O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 17 (od skupaj 17)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄10

Živeti, preživeti v času koronavirusa

dr. Andraž Zidar, 12.3.2020

Varstvo pred nalezljivimi boleznimi

dr. Andraž Zidar, Pravna praksa, 10/2020Slikovne podobe o koronavirusu - predvsem na Kitajskem, na Japonskem in v Italiji - dajejo vtis kataklizme: zapuščene ulice, sanitarni kordoni, ki jih varujeta policija in vojska, prazne police v trgovinah, zdravstveni delavci v skafandrih z merilniki telesne temperature, ljudje z zaščitnimi maskami ... Gre za prizore, ki spominjajo na hollywoodske katastrofične filme. Očitek televiziji, da bi v teh najbolj prizadetih državah lahko pokazala tudi predele, kjer življenje poteka normalno, gotovo drži. Hkrati pa te podobe sporočajo, da gre za zelo resno zadevo. Kako se je z nastalo situacijo soočil svet in kako Slovenija?
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄49-50

"Krasni novi svet" umetne inteligence

dr. Andraž Zidar, 19.12.2019

Kultura in umetnost

dr. Andraž Zidar, Pravna praksa, 49-50/2019Umetna inteligenca (UI) prodira v vse družbene pore. Po napovedih strokovnjakov bo že čez nekaj let naše življenje v takšni ali drugačni meri temeljilo na umetni inteligenci - od zdravniškega diagnosticiranja preko avtomatiziranega ustvarjanja novic do uporabe robotov kot pomočnikov v domovih za starejše. V ozadju spremembe paradigme vsakdanjega življenja je izjemen tehnološki, predvsem računalniški razvoj, ki je omogočil hitro obdelavo neznansko velike količine podatkov (ang. big data). Določne študije napovedujejo, da bo UI povzročila zmanjševanje delovnih mest. Pričujoča knjiga je glede tega bolj optimistična in daje napotke, kako zasnovati sobivanje med človekom in UI, kar je po njegovem mnenju mogoče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄36

Svet med hegemonijo in ustavnostjo ter vloga mednarodnega prava v njem

dr. Andraž Zidar, 26.9.2019

MEDNARODNI VEČSTRANSKI AKTI

dr. Andraž Zidar, Pravna praksa, 36/2019Prevladujoča globalna trenda današnjega sveta sta hegemonija in ustavnost. Čeprav se struktura svetovne skupnosti še vedno opira na meddržavno vestfalsko logiko, praktični razvoj potrjuje vse večjo neučinkovitost multilateralnega urejanja mednarodnih odnosov. Nedvomno se glavni del globalnih političnih, družbenih in gospodarskih procesov še vedno odvija v arhitekturni zasnovi, nastali po drugi svetovni vojni. Ta je zasidrana v horizontalni naravi mednarodnih odnosov, v kateri so države in mednarodne organizacije glavni protagonisti. Toda še posebej od napadov 11. septembra naprej se svetovna dinamika vse bolj razvija v smeri dveh močnih in navidezno različnih svetovnih tokov. Večje države ali regionalni bloki, kot so ZDA, Rusija, Kitajska in EU, so postali odločnejši pri uresničevanju svojih interesov na mednarodnem prizorišču. Njihovo ravnanje predstavlja hegemonijo. Vzporedno s tem postaja vedno močnejši proces ustavnosti. V tem smislu mednarodne organizacije širijo obseg svojega delovanja, mednarodna sodna telesa povečujejo svoje sodne pristojnosti, "višje norme" mednarodnega prava pa so vedno bolj pomembne v mednarodni pravni stvarnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Globalno zdravstveno pravo in mednarodne organizacije

dr. Andraž Zidar, 16.3.2017

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

dr. Andraž Zidar, Pravna praksa, 10/2017V mednarodnopravnih strokovnih krogih se vedno bolj uveljavlja koncept globalnega zdravstvenega prava, ki se ukvarja z naraščajočimi zdravstvenimi problemi, povezanimi s procesom globalizacije. Ta članek se osredotoča na ukrepe mednarodnih organizacij za reševanje svetovnih zdravstvenih vprašanj. Iz krajšega pregleda je razvidno, da so njihovi ukrepi razdrobljeni in ne morejo učinkovito urejati vseh perečih zdravstvenih vprašanj. Kot rešitev se ponuja globalno zdravstveno pravo, ki s svojo enovito konceptualno zasnovo lahko pripomore k boljši povezanosti prava, procesov in institucij na področju zagotavljanja zdravja za ljudi po vsem svetu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄45-46

Beneška komisija in zvezdnato nebo: evropska diplomacija ustavnosti

dr. Andraž Zidar, 24.11.2016

Ustavno sodišče

dr. Andraž Zidar, Pravna praksa, 45-46/2016Mediji v zadnjem času omenjajo Beneško komisijo kot tisto mednarodno telo, ki preprečuje, da evropske države ne bi skrenile s poti demokracije in ustavne tradicije. Še posebno veljavo ji v zadnjem času daje dejstvo, da njena mnenja upošteva Evropska komisija znotraj novega okvira EU za krepitev načela vladavine prava. S tem pa mnenja in presoje Beneške komisije še pridobivajo na veljavi in vplivu. Tudi zato je treba bolj osvetliti pomen in področja njenega delovanja. Gotovo je k odločitvi Sveta Evrope, da svojo komisijo za demokracijo skozi pravo zasidra v Benetkah, pripomogla beneška republikanska tradicija. Ta je že v srednjem veku slovela po doslednem izvajanju ustavnega mehanizma zavor in ravnotežij (ita. il governo misto). Od tu izhaja tudi ime, pod katerim je komisija poznana v evropski in širši javnosti - Beneška komisija.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄3

V središču pridržki k mednarodnim pogodbam

Zidar Andraž, Horvat Danijela, 27.1.2011

Civilno pravo

Andraž Zidar, Danijela Horvat, Pravna praksa, 3/2011Šesti odbor je osrednji forum Generalne skupščine Organizacije združenih narodov (GS OZN) za obravnavo aktualnih tem s področja mednarodnega prava. Sestavljajo ga diplomatski predstavniki držav članic OZN, ki so zaradi mednarodnopravnih tematik praviloma pravniki. Ena od temeljnih razprav na vsakem zasedanju tega odbora je namenjena poročilu Komisije za mednarodno pravo (KMP). Za razliko od šestega odbora KMP sestavljajo priznani mednarodni pravniki, ki delujejo v osebnem svojstvu. Njena naloga je, da skrbi za progresivni razvoj mednarodnega prava in njegovo kodifikacijo. V praksi to pomeni, da KMP pripravlja osnutke mednarodnih dokumentov glede pomembnih vprašanj s področja mednarodnega prava. KMP jih predloži v potrditev šestemu odboru, ta pa nato v obravnavo GS OZN. Poleg tega šesti odbor sprejema resolucije in odločitve glede drugih pravnih vprašanj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Leksikon mednarodnih človekovih pravic

Andraž Zidar, 24.5.2007

Človekove pravice, Kultura in umetnost

Andraž Zidar, Pravna praksa, 20/2007univ. dipl. pravnik, E.MA (Padova), doktorski kandidat na Inštitutu za višje mednarodne študije (Ženeva) Nedavno je na mednarodni knjižni trg prišla knjiga z zanimivim naslovom International Human Rights Lexicon (Leksikon mednarodnih človekovih pravic). Sestavila in napisala sta jo priznana av...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄34

Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice (XII.)

Andraž Zidar, 7.12.2000

Človekove pravice

Andraž Zidar, Pravna praksa, 34/2000Sodba v primeru Rehbock v. Slovenija je po primeru Majarič druga sodba glede Slovenije, ki jo je izdalo Evropsko sodišče za človekove pravice. Pritožnik je zatrjeval kršitve 3. člena (prepoved mučenja in nečloveškega ravnanja), četrtega in petega odstavka 5. člena (pravica do svobode in varnosti) in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄27

Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice (XI.del)

Andraž Zidar, 5.10.2000

Človekove pravice

Andraž Zidar, Pravna praksa, 27/2000Dvomljiv sloves centra za skrbništvo otrok SCOZZARI IN GIUNTA V. ITALIJA Datum izdaje sodbe: 13. julij 2000. Sestava Sodišča: veliki senat. Obravnavani členi Konvencije: 3. člen, 6. člen, 8. člen, 14. člen, 2. člen Protokola št. 1. Obravnavane pravice: prepoved nečloveškega ravnanja, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄26

Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice (XI.del)

Andraž Zidar, 28.9.2000

Človekove pravice

Andraž Zidar, Pravna praksa, 26/2000Tokrat bomo predstavili primere, ki se nanašajo na področje družinskega prava. V primeru Ignaccolo-Zenide je prišlo do obravnave vprašanja ali ima mati pravico dostopa do hčera, ki sta v skrbništvu očeta. Do podobne situacije je prišlo v primeru Nuutinen, kjer je pravico dostopa do otroka zahteval o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice (X.del)

Andraž Zidar, 27.7.2000

Človekove pravice

Andraž Zidar, Pravna praksa, 21-22/2000Privilegij zoper samoobtožbo V tem prispevku bomo obravnavali primere, ki se nanašajo na privilegij zoper samoobtožbo. V primeru Khan v. Združeno kraljestvo je bilo priznanje obsojenca pridobljeno s prisluškovanjem in v odsotnosti zakonodaje, ki bi urejala policijsko prisluškovanje. Kljub kršitvi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice (IX.del)

Andraž Zidar, 25.5.2000

Človekove pravice

Andraž Zidar, Pravna praksa, 14-15/2000Varstvo pravic javnih uslužbencev Evropska konvencija za človekove pravice ne nudi izrecnega varstva pravic javnih uslužbencev. Kljub temu je Sodišče sčasoma razvilo tudi varstvo te kategorije oseb. Še posebej pomemben je primer Vogt v. Nemčija iz leta 1995, v katerem je Sodišče presodilo, da je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice (VII.del)

Andraž Zidar, 16.3.2000

Človekove pravice

Andraž Zidar, Pravna praksa, 8/2000Tokrat predstavljamo prvi naš - slovenski primer, ki ga je sodišče dokončalo in zaradi dolgotrajnega sodnega postopka (seveda na našem sodišču) pritožniku prisodilo za prestalo nepremoženjsko škodo 300.000 tolarjev Dolgotrajnost kazenskega postopka MAJARIČ V. SLOVENIJA Datum izdaje sodbe: 8...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄5-6

Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice (VI.del)

Andraž Zidar, 17.2.2000

Človekove pravice

Andraž Zidar, Pravna praksa, 5-6/2000Ta prispevek bomo posvetili predvsem pravici do varovanja lastnine, kot je določena s 1. členom Protokola št. 1 h Konvenciji, v povezavi s pravico do poštenega sojenja po prvem odstavku 6. člena. Glede na to, da se v izbranih primerih obravnavajo tristranska lastninska razmerja, v katerih sta ude...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

ESČP: Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice (IV.del)

Andraž Zidar, 13.1.2000

Človekove pravice

Andraž Zidar, Pravna praksa, 1/2000V pričujočem prispevku se bomo posvetili dvema sklopoma. Prvi del bomo namenili razmerju med pravicami, ki jih zagotavlja Konvencija, in njihovim varstvom v mednarodnih organizacijah. Drugi sklop pa bomo posvetili varstvu pravice do svobode misli, vesti in veroizpovedi. Pošteno sojenje v mednarod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄34

ESČP: Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice (II.del)

Andraž Zidar, 25.11.1999

Človekove pravice

Andraž Zidar, Pravna praksa, 34/1999S tem prispevkom pričenjamo obravnavo krajšega niza primerov, povezanih s 5. členom Konvencije, ki zagotavlja pravico do svobode in varnosti. Tako bomo predstavili primere Hood v. Združeno kraljestvo, Cable in ostali v. Združeno kraljestvo in Nikolova v. Bolgarija. Ti primeri pa niso zanimivi le ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

ESČP: Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice

Andraž Zidar, 11.11.1999

Človekove pravice

Andraž Zidar, Pravna praksa, 32/1999Republika Slovenija je postala država pogodbenica Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (nadalje Konvencije) leta 1994.(*1) To je osebam pod jurisdikcijo Republike Slovenije omogočilo da so se lahko za varstvo svojih pravic, ob upoštevanju določenih pogojev(*2), obrnili nepos...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(17)

Leto objave

2020(1) 2019(2) 2017(1) 2016(1)
2011(1) 2007(1) 2000(8) 1999(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZ Ž
< Prva črka priimka: Z

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov