli pravnem problemu si zlahka lahko kupite tri nasprotujoča si pravna mnenja, pa čeprav bodo njihovi avtorji na štiri oči priznali, da obstaja le ena pravilna in zakonita odločitev. Denar ima svojo moč, papir pa prenese marsikaj. Ni pomembno, kaj je prav, kaj je zakonito, kaj pravično, pomembno je, kaj želi stranka. Ugodi njenim željam, bodi servilen in poplačan boš. Če je to politična stranka, toliko bolje. Oglašuj se povsod; če se ne smeš, stori to posredno. Plagiraj. To je življenjski moto današnjega pravnika, vse kaj drugega, kot so nas učili na fakulteti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Družba je bolna, pozdravimo jo!

mag. Jaka Slokan, 14.3.2013

Pravoznanstvo

mag. Jaka Slokan, Pravna praksa, 10/2013Tako kot se v svojem poklicu iz leta v leto bolj vračam k njegovim osnovam, namreč k temu, kaj pravo je, kako ga uporabljati in čemu služi, tako skušam ob pomoči zdrave pameti in preteklih dogodkov čedalje bolj razumeti vsakodnevne družbene pojave, ki nas tako ali drugače zadevajo. Menim, da se iz i
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Zdravstvo, srečno 2013!

mag. Jaka Slokan, 24.1.2013

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

mag. Jaka Slokan, Pravna praksa, 3/2013Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) v 64. in 65. členu v primeru primanjkljaja javnih zdravstvenih zavodov mimo določb Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) in Zakona o zavodih (ZZ) neustrezno vpeljuje institut obvezne denarne kazni in razrešitve direktorja. ZIPRS1314 tako prvič v zgodovini javnega zdravstva pri nas za javne zdravstvene zavode vpeljuje pojem obveznega pozitivnega poslovanja, ki ga bodo direktorji javnih zdravstvenih zavodov ob dejstvu nenehnega zniževanja odhodkov za zdravstvene storitve Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) lahko (najverjetneje) dosegli le na škodo zavarovanih oseb (bolnikov). Z nadzorom Vlade pri pripravi finančnih načrtov zdravstvenih domov se ruši avtonomija lokalnih skupnosti nad njihovim upravljanjem in vpeljuje centralizacija vodenja zdravstvene politike na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄38

Zdravstvena reforma - čakajoč Godota

mag. Jaka Slokan, 4.10.2012

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

mag. Jaka Slokan, Pravna praksa, 38/2012Beckettova dvodejanka z že ponarodelim naslovom Čakajoč Godota opisuje nestrpno pričakovanje dveh osrednjih likov (Vladimirja in Estragona) na človeka, ki ga komaj poznata in o katerem vesta le malo, razen tega, da ga morata dočakati. Celotna dramska situacija sloni na antiklimaksu čakanja in poskusov obeh antiherojev, da bi nekako zapolnila nelagodno napetost jalovega pričakovanja, s čimer razgalita absurdnost (takega?) bivanja. Vzporednica z dolgotrajnim pričakovanjem zdravstvene reforme se vsiljuje sama po sebi. Tako kot Vladimir in Estragon v Beckettovi tragikomediji vedno znova sprašujeta dečka - po mnenju nekaterih ta predstavlja upanje - kdaj pride gospod Godot (ta se v igri nikoli ne pojavi), podobno, večina strokovne in laične javnosti pri nas napeto pričakuje zdravstveno reformo. Vsak minister, pristojen za zdravje, ob začetku svojega mandata napove zdravstveno reformo, čakanje Godota pa traja že 20 let.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄33

Zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih po ZUJF

mag. Jaka Slokan, 30.8.2012

Delovna razmerja, ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST

mag. Jaka Slokan, Pravna praksa, 33/2012Trend reorganizacije menedžmenta v javnih zdravstvenih zavodih gre v smeri povečanja pooblastil direktorjev javnih zdravstvenih zavodov na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti, s tem pa se posledično povečuje njihova odgovornost. Prav odvisnost direktorjev od drugih organov upravljanja (denimo od sveta zavoda) je bila zaradi želje po večji učinkovitosti poslovodenja eden od glavnih razlogov za spremembe Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), ki poleg Zakona o zavodih (ZZ) ureja področje vodenja javnih zdravstvenih zavodov. Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) s svojimi določbami na področju zaposlovanja to odgovornost direktorjem jemlje in jo prelaga na svet zavoda ter posredno, prek župana ali ministra, na njegovega ustanovitelja (lokalno skupnost ali državo). Trdim, da so te določbe ZUJF nelogične, v praksi težko izvedljive ter pomenijo nepotrebno birokratizacijo postopkov zaposlovanja v javnih zdravstvenih zavodih in odmik od že postavljenih smernic glede njihovega vodenja v prihodnje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄6-7

Kolektivni socialni spori

Grm Urška, Slokan Jaka, 16.2.2012

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

mag. Urška Grm, mag. Jaka Slokan, Pravna praksa, 6-7/2012Slovenski pravni red ne ureja kolektivnih socialnih sporov, pa vendar na področju prava socialne varnosti pri nas, natančneje na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja, obstajajo pravna razmerja, pri katerih bi lahko našli znake, ki kažejo na kolektivno naravo teh razmerij. Govor je o socialnopravnih razmerjih med partnerji v javnem zdravstvu, ki izhajajo iz vsakoletnega Splošnega dogovora za tekoče pogodbeno leto, na podlagi katerega si partnerji v javnem zdravstvu razdelijo sredstva, ki jih pridobi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) večinoma iz prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja. Spori iz teh razmerij se na podlagi določb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) neustrezno in podnormirano rešujejo z arbitražo, v kateri ima odločujočo besedo Vlada, ki je prek Ministrstva za zdravje hkrati eden od pogajalskih partnerjev. Je napočil čas za širitev stvarne pristojnosti Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄43

Prednost ima bolnik, ne zdravnik!

mag. Jaka Slokan, 10.11.2011

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

mag. Jaka Slokan, Pravna praksa, 43/2011Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. Ob skorajšnji insolventnosti zdravstvene blagajne se zavarovanci vsakodnevno soočamo z nenehno grožnjo krčenja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. To je skrajni ukrep, o katerem naj bo govora šel
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Zavarovalne podlage študentov medicine v obveznem zdravstvenem zavarovanju

Jaka Slokan, 15.9.2011

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

mag. Jaka Slokan, Pravna praksa, 35/2011Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) v 22. členu določa, da je otrok, ki sam ni zavarovanec, (obvezno) zdravstveno zavarovan kot družinski član do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do dopolnjenega 18. leta starosti, po tej starosti pa, če se šola, in sicer do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti. Gre za absolutno starostno omejitev, katere posledica je, da študenti medicine, katerih študij traja šest let oziroma 12 semestrov, upoštevaje dodatno leto absolventskega staža, med opravljanjem študijskih obveznosti v primeru dopolnitve 26 let izgubijo status zavarovane osebe kot družinskega člana, pa čeprav bi imeli veljavno potrdilo o šolanju za tekoče leto. V tem primeru si mora študent, ki ni več zavarovana oseba po svojih starših, poiskati drugo, ustrezno zavarovalno podlago, na podlagi katere bo vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje še naprej.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Uveljavljanje pravice do zdravila

Jaka Slokan, 15.10.2010

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

mag. Jaka Slokan, Pravna praksa, 40-41/2010Pravica do zdravila je ena od temeljnih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se pacientom (socialno zavarovanim in samoplačniškim) zagotavlja na podlagi recepta ali kot del bolnišničnega zdravljenja. O tej pravici eo ipso vsakodnevno pri opravljanju svojega dela odločajo zdravniki na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti, ki imajo pri zdravstveni oskrbi socialno zavarovanega pacienta dvojno vlogo: kot strokovnjaki v okviru medicinske doktrine z zdravilom zdravijo tega pacienta, pri čemer hkrati (kot uradne osebe) odločajo o njegovih pravicah iz obveznega zavarovanja. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), ki je temeljni zakon na področju obveznega zavarovanja, postopka za uveljavljanje te pravice ne ureja, zato je iz procesnega vidika zanimivo vprašanje, kakšna pravna jamstva ima socialno zavarovani pacient na voljo pri uveljavljanju te pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄34

Zavarovanca nikar!

mag. Jaka Slokan, 22.9.2010

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

mag. Jaka Slokan, Pravna praksa, 34/2010Organizacijo organov upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki je javni zavod, ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) ter na njegovi podlagi sprejeti Statut ZZZS (v nadaljevanju: Statut). Podrejeno, če ZZVZZ ne določa drugače, se uporablja Zakon o zavodih (ZZ), ki ga bo v kratkem nadomestil Zakon o negospodarskih javnih službah. Predlog Zakona o negospodarskih javnih službah, ki je od začetka avgusta v javni razpravi, na novo določa organe upravljanja v javnih zavodih. Zaradi posebne narave zavarovalnega razmerja v obveznem zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju: obvezno zavarovanje) in njegovega financiranja trdim, da predlagana ureditev organov upravljanja za ZZZS ni sprejemljiva, kar bo treba upoštevati de lege ferenda pri pripravi predloga novega ZZVZZ. Menim, da je za ZZZS primernejši dozdajšnji, skupščinski način odločanja, v katerem mora glavno besedo še naprej obdržati zavarovanec.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄29-30

Neurejenost pravic in institutov po ZPacP

mag. Jaka Slokan, 22.7.2010

Človekove pravice, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

mag. Jaka Slokan, Pravna praksa, 29-30/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄18

Evropska komisija zahteva spremembe v zdravstvenem zavarovanju

Jaka Slokan, 6.5.2010

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Jaka Slokan, Pravna praksa, 18/2010Slovenija je na podlagi takrat veljavnega 226. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti junija 2009 prejela dodatni1 uradni opomin Evropske komisije zaradi kršitve Prve in Tretje direktive o neživljenjskem zavarovanju.2 Evropsko komisijo motijo predvsem določila Zakona o zdravstvenem varstvu i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Partnerski dialog v zdravstvu

Jaka Slokan, 11.3.2010

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Jaka Slokan, Pravna praksa, 10/2010Predvidevam, da malo bralcev Pravne prakse ve, kako se v Sloveniji delijo sredstva v zdravstvu - vsako leto se Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Lekarniška zbornica Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije,1 Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije (v nadaljevanju: Združenje), Skupn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄6-7

Sporna ureditev instituta imenovanega zdravnika

Jaka Slokan, 11.2.2010

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Jaka Slokan, Pravna praksa, 6-7/2010Pravni položaj imenovanega zdravnika je glede na pristojnosti, ki jih ima, v slovenskem pravnem redu neustrezno urejen. Njegov položaj opredeljujejo Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ),1 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: Pravila)2 in Poslovnik ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄1

Tožbeni zahtevki v socialnih sporih

Jaka Slokan, 14.1.2010

Civilni sodni postopki

Jaka Slokan, Pravna praksa, 1/2010V socialnih sporih1 pri uveljavljanju pravic do in iz obveznega zdravstvenega zavarovanja se pogosto zgodi, da sodeči sodniki tožečim strankam pomagajo pri oblikovanju pravilnega tožbenega zahtevka. To se dogaja v primerih, ko stranka zahtevka sploh ne izoblikuje ali ko ga oblikuje nepravilno, za na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄13

(Ne)priznavanje stroškov odgovora na pritožbo v pravdnem postopku

Jaka Slokan, 3.4.2008

Civilni sodni postopki

Jaka Slokan, Pravna praksa, 13/2008univ. dipl. pravnik, strokovni sodelavec na Višjem sodišču v Kopru. Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. Slovenska pritožbena sodišča v večini primerov ne priznavajo stroškov sestave odgovora na pritožbo. Največkrat to storijo z obrazložitvijo, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄2

Sodno varstvo zoper odločitve društev

Jaka Slokan, 17.1.2008

Društva, javni shodi, prireditve

Jaka Slokan, Pravna praksa, 2/2008univ. dipl. pravnik, strokovni sodelavec na Višjem sodišču v Kopru Pravica do članstva v društvu je izraz ustavno opredeljene pravice do združevanja, ki jo Ustava jamči v drugem odstavku 42. člena. Ker Ustava jamči tudi pravico do sodnega varstva pravic, mora imeti posameznik, ki ni sprejet v d...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(20)

Leto objave

2014(2) 2013(4) 2012(3) 2011(2)
2010(7) 2008(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRS ŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: S

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov