O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 22 (od skupaj 22)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄17-18

Komentar Ustave Republike Slovenije - nov nepogrešljiv pravniški pripomoček

dr. Jadranka Sovdat, 9.5.2019

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kultura in umetnost

dr. Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 17-18/2019Nova univerza je izdala nov, posodobljen Komentar Ustave Republike Slovenije. Uredniški svet, ki ga sestavljajo trije nekdanji predsedniki Ustavnega sodišča Republike Slovenije, prof. dr. Peter Jambrek, prof. dr. Lovro Šturm in prof. dr. Janez Čebulj, se je odločil, da Komentar poslej izhaja v dveh delih, pri čemer prvi obravnava ustavno materijo z vidika človekovih pravic in temeljnih svoboščin, drugi pa z vidika državne ureditve, torej z vidikov dveh osrednjih vsebin vsake sodobne ustave demokratične države. Uredniško delo je poslej zaupano prof. dr. Mateju Avblju, ki je skupaj s številnimi drugimi uglednimi pravnimi strokovnjaki poskrbel za to, da imamo pred seboj spet odlično znanstveno monografijo; tokrat v knjižni in elektronski različici.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄49-50

Spoštovanje ustave in nujnost sprememb

dr. Jadranka Sovdat, 20.12.2018

Ustavno sodišče

dr. Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 49-50/2018Po ustavi se moramo ravnati vsi, če hočemo živeti v sožitju, v katerem se spoštujemo in drug drugemu priznavamo pravice, ki jih terjamo zase. Tako se udejanjajo ustavne vrednote, med katerimi imajo človekove pravice in temeljne svoboščine osrednje mesto. Ustava še posebej obvezuje vse nosilce oblasti: tiste, ki so poklicani k urejanju družbenih razmerij z obvezujočo močjo, tiste, ki so poklicani k izvrševanju zakonov, in tiste, ki so poklicani z avtoriteto sodne oblasti razreševati spore med ljudmi ter med njimi in državo. Ustavno sodišče (US) kot eden od osrednjih organov državne oblasti je ne prvi, temveč zadnji varuh ustavnih vrednot. Ko to vlogo opravi, pa se v državi, v kateri je uveljavljena vladavina prava, njegove odločitve spoštujejo! Tudi ko gre za odločbe, s katerimi se glede na naravo stvari lahko le ugotovi protiustavnost in obveže zakonodajalca, naj jo v določenem roku odpravi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄44

Izzivi za ustavno sodstvo tudi po 25 letih

dr. Jadranka Sovdat, 17.11.2016

Ustavno sodišče

dr. Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 44/2016Ustavno sodstvo se je v Sloveniji začelo pred več kot 50 leti. Ustanovitev ustavnih sodišč v nekdanji državi s sistemom enotnosti oblasti, ki ni delovala po načelih demokratične pravne države, je bila svojevrsten paradoks. Enak paradoks je bilo to, da je nekdanje zvezno ustavno sodišče skupaj z avstrijskim, italijanskim in nemškim (zveznim) ustavnim sodiščem leta 1972 ustanovilo Konferenco evropskih ustavnih sodišč. Danes so v njej povezana vsa ustavna in najvišja sodišča evropskih držav, ki izvršujejo (tudi) ustavnosodno presojo. Ustavno sodišče Republike Slovenije je bilo v polnopravno članstvo Konference sprejeto leta 1994, potem ko je z odločitvami prepričalo združenje, da je popolnoma neodvisno pri izvrševanju svoje ustavne vloge. Neodvisnost ustavnega sodišča ni le funkcionalna in organizacijska, temveč je nujno tudi finančna. To je še posebej pomembno v razmerju do izvršilne oblasti. Kot kažejo izkušnje, to pri nas še zdaleč ni samoumevno, čeprav gre za nekaj, kar bi po 25 letih državnosti že moralo biti sestavni del splošnega vedenja o ustavnih temeljih državne ureditve in položaju centralnih nosilcev državne oblasti. Naj ilustriram. Ustavno sodišče mora v času, ko to pišem, za nakup stvari, ki jih potrebuje za izvrševanje svojih pristojnosti, pridobiti soglasje Vlade, čeprav so ta sredstva za njegovo delo zagotovljena v proračunu za leto 2016, ki ga je sprejel Državni zbor. Primer kaže, da je s predpisi, ki kaj takega dopuščajo, ustavnopravno nekaj hudo narobe. Ustavno sodišče je več kot naveličano iz leta v leto opozarjati, da to ni v skladu z njegovo ustavno zagotovljeno (finančno) neodvisnostjo. Bo to javno opozorilo zaleglo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

KNJIGE: Odvečna ali dragocena zbirka informacij?

Jadranka Sovdat, 19.5.2005

Javno obveščanje

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 20/2005Ustavno sodišče Republike Slovenije že 13 let izdaja zbirko odločb in sklepov. Tako kot se je obseg dela ustavnega sodišča z leti povečeval, se je povečeval obseg zbirke, ki je od četrtega letnika naprej (leto 1995) začela izhajati v dveh knjigah. Ker so se v zbirki objavljale vse odločitve (odlo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄4

Pojasnilo US RS o dveh "nespoštovanih" odločbah

mag. Jadranka Sovdat, 31.1.2002

Ustavno sodišče

mag. Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 4/2002V PP, št. 1-2/2002 je bil na straneh 45 do 47 objavljen članek z naslovom Vse več nerešenih zadev (Poročilo o delu US RS za leto 2001), v katerem je avtorica prispevka prikazala nekatere ugotovitve iz letnega poročila o delu Ustavnega sodišča za preteklo leto in s tiskovne konference, na kateri je p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

O upravnem sodstvu (upravnih sodnikih) z drugega vidika

Jadranka Sovdat, 30.4.1998

Sodišča

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 8/1998V pp, št. 7/98 je prof. dr. Mirko Ilešič v članku z naslovom "Nekaj dodatnih misli o pomenu upravnega sodstva" predstavil svoj pogled na nekatera vprašanja upravnega sodstva. Z nekaterimi, zlasti tistimi o pomenu upravnega sodstva, se strinjam. Z vsemi pa ne. Med drugim se profesorju Ilešiču zdi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

Izčrpanost pravnih sredstev pred Evropskim sodiščem za človekove pravice

Jadranka Sovdat, 30.4.1998

Človekove pravice

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 8/1998Ob primeru dovoljene pritožbe proti Sloveniji Prvi senat Evropske komisije za človekove pravice Sveta Evrope je 3. decembra 1997 sprejel odločitev o dovoljenosti pritožbe L. M. proti Sloveniji zaradi kršitve pravice iz prvega odstavka 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Sodno varstvo volilne pravice pri volitvah predsednika republike

Jadranka Sovdat, 13.3.1997

Predsednik republike, Sodišča

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 5/1997Zakon o volitvah predsednika republike(*1) ne vsebuje določb o sodnem varstvu. V 9. členu določa, da se glede vprašanj, ki s tem zakonom niso posebej urejena, smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v Državni zbor.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Volitve in volilni sistem

Jadranka Sovdat, 14.11.1996

Politične stranke, Državni zbor in državni svet

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 22-23/1996Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani je pred kratkim izdal knjigo profesorja dr. Franca Grada, predstojnika Katedre za ustavno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, z naslovom Volitve in volilni sistem. Avtor v predgovoru h knjigi ugotavlja, da je splošna raven znanja o volitv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Sodno varstvo volilne pravice

Jadranka Sovdat, 19.9.1996

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 17-18/1996Volilna pravica: splošnost, enakost - Sodno varstvo v fazi kandidiranja, zoper nepravilnosti pri izvedbi volilnih operacij, v fazi potrditve poslanskih mandatov - Svobodna volilna pravica in tajnost glasovanja 1. Uvod Temelj vsake demokratične(*1) države so svobodne volitve. Z njimi ljudstvo s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

O izvajanju sodniške zakonodaje in predlagani noveli zakona o sodniški službi

Jadranka Sovdat, 14.12.1995

Sodišča

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 24/1995V dnevnem časopisju je bilo objavljeno stališče Sodnega sveta Republike Slovenije, po katerem okrajni sodnik ne more biti imenovan za predsednika okrožnega sodišča, ampak je sodnik določenega sodišča lahko imenovan le za predsednika sodišča na enaki ali nižji stopnji. Menim, da je mogoče zakon o sod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Nekaj misli ob nadzorstveni pritožbi-ali nadzorstvena pritožba VOX

Jadranka Sovdat, 30.3.1995

Vlada

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 6/1995V zadnji lanski številki pp (25/94) je bil objavljen članek z nekoliko provokativnim naslovom "Služba Vox - zanikanje pravne države". V članku avtor opozarja na nekatera vprašanja pravne narave, ki se mu očitno postavljajo ob delovanju te službe, ki ni služba, (*1) ampak metoda dela, kot lahko prebe...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

Ustavnopravni pogled na kršitev pravice do molka in pravice do zagovornika...

Jadranka Sovdat, 3.11.1994

Človekove pravice, Kazenski postopek

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 20-21/1994V zadnji številki revije Pravnik (št. 7-9/1994) je bil objavljen članek z naslovom "Pravica do prvega kontakta(*1) v postopkih s policijo v teoriji in praksi". Avtor piše o pravici do molka in pravici do zagovornika ter pravici do obvestila bližnjih o odvzemu prostosti, na kar so pooblaščene osebe o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Ali je predlog zakona o državnem tožilstvu res pravnosistemski in pravnotehnični zmazek?

Jadranka Sovdat, 27.1.1994

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Pravoznanstvo

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 2/1994Prav to vprašanje se mi je zastavilo ob prebiranju članka mag. Zvonka Fišerja v pp, št. 1/94, naslovljenim kot "Predlog zakona o državnem tožilstvu; Niti prvo niti zadnje, zato pa kritično branje." Zato sem sklenila kot ena tistih, ki so sodelovali pri nastajanju besedila členov predloga, nanj reagi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Organizacijskopravna ureditev sodne oblasti

Jadranka Sovdat, 29.7.1993

Sodišča

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 16-17/1993Vlada Republike Slovenije je v Državnem zboru Republike Slovenije vložila predlog za izdajo zakona o sodiščih z osnutkom zakona, predlog za izdajo zakona o sodniški službi z osnutkom zakona, osnutek zakona o delovnih in socialnih sodiščih ter osnutek zakona o pravniškem državnem izpitu, ki naj bi ji...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

O izvedbi načela ločitve oblasti

Jadranka Sovdat, 17.6.1993

Sodišča

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 13/1993V pp, št. 11/93 je dr. Janez Novak v članku "Nova zakonodaja o sodstvu" predstavil nekatere rešitve, ki so jih vsebovala delovna besedila osnutkov zakona o sodiščih in zakona o sodniški službi ter ob tem predstavil svoje poglede na predlagane rešitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

XXII. kolokvij evropskega prava

Jadranka Sovdat, 24.12.1992

Ostalo

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 25/1992XXII. kolokvij evropskega prava je potekal od 17. do 19. novembra 1992 v La Laguni na Tenerifi v organizaciji Sveta Evrope in Pravne fakultete Univerze v La Laguni, katera letos praznuje 200. obletnico svojega obstoja. Letošnji kolokvij je potekal na temo "Kazenska in civilna odgovornost strokovnjak...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Ob predlogu zakona o odvetništvu: zastopanje, stroški

Jadranka Sovdat, 23.7.1992

Odvetništvo in notariat

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 15/1992V zadnji številki pp so bili objavljeni predlogi Zveze društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije ter pismo predsednika te Zveze ministru za pravosodje v zvezi s predlagano rešitvijo v drugem odstavku 2. člena delovnega besedila predloga zakona o odvetništvu.(*1) Besedilo predloga zakona bistveno...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Zakon o delovnih in socialnih sodiščih

Jadranka Sovdat, 23.7.1992

Sodišča

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 15/1992Vlada Republike Slovenije je 7. julija 1992 določila besedilo predloga za izdajo zakona o delovnih in socialnih sodiščih z osnutkom zakona in ga posredovala Skupščini Republike Slovenije s predlogom za združitev prvih dveh faz zakonodajnega postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Postavljanje sodnikov po prihodnji slovenski ustavniureditvi

Jadranka Sovdat, 28.11.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 22/1991V zadnji številki pp piše dr. Janez Šinkovec v članku z naslovom "Še o nekaterih sestavinah neodvisnosti sodišč" o posameznih ustavnopravnih vidikih neodvisnosti sodnika in med njimi poudarja tudi način "izvolitve". Kot je razvidno, se zavzema za takšen način ureditve tega vprašanja, po katerem sodn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Imenovanje sodnikov v nekaterih evropskih državah -primerjava ustavne ureditve

Jadranka Sovdat, 18.4.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 7/1991Način imenovanja sodnikov je eden od elementov, ki odraža položaj sodne veje oblasti v posamezni državni ureditvi. Ustavna ureditev tega vprašanja je v posameznih evropskih državah, za katere načelno velja, da opredeljujejo sodstvo kot samostojno in neodvisno vejo oblasti, različna. V nadaljevanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Nekateri vidiki zakonskega urejanja odvetništva

Jadranka Sovdat, 17.1.1991

Odvetništvo in notariat

Jadranka Sovdat, Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 1/1991V Pravni praksi, št. 23 in 24/90 so bila objavljena mnenja Odbora za pravna vprašanja pri Gospodarski zbornici Slovenije, Izvršilnega odbora Zveze društev pravnikov Slovenije in Območnega zbora odvetnikov Kranj o predlagani novi zakonski ureditvi odvetništva. Do sprejema zakona (mimogrede - predl...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(22)

Leto objave

2019(1) 2018(1) 2016(1) 2005(1)
2002(1) 1998(2) 1997(1) 1996(2)
1995(2) 1994(2) 1993(2) 1992(3)
1991(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRS ŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: S

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov