O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 61)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Urad RS za zavarovalni nadzor

Miloš Likar, 24.12.1998

Zavarovalništvo

Miloš Likar, Pravna praksa, 25/1998Urad RS za zavarovalni nadzor "Urad RS za zavarovalni nadzor je bil ustanovljen v letu 1995 kot organ pri Ministrstvu za finance. Njegova osnovna naloga je, da nadzira poslovanje zavarovalnic in pozavarovalnic; v ta okvir sodijo tudi nekatere druge institucije, ki se ukvarjajo z zavarovalnimi pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Urad RS za varnost in zdravje pri delu

Miloš Likar, 10.12.1998

Varstvo pri delu

Miloš Likar, Pravna praksa, 24/1998O dejavnosti urada govori njegov direktor mag. Milan Srna: "V prvih letih po osamosvojitvi je začela naša država oblikovati predpise s področja varnosti in zdravja pri delu in tako pripravljati pravno osnovo za sprejem tovrstnih aktov. Pojavila se je potreba po službi, ki bi med drugim spremljala...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Slovenski odškodninski sklad

Miloš Likar, 26.11.1998

Obligacije

Miloš Likar, Pravna praksa, 23/1998O dejavnosti sklada govori njegov direktor Anton Končnik: "Ustanovitev slovenskega odškodninskega sklada (v nadaljevanju: Sklad) je bila predvidena že z Zakonom o denacionalizaciji (Ur. list RS, štev. 27/91 - I).
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Slovensko zavarovalno združenje

Miloš Likar, 12.11.1998

Zavarovalništvo

Miloš Likar, Pravna praksa, 22/1998O dejavnosti združenja govori njegov direktor mag. Mirko Kaluža: "Začetke delovanja našega združenja zasledimo kaj kmalu po osamosvojitvi Slovenije. Takrat smo se imenovali Slovenski zavarovalni biro. Delali smo na področju zelenih kart - mednarodno avtomobilsko zavarovanje odgovornosti. V tistem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Kadrovska služba Vlade RS

Miloš Likar, 29.10.1998

Vlada

Miloš Likar, Pravna praksa, 21/1998O njeni dejavnosti govori Goran Šuler, dipl. pravnik, državni podsekretar: "V začetku naj povem, da je zgodovina naše dejavnosti nekoliko specifična. Nismo klasičen državni organ oziroma sploh nismo državni organ. Naše delo je bilo vedno vezano na delo vlade, pred tem pa na delo izvršnega sveta. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Urad RS za intelektualno lastnino

Miloš Likar, 15.10.1998

Intelektualna lastnina

Miloš Likar, Pravna praksa, 20/1998O dejavnosti urada govori njegov direktor dr. Bojan Pretnar: "Do osamosvojitve Slovenija ni imela institucije, ki bi varovala industrijsko lastnino; tovrstna dejavnost je bila osredotočena za vso državo v Beogradu. Slovenija je, gledano s čisto formalnega vidika, ustanovila svoj Urad za varstv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Republiška volilna komisija

Miloš Likar, 1.10.1998

Državni zbor in državni svet

Miloš Likar, Pravna praksa, 19/1998Delo komisije predstavlja njen tajnik Marko Golobič: "Pospešeno se pripravljamo na lokalne volitve, ki bodo naslednji mesec. V začetku naj povem, kako je naša komisija organizirana in kakšne so njene pristojnosti. Republiške volilna komisija, kot najvišji volilni organ, deluje v smislu določil...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Obrtna zbornica Slovenije - pravna služba

Miloš Likar, 17.9.1998

Zbornice, Malo gospodarstvo in obrt

Miloš Likar, Pravna praksa, 18/1998O delovanju službe govori njena voditeljica Vesna Podržaj-Pipuš: "Naša služba, v kateri smo zaposleni štirje pravniki, se ukvarja s številnimi pravnimi zadevami, ki so tesno povezane z delovanjem Obrtne zbornice Slovenije; ta namreč spremlja in obravnava problematiko obrti ter opravlja številna j...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Urad Vlade RS za invalide

Miloš Likar, 3.9.1998

Vlada

Miloš Likar, Pravna praksa, 16-17/1998O dejavnosti urada govorita direktor mag. Luj Šprohar in namestnica direktorja mag. Jurka Lepičnik-Vodopivec: "Poslujemo po določilih Sklepa o ustanovitvi Urada Vlade RS za invalide. Urad je bil ustanovljen pred dobrimi štirimi leti in pol (Uradni list RS, št. 4 z dne 28. januarja 1994). To pomen...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Urad Vlade RS za verske skupnosti

Miloš Likar, 23.7.1998

Vlada, Verske skupnosti

Miloš Likar, Pravna praksa, 14-15/1998O dejavnosti Urada govori njegova direktorica Nina Čož: "Urad Vlade RS za verske skupnosti je začel delovati pred petimi leti. Smo strokovna služba Vlade RS in opravljamo številne naloge. Pri svojem delu se natančno držimo ustavnih določil o enakopravnosti verskih skupnosti v naši državi. Ne vodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Avtorska agencija za Slovenijo

Miloš Likar, 9.7.1998

Intelektualna lastnina

Miloš Likar, Pravna praksa, 13/1998Avtorska agencija za Slovenijo (AAS) je bila ustanovljena leta 1955 v Ljubljani in vse od takrat posluje na istem sedežu - v Tavčarjevi palači nad nekdanjo kavarno Evropa na Ajdovščini. Agencija je ena najstarejših organizacij, specializirana za avtorske in sorodne pravice v Sloveniji. Sprva je posl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄12

"Beneška komisija" v Ljubljani

Miloš Likar, 26.6.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Miloš Likar, Pravna praksa, 12/1998Komisija za demokracijo skozi pravo, oziroma tako imenovana Beneška komisija - podkomisija za ustavno sodstvo je 15. junija zasedala v Ljubljani. Na seji so bili navzoči delegati iz tridesetih držav članic Beneške komisije. Ideja o ustanovitvi Beneške komisije se je porodila na Konferenci evrops...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄12

Pravna služba pri Gospodarski zbornici Slovenije

Miloš Likar, 26.6.1998

Zbornice

Miloš Likar, Pravna praksa, 12/1998O njenem delu govori Miha Potočnik, vodja službe: "Pravna služba pri GZ Slovenije opravlja vrsto nalog. Izpostavil bi samo dve: nudimo pravno pomoč zborničnim organom in vodstvu zbornice, aktivno sodelujemo pri oblikovanju nove zakonodaje ali spreminjanju ter dopolnjevanju obstoječih predpisov. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

Državno pravobranilstvo RS

Miloš Likar, 11.6.1998

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Miloš Likar, Pravna praksa, 11/1998"Zakon o državnem pravobranilstvu, ki je začel veljati 25. aprila lani, je naložil pravobranilcem precej del in nalog. Delo, ki ga opravljajo, je zelo odgovorno in delikatno. Navedel bom le nekaj njihovih pristojnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄10

Urad za narodnosti pri Vladi RS

Miloš Likar, 28.5.1998

Vlada

Miloš Likar, Pravna praksa, 10/1998O dejavnosti urada govori direktor Peter Winkler, dipl. phil.: "Naš urad je tako kot vse vladne službe posebna vrsta organizacije za opravljanje določenih strokovnih nalog s svojega področja. Neposredno nima upravnih pristojnosti, opravlja pa strokovne naloge s področja varstva manjšin in spremlj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄9

Vlada RS - Urad za priseljevanje in begunce

Miloš Likar, 14.5.1998

Vlada, Tujci

Miloš Likar, Pravna praksa, 9/1998O dejavnosti urada govori Dominika Marolt, dipl. pravnica, pomočnica direktorja: "Urad je bil ustanovljen v juliju 1992, dejansko pa je začel delovati tri mesece kasneje, to je oktobra. Ustanovitev je narekoval nenaden prihod beguncev iz Bosne in Hercegovine oziroma s Hrvaške. Urad opravlja za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

Urad RS za varstvo potrošnikov

Miloš Likar, 30.4.1998

Trgovina

Miloš Likar, Pravna praksa, 8/1998O dejavnosti urada govori direktorica dr. Vida Čadonič Špelič: "Naš urad deluje v sestavi Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj. Ustanovljen je bil z Zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstev, to je bilo leta 1994.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Zdravje - okolje

Miloš Likar, 16.4.1998

Zdravstvena in lekarniška dejavnost, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Miloš Likar, Pravna praksa, 7/1998Te dni sta izšli dve knjigi prof. dr. Toneta Strojina. Prva nosi naslov Uvod v zdravstveno pravo (izbrana poglavja iz zdravstvene zakonodaje). Izdal jo je Časopisni zavod Uradni list RS. Izdajatelj druge knjige Inšpekcija in okolje pa je Univerza v Ljubljani - Visoka šola za zdravstvo. Knjiga Uvo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Pravno informacijski center Ustavnega sodišča RS

Miloš Likar, 16.4.1998

Ustavno sodišče

Miloš Likar, Pravna praksa, 7/1998Pravni informacijski center Ustavnega sodišča RS ima kaj raznolike in odgovorne naloge, ki jih opravlja le šest zaposlenih. Na kratko bomo opisali le nekaj njihovih aktivnosti, dlje pa se bomo zaustavili pri Komisiji za demokracijo skozi pravo (Beneška komisija), ki deluje pri Svetu Evrope in katere...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄6

Urad RS za preprečevanje pranja denarja

Miloš Likar, 2.4.1998

Pranje denarja

Miloš Likar, Pravna praksa, 6/1998O dejavnosti urada govori njegov direktor Klaudijo Stroligo: "Naš urad se ukvarja z dvojno dejavnostjo, in sicer s preprečevanjem ter odkrivanjem pranja denarja. Na področju preventive je naše delo usmerjeno predvsem v spremembo zakonodaje, predvsem tiste, ki lahko posredno ali neposredno vpli...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

Urad RS za varstvo konkurence

Miloš Likar, 19.3.1998

Varstvo konkurence, cene

Miloš Likar, Pravna praksa, 5/1998O dejavnosti urada govori njegov direktor Andrej Plahutnik: "Naš urad je organ v sestavi Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj. To pomeni, da smo po eni strani klasičen upravni organ. Glede na določila zakonodaje, po kateri se ravnamo, pa je nekoliko drugače. Urad RS za varstvo konkurence ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄3

Kdaj novi zakon o lovstvu?

Miloš Likar, 19.2.1998

Lovstvo in ribištvo

Miloš Likar, Pravna praksa, 3/1998Pri Lovski zvezi Slovenije deluje komisija, ki spremlja in pripravlja izhodišča za predlog novega zakona o lovstvu. O delu skupine nam je povedal njen vodja Peter Šuler, dipl. pravnik, takole: "Pri nas še vedno velja Zakon o varstvu gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč iz leta 1976.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Kaj delajo...

Miloš Likar, 24.12.1997

Ostalo

Miloš Likar, Pravna praksa, 25/1997Milojka Lamut, dipl. pravnica, waldorfska vzgojiteljica in direktorica Waldorfskega zasebnega vrtca v Ljubljani "Naj odgovorim na prvo vprašanje, kaj delam. V Waldorfskem zasebnem vrtcu Ljubljana sem waldorfska vzgojiteljica - vodja skupine, razen tega pa opravljam tudi naloge direktorice vrtc...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Kaj delajo...

Miloš Likar, 11.12.1997

Ostalo

Miloš Likar, Pravna praksa, 24/1997mag. Dagmar Šuster, dipl. pravnik, direktor D. A. Šuster d. o. o.: "Čeprav sem diplomirani pravnik, nisem v svoji petintridesetletni delovni dobi opravljal tega poklica. Diplomiral in magistriral sem iz kazenskopravne usmeritve. S kazenskim pravom se v življenju res nisem ukvarjal. Ves pravni štu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Kaj delajo...

Miloš Likar, 27.11.1997

Zavarovalništvo

Miloš Likar, Pravna praksa, 23/1997Boža Felicijan Hladnič, dipl. pravnica, vodja službe za likvidacijo škod Slovenica, zavarovalniška hiša d. d., Ljubljana - filiala Koper: "Diplomirala sem leta 1982 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Moja prva zaposlitev je bila v Tovarni pletenin in konfekcije v Sežani, kjer sem se kot pravnica uk...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(61)

Leto objave

1998(22) 1997(23) 1996(16)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKL MNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: L

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov