O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 53)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

Vlaganje pritožb na ESČP po 1. januarju 2014

Maja Smrkolj, 9.1.2014

Varstvo človekovih pravic

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 1/2014S prvim januarjem 2014 se začne uporabljati spremenjeni 47. člen Poslovnika Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki določa strožje zahteve glede formalnosti pri vlaganju pritožb na ESČP, na katere je treba opozoriti pritožnike in njihove zastopnike.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Petodstotni prag za vstop v Evropski parlament v neskladju z nemško ustavo

Maja Smrkolj, 24.11.2011

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 45/20112 BvC 4/10, 2 BvC 6/10 in 2 BvC 8/10, sodba z dne 9. septembra 2011 Drugi senat nemškega Zveznega ustavnega sodišča je v postopku pritožbe preizkusa volitev odločil, da je petodstotni prag za vstop v Evropski parlament, kot ga predpisuje nacionalna zakonodaja, v nasprotju z nemško ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Finančna pomoč Grčiji in ukrepi za ohranitev stabilnosti evra v mejah nemške ustave

Maja Smrkolj, 6.10.2011

Ustavno sodišče

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 38/2011V začetku septembra je drugi senat nemškega zveznega ustavnega sodišča v pilotski sodbi odločil o treh ustavnih pritožbah, ki so se nanašale na zakonodajne ukrepe za ureditev finančne pomoči Grčiji in zagotovitev stabilizacije evra, ter vse tri pritožbe zavrnil kot neutemeljene. Hkrati pa je v zvezi z ukrepi za ohranitev stabilnosti evra podal tudi svojo obvezno razlago zadevne zakonodaje in s tem določil ustavne meje teh ukrepov ter smernice za odločitev tudi o preostalih številnih pritožbah zoper ukrepe reševanja in ohranjanja stabilnosti evra, ki so še vložene pri nemškem ustavnem sodišču.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄34

Pristop EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah

Maja Smrkolj, 8.9.2011

Varstvo človekovih pravic, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 34/2011Sredi julija je neformalna skupina Usmerjevalnega odbora za človekove pravice pri Svetu Evrope objavila končno različico osnutka pravnih instrumentov, ki naj bi uredili pristop Evropske unije (EU) k Evropski konvenciji o človekovih pravicah (EKČP) - Osnutek sporazuma o pristopu Unije k EKČP, osnutek dopolnila k Pravilom Odbora ministrov v zvezi z nadzorovanjem izvrševanja sodb ter pogojev prijateljskih poravnav in osnutek pojasnil k sporazumu. Dokumenti bodo, če jih bodo potrdili tudi politični organi Sveta Evrope, njegovih držav članic in EU, dokončno uresničili dolgo pričakovani pristop EU k EKČP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄26

Še o varnostnem ukrepu zadržanja po preteku kazni

Maja Smrkolj, 7.7.2011

Varstvo človekovih pravic

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 26/2011Potem ko je v začetku maja nemško zvezno ustavno sodišče (Bundesverfassungsgericht) ob upoštevanju predhodnih sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) ugotovilo neustavnost zakonske ureditve varnostnega ukrepa zadržanja nevarnih storilcev kaznivih dejanj iz razlogov varnosti v priporu po preteku zaporne kazni oziroma preventivnega pripora (nem. Sicherheitsverwahrung), je o spornem ukrepu vnovič odločalo ESČP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Zaporna kazen ni ukrep v podporo učinkovite odstranitve nezakonitih priseljencev

Maja Smrkolj, 2.6.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 21/2011V nujnem postopku predhodnega odločanja v skladu s 104.b členom svojega poslovnika je Sodišče EU odločilo, da je zaporna kazen kot sankcija za kršitev odredbe o zapustitvi ozemlja in s tem za nezakonito prebivanje državljana tretje države na ozemlju države članice v nasprotju z Direktivo 2008/115/ES o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Varnostni ukrep zadržanja po preteku zaporne kazni - grob poseg v temeljne pravice

Maja Smrkolj, 26.5.2011

Uprava

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 20/2011V začetku maja je nemško zvezno ustavno sodišče (Bundesverfassungsgericht) razglasilo težko pričakovano sodbo, s katero je za neustavno razglasilo celotno zakonsko ureditev spornega varnostnega ukrepa zadržanja nevarnih storilcev kaznivih dejanj iz razlogov varnosti v priporu po preteku zaporne kazni (nem. Sicherheitsverwahrung). Hkrati pa je s sodbo tudi delno spremenilo svoje stališče glede razmerja nemškega pravnega reda do Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) in prakse Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) ter podobno kot v zadevi Honeywell, ki se je nanašala na razmerje do Sodišča EU, nakazalo večjo pripravljenost za dialog tudi z ESČP in upoštevanje njegove prakse.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Prisilno vbrizgavanje nevroleptikov - poseg v temeljne pravice

Maja Smrkolj, 12.5.2011

Človekove pravice

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 18/2011Drugi senat nemškega zveznega ustavnega sodišča (Bundesverfassungsgericht) je odločil, da je v neskladju z ustavo določba zakona zvezne dežele Porenje-Pfalška (Rheinland-Pfalz) o izvršitvi obveznih varnostnih ukrepov (Maßregelvollzugsgesetz - MVollzG), ki je precej na splošno omogočal, da se v namene prisilnega zdravljenja določene metode zdravljenja uporabi tudi proti volji osebe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Kazenska obsodba zaradi blokade ceste v znak protesta v neskladju z ustavo

Maja Smrkolj, 21.4.2011

Človekove pravice, Ustavno sodišče

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 15-16/2011Zbor treh sodnikov prvega senata nemškega Zveznega ustavnega sodišča (Bundesverfassungsgericht) je odločil, da je kazenska obsodba zaradi blokade ceste s sedenjem v znak protesta na podlagi določil o prisiljenju poseg v pritožnikovo svobodo zbiranja iz prvega odstavka 8. člena nemške ustave (Grundgesetz). Ni pa kot neskladne z ustavo in prepovedjo uporabe analogije zavrnil tudi prakse Zveznega vrhovnega sodišča (Bundesgerichtshof), da se kot kazniva na podlagi določbe o prisiljenju iz § 240 nemškega kazenskega zakonika obravnavajo dejanska stanja, pri katerih ni storilec tisti, ki uporabi oziroma zagrozi s silo, temveč do uresničitve dejanskega stanja prisile pride šele prek storilčevega vplivanja na drugo osebo (t. i. Zweite-Reihe-Rechtsprechung - sodna praksa druge vrste).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Predlog nove madžarske ustave - vrh ledene gore spornih reform vladajoče stranke

Maja Smrkolj, 14.4.2011

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 14/2011Vse od absolutne, več kot dvotretjinske zmage desnosredinskega Fidesza na madžarskih parlamentarnih volitvah aprila lani evropska javnost z vse večjo zaskrbljenostjo spremlja reforme, ki se jih je lotila nova vlada. Ta v prvi polovici tega leta predseduje tudi Evropski uniji. Skrb vzbujajoče poteze Fidesza, na čelu z njegovim predsednikom, premierjem Viktorjem Orbánom, se kar vrstijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Stoletna pivovarska vojna se nadaljuje

Maja Smrkolj, 14.4.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 14/2011Sodišče EU je pri obravnavanju pritožbe zoper odločitev splošnega sodišča vnovič odločalo o več kot sto let starem sporu o izključni rabi imen Budweiser in Bud med ameriško družbo Anheuser-Busch in češko družbo Bud?jovický Budvar. Tokrat je šlo za razlago četrtega odstavka 8. člena Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti, ki je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 42272004.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄13

Za pravno priznanje spremembe spola ni več potreben operativni poseg

Maja Smrkolj, 7.4.2011

Človekove pravice

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 13/2011Med ustavnimi pritožbami, o katerih je letos odločilo nemško ustavno sodišče, je omembe vredna tudi odločitev prvega senata o neskladnosti § 8 (1) tč. 3 in 4 nemškega zakona o transseksualnih osebah, ki določa pogoje za pravno priznanje spremembe spola z ustavo (Grundgesetz).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄10

Sodba v postopku zoper profesorja Weilerja

Maja Smrkolj, 17.3.2011

Intelektualna lastnina

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 10/2011Pred natančno enim letom je bilo v Pravni praksi objavljeno poročilo o tem, da je eden od najbolj znanih mednarodnih in evropskih pravnikov profesor Joseph Weiler v Franciji obtožen razžalitve, ker na zahtevo izraelske profesorice, avtorice monografije o pravilih postopka pred mednarodnimi kazenskimi sodišči, s spletnega portala (globallawbooks.org) ni umaknil kratke recenzije njene knjige, ki jo je napisal ugledni nemški profesor Thomas Weigend. Po mnenju avtorice Karin Calvo Goller naj bi jo objavljena recenzija žalila ter je povzročila škodo njenemu poklicnemu ugledu in akademskemu napredovanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄10

Sodišče za evropske patente in patente Skupnosti v neskladju s pravom EU

Maja Smrkolj, 17.3.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 10/2011Sodišče EU je v mnenju v zvezi z osnutkom sporazuma o Sodišču za evropske patente in patente Skupnosti (SP) odločilo, da bi bilo z načrtovano vzpostavitvijo SP ogroženo načelo enotne razlage prava EU. S tem je Sodišče vnovič potrdilo, da je zgolj samo, v sodelovanju z nacionalnimi sodišči, pristojno za končno odločanje o uporabi in razlagi prava EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Prekoračitev meje dopustnega sodniškega ustvarjanja prava

Maja Smrkolj, 10.3.2011

Pravoznanstvo, Sodišča

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 9/2011Konec januarja je nemško Zvezno ustavno sodišče (Bundesverfassungsgericht) odločilo, da se je metoda izračunavanja višine preživnine, do katere je upravičen nekdanji zakonec, kot je to s svojo sodno prakso določilo Zvezno vrhovno sodišče (Bundesgerichtshof - BGH), tako močno oddaljila od zakonske ureditve, da je BGH z njo preseglo meje dopustnega sodniškega ustvarjanja prava. S tem je bila pritožnici, upravičenki do preživnine, kršena pravica splošne svobode ravnanja (allgemeine Handlungsfreiheit) iz prvega odstavka 2. člena nemške ustave (Grundgesetz - GG) v povezavi z načelom pravne države iz tretjega odstavka 20. člena ustave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Causa Guttenberg

Maja Smrkolj, 10.3.2011

Lastnina in druge stvarne pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 9/2011Zgodba o politični karieri Karla-Theodorja zu Guttenberga se bere kot roman. Mladega ambicioznega barona, od leta 2002 poslanca nemškega parlamenta, doktorja pravnih znanosti, njegova stranka bavarska Krščansko-socialna unija (CSU) februarja 2009 potegne iz rokava kot novo mlado upanje konzervativnega dela nemške politike in ga med finančno krizo predlaga za novega zveznega ministra za gospodarstvo in tehnologijo. S 37 leti zu Guttenberg postane najmlajši zvezni minister za gospodarstvo vseh časov. Mediji mu zaradi njegove mladosti, a hkrati odločnosti, njegovega sicer plemiškega naziva, a hkrati pripadnosti intelektualni (meščanski) eliti, ki naj bi jo izkazal s svojim doctor iuris, njegovega javnega nastopanja, njegove všečnosti tudi bolj nekonzervativnim delom ljudstva kmalu zatem začnejo napovedovati strmo politično kariero in ga omenjati tudi kot bodočega nemškega kanclerja. Jeseni istega leta po novih volitvah v nemški parlament zu Guttenberg v drugi vladi Angele Merkel dobi mesto obrambnega ministra, vnovič najmlajšega v zgodovini zvezne republike.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄8

Demonstracije na letališčih in železniških postajah dovoljene

Maja Smrkolj, 3.3.2011

Uprava

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 8/2011V javnosti dostopnih prostorih oziroma poslopjih gospodarskih družb, ki so v javni lasti, so dovoljene tako demonstracije kot tudi druge oblike izražanja mnenj, je v zadevi Fraport AG odločilo nemško zvezno ustavno sodišče (Bundesverfassungsgericht). S tem je močno okrepilo tako svobodo zbiranja iz prvega odstavka 8. člena kot tudi svobodo govora iz prvega odstavka 5. člena nemške ustave (Grundgesetz - GG).
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Zakonske omejitve pri pridelovanju gensko spremenjenih rastlin potrjene

Maja Smrkolj, 9.12.2010

Zdravstveni nadzor nad živili

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 48/2010Prvi senat nemškega Zveznega ustavnega sodišča je potrdil tako formalno kot tudi materialno skladnost nemškega Zakona o urejanju genske tehnologije (Gesetz zur Regelung der Gentechnik - GenTG) z nemško zvezno Ustavo (temeljni zakon - Grundgesetz - GG). Sodba pomeni tudi zmago okoljevarstvenih aktivistov in potrjuje zadržan ter previden odnos nemške družbe do pridelovanja gensko spremenjenih kultur.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Izgon državljana EU iz države njegovega prebivališča zaradi javne varnosti

Maja Smrkolj, 2.12.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 47/2010Veliki senat Sodišča EU je s sodbo v zadevi za izdajo predhodne odločbe podal razlago načina določitve desetletnega obdobja prebivanja v državi članici, ki državljana druge države članice varuje pred izgonom iz države njegovega prebivališča, in razlago pojma resni oziroma nujni razlogi javne varnosti iz Direktive 2004/38/ES o pravici državljanov EU in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

Zaračunavanje pristojbine za zasebno razmnoževanje avtorskih del poslovnim subjektom v neskladju z evropskim pravom

Maja Smrkolj, 11.11.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 44/2010Sodišče EU je s sodbo v zadevi za izdajo predhodne odločbe pritrdilo slovenski generalni pravobranilki Trstenjakovi, ki je v svojih, v tisku precej odmevnih, sklepnih predlogih maja letos Sodišču predlagala, da pavšalno zaračunavanje pristojbine za zasebno razmnoževanje ob nakupu opreme za razmnoževanje in nosilcev, ki so povezani z digitalnim reproduciranjem, ni v skladu s pravom EU, če so uporabniki te opreme poslovni subjekti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Pravico do odmora za dojenje imajo tudi očetje

Maja Smrkolj, 7.10.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 39/2010Na podlagi prava Evropske unije pravice do t. i. odmora za dojenje nimajo le matere, temveč v vseh primerih tudi očetje, je v najnovejši odločitvi poudarilo Sodišče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄34

Spravljivi toni iz Karlsruheja

Maja Smrkolj, 22.9.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 34/2010Vse od 30. junija lani, ko je nemško Zvezno ustavno sodišče v sodbi v zadevi Lizbonska pogodba zelo odločno začrtalo sprejemljive meje nadaljnje integracije EU, si pridržalo končno presojo skladnosti delovanja EU in njenih organov z načeloma subsidiarnosti in dodeljenih pristojnosti ter načelom spoštovanja t. i. neodtujljive ustavne identitete ZR Nemčije, strokovna javnost pozorno spremlja, kako bo nemško Ustavno sodišče odločilo v primerih, ki bi se dejansko lahko gibali na meji zanj še sprejemljivega. Pri tem je bila pozornost usmerjena predvsem v to, ali si bo upalo resno izzvati Sodišče EU. Prvo sodbo smo dočakali marca letos, ko so ustavni sodniki (za razliko od sodbe iz lanskega junija) vendarle prvič izrecno potrdili pripravljenost, da v prihodnje Sodišču EU postavijo predhodno vprašanje, drugo pa to poletje, ko so odločili še v zadevi Honeywell.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄27

Razmerje med transparentnostjo evropske uprave in varstvom osebnih podatkov

Maja Smrkolj, 8.7.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 27/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Predlog za začasno odredbo za ustavitev izvajanja zakona o finančni pomoči Grčiji zavrnjen

Maja Smrkolj, 20.5.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 20/2010Drugi senat nemškega Zveznega ustavnega sodišča je še na dan sprejetja Zakona o prevzemu jamstev za ohranitev za finančno stabilnost monetarne unije potrebne plačilne sposobnosti Grčije1 zavrnil zahtevo petih vlagateljev ustavne pritožbe, da zadrži izvajanje spornega zakona in s tem finančno pomoč G...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄18

Še o mejah enostranskega delovanja držav članic v zvezi z mednarodnimi sporazumi

Maja Smrkolj, 6.5.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 18/2010Potem ko je Sodišče EU lani t. i. doktrino AETR1 o obsegu zunanjih pristojnosti tedaj še ES razširilo na prepoved enostranskih dejanj držav članic, ki bi vodila v sprejem novih mednarodnih pravil, čeprav ta ES ne bi neposredno zavezovala, bi pa bila sprejeta na področju, ki je v njeni izključni pris...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(53)

Leto objave

2014(1) 2011(16) 2010(11) 2009(7)
2008(9) 2007(4) 2006(5)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRS ŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: S

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov