O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 34)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Alternativno reševanje davčnih sporov

Aleš Zalar, 11.7.2013

Civilni sodni postopki

Aleš Zalar, Pravna praksa, 27/2013Slovenski Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) ne omogoča ali spodbuja reševanja nesoglasij ali sporov med davčnimi organi in davčnimi zavezanci v hitrih, poceni in preprostih postopkih, ki bi bili usmerjeni v iskanje sporazumnih rešitev. Obseg pritožbenih postopkov v davčnih zadevah pri Ministrstvu za finance in upravnih sporov v davčnih zadevah na Upravnem in Vrhovnem sodišču, pa tudi (ne)uspešnost davčnih izvršb, izkazuje močno potrebo po vzpostavitvi učinkovitih postopkov za reševanje nesoglasij in sporov, ki bodo omogočili večji in hitrejši priliv davčnih prihodkov v državni proračun ter izboljšano razumevanje, sprejemanje in prostovoljno izvrševanje davčnih obveznosti s strani davčnih zavezancev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Novela ZFPPIPP-E in mediacija

Aleš Zalar, 9.5.2013

Civilni sodni postopki

Aleš Zalar, Pravna praksa, 18/2013Vlada RS je v zakonodajni postopek vložila predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E). Ta med drugim prinaša pomembne novosti na področje sprejemanja poslovnih odločitev v okviru uvedenega postopka zaradi insolventnosti in na področje reševanja interesnih nasprotij, posameznih spornih vprašanj in sporov, ki izvirajo iz postopka zaradi insolventnosti ali so v zvezi z njim. Predlog novele namreč razširja možnosti za uporabo mediacije na omenjenih področjih in nekatera vprašanja ureja precej drugače, kot so urejena v Zakonu o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ), Zakonu o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS) in Zakonu o pravdnem postopku (ZPP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄41-42

Kdo in zakaj se boji mediacije na sodišču?

Aleš Zalar, 25.10.2012

Civilni sodni postopki

Aleš Zalar, Pravna praksa, 41-42/2012Slovenija je poleg Nizozemske prva država v Evropi, ki je uvedla mediacijo kot obvezno ponudbo prvostopenjskih in pritožbenih sodišč strankam v sporih iz gospodarskih, delovnih, družinskih in drugih civilnopravnih razmerij. Še več. Je edina država v Evropi, ki je po zgledu ZDA z Zakonom o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS) vzpostavila model sodišč z več vrati (angl. multi-door courthouse), v okviru katerega so alternativni postopki reševanja sporov z mediacijo, lahko pa tudi z zgodnjo nevtralno oceno, arbitražo in drugimi alternativnimi postopki, sestavni del civilnega sodstva, pravda pa zadnja možnost, ultima ratio način reševanja spora.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

Kako sodobne družbe rešujejo spore?

Aleš Zalar, 12.10.2012

Pravoznanstvo

Aleš Zalar, Pravna praksa, 39-40/2012Jeremy Rifkin se je v svetovni uspešnici z naslovom Empatična civilizacija vprašal, ali lahko pravočasno dosežemo globalno empatijo in se izognemo propadu civilizacije ter rešimo planet. Odgovor se tesno povezuje z načinom, kako naj sodobne družbe rešujejo vsakršne spore - družinske, medgeneracijske, sosedske, etnične, gospodarske, potrošniške, delovne, upravne, čezmejne, meddržavne in druge.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄20

Ali ste pripravljeni na ODR?

Aleš Zalar, 24.5.2012

Pravoznanstvo

Aleš Zalar, Pravna praksa, 20/2012ODR je uveljavljena angleška kratica za on-line dispute resolution, torej za spletno reševanje sporov. Hiter tehnološki razvoj, ki spodbuja uporabo vedno novih sredstev elektronskega komuniciranja, zahteva prilagoditve tako pri spletnem in mobilnem nakupu ter prodaji blaga in storitev (e-trgovanje, m-trgovanje) kot tudi pri reševanju sporov, ki so v zvezi s takim ali pa tudi s klasičnim sklepanjem prodajnih pogodb ali pa izvirajo iz njega.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄37

Miha Wohinz (1930-2011)

Aleš Zalar, 29.9.2011

Ostalo

Aleš Zalar, Pravna praksa, 37/2011Pisati te vrstice se kljub žalosti in bolečini zdi skoraj privilegij. Privilegij, ker smo poznali velikega človeka, človeka, ki nas je s svojim življenjem in zgledom učil spoštljivosti, vztrajnosti ter odgovornega odnosa do dela za druge in za domovino. Nekateri smo ga poznali desetletja, nekateri morda le nekaj let, toda vsi, ki smo ga srečali in z njim delali, smo ga neizmerno spoštovali in cenili.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄35

Kako izbrati idealnega sodnika ali arbitra

Aleš Zalar, 9.9.2010

Pravoznanstvo

Aleš Zalar, Pravna praksa, 35/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Kdo in zakaj naj nadzira nadzornike

Aleš Zalar, 21.1.2010

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Aleš Zalar, Pravna praksa, 2/2010Ob nedavni predstavitvi ugotovitev izrednega pravosodnega nadzora, ki ga je Ministrstvo za pravosodje opravilo na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, in po odzivu vrha tožilske organizacije na ugotovitve tega nadzora se postavlja vprašanje, zakaj je potreben nadzor tudi nad nadzorniki. Odgovor ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Branimo svobodo, zagotavljamo pravičnost

Aleš Zalar, 16.10.2009

Ostalo

Aleš Zalar, Pravna praksa, 40-41/2009Splošen globalni potres, ki ga povzroča recesija in ki je močno načel tudi jedro tržnega kapitalizma, pred vse vlade, torej tudi slovensko, postavlja zahtevo po temeljitem premisleku in morebitni prenovi razmerij med tremi ključnimi pojmi, ki so hkrati tudi temeljni pojmi liberalizma: med posameznik...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Revolucija v civilnem sodstvu

Aleš Zalar, 23.7.2009

Civilni sodni postopki

Aleš Zalar, Pravna praksa, 29-30/2009Ministrstvo za pravosodje je pripravilo predlog Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS). Osnovno izhodišče zakona je, da naj se pravda začne samo, če vse drugo odpove. Podobno revolucijo v civilnem sodstvu so najprej izvedli v Združenih državah Amerike leta 1990, v Angliji in Walesu l...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Quo vadis, pravosodna politika?

Aleš Zalar, 27.11.2008

PRAVOSODJE

Aleš Zalar, Aleš Zalar, Pravna praksa, 46/2008Verjetno se ni težko strinjati z oceno, da je poslanstvo pravosodnega sistema predvsem v zagotavljanju vsestranskih, pravičnih in pravočasnih pravnih storitev reševanja težav, nesoglasij ali sporov, dostopnih vsakomur v poštenem postopku, učinkovito in v razumnem roku, z njim pa se varujejo pravice ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Mednarodni pravni standardi imenovanja predsednikov sodišč

Aleš Zalar, 6.12.2007

Sodišča

Aleš Zalar, Pravna praksa, 47/2007univ. dipl. pravnik, okrožni sodnik - svetnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani Ustavno sodišče Republike Slovenije je v odločbi Up-679/06-66 in U-I-20/07 z dne 10. oktobra 2007 odločilo, da drugi odstavek 62. člena Zakona o sodiščih,1 ki ureja imenovanje predsednikov sodišč, ni v neskladju z usta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Sodstvo (p)ostaja oblast

Aleš Zalar, 11.1.2007

Sodišča, Plače v negospodarstvu

Aleš Zalar, Pravna praksa, 1/2007univ. dipl. pravnik, okrožni sodnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani Delitev oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno v parlamentarni demokraciji zagotavlja, da je pritisk vladanja obrnjen navznoter in poteka med temi vejami oblasti. V primeru interesnega spora zato ljudje ne gredo na ulico, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

O politični vzdržnosti sodnikov (2)

Aleš Zalar, 26.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

Aleš Zalar, Pravna praksa, 41-42/2006univ. dipl. pravnik, okrožni sodnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani Leta 1999 je Slovensko sodniško društvo organiziralo posvet o sodnikovi neodvisnosti in odgovornosti. V okviru videokonference z ameriškim zveznim vrhovnim sodnikom Anthonyjem Kennedyjem je bilo postavljeno naslednje vprašanje: ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

District Brčko – model reforme kazenskega pravosodja

Aleš Zalar, 1.12.2005

Sodišča, 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek

Aleš Zalar, Pravna praksa, 46/2005Daytonski sporazum je v Bosni in Hercegovini med drugim vzpostavil avtonomno območje District Brčko s samostojnim pravnim sistemom. Zaradi vrste uspešno izvedenih reform na področju pravosodja District Brčko danes predstavlja model pravnega razvoja za vso državo in je lahko kot tak na določenih podr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

PRAVDNI POSTOPEK: Pospešeni pravdni postopek

Aleš Zalar, 17.3.2005

Civilni sodni postopki

Aleš Zalar, Pravna praksa, 9/2005S 1. januarjem letos je začel veljati novi posebni program Okrožnega sodišča v Ljubljani za reševanje pravdnih zadev z imenom »Pospešeni pravdni postopek«.(*1) Ta program so podprli sodni svet, ministrstvo za pravosodje, predsednik vrhovnega sodišča in odvetniška zbornica Slovenije. Gre za eksper...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄8

Poseg v neodvisnost in samostojnost US

Aleš Zalar, 10.3.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Aleš Zalar, Pravna praksa, 8/2005Slovensko sodniško društvo se z veliko zaskrbljenostjo odziva na neprimeren način izvajanja volilne funkcije Državnega zbora RS glede razprave in odločanja o kandidaturi ustavne sodnice dr. Mirjam Škrk za članico Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu. Ta primer ponovno odkriva neustreznost slovenske...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄38-39

Pravda in mediacija

Aleš Zalar, 18.11.2004

Civilni sodni postopki

Aleš Zalar, Pravna praksa, 38-39/2004Evropska komisija in Svet Evrope sta med 18. in 20. novembrom 2004 v Bruslju izvedla mednarodno konferenco z naslovom Nasproti idealnemu sojenju: Nekaj primerov najuspešnejših sodnih civilnih postopkov v Evropi. Kot vodja sekcije, ki je obravnavala primere modernizacije priprav na sojenje, sem na ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Finski model novega sodnega menedžmenta

Aleš Zalar, 23.9.2004

Sodišča

Aleš Zalar, Pravna praksa, 31/2004Interes za podrobnejšo seznanitev s finskim modelom upravljanja sodišč je spodbudila ocena prof. dr. Christopherja Pollita z Univerze Erasmus iz Rotterdama, ko je lani slovenskim sodnikom predaval o tem, da Finska pospešeno uvaja celovit koncept novega javnega menedžmenta.(*1) Za Slovenijo je finska...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄21

O sodniški etiki

Aleš Zalar, 17.6.2004

Sodišča

Aleš Zalar, Pravna praksa, 21/2004Tri leta po sprejemu Kodeksa sodniške etike je Slovensko sodniško društvo izvedlo mednarodni posvet o aktualnih vprašanjih sodniške etike (na letošnjih Dnevih slovenskega sodstva -- 10. in 11. junija v Portorožu). Morda bo kdo pomislil, da je razpravljati o sodniški etiki nepotrebno, saj so etična n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄2

SSD o spremembah ustave v poglavju o sodstvu

Aleš Zalar, 22.1.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Aleš Zalar, Pravna praksa, 2/2004Izvršilni odbor Slovenskega sodniškega društva (SSD) je na seji 14. januarja soglasno podprl stališče strokovne skupine pri ustavni komisiji, da je nujni pogoj za katerokoli spremembo ustave v poglavju v sodstvu sprememba 130. člena, kot jo predlaga vlada. Zato je ustavni komisiji soglasno predla...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄45

Začetno in stalno izobraževanje sodnikov

Aleš Zalar, 11.12.2003

Sodišča

Aleš Zalar, Pravna praksa, 45/2003V Strassbourgu je v času od 26. do 28. novembra 2003 potekalo redno zasedanje Posvetovalnega sveta evropskih sodnikov (CCJE). Gre za organ Sveta Evrope, ki pripravlja mnenja in predloge za Odbor pravosodnih ministrov Sveta Evrope. Teme, ki jih Posvetovalni svet evropskih sodnikov obravnava so določe...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄40

Slovensko sodniško društvo

Aleš Zalar, 13.11.2003

Sodišča, Društva, javni shodi, prireditve

Aleš Zalar, Pravna praksa, 40/2003Odmevi Trditve, ki jih je gospod Norman Manfred Doukoff izrekel (5. novembra na tiskovni konferenci ministrstva za pravosodje), da "osnovni problem, pri reševanju katerega nismo dosegli nobenega napredka, je sprememba mentalitete sodnikov", da "se slovenski sodniki tako kot sodniki v večini drugi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄18

Naslednja generacija mediatorjev

Aleš Zalar, 22.5.2003

Civilni sodni postopki

Aleš Zalar, Pravna praksa, 18/2003Moderne metode reševanja sporov s pogajanji, s posredovanjem tretje nevtralne osebe ali s sodnim poravnavanjem so lahko uspešne in učinkovite le, če so odvetniki, mediatorji in sodniki dobro usposobljeni za izvajanje svojega poklica. Pri tem ne gre le za dolžno poznavanje relevantnega prava ampak tu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Čas je za strategijo

Aleš Zalar, 14.11.2002

Civilni sodni postopki

Aleš Zalar, Pravna praksa, 40/2002Decembra 2000 je bil v uvodniku PP znaslovom "Tožiti ali ne tožiti?" napovedan začetek sodnemu postopku pridružene mediacije kot eksperimentalnega programa Okrožnega sodišča v Ljubljani. Dve leti kasneje je Slovenija predstavila svoje izkušnje z mediacijo najprej na skupni konferenci Evropske komisi...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(34)

Leto objave

2013(2) 2012(3) 2011(1) 2010(2)
2009(2) 2008(1) 2007(2) 2006(1)
2005(3) 2004(4) 2003(3) 2002(2)
2001(1) 2000(3) 1999(1) 1998(2)
1997(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZ Ž
< Prva črka priimka: Z

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov