O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄7

Odgovor na objavljeno Izjavo Sodnega sveta v zvezi z nekaterimi medijskimi objavami o postopku oblikovanja mnenja za kandidate za Splošno sodišče EU

dr. Saša Sever, 20.2.2020

Sodišča, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Saša Sever, Pravna praksa, 7/2020Na to izjavo sem se primoran odzvati in pojasniti svoje ozadje tega za Sodni svet in Republiko Slovenijo nedostojnega postopka izbire kandidatov za sodnike Splošnega sodišča EU (SSEU). Izjava Sodnega sveta vsebuje, kar se mene tiče, povsem nepreverjeno in neresnično navedbo, da sem v medijih brez argumentov širil dvome o zakonitosti in pravilnosti postopka izbire sodnika SSEU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Prvih pet let dialoga med slovenskimi sodišči in Sodiščem EU

Saša Sever, 15.1.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Saša Sever, Pravna praksa, 2/2015Konec novembra je Sodišče EU od Ustavnega sodišča RS prejelo prvi predlog za predhodno odločanje (zadeva C-526/14). Na podlagi 267. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) je Ustavno sodišče v predhodno odločanje predložilo več vprašanj, ki se večinoma nanašajo na razlago in veljavnost Sporočila Komisije o uporabi pravil o državni pomoči v korist bank. To sporočilo je bilo podlaga za sprejetje novele Zakona o bančništvu (ZBan-1L), ki je Banki Slovenije omogočila, da je "ostrigla" (razlastila) imetnike podrejenih obveznic v bankah, ki jih je Republika Slovenija dokapitalizirala z davkoplačevalskim denarjem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄44

Šele ko je Sodišče razložilo svojo prejšnjo sodbo, je postalo jasno, kako bo odločilo v poznejših zadevah

Saša Sever, 13.11.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Saša Sever, Pravna praksa, 44/2014Sodbi velikega senata Sodišča v združenih zadevah Buono in drugi ter v zadevi Giordano sta zanimivi zlasti iz dveh razlogov. Po eni strani je Sodišče razložilo sodbo v zadevi AJD Tuna in šele zdaj vemo, kaj je v njej odločilo, po drugi strani pa je bila ta razlaga ključna za to, da je sploh lahko odločilo o odškodninskih zahtevkih francoskih ribičev za škodo, ki naj bi jim nastala zaradi sprejetja Uredbe št. 530/2008, ki je za določeno obdobje prepovedala ribolov na navadnega tuna s plovili z zapornimi plavaricami (v nadaljevanju: ribiške ladje) v delu Atlantskega oceana in Sredozemskega morja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄4

Neposredna uporaba določb prava EU v sporih med posamezniki

Saša Sever, 30.1.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Saša Sever, Pravna praksa, 4/2014Sodba velikega senata Sodišča Evropske unije (SEU) v zadevi Association de médiation sociale (AMS) je pomembna, ker prinaša novosti glede sočasne uporabe določb direktive in Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (Listina) v sporih med posamezniki. SEU je sicer o tem vprašanju že odločilo v zadevah Mangold in Kücükdeveci, v katerih je razsodilo, da načelo prepovedi diskriminacije na podlagi starosti iz prvega odstavka 21. člena (Naslov III "Enakost") Listine, ki je konkretizirano v Direktivi 2000/78/ES, samo po sebi zadostuje za to, da se posameznikom podeli subjektivna pravica, na katero se kot tako lahko neposredno sklicujejo v sporih med posamezniki. SEU je dodalo, da Direktiva 2000/78/ES ne uzakonja načela enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu, temveč ga le konkretizira, načelo prepovedi diskriminacije na podlagi starosti pa je splošno načelo prava EU, saj pomeni posebno uporabo splošnega načela enakega obravnavanja. Splošna načela prava EU pa se lahko uporabijo tudi v sporih med posamezniki.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Elan pred Splošnim sodiščem Evropske unije: končana je prva etapa postopkov

Saša Sever, 29.8.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Saša Sever, Pravna praksa, 33/2013Splošno sodišče Evropske unije v Luksemburgu (v nadaljevanju: Splošno sodišče) pogosto obravnava ničnostne tožbe, s katerimi države članice in podjetja uveljavljajo ničnost sklepov Evropske komisije (v nadaljevanju: Komisija) glede državnih pomoči, ki jih morajo podjetja vrniti državi. Med zaključenimi zadevami za zdaj ni še nobene slovenske. To bi se pa lahko kmalu spremenilo, saj sta v postopku odločanja pred Splošnim sodiščem ničnostni tožbi, vloženi zoper sklep Komisije, s katerim je ta ukrep dokapitalizacije v višini deset milijonov evrov, ki je bil leta 2008 sprejet v korist podjetja Elan, na podlagi tretjega odstavka 108. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) opredelila kot državno pomoč, ki ni združljiva z notranjim trgom (v nadaljevanju: sklep Komisije).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Četrti slovenski predlog za predhodno odločanje

Saša Sever, 24.11.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Saša Sever, Pravna praksa, 45/2011Stališča v prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. Sodišče Evropske unije je pred "krompirjevimi počitnicami" prejelo četrti slovenski predlog za predhodno odločanje (zadeva C-541/11, Grilc). Posredovalo mu ga je Vrhovno sodišče Republike Slovenije, ki potrebuj
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄43

Prosti pretok kapitala in obdavčitev dividend, ki jih gospodarska družba prejme iz tujine

Saša Sever, 10.11.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Saša Sever, Pravna praksa, 43/2011Stališča v prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. Haribo Lakritzen Hans Riegel in Österreichische Salinen AG proti Finanzamt Linz, sodba v združenih zadevah C-436/08 in C-437/08, 10. februar 2011 Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: Sodišče) je v zadevah H
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

Tuji" odvetnik kot "odvetnik

Saša Sever, 24.3.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Saša Sever, Pravna praksa, 11/2011V zadevi Ebert je Sodišče EU podrobneje razložilo 10. člen Direktive 98/5/ES, ki predvideva tri možnosti glede dostopa "tujega" odvetnika do opravljanja odvetniškega poklica pod poklicnim nazivom gostujoče države članice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄3

Predlog za predhodno odločanje: zadeva Pelati

Saša Sever, 27.1.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Saša Sever, Pravna praksa, 3/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Prva obravnava v slovenščini

Saša Sever, 3.12.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Saša Sever, Pravna praksa, 47/2009Na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu se bo 7. decembra ob 9.30 začela obravnava v zadevi Detiček (C-403/09). Gre za še eno od mnogih obravnav, bi kdo lahko rekel. Toda ta je nekaj posebnega. Ne le da gre za slovensko zadevo, ki jo Sodišče obravnava po nujnem postopku (na Sodišče je prispela 20. o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄16-17

Novela v »primežu« javnega mnenja

Saša Sever, 26.4.2007

Sodišča

Saša Sever, Pravna praksa, 16-17/2007Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen.LL.M., pravni svetovalec na Sodišču ES »Živimo v pravni državi, in predsednik republike po ustavi nima pristojnosti predlagati kandidatov za sodnike mednarodnih sodišč ... ne, predsednik republike lahko po u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

INSTITUCIJE UNIJE: Sodišče Evropske unije

Saša Sever, 24.3.2005

Sodišča

Saša Sever, Pravna praksa, 10-11/2005Ko odpremo poglavje o Sodišču, najprej opazimo, da Pogodba o Ustavi za Evropo preimenuje Sodišče Evropskih skupnosti v Sodišče Evropske unije. Novo poimenovanje je verjetno bolj nuja kot pa potreba, saj za pravo Skupnosti že dlje časa uporabljamo skupno ime pravo EU, ki obsega pravo Evropske Skupnos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

SVOBODA, VARNOST, PRAVICE: Območje svobode, varnosti in pravice

Saša Sever, 24.3.2005

Človekove pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Saša Sever, Pravna praksa, 10-11/2005Zadnja leta v tisku vse več beremo o terorističnih grožnjah posameznim državam EU. Grožnje z napadi so se predvsem zaostrile po napadih 11. septembra 2001 v ZDA in 11. marca 2004 v Španiji. Od takrat naprej praktično ne mine mesec, ko ne bi brali, kako nameravajo teroristi izvršiti napad na kakšen c...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

SODIŠČE ES: Sodišča za javne uslužbence EU

Saša Sever, 17.3.2005

Uprava, Sodišča

Saša Sever, Pravna praksa, 9/2005Letos se nam v sodstvu Unije obeta pomembna novost, ki je ne doživimo prav pogosto. V Luksemburgu bo začelo v okviru Sodišča Evropskih skupnosti delovati Sodišče za javne uslužbence Evropske unije,(*1) ki bo prevzelo reševanje nekaterih sporov, za katere je zdaj pristojno Sodišče prve stopnje. Za to...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Predlog za spremembo 47. člena ustave je povozil čas

Saša Sever, 16.1.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Saša Sever, Pravna praksa, 1/2003Ob ponovnem pregledu predlaganih sprememb Ustave RS se postavlja vprašanje, ali niso nekatere spremembe, ki jih je v zakonodajni postopek vložila vlada,(*1) že malce zastarele oziroma jih je v precej kratkem roku povozil čas. Ne le, da pisci sprememb niso mogli predvideti dogodkov 11. septembra i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄4

Odškodninska odgovornost države članice po pravu EU

Saša Sever, 31.1.2002

Obligacije

Saša Sever, Pravna praksa, 4/2002pp403 Ena izmed posledic vnosa t. i. evropskega člena v Ustavo Republike Slovenije (URS) bo tudi nov pravni temelj za odškodninsko odgovornost izvršilne, zakonodajne in sodne veje oblasti. Te ustanove bodo morale pravo EU izvrševati pravočasno in skrbno, ker bodo v nasprotnem primeru lahko odškodnin...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄36

Ustavni problemi EU

Saša Sever, 29.11.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

Saša Sever, Pravna praksa, 36/2001Prvega novembra je bil v Londonu letni seminar, ki ga je organizirala fondacija Lord Slynn of Hadley. Na njem je sodnik sodišča EU v Luksemburgu (ESL) C.W.A. Timmermans opozoril predvsem na nekatere ključne ustavne probleme EU. Po reformi pogodb iz Nice so namreč ostala odprta nekatera ustavna vp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄35

Prost pretok storitev in prosto ustanavljanje podjetij

Saša Sever, 15.11.2001

Varstvo konkurence, cene, Poštni promet in telekomunikacije

Saša Sever, Pravna praksa, 35/2001Kronika sodišč EU v Luksemburgu (III.) V tem prispevku prva dva primera obravnavata področje prostega pretoka storitev in prava telekomunikacij. To področje je za vse države članice in države kandidatke za članstvo enotno urejeno z direktivami (DK). Zato je v ospredju vprašanje, ali so ravnanja d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄34

Suverenost unije: kaj je učinkovito pravno sredstvo?

Saša Sever, 8.11.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Saša Sever, Pravna praksa, 34/2001Morda v luči napovedanih ustavnih sprememb v Republiki Sloveniji ni povsem obrobno vprašanje kakšne posledice bo imel vnos t.i. evropskega člena na slovensko procesno pravo. Pravila postopka za uveljavitev neposredno iztožljivih pravic prava EU pred sodišči držav članic so namreč eno redkih področij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄25

Ustava in EU: Suverenost držav članic: čemu?

Saša Sever, 23.8.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Saša Sever, Pravna praksa, 25/2001V letu predvidenih ustavnih sprememb v RS, vnosa t.i. evropskega člena v Ustavo, morda ni obrobno vprašanje kako so v preteklosti nekatera sodišča držav članic reševala nasprotja med sodbami Evropskega sodišča v Luksemburgu (ESL) o nadrejenosti in neposredni uporabi določb prava EU in ustavami držav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄22-23

Pravo intelektualne lastnine - 2.

Saša Sever, 26.7.2001

Intelektualna lastnina

Saša Sever, Pravna praksa, 22-23/2001Kronika sodišč EU v Luksemburgu (III.) REGISTRACIJA IZRAZA CINE COMEDY (FILMSKA KOMEDIJA) Stranki: Taurus-Film GmbH & Co proti OHIM Podatki o sodbi: Sodišče države članice: Evropsko sodišče prve stopnje, Luksemburg Oznaka sodbe: T-135/99 Datum izdaje sodbe: 31. januar 2001 Sestava sodišča: ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄16-17

Sodišče EU: Pravo intelektualne lastnine - 1.

Saša Sever, 24.5.2001

Sodišča, Intelektualna lastnina

Saša Sever, Pravna praksa, 16-17/2001Kronika sodišč EU v Luksemburgu (II.) V tem delu se bomo natančneje posvetili sodnim odločbam s področja prava intelektualne lastnine. Zainteresirane stranke lahko na Urad za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in nove oblike) - Office for Harmonization of the Internal Market - OHIM...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄16-17

Ustava in EU: Suverenost unije - od kod, do kam?

Saša Sever, 24.5.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Saša Sever, Pravna praksa, 16-17/2001Morda ni popolnoma nepomembno vprašanje glede predvidenih ustavnih sprememb v Republiki Sloveniji, posebej zaradi vnosa t. i. evropskega člena, njihov vpliv na sodno vejo oblasti. Ko bo pravica Republike Slovenije za priključitev k Evropski uniji dozorela, bodo sodniki morali soditi na podlagi vrste...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄13-14

Sodišče EU: Varstvo pravic delavcev

Saša Sever, 26.4.2001

Sodišča, Delovna razmerja

Saša Sever, Pravna praksa, 13-14/2001Kronika sodišč EU v Luksemburgu (I.) V tem prvem pogledu na delo sodišč Evropske unije v Luksemburgu se podrobneje ukvarjamo s pravicami delavcev v primeru, če se zaradi prenosa podjetja spremeni njihov delodajalec in če delodajalec delavca pisno ne obvesti o bistvenih pogojih zaposlitve oziroma ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(24)

Leto objave

2020(1) 2015(1) 2014(2) 2013(1)
2011(4) 2009(1) 2007(1) 2005(3)
2003(1) 2002(1) 2001(8)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRS ŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: S

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov