O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 14 (od skupaj 14)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄34

Ustavno sporna ureditev oprostitve plačila sodne takse

Janč Ljubimski, 4.9.2014

Sodni registri in sodne takse

Janč Ljubimski, Pravna praksa, 34/2014Zakonodajalec je z novelo Zakona o sodnih taksah (ZST-1B) povečal breme sodnih taks z zvišanjem dotedanjih in uvedbo novih taksnih obveznosti, hkrati pa še zaostril pogoje za taksno oprostitev. Delno je kršitev ustavnega načela enakosti v tej zvezi pred kratkim preprečilo Ustavno sodišče, ustavno sporna pa ostaja zakonska ureditev, po kateri se je prag za polno taksno oprostitev spustil krepko pod prag revščine. Tak ukrep ni bil niti nujen za dvig proračunskih prihodkov niti sorazmeren, z njim pa je zakonodajalec v zaostrenih družbenih razmerah socialno šibkemu delu prebivalstva nedopustno ogrozil dostop do sodnega varstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄46

Še o notarski prodaji zastavljene nepremičnine

Janč Ljubimski, 28.11.2013

Odvetništvo in notariat

Janč Ljubimski, Pravna praksa, 46/2013Pred kratkim sem opozoril, da je pustil zakonodajalec glede notarske prodaje nekatera vprašanja neodgovorjena. Tokrat bom pozornost namenil predvsem možnostim sodnega varstva in se dotaknil pomislekov ustavnopravne narave, pred tem pa še odgovoril na stališča dr. Nine Plavšak iz njenega nedavnega prispevka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄42-43

Notarska prodaja zastavljene nepremičnine - nov krizni as iz zakonodajalčevega rokava?

Janč Ljubimski, 7.11.2013

Lastnina in druge stvarne pravice, Odvetništvo in notariat

Janč Ljubimski, Pravna praksa, 42-43/2013Novost, ki naj bi po predlagateljevih predvidevanjih hitro in učinkovito očistila bančne bilance slabih posojil in omogočila dvig kreditne aktivnosti bank, je treščila v slovenski pravni prostor, sprejeta po nujnem postopku, v pičlih devetih dneh, v obliki obširne novele Zakona o finančnih zavarovanjih (ZFZ). Občutki ob prvem prebiranju zakonskega besedila so mešani, še zlasti če si branje začinimo s pomisleki Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. Težko se je namreč znebiti priokusa pretiranega hitenja ob pripravi in sprejemanju novele in očitka, da bi bila bolj dobrodošla domišljena sistemska ureditev instituta notarske prodaje v posebnem zakonu, ki bi jo lahko uporabljal širši krog subjektov, in ne le kreditne institucije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Kam je usmerjena sodnikova vest v lastni zadevi?

Janč Ljubimski, 14.3.2013

Sodišča

Janč Ljubimski, Pravna praksa, 10/2013Krčenje (finančnih) sredstev tudi v sodstvu najrajši slikamo v družbi kriznih pridevnikov negativnega pomena, ki jih najbolj boleče čutijo na svoji koži šibkejši, praviloma mlajši, a pri tem pozabljamo, da ima vsako življenjsko dogajanje dva nasprotujoča si obraza, ki šele tvorita celoto izrazne mimike. V prispevku se bom zazrl skozi oči tistega, ki je usmerjen v priložnost, spoznanje, enakost, naravni tok življenja, ravnotežje in pomiritev navidezno nasprotujočih si interesov. Svetle sile bo upodobilo univerzalno, ki se mu bodo v napeti sodniški zgodbi postavila po robu posameznikova čustva, ob njih pa želje in hrepenenja, skratka, vrhunska igralska zasedba partikularnih interesov. Vas zanima razplet?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄7-8

Ustavno dvomljiva širitev pristojnosti strokovnih sodelavcev

Janč Ljubimski, 21.2.2013

Ustavno sodišče

Janč Ljubimski, Pravna praksa, 7-8/2013Vsem je zagotovo poznana življenjska resnica, da žagati vejo, na kateri sedimo, ni najbolj modro početje, pa čeprav ga spremljajo najboljši nameni pospešitve dela. Da bi se v prihodnosti v sodstvu izognili presenečenemu obrazu, ki ga spremlja neugoden občutek v želodcu, ko začne nažagana veja pod sedečim grdo pokati, menim, da je napočil čas, da se jasno doreče meja med opravili, ki pomenijo izvrševanje sodne funkcije, in delom, ki ga je (še) ustavno dopustno prepustiti sodnemu osebju, med njimi predvsem strokovnim sodelavcem. Aktualna je namreč težnja predlagatelja novele Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J), da se ta meja premakne z nadaljnjo širitvijo pristojnosti strokovnih sodelavcev v izvršilnem postopku. Če se ob tem porajajo ustavnopravni pomisleki, je začudenje nad takim predlogom še večje, saj so morali zapustiti sodstvo ob koncu leta v občutnem številu prav slednji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄33

Je nepoštenim potrošniškim kreditnim razmerjem Sodišče EU zaprlo stranska vrata tudi v Sloveniji?

Janč Ljubimski, 30.8.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Janč Ljubimski, Pravna praksa, 33/2012Danes se velik delež civilnega sodnega varstva v Sloveniji odvija po stranskih poteh mimo (rednega) pravdnega postopka. Tak obvod je postopek Centralnega oddelka za verodostojno listino (COVL), predvsem banke pa si kot močnejši pogodbeni partner praviloma zagotovijo z izvršljivim notarskim zapisom neposreden dostop do izvršbe. Toda te poti so zaradi težnje po avtomatizaciji in hitrosti prikrojene formalističnemu odločanju, ki v praksi omogoča upniku uveljavitev nepoštenih pogojev v tipskih pogodbah, ne da bi sodišče učinkovito zaščitilo dolžnika potrošnika. Če se slikovito izrazim, se nedavno objavljena sodba Sodišča Evropske unije (Sodišča) v zadevi Banco Espanol de Crédito, C-618/10 z dne 14. junija, 2012 lahko kaže tudi v opisani slovenski zgodbi s tragičnimi elementi kot deus ex machina, ki obeta ugoden razplet.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄23

Avtomat COVL - sodni espresso pregrenkega okusa

Janč Ljubimski, 14.6.2012

Civilni sodni postopki

Janč Ljubimski, Pravna praksa, 23/2012Kaj ima izvršba na podlagi verodostojne listine skupnega s pod pritiskom pare pripravljenim napitkom, ki ga ljudje vsakodnevno množično uživajo? Ima značaj poživila v sodnem odločanju, ki pod pritiskom načela hitrosti z avtomatizacijo izdelave odločb dosega hipne učinke za velike množice uporabnikov. Zdi se, da gre za prvovrsten postopek, a ima kot poživilo neželene stranske učinke, ki so v rutini vsakodnevne uporabe in ob navdušenju nad številom rešenih zadev pometeni pod preprogo. Nekatere zakonodajne in izvedbene rešitve, ki so bile oblikovane pod težo poudarjanja učinkovitosti odločanja s časovnega vidika in možnosti njegove avtomatizacije, nevarno spodjedajo bistveno vsebino drugih sestavin pravice do poštenega sojenja, zakonodajalec pa se za zdaj na pomisleke pravne stroke še ni odzval. Da bi prekinili trend nadvlade načela hitrosti odločanja na račun preostalih temeljnih načel, menim, da je nujno obnoviti v letu 2006 in zlasti 2007 začeto strokovno razpravo o nujnih izboljšavah postopka, ki zadeva udeležence v že skoraj 220.000 novih zadevah letno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Sodišče kot bančni servis?

Janč Ljubimski, 15.3.2012

Civilni sodni postopki

Janč Ljubimski, Pravna praksa, 10/2012Z besedami o impotentnem sodstvu je dr. Vesna Bergant Rakočević v PP, št. 46/2011, slikovito opisala sedanje stanje duha, ki biva znotraj območja nelagodja, ustvarjenega iz pomanjkanja samokritičnosti, občutka nemoči, brezvoljnosti, otopelosti in celo strahu. K nujnosti prebujenja sodnikov z namenom uveljavitve njihovega poklicnega dostojanstva je v PP jasno in odločno pozval nedolgo nazaj dr. Miro Cerar. Pred nami se odvija gospodarska kriza - rojena iz pogoltnosti, ki je ob odsotnosti asimilacije etičnih norm in stanju brez vrednot šla v skrajnost - iz nje pa lahko izplavamo le ob iztreznjenju, je bilo razumeti dr. Boštjana M. Zupančiča v zadnji lanskoletni oddaji Odmevov na nacionalni televiziji. Kako naj torej sodstvo odpre oči in v nastalih družbenih razmerah opravi svoje poslanstvo za postavitev mej in pregrad, s katerimi bi zajezilo teptanje etičnih vrednot? Če sem bolj konkreten: kakšen naj bo odziv sodnika v izvršbi, ki je od banke upnice prejel ogorčeno odklonilno vlogo na poziv sodišča, naj razkrije vsebino izterjevanega zneska, da bo mogoč preizkus, ali je do sodnega varstva upravičena v obsegu, ki ga zahteva?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Človekovo dostojanstvo v izvršbi - omejitev izvršbe glede prejemkov iz delovnega razmerja

Janč Ljubimski, 2.2.2012

Civilni sodni postopki

Janč Ljubimski, Pravna praksa, 4/2012V času trenutne gospodarske krize, ki pretresa celotno družbo, je vse aktualnejše vprašanje preobrata v bolj poštene, zdrave družbene odnose, v katerih bi človekovo dostojanstvo in njegov osebni razvoj dejansko postala temeljno vodilo. Oči povprečnega državljana so v teh časih močno uprte v državo, zaradi neplačevitosti, ki je dosegla neslutene razsežnosti, pa postaja izvršilno sodstvo prva obrambna linija dolžnikov pred posegi v premoženje, s katerim si zagotavljajo svoje preživetje. Za večino so to prejemki iz delovnega razmerja, med njimi tudi povračilo za prehrano in prevoz na delo, na katerega je po stališču sodne prakse dopustno v izvršbi poseči neomejeno. Nazoren prikaz neugodnih učinkov take razlage v članku mag. Sebastjana Kerčmarja v PP, št. 45/2011, me je spodbudil, da se pridružim začeti razpravi, saj menim, da obstajajo tehtni razlogi za (delni) odstop od navedenega stališča. Ko so vse sile v izvršbi usmerjene v uresničevanje načela hitrosti postopka in učinkovitost upnikovega poplačila, se lahko zgodi, da zmanjka prostora za sodnikovo poslanstvo, ki je usmerjeno v varstvo celovitega sistema človekovih pravic, zgrajenega na človekovem dostojanstvu. Prav tak primer bi v naglici odločanja lahko pomenilo golo prepisovanje navedenega stališča v življenjski situaciji, ko delavec prejema plačo v znesku, ki je nižji od (neto) minimalne plače. Kerčmar zastopa stališče, da izvršba na povračila materialnih stroškov delavca v zvezi z
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄41-42

Bančne skrivalnice neposredno izvršljivih kreditnih obveznosti v izvršbi

Janč Ljubimski, 27.10.2011

Civilni sodni postopki, Banke in hranilnice

Janč Ljubimski, Pravna praksa, 41-42/2011Okoli izvršbe se je spletel mit o ogromnem stroju največjih sodnih oddelkov v državi, v katerih kot po tekočem traku drvijo nove in nove zadeve, ki jih tam zaposleni obvladujejo z največjo mero občutka za "hitrostno" odločanje. Da ta mit postaja vse bolj živ, je navsezadnje zaslužen sam zakonodajalec, ki je s številnimi novelami Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) povzdignil načelo hitrosti v vodilno usmeritev postopka. Ko je pri tem izjemno razširil še pristojnosti samostojnega odločanja sodniških pomočnikov in strokovnih sodelavcev, je vsem sodelujočim vnesel občutek, da gre v izvršbi predvsem za opravila, ki ne zahtevajo poglobljene sodniške presoje, strokovnosti in izkušenj. Nazoren primer, kako kratkovidno je vztrajanje pri taki usmeritvi, je izvršba na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa kreditne pogodbe, pri kateri banke upnice oblikujejo svoje predloge za izvršbo tako, da ostane vsebina izterjevanega dolga čim bolj prikrita ali vsaj pomanjkljivo oziroma pavšalno pojasnjena. Pri tem računajo na neaktivno vlogo sodišča, ki v naglici in pod pritiskom številčnih meril pričakovanega obsega dela ne bo dosledno ugotavljalo skladnosti z izvršilnim naslovom in bo sledilo tipizirani dovolitvi izvršbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Še o zastaranju odškodninskih terjatev zaradi posega v pravico do zdravega življenjskega okolja

Ljubimski Janč, Murko Simona, 10.3.2011

Obligacije

Janč Ljubimski, Simona Murko, Pravna praksa, 9/2011V PP, št. 2/2011 je mag. Igor Strnad z vidika ugovora zastaranja analiziral konkretno zadevo, ki je ena od številnih podobnih zadev v aktualnem množičnem sporu zaradi čezmernega hrupa in drugih imisij na glavni cesti G1-3 (po navedbah tožnikov je bilo vloženih več kot dva tisoč tožb), ki jih Višje sodišče v Mariboru intenzivno obravnava. Avtor je v prispevku namenil pozornost zlasti procesnim vprašanjem pravočasnega substanciranega navajanja dejstev in dokazov. Toda v sodni praksi se je izkazala za posebno zapleteno tudi razlaga materialnopravnih določil, ki je ponudila neenotne rešitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Še o sodnem varstvu sprejemnika ponudbe pri prodaji kmetijskih zemljišč

Janč Ljubimski, 9.12.2010

Kmetijska zemljišča, Civilni sodni postopki

Janč Ljubimski, Pravna praksa, 48/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄46

Uradovanje ali sojenje?

Janč Ljubimski, 25.11.2010

Sodišča

Janč Ljubimski, Pravna praksa, 46/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Sodno varstvo sprejemnika ponudbe pri prodaji kmetijskih zemljišč

Janč Ljubimski, 15.10.2010

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Janč Ljubimski, Pravna praksa, 40-41/2010Članek iz revije Pravna praksa
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(14)

Leto objave

2014(1) 2013(4) 2012(4) 2011(2)
2010(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 10. MEDNARODNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKL MNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: L

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov