O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄28-29

Dvojni status delavca in upokojenca v sistemu socialne varnosti

Strban Grega, Bagari Sara, 18.7.2019

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST

dr. Grega Strban, Sara Bagari, Pravna praksa, 28-29/2019Na političnem parketu že dlje časa tli ideja o spremembi ureditve t. i. dvojnega statusa v okviru obveznega pokojninskega zavarovanja, čeprav konkretni predlogi še niso bili predstavljeni javnosti. Pri tem je pomembno, da predvidene spremembe pogledamo v širši luči, saj se lahko le tako do njih kritično opredelimo. V prispevku obravnavava institut dvojnega statusa z vidika temeljev sistema socialne varnosti in namena, ki ga sistem zasleduje v primeru socialnega tveganja starosti. Šele ob razumevanju pomena sistema socialne varnosti je namreč mogoče ustrezno analizirati aktualna vprašanja prava socialne varnosti, povezana s t. i. dvojnim statusom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄11

Kakšna bo Pravna fakulteta prihodnosti?

dr. Grega Strban, 14.3.2019

Ostalo

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 11/2019Univerza v Ljubljani tako kot Pravna fakulteta, ena izmed njenih ustanovnih članic, letos postaja centenaria (stoletnica). Nekaj zapisov v tej reviji je v prejšnjih mesecih že bilo posvečenih njeni ustanovitvi in razvoju. Poznavanje zgodovine je pomembno. Omogoča nam jasnejšo opredelitev sedanjosti, hkrati pa nekoliko odstira tančico nevednosti, za katero se skriva prihodnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Ukinitev doplačil in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja?

Mišič Luka, Strban Grega, 8.6.2017

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Luka Mišič, dr. Grega Strban, Pravna praksa, 22/2017V ponedeljek, 10. aprila 2017, je Društvo za delovno pravo in socialno varnost na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani organiziralo strokovni posvet društva, na katerem so člani omizja v luči reformnih zakonodajnih sprememb na področju zdravstva kritično razpravljali predvsem o predlogu novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, natančneje, o smotrnosti, primernosti in nekaterih pričakovanih pravnih posledicah napovedanega zdravstvenega nadomestila, ki naj bi ukinilo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Od tedaj je minilo že kar nekaj časa in zdi se, da zdravstveno nadomestilo - kot je bilo vključeno v predlog zakona - ne bo ugledalo luči dneva. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje naj bi nadomestil (dopolnilni) zdravstveni prispevek v višini 2,1 odstotka bruto dohodka posameznika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄39-40

Vpliv sprememb predloga ZPP-E na postopek v delovnih in socialnih sporih pod drobnogledom stroke

dr. Grega Strban, 14.10.2016

Civilni sodni postopki

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 39-40/2016Novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E), ki je trenutno v pripravi in naj bi po nekaterih napovedih pričela veljati v začetku prihodnjega leta, prinaša obsežne spremembe na področju ureditve pravil pravdnega postopka, ki se subsidiarno uporabljajo tudi v postopkih glede delovnih in socialnih sporov. Ti so primarno urejeni v Zakonu o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1). Predlagane spremembe so bile osrednja tema članov Društva za delovno pravo in socialno varnost na srečanju v začetku oktobra 2016 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Iztočnice za razpravo je podala predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča mag. Biserka Kogej Dmitrovič.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄28

Univerzalni temeljni dohodek - rešitev vseh obstoječih ali past novih težav?

Strban Grega, Mihalič Renata, 14.7.2016

Davki občanov in dohodnina, Človekove pravice

dr. Grega Strban, dr. Renata Mihalič, Pravna praksa, 28/2016Zmeraj aktualno vprašanje je, kdo naj bo odgovoren za varnost dohodka ob nastanku najbolj obremenjujočih tveganj v življenju posameznika in njegove družine ter za svoboden razvoj celotne družbe. Naj bodo to pravni subjekti zasebnega prava (posameznik, družina, delodajalec, zasebna zavarovanja) ali pravni subjekti javnega prava (država, lokalne skupnosti, javni zavodi). Ko tveganja postanejo dovolj množična, lahko prerastejo iz zasebnih v socialna (družbena) tveganja. Ta so recimo starost, bolezen, invalidnost, poškodba pri delu in poklicna bolezen, brezposelnost, starševstvo, odvisnost od oskrbe drugega, smrt ali pomanjkanje zadostnih sredstev za življenje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Prenova zavarovanja za brezposelnost in ukrepov aktivne politike zaposlovanja

dr. Grega Strban, 12.9.2013

Delovna razmerja, POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 35/2013Zavarovanje za brezposelnost in nekatere ukrepe aktivne politike zaposlovanja ureja Zakon o urejanju trga dela (ZUTD). Sam naslov zakona je nekoliko nenavaden, saj vsak zakon določeno snov "ureja", poleg tega pa ZUTD ni edini zakon, ki ureja trg dela. V ZUTD je posegel Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), dopolnjen je bil z ZUTD-A, nanj pa vpliva tudi Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Socialne pravice in socialna pravičnost

dr. Grega Strban, 11.7.2013

Pravoznanstvo

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 27/2013Že več kot dvesto let so človekove pravice temelj civiliziranih držav. Ne omejujejo le državnega ravnanja, temveč so njegov smisel in njegovo vodilo. Že vsaj zadnjih 65 let, odkar je bila sprejeta Splošna deklaracija človekovih pravic, si človeštvo prizadeva ohranjati mir s spoštovanjem, spodbujanjem in varovanjem človekovih pravic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Nove oblike dela

dr. Grega Strban, 13.9.2012

Kultura in umetnost

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 35/2012V založbi PF Univerze v Ljubljani je v zbirki Manet pravkar izšla knjiga dr. Luke Tičarja z zelo aktualnim naslovom in vsebino (Ljubljana 2012, 296 strani) Avtor analizira nove (netipične) oblike dela v času, ko se pojavljajo zahteve nekaterih po večji prožnosti delovnega prava. Že v naslovu se sprašuje, kdo naj bo deležen delovnopravnega varstva in v kakšnem obsegu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Ustavna zapoved socialne države ni pravno nezavezujoča norma

dr. Grega Strban, 7.6.2012

Pravoznanstvo

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 22/2012Na področju delovnega prava in socialne varnosti se še zlasti postavlja vprašanje vloge države. Leonid Pitamic je v svojem delu Država leta 1927 iz različnih opredelitev države izluščil, kot sam pravi, "stalno jedro in skoro neosporjeno trditev, da je država neka pravna združitev ali pravna organizacija ljudi" na določenem prostoru.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄16-17

Nekatera pravna vprašanja predloga Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF)

dr. Grega Strban, 26.4.2012

Delovna razmerja

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 16-17/2012Člani Društva za delovno pravo in socialno varnost so se 23. aprila zbrali na strokovnem srečanju, na katerem so razpravljali o predlogu ZUJF, ki v številnih točkah posega na področje delovnega prava in prava socialne varnosti. Razpravljali so o posameznih ukrepih in po daljši razpravi sprejeli naslednje stališče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄16-17

O spremembah delovne zakonodaje in neplačevanju socialnih prispevkov

dr. Grega Strban, 26.4.2012

Delovna razmerja

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 16-17/2012Društvo za delovno pravo in socialno varnost je bilo ustanovljeno že leta 1990. Doslej je obravnavalo številna aktualna vprašanja s področja delovnega prava in prava socialne varnosti. Dne 19. marca 2012 so člani društva na občnem zboru imenovali nove člane organov društva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Pravna vprašanja vračanja denarne socialne pomoči - socialna pomoč ali socialno posojilo?

dr. Grega Strban, 15.3.2012

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 10/2012V zadnjem času se pojavlja kar nekaj negotovosti in različnih argumentov v razpravi, ki jo povzroča z začetkom leta uveljavljeni Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre). Težave z (ne)delovanjem informacijskega sistema ob prehodu v novi režim so predvsem
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Uvodna pojasnila k novemu Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)

dr. Grega Strban, 1.12.2011

Kultura in umetnost

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 46/2011GV Založba in Zavod za varstvo pri delu (ZVD) sta izdala uvodna pojasnila k novemu Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Pripravila sta jih strokovnjaka, ki sta sodelovala pri pripravi zakona, Miran Kalčič, izvršni direktor in član upravnega odbora ZVD, in Ana Lozar iz pravne službe ZVD.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

Vpliv državljanstva EU na dostop do pravic iz sistema socialne varnosti

Grega Strban, 24.3.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 11/2011Evropska unija se je razvila iz Evropske (gospodarske) skupnosti. Delavci (in izvajalci storitev) so bili obravnavani predvsem kot produkcijski faktor. Njihova povečana mobilnost naj bi izboljšala konkurenčnost in ekonomsko uspešnost Evrope. Pri tem ne gre pozabiti, da imamo opravka z ljudmi, ki se razlikujejo od drugih produkcijskih faktorjev. Državljanstvo EU, oblikovano z Maastrichtsko pogodbo leta 1992, nakazuje korak onkraj pretežno ekonomske unije. Vprašanje je, ali je državljanstvo EU enako močna povezava kot državljanstvo države članice z njenimi državljani. Slednje namreč ni odpravljeno in obe državljanstvi obstajata vzporedno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄12

Uveljavitev nove Uredbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti v EU

dr. Grega Strban, 25.3.2010

Delovna razmerja, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 12/2010Za zagotovitev svobode gibanja oseb znotraj Evropske gospodarske skupnosti (EGS) je bila že leta 1957 podpisana Evropska konvencija o socialni varnosti delavcev migrantov,1 ki pa nikoli ni začela veljati. Pravila koordinacije, določena v tej konvenciji, so bila prevzeta v Uredbo št. 3/58/EGS.2 S tem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Pravna vprašanja predvidenih reform pokojninskega zavarovanja

dr. Grega Strban, 26.11.2009

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 46/2009Dejanska razmerja v družbi se nenehno spreminjajo. V zadnjem času se poudarjajo zlasti predvidena negativna gibanja demografskih dejavnikov,1 ki se jim je predvsem letos pridružila še recesija. Tem spremembam je dolžan slediti tudi zakonodajalec. Ustavno sodišče namreč poudarja, da je načelo prilaga...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Pravica do zdravljenja v drugi državi članici EU

dr. Grega Strban, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Grega Strban, dr. Grega Strban, Pravna praksa, 11/2009Zdravje je ena najvišjih vrednot sodobne človeške družbe. Odvisno je od dedne zasnove, ravnanja posameznika in ukrepov družbe v njegovo korist, vključno z javno dostopnimi zdravstvenimi storitvami, zdravili in s pripomočki. V mednarodno gibljivi družbi lahko nastane potreba po zdravljenju tudi zunaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Položaj brezposelne osebe po spremembah ZZZPB in ZSV

dr. Grega Strban, 14.12.2006

Zaposlovanje in brezposelnost, Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 48/2006dr. pravnih znanosti, docent na PF Univerze v Ljubljani Prispevek je povzetek uvodne predstavitve avtorja na strokovnem srečanju članov Društva za delovno pravo in socialno varnost 13. novembra 2006. Države članice Evropske unije (EU) so v razgibanem času doseganja cilja - postati najbolj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄10

Pravne pomanjkljivosti obveznega zdravstvenega zavarovanja

dr. Grega Strban, 18.3.2004

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 10/2004V Sloveniji se ustavna pravica do socialne varnosti(*1) ob nastopu zdravstvenih primerov (predvsem bolezni in poškodbe) uresničuje prek sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja, v katerega je vključena večina prebivalstva.(*2) Poudariti je treba, da sistem v temeljih, če ga primerjamo s sistemom ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄34

Postopek:Osnutek predloga zakona o delovnih in socialnih sodiščih

mag. Grega Strban, 2.10.2003

Sodišča

mag. Grega Strban, Pravna praksa, 34/2003Društvo za delovno pravo in socialno varnost Člani Društva za delovno pravo in socialno varnost so se v torek 16. septembra zbrali na rednem srečanju in razpravljali o predlagani novi ureditvi postopka pred delovnimi in socialnimi sodišči v Sloveniji. Pripravljalci zakona so posredovali v razp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Mednarodna poletna šola socialne varnosti

mag. Grega Strban, 24.10.2002

Socialno varstvo in zavarovanje

mag. Grega Strban, Pravna praksa, 37-38/2002Prvič v Ljubljani Socialna varnost kot zaščita, ki jo družba zagotavlja svojim članom proti nevarnostim ekonomske izgube (to je izgube dohodka iz zaposlitve ali dela(*1)) in povečanim stroškom (npr. zdravniške oskrbe ali vzgoje otrok) skozi proces družbene solidarnosti, je vedno pomembnejši predmet ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

ZPIZ-1C z uvodnimi pojasnili

mag. Grega Strban, 11.7.2002

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Grega Strban, Pravna praksa, 25/2002Nedavno je pri GV Založbi izšla knjigadveh izvrstnih strokovnjakov s področja tako pomembnih socialnih zavarovanj, kot sta pokojninsko in invalidsko. Praktično vse evropske države iščejo rešitve, s katerimi bi uravnovesili predvsem sistem pokojninskega zavarovanja, zaradi povečevanja števila upokoje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Socialno pravo in Max-Planck inštitut

mag. Grega Strban, 25.4.2002

Zavodi, Socialno varstvo in zavarovanje

mag. Grega Strban, Pravna praksa, 15-16/2002Namen pričujočega prispevka je nekoliko podrobneje predstaviti v naslovu omenjeno znanstveno raziskovalno organizacijo, ki sem jo imel priložnost, kot njen štipendist, obiskati v začetku letošnjega leta. V nadaljevanju bo omenjena Max-Planck družba, največ pozornosti pa bo namenjeno opredelitvi "soc...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Sodniki in socialno pravo

mag. Grega Strban, 6.9.2001

Socialno varstvo in zavarovanje

mag. Grega Strban, Pravna praksa, 26-27/2001Mednarodni seminar primerjalnega delovnega prava, industrijskih razmerij in socialne varnosti Letos je v prvi polovici julija (od 2. do 13. julija) že drugič v Bordeauxu v Franciji potekal mednarodni seminar primerjalnega delovnega prava, industrijskih razmerij in socialne varnosti, ki je nasledn...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(24)

Leto objave

2019(2) 2017(1) 2016(2) 2013(2)
2012(5) 2011(2) 2010(1) 2009(2)
2006(1) 2004(1) 2003(1) 2002(3)
2001(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRS ŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: S

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov