O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 20 (od skupaj 20)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Odškodninska odgovornost odvetnikov za strokovno napako

mag. Bogomir Horvat, 9.2.2007

Odvetništvo in notariat, Obligacije

mag. Bogomir Horvat, Pravna praksa, 5/2007mag. pravnih znanosti, predsednik Okrožnega sodišča v Kopru Proučevanje odškodninske odgovornosti različnih profesionalnih skupin, kot so npr. odvetniki, notarji, zdravniki in arhitekti, zaradi gibanja razvoja odškodninskega prava gotovo sodi med sodobne izzive na tem področju. Zato lahko prob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄19-20

Odškodninska odgovornost delodajalca za kršitve pravic iz delovnega razmerja

mag. Bogomir Horvat, 25.5.2006

Obligacije, Delovna razmerja

mag. Bogomir Horvat, Pravna praksa, 19-20/2006Zakon o delovnih razmerjih1 (ZDR) ureja odškodninsko odgovornost delodajalca v 184. členu, ki določa, da če je delavcu povzročena škoda pri delu ali v zvezi z delom, mu jo mora delodajalec povrniti po splošnih pravilih civilnega prava. Odškodninska odgovornost delodajalca se nanaša tudi na škodo, ki...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄2

Nepremoženjska škoda po novem hrvaškem ZOO

mag. Bogomir Horvat, 19.1.2006

Obligacije

mag. Bogomir Horvat, Pravna praksa, 2/2006Novi hrvaški zakon o obligacijskih razmerjih1 (ZOO 2005) je bil sprejet 25. februarja 2005, začel pa je veljati 1. januarja 2006. Številne novosti, ki jih prinaša nov ZOO, na prvi pogled niti niso tako opazne, saj je osnova zakona še vedno stari ZOO iz leta 1978. Zakon je po novem razdeljen na tri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄5

Projekt Matra - na koprskem okrožnem sodišču

mag. Bogomir Horvat, 5.2.2004

Sodišča

mag. Bogomir Horvat, Pravna praksa, 5/2004Doseganje večje učinkovitosti sodišč je tema, ki je visoko uvrščena na mednarodnem seznamu zahtev, kadar se obravnavajo področja kot sta vladavina prava in učinkovitost pravosodja. Redno poročilo o predpristopnem napredku Slovenije za leto 2002, navaja da je v času poročila o napredku za leto 2001 b...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄45

Okvirna merila za določanje višine pravične denarne odškodnine

mag. Bogomir Horvat, 11.12.2003

Obligacije

mag. Bogomir Horvat, Pravna praksa, 45/2003Nepremoženjska škoda Nepremoženjska škoda je po svoji pravni naravi take vrste škoda, ki je ni mogoče reparirati. Nemogoče jo je odpraviti z enakimi sredstvi kot premoženjsko škodo, to je z vzpostavitvijo prejšnjega stanja, in ni je mogoče dobesedno povrniti z denarjem. Zato pravična denarna odšk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄20

Mediacija in sodstvo

mag. Bogomir Horvat, 5.6.2003

Civilni sodni postopki

mag. Bogomir Horvat, Pravna praksa, 20/2003V zadnjem času lahko spremljamo vse več kritik na račun sodstva. Utemeljenih in manj utemeljenih, strokovnih in manj strokovnih. Dejstvo je, da od različnih neusmiljenih statističnih podatkov o sodnih zaostankih - ki se razlikujejo v odvisnosti od tega, katera institucija, ki spremlja delo sodstva, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄2

Začasna zaustavitev ladje

mag. Bogomir Horvat, 23.1.2003

Pomorski in rečni promet

mag. Bogomir Horvat, Pravna praksa, 2/2003Knjiga "Začasna zaustavitev ladje" je po dolgem času prva strokovna publikacija s področja pomorskega prava na Slovenskem. Na skoraj 3oo straneh obravnava celotno področje pomorskega prava, pri čemer je poseben poudarek na začasnih odredbah na zaustavitev ladje. Knjigo sta napisala naš vodilni in me...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄31

Denarna odškodnina za duševne bolečine zaradi zmanjšanih življenjskih aktivnosti

mag. Bogomir Horvat, 5.9.2002

Obligacije

mag. Bogomir Horvat, Pravna praksa, 31/2002Oblike in kriteriji za odmero odškodnine 1. POJEM DUŠEVNIH BOLEČIN ZARADI ZMANJŠANJA ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI IN NJENE POJAVNE OBLIKE Duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti so oblika nepremoženjske škode, ki najbolj pogosto nastane zaradi posegov v telesno integriteto človeka.(...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄22

O človeških strahovih

Bogomir Horvat, 20.6.2002

Ostalo

Bogomir Horvat, Pravna praksa, 22/2002Društvo pravnikov Obale in Krasa Tokrat smo na majsko srečanje članov našega društva povabili na predavanje nekoga, ki ni iz pravniških vrst. Cilj delovanja društva namreč ni samo spoznavanje in poglabljanje izključno pravniških tem, temveč tudi spoznavanje drugih psiholoških, socialnih in filozofsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄28

Osebnostne pravice - (1.del)

Bogomir Horvat, 20.9.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Bogomir Horvat, Pravna praksa, 28/2001V lanskem letu je pri Pravni fakulteti izšla odlična knjiga prof. dr. sc. Nikole Gavelle z naslovom: "Osobna prava - I. dio". Nastala je kot literatura za predmet Osebnostne pravice, katerega avtor predava na podiplomskem študiju civilnega prava na Pravni fakulteti v Zagrebu, pri čemer to delo preds...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄10

Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo

Bogomir Horvat, 29.3.2001

Obligacije

Bogomir Horvat, Pravna praksa, 10/2001Založba GV je nedavno ponudila izdala novo izdajo priročnika Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo - pregled sodne prakse. Priročnik je namenjen predstavitvi razmerij med odškodninami za nepremoženjsko škodo, oblikovanih v odškodninskih primerih, ki jih je obravnaval civilni oddelek Vrhovnega s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄5

Odškodninsko pravo: Odškodnine za nepremoženjsko škodo

Bogomir Horvat, 15.2.2001

Obligacije

Bogomir Horvat, Pravna praksa, 5/2001Na Hrvaškem so zavarovalnice oblikovale "Orientacijska merila za odmero pravične satisfakcije nematerialne škode" V odškodninskih sporih je povsem razumljivo, da vsak oškodovanec, ki vloži tožbo na sodišče za povrnitev nematerialne škode, ki mu je nastala kot posledica telesne poškodbe, pričakuje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄27

Z obale in Krasa v Posavje

Bogomir Horvat, 5.10.2000

Ostalo

Bogomir Horvat, Pravna praksa, 27/2000Na podlagi povabila Društva pravnikov Posavja smo se člani Društva pravnikov Obale in Krasa odpravili na obisk v Krško. Program obiska, ki so nam ga pripravili naši posavski kolegi, je bil izredno pester in zanimiv. Najprej smo si v Leskovcu pri Krškem ogledalo vinsko klet, v Kmečki zadrugi Krško...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄17

Civilno pravo

Bogomir Horvat, 15.6.2000

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

Bogomir Horvat, Pravna praksa, 17/2000Hrvaška založba Narodne Novine je letos izdala že četrto dopolnjeno izdajo učbenika "Građansko pravo", katerega avtorja sta žal že pokojni dr. Martin Vedriš in dr. Petar Klarič, profesorja na katedri za civilno pravo Pravne fakultete v Zagrebu in sedanji ustavni sodnik R. Hrvaške. Knjiga je v prvi v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Obveznostna razmerja: Predpogodbena odgovornost - culpa in contrahendo

Bogomir Horvat, 25.5.2000

Obligacije

Bogomir Horvat, Pravna praksa, 14-15/2000Naše pravo pozna poleg pogodbene in deliktne odgovornosti tudi še posebno vrsto odgovornosti - predpogodbeno odgovornost, katera v pravni praksi ni tako znana, pa tudi v teoriji ni zaslediti veliko razprav na to temo. Utemeljitelj instituta predpogodbene odgovornosti je nemški pravnik Jhering, ki je...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄35

Stvarno pravo

Bogomir Horvat, 9.12.1999

Lastnina in druge stvarne pravice

Bogomir Horvat, Pravna praksa, 35/1999Lani je zagrebška založba Informator izdala knjigo Stvarno pravo prof. dr. Nikole Gavelle s soavtorji doc. dr. Tatjano Josipovič, doc. dr. Igorjem Gliho, doc. dr. Vladom Belajem ter prof. dr. Zlatanom Stipkovičem. Čeprav je delo zasnovano kot učbenik stvarnega prava, predstavlja celoten prikaz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Društvo pravnikov Obale in Krasa: Novosti v stvarnopravni ureditvi na Hrvaškem

Bogomir Horvat, 11.11.1999

Društva, javni shodi, prireditve, Lastnina in druge stvarne pravice

Bogomir Horvat, Pravna praksa, 32/1999V okrivu Društva pravnikov Obale in Krasa smo na Okrožnem sodišču v Kopru 6. oktobra organizirali predavanje predstojnika civilne katedre zagrebške Pravne fakultete prof. dr. Nikole Gavelle o novostih stvarnopravne ureditve na Hrvaškem. V zanimivem predavanju je profesor orisal proces reintegr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Davki: Ali so banke dolžne na zahtevo sodišča zaupne podatke posredovati sodišču?

Bogomir Horvat, 28.10.1999

Sodišča, Banke in hranilnice

Bogomir Horvat, Pravna praksa, 30-31/1999Pravdni postopek V praksi sodišč se pogosto pojavlja potreba po pridobitvi določenih vrst podatkov, ki imajo zaupno naravo oziroma, ki posegajo v zasebnost posameznika. Kadar se ti podatki zbirajo za potrebe preiskovalnega oziroma kazenskega postopka, ni nobenega dvoma, da so državni organi in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

83/3 člen ZIZ - ne velja za oficiozne postopke

Bogomir Horvat, 26.11.1998

Civilni sodni postopki

Bogomir Horvat, Pravna praksa, 23/1998V 3. odstavku 82 člena ZIZ je določeno, da izvršitelj o kraju in času rubeža obvesti upnika in če se ga le-ta ne udeleži, sodišče izvršbo ustavi. V zvezi s tem določilom so se začele v praksi sodišč težave, saj so okrajna sodišča, kot pristojna za vodenje izvršbe, začela pozivati druga sodišča (npr....
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄6

Spremembe ZPP na Hrvaškem in pri nas: Spodbude za učinkovitejše sojenje

Bogomir Horvat, 2.4.1998

Civilni sodni postopki

Bogomir Horvat, Pravna praksa, 6/1998V okviru Društva primorskih pravnikov smo v času spreminjanja procesne civilne zakonodaje organizirali na Okrožnem sodišču v Kopru zanimivo predavanje, na katerem nam je prof. dr. Mihajlo Dika, profesor s Pravne fakultete v Zagrebu, predstavil novelo hrvaškega ZPP, katerega avtor je, pri čemer se je...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(20)

Leto objave

2007(1) 2006(2) 2004(1) 2003(3)
2002(2) 2001(3) 2000(3) 1999(3)
1998(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGH IJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: H

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov