O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄28-29

(Ra)združena Evropa

dr. Matej Accetto, 20.7.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Matej Accetto, Pravna praksa, 28-29/2017S sodnikom sva sedela v njegovi pisarni na osrednjem kazenskem sodišču v Londonu in premlevala enega burnejših dni na sojenju za brutalni umor, ki naj bi ga izvedla temnopolta obtoženca. Po izvedenih dokazih sodeč je bil eden od njiju očitno zvodnik, drugi rejnik psov za pasje borbe, ko je pričala mati enega od njiju, častitljiva gospa, pa se je med navzkrižnim zaslišanjem izkazalo, da so tudi njo nekoč pred leti že ujeli z več kilogrami kokaina, ki ga je skušala pretihotapiti iz rodne Jamajke. "Ah ja," je skomignil sodnik, ki me je za nekaj tednov sprejel kot gosta v svojo sodno dvorano, "to je cena, ki jo plačujemo za nekdanji imperij."
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄11

Svoboščine notranjega trga EU

dr. Matej Accetto, 17.3.2016

Kultura in umetnost

dr. Matej Accetto, Pravna praksa, 11/2016Težko bi precenili pomen notranjega trga za delovanje EU, ki se še danes kaže na številne očitne in manj očitne načine. Profesorji lahko denimo študente prava EU k razmisleku o tem izzovemo z vprašanjem, kakšen je pomen alkohola za razvoj evropskega pravnega reda. Sokratska pot do odgovora razkrije, da je pravo notranjega trga v jedru razvoja prava EU, v jedru svoboščin notranjega trga je prosti pretok blaga, v jedru razumevanja prostega pretoka blaga pa več sodb Sodišča EU o določanju meje med nedopustnimi in dopustnimi omejitvami tega pretoka, pogosto o trgovanju z alkoholnimi pijačami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Izbiranje evropskih voditeljev

dr. Matej Accetto, 12.6.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Matej Accetto, Pravna praksa, 23/2014Če želite, lahko v nekaj sekundah ustvarite nekaj, česar svet še ni videl - le na kratko premešajte običajen kupček igralnih kart. Ker je število možnih permutacij nepojmljivo visoko (52! oziroma 64-mestno število), skoraj povsem gotovo enakega zaporedja kart ni ustvaril še nihče prej. Če nekaj takega velja že za preprost snopič kart, potem nemara lažje razumemo, da podobne novosti ves čas ustvarja tudi pravni red, kot se je med drugim zgodilo ob zadnjih volitvah v Evropski parlament - te naj bi na novo premešale institucionalne karte Evropske unije, postavile pa so nova vprašanja o izbiranju političnih voditeljev. Problem ima tako evropsko kot tudi slovensko razsežnost in na obeh ravneh je ujet v nekakšnem limbu med pravom in politiko.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Jubilej ustavnega trenutka Evropske unije

dr. Matej Accetto, 7.2.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Matej Accetto, Pravna praksa, 5/2013Sečninsko-formaldehidna smola je zelo uporabno in skoraj vseprisotno lepilo, ki ga med drugim najdemo v blagu, papirju, lepljenem lesu in avtomobilskih gumah. Svoje odlike pa je pokazalo tudi v evropskem pravu, v katerem je pravni red EU neločljivo zlepilo s pravnimi redi držav članic - prav prekvalificiranje tega formaldehida na višjo carinsko stopnjo je namreč prek pritožbe prizadetega nizozemskega uvoznika vodilo v slovito sodbo Sodišča EU v zadevi Van Gend en Loos, s katero je 5. februarja 1963 vzpostavilo doktrino neposrednega učinka prava EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

Vpliv prava EU na pravico do sodnega varstva: okoljsko pravo kot testni poligon?

dr. Matej Accetto, 31.5.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Matej Accetto, Pravna praksa, 21/2012Pravo je mit - v družbeni praksi živi in učinkuje le toliko časa, dokler verjamemo vanj in se ravnamo po njegovih zapovedih, sicer je zgolj izraz "upajočih prizadevanj". V ospredju prizadevanj pravne države je tako skrb za dostop do sodnega varstva, ki je pomemben tako v nacionalnih pravnih redih kot tudi za na pravu zraslo - če ne celo z njim ustvarjeno - Evropsko unijo. Učinkovito sodno varstvo je globalen izziv, in to v dveh pomenih nepopolno doseženih ambicij. Po eni strani zato, ker je namenjen okrepitvi spoštovanja (mednarodnega) prava človekovih pravic, a je učinek večje dostopnosti do nacionalnih sodišč na stopnjo varstva pravic manjši od pričakovanega. Po drugi strani pa v smislu omogočanja čim lažjega dostopa vsem članom skupnosti z nižanjem stroškov in nudenjem pravne pomoči, pa čeprav je mogoče samoumevnost (finančne) družbene podpore dostopa do sodnega varstva in pravne pomoči postaviti pod vprašaj, saj se bo družbena "radodarnost" v imenu pravičnosti na tem področju neizogibno poznala z manj sredstvi na drugih področjih družbenih aktivnosti (kot denimo zagotavljanja zdravstva ali izobraževanja). Na načelni ravni vendarle ni dvoma: v Evropi ga kot nekakšno skupno temeljno pravico varuje že Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP), ki v 13. členu določa pravico učinkovitega pravnega sredstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Evropska unija kot pravni problem

dr. Matej Accetto, 29.3.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Matej Accetto, Pravna praksa, 12/2012"Ob upoštevanju navedenega evropskega zakonodajnega akta, tj. Uredbe (EGS) št. 1408/71 Š...], ni mogoče uporabljati glede pravic državljanov Republike Češke, pridobljenih iz naslova socialne varnosti do 31. decembra 1992; in na podlagi načel, ki jih je Ustavno sodišče izrecno navedlo v sodbi št. Pl
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄28-29

Uvod v pravo Evropske unije

Matej Accetto, 21.7.2011

Kultura in umetnost

dr. Matej Accetto, Pravna praksa, 28-29/2011Evropska unija je rada v delavnici. Po frekvenci svojih institucionalnih prenovitev v zadnjih dvajsetih letih spominja na plansko dojemanje rednih ustavnih nadgradenj, ki so ga zahodni avtorji nekoč radi očitali vzhodnoevropskim sosedam. Med številnimi kolesji, ki se po vsaki spremembi temeljnih pogodb znova zaženejo s še okrepljeno močjo, pa je tako tudi pisanje učbenikov evropskega prava: še leto prej uporabni vodniki po skrivnostih pravnih in institucionalnih okvirov delovanja EU postanejo vsaj deloma zastarela historična pričevanja, pred avtorji in založniki pa je nova dirka za pripravo aktualnih besedil in pritegnitev bralcev. Taka novost na slovenskem trgu je tudi Uvod v pravo Evropske unije dr. Aleša Ferčiča, dr. Janje Hojnik in dr. Matjaža Tratnika (GV Založba, 2011, 399 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

(Ustavno)sodna presoja in predhodno odločanje v pravu EU

Matej Accetto, 24.3.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Matej Accetto, Pravna praksa, 11/2011Praksa (ustavno)sodne presoje v državnih ureditvah in pravu EU odpira vrsto pomembnih vprašanj o vlogi in ravnanju sodstva pri reševanju temeljnih vprašanj evropske in državnih ureditev, pa tudi o razmerju in sodelovanju med posameznimi sodišči v prepletenem sistemu sodnega varstva. Ta vprašanja so pri nas še vedno aktualna, in to kljub bolj ali manj jasnim ustavnim oziroma pravnim okvirom, ki jih urejajo. V začetku marca letos je tako denimo tudi širša javnost lahko brala o odločitvi koprskega okrožnega sodišča, ki je v neki zadevi (v zvezi z obstojem dedne pravice po neregistrirani istospolni partnerici) menilo, da je veljavna zakonska ureditev protiustavna, in zato prekinilo pravdni postopek ter začelo postopek za oceno ustavnosti pred Ustavnim sodiščem, kar naj bi tudi samo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pozdravilo kot "pogumno potezo, saj takih odločitev ni veliko". Podobno je tudi z uporabo prava EU, glede katerega so slovenski sodniki dolgo "zbirali pogum" za sprožitev postopka predhodnega odločanja Sodišča EU v zvezi s kakšno lastno zadevo - ob obisku Slovenije marca 2009 je podpredsednica Evropskega parlamenta Diane Wallis skupaj z ministrom za pravosodje v pogovorih s slovenskimi sodniki še vedno lahko le presenečeno iskala vzroke za pomanjkanje takega sodelovanja s Sodiščem - ko je Višje sodišče v Mariboru v drugi polovici leta 2009 končno postavilo prvo vprašanje, pa je konkretni sodnik od organizatorjev ene od konferenc o evropskem pravu prejel posebno priznanje "za največje dosežke pri prepoznavnosti in uveljavitvi Slovenije v EU".
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄45

Zvestoba Normi in druge zgodbe

Matej Accetto, 18.11.2010

Kultura in umetnost

dr. Matej Accetto, Pravna praksa, 45/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

Predhodno odločanje v evropskem pravu

Matej Accetto, 30.9.2010

Kultura in umetnost

dr. Matej Accetto, Pravna praksa, 38/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄13

Izbrane sodbe Sodišča Evropskih skupnosti s komentarjem

dr. Matej Accetto, 1.4.2010

Kultura in umetnost

dr. Matej Accetto, Pravna praksa, 13/2010Kot je rad dejal Walter Hallstein, prvi predsednik Evropske komisije, je Evropsko unijo oziroma njeno predhodnico odlikovalo predvsem to, da je bila "pravna skupnost" (Rechtsgemeinschaft) - ne zgolj v tem pomenu, da je temeljila na brezkompromisnem spoštovanju načela pravne države, temveč tudi v tem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Pravne razsežnosti zunanje politike EU

dr. Matej Accetto, 28.1.2010

Kultura in umetnost

dr. Matej Accetto, Pravna praksa, 3-4/2010V Sloveniji je težko pisati povsem neobremenjene recenzije, saj je "trg" akademskega pisanja majhen, trgovci pa se kaj hitro tudi osebno (s)poznajo. Nič drugače ni tudi tokrat; avtorico najnovejšega dela s področja prava Evropske unije dr. Majo Brkan (GV Založba, 2009, 351 strani) poznam in osebno c...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄42

Sodniški dialog s Sodiščem ES

dr. Matej Accetto, 29.10.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Matej Accetto, Pravna praksa, 42/2009Pa smo ga le dočakali - prvi predlog za predhodno odločbo glede razlage evropskega prava, ki ga je na Sodišče Evropskih skupnosti v Luksemburgu naslovilo slovensko sodišče. Po dobrih petih letih članstva, v katerih je do zdaj prišlo le do ustavljenega tovrstnega poskusa Državne revizijske komisije, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄36

Evropska unija od A do Ž

dr. Matej Accetto, 17.9.2009

Kultura in umetnost

dr. Matej Accetto, Pravna praksa, 36/2009Jo Shaw, profesorica evropskega prava in avtorica enega od bolj spoštovanih učbenikov prava EU, mi je pred nekaj leti razlagala, kako da je imela srečo, ker se je z evropskim pravom začela resneje ukvarjati že v osemdesetih letih. Tedaj je bilo področje delovanja Evropske skupnosti namreč še sorazme...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Nemška razlaga evropskega prava

dr. Matej Accetto, 9.7.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Matej Accetto, dr. Matej Accetto, Pravna praksa, 27/2009Ko se je 10. februarja letos na nemškem zveznem ustavnem sodišču začela dvodnevna obravnava ustavnosti Lizbonske pogodbe in nemške spremljevalne zakonodaje, je predsednik osemčlanskega drugega senata tega sodišča Andreas Vosskuhle obravnavo odprl z besedami, da je edina naloga sodišča oceniti ustavn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄23

Pravice in pravno pisanje na skupnem trgu (Matej Avbelj)

dr. Matej Accetto, 11.6.2009

Kultura in umetnost

dr. Matej Accetto, dr. Matej Accetto, Pravna praksa, 23/2009Trg pravnega raziskovanja in pisanja trenutno "odlikujeta" dve značilnosti nove stvarnosti, ena nadležna, druga spodbudna. Prva je vse bolj slepo vztrajanje pri merjenju znanstvene odličnosti po navidezno objektivno točkovanih objavah raziskovalcev, zaradi katerega je danes veliko pomembneje pisati ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Načelo solidarnosti kot splošno načelo prava EU

dr. Matej Accetto, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Matej Accetto, dr. Matej Accetto, Pravna praksa, 11/2009Ob iskanju pomena solidarnosti nas verjetno ne preseneti, da se glede na kontekst zelo različno uporablja in razlaga. V pravu in v politični teoriji (ter praksi) se solidarnost navezuje na človekove pravice v mednarodnem pravu, delovno pravo, gibanja za pravice žensk, delovanje na trgu, obligacijsko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Preureditev oblasti: Domišljijske sile prava

dr. Matej Accetto, 12.2.2009

Kultura in umetnost

dr. Matej Accetto, dr. Matej Accetto, Pravna praksa, 6/2009V času številnih založnikov in še številnejših avtorjev, kvantificiranih meril znanstvene uspešnosti in brezplačne lahkosti svetovnega spleta, ko je pisanja kvečjemu preveč, si kot bralci želimo predvsem presežkov, razprav, ki so čim izvirnejše, domiselnejše in prepričljivejše. Ni povsem enako, a ve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄28

Slovensko predsedovanje EU

dr. Matej Accetto, 17.7.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Matej Accetto, dr. Matej Accetto, Pravna praksa, 28/2008Zgodba je dobro znana. Tri leta in pol po pristopu k Uniji je nova članica kot prva izmed pristopnic za šest mesecev prevzela vajeti predsedovanja v svoje roke. Njeno predsedovanje so vsaj delno zaznamovali politični dogodki v drugih državah članicah onkraj njene moči, delno pa so nanj vplivale tudi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

KNJIGE: Kako (s)hoditi v Evropi?

Matej Accetto, 12.5.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Matej Accetto, Pravna praksa, 19/2005Pogodba o Ustavi za Evropo s komentarjem, redaktorici Radica Nusdorfer in Katarina Vatovec, GV Založba, Ljubljana, 2005, 770 strani. Evropska unija živi, kot bi rekli na Kitajskem, v zanimivih časih. Če je verjeti glasovom prestižnih evropskih politikov, ki v teh mesecih potujejo po njenih dežela...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄13

EVROPSKO USTAVNO PRAVO: Kaj (naj) bo poslej drugače?

Matej Accetto, 7.4.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

Matej Accetto, Pravna praksa, 13/2005Kot je pred leti v svojem delu o ZDA učinkovito prikazal znani ameriški ustavni pravnik Bruce Ackerman, ustavni razvoj vsake politične tvorbe usodno zaznamujejo predvsem posamezni pomembni »ustavni trenutki«, ki jim nato sledijo daljša obdobja »običajne politike«. Ti ustavni trenutki niso nujno veza...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄20

Transportno pravo - preizkus na terenu

Matej Accetto, 30.5.2002

Cestni promet, Pomorski in rečni promet

Matej Accetto, Pravna praksa, 20/2002Tradicionalna strokovna ekskurzija študentov in sodelavcev Pravne fakultete v Ljubljani naPrimorsko, organizirana v sodelovanju s Fakulteto za pomorstvo in promet v Portorožu, je udeležencem po pričakovanjih postregla z več koristnimi izkušnjami in znanji v širokem razponu: vse od pomembnega stika t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Državljanstvo - med temeljno pravico in osebnim statusom

Matej Accetto, 13.1.2000

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Matej Accetto, Pravna praksa, 1/2000IV. kolokvij v spomin Andreja Novaka V sodelovanju s Svetom Evrope je Pravna fakulteta v Ljubljani 9. decembra v svojih prostorih pripravila 4. kolokvij v spomin na Andreja Novaka, odličnega diplomata in prvega predstavnika Republike Slovenije v Svetu Evrope. Kolokviji se vsako leto ukvarjajo z r...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(23)

Leto objave

2017(1) 2016(1) 2014(1) 2013(1)
2012(2) 2011(2) 2010(4) 2009(6)
2008(1) 2005(2) 2002(1) 2000(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
A BCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: A

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov