O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 14 (od skupaj 14)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄6-7

Skupno in posebno premoženje zakoncev na nepremičninah

Nina Scortegagna, 11.2.2010

Zakonska zveza in družinska razmerja

Nina Scortegagna, Pravna praksa, 6-7/2010V zvezi s skupnim in posebnim premoženjem zakoncev se v praksi postavljajo vprašanja, na katera v zakonodaji ne najdemo neposrednega odgovora. Poglejmo si nekaj takih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Kadrovska štipendija in (ne)zaposlitev

Nina Scortegagna, 4.2.2010

Delovna razmerja

Nina Scortegagna, Pravna praksa, 5/2010Višje delovno in socialno sodišče je 4. novembra 2009 izdalo sodbo z opravilno številko Pdp 248/2009, ki pomeni začetek sodne prakse na področju kadrovskih štipendij. Gre tudi za nazoren primer, kako malomarno ravnajo nekateri uradniki s proračunskim denarjem in čakajo do zadnjega, na koncu, ko vidi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Pravni posli med zakoncema

Nina Scortegagna, 21.1.2010

Zakonska zveza in družinska razmerja, Obligacije

Nina Scortegagna, Pravna praksa, 2/2010Z novo ureditvijo upravljanja zakoncev s skupnim premoženjem želi predlagatelj Družinskega zakonika1 doseči dva cilja. Po eni strani naj bo sklepanje pravnih poslov glede skupnega premoženja v vsakdanjem pravnem prometu zakoncem čim bolj olajšano, po drugi strani pa naj se, zlasti v primerih sklepan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju

Nina Scortegagna, 8.10.2009

Dedovanje

Nina Scortegagna, Pravna praksa, 39/2009Razprave o sporazumu o odpovedi neuvedenemu dedovanju odpirajo veliko vprašanj, ki pa bi jih bilo treba glede na posledice, ki jih sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju prinaša, čim prej zakonsko in sistematično urediti. V prispevku želim pustiti teorijo ob strani in težave ponazoriti s primeri....
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Sprememba hipoteke

Nina Scortegagna, 27.8.2009

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Nina Scortegagna, Pravna praksa, 33/2009V praksi se vse pogosteje dogaja, da banke z aneksi, brez posebne obličnosti, podaljšujejo končne roke zapadlosti in spreminjajo obrestno mero terjatve (v mislih imam predvsem zvišanje) iz hipotekarne kreditne pogodbe, pri tem pa ne pomislijo, kako, če sploh, se bodo te spremembe izvedle v zemljiški...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Izbris časovno omejenih pravic iz zemljiške knjige

Nina Scortegagna, 12.2.2009

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Nina Scortegagna, Nina Scortegagna, Pravna praksa, 6/2009univ. dipl. pravnica, notarska pripravnica, študentka magistrskega študija na PF Univerze v Ljubljani Po veljavnem Zakonu o zemljiški knjigi (ZZK-1)1 se stvarne pravice na nepremičninah pridobijo oz. prenehajo s trenutkom učinkovanja vpisa v zemljiško knjigo, če zakon ne določa drugače. Tako imaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄1

Težave pri prepovedi odsvojitve in bremenitve stvari

Nina Scortegagna, 15.1.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

Nina Scortegagna, Nina Scortegagna, Pravna praksa, 1/2009Vknjižba prepovedi odtujitve ali obremenitve stvari ali stvarne pravice, dokler ne pride do poznejših vpisov lastninske pravice, ne bi smela povzročati nikakršnih težav. Enako bi moralo biti tudi pri poznejših vpisih vknjižb lastninske pravice, a v praksi, kljub razmeroma jasni zakonodaji, ni tako.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Overitev podpisa na listini, ki se bo uporabljala v mednarodnem prometu

Nina Scortegagna, 31.1.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Nina Scortegagna, Pravna praksa, 4/2008univ. dipl. pravnica, notarska pripravnica V praksi prihaja do primerov, ko je zasebna ali javna listina,1 izdana v RS, namenjena za uporabo v tujini ali pa je izdana v tujini in namenjena za uporabo v RS ter se po našem pravu ali pravu tuje države zahteva overitev podpisa na njej. (Ne)zapleteno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Delo notarja pri spremembi sedeža, firme ali dejavnosti v družbi z omejeno odgovornostjo

Nina Scortegagna, 4.10.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Odvetništvo in notariat

Nina Scortegagna, Pravna praksa, 38/2007univ. dipl. pravnica, notarska pripravnica Sklep o spremembi sedeža, firme ali dejavnosti družbe v družbi z omejeno odgovornostjo lahko sprejmejo družbeniki na skupščini družbe, ne da bi ga potrdil notar. Na prvi pogled razumljiva določba, za katero se zdi, da je njen cilj poenostavitev postopka...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄29-30

Izvajanje 105. člena Zakona o prostorskem načrtovanju

Nina Scortegagna, 26.7.2007

Urejanje prostora

Nina Scortegagna, Pravna praksa, 29-30/2007univ. dipl. pravnica, notarska pripravnica Državni zbor je 30. marca sprejel Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt).[O]1 Od njegove uveljavitve je minilo že nekaj časa, zato je njegovo izvajanje v praksi že povzročilo nemalo vprašanj in težav.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

Overitev mladoletnikovega podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu

Nina Scortegagna, 5.7.2007

Zakonska zveza in družinska razmerja

Nina Scortegagna, Pravna praksa, 26/2007univ. dipl. pravnica, notarska pripravnica Pri overitvi mladoletnikovega podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu in pri pravnih poslih, pri katerih kot sopogodbenik nastopa mladoletnik, je praksa različna, vendar jo je predvsem zaradi varovanja mladoletnikovih koristi treba poenotiti. Zakon o za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄24-25

Izpolnitev pogoja za upokojitev – dopusten razlog za prenehanje delovnega razmerja?

Nina Scortegagna, 29.6.2006

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Nina Scortegagna, Pravna praksa, 24-25/2006Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih uslužbencih1 (ZJU-B) je začel veljati 31. decembra 2005 in v drugem odstavku 162. člena vsebuje dikcijo, ki odpira nova vprašanja o dopustnosti take ureditve. Novi drugi odstavek 162. člena se glasi: »Predstojnik lahko javnemu uslužbencu redno odpove...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Študenti prava v Svetu Evrope

Nina Scortegagna, 11.5.2006

Višje in visoko šolstvo

Nina Scoretegagna, Pravna praksa, 17/2006Študentje četrtega letnika ljubljanske pravne fakultete smo bili v okviru izbirnega predmeta Pravo Sveta Evrope, ki ga vodi dr. Ciril Ribičič, na strokovni ekskurziji v Luksemburgu in Strasbourgu. Strokovna ekskurzija študentov Prava Sveta Evrope je na naši fakulteti postala že tradicionalna – tako ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄12

Uvod v pravno pisanje

Nina Scortegagna, 30.3.2006

Kultura in umetnost

Nina Scortegagna, Pravna praksa, 12/2006Priročnik Uvod v pravno pisanje izpod peresa dr. Marka Novaka je doživel že nekaj kritik, zato sem si dovolila napisati še svoj laični pogled, pogled študentke prava, nanj. Ker se moj študij prava počasi bliža koncu, sem v teh skoraj štirih letih že dobila vtis o pravnem pisanju nasploh. Tako o u...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(14)

Leto objave

2010(3) 2009(4) 2008(1) 2007(3)
2006(3)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRS ŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: S

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov