O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄2

Dr. Marko Ilešič, sedemdesetletnik

dr. Lojze Ude, 18.1.2018

Ostalo

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 2/2018Dne 20. decembra je skupaj s svojo družino, prijatelji in kolegi na Pravni fakulteti v Ljubljani svoj sedemdeseti rojstni dan praznoval sodnik Sodišča Evropske unije dr. Marko Ilešič.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Pravna problematika priznanja sodbe izraelskega sodišča

dr. Lojze Ude, 16.1.2014

Pravoznanstvo

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 2/2014Ker sem bil član strokovne skupine, ki je sestavila pravno mnenje o problematiki priznanja sodbe izraelskega sodišča, izdane proti prof. dr. Vinku Dolencu, sem razmišljal, ali naj napišem o tej problematiki tudi članek in v njem pojasnim svoja pravna gledanja. V zvezi s priznanjem sodbe izraelskega sodišča proti dr. Dolencu (pravzaprav gre za dve sodbi: sodbo o odškodninskem temelju in odškodninski odgovornosti ter sodbo o višini odškodninskih zneskov za nepremoženjsko in premoženjsko škodo) se je namreč razvila v javnosti, med pravniki pa zlasti v reviji Pravna praksa, živahna polemika, ki so jo nekateri avtorji tudi brez potrebe zaostrili. Zavedam se, da dejstvo, da sem sodeloval v skupini, ki je po naročilu dr. Dolenca pripravila pravno mnenje, lahko tudi zmanjša prepričljivost mojih stališč. V takih zadevah praviloma člankov ne pišem. Tokrat sem se odločil, da napišem nekaj svojih bistvenih pravnih stališč, ker pravno mnenje v javnosti vendarle ni znano, saj ni bilo javno objavljeno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

Z varčevanjem na področju pameti ne bomo prišli na zeleno vejo

dr. Lojze Ude, 12.10.2012

Pravoznanstvo

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 39-40/2012Sedanji čas ni poseben in na neki način usoden le zaradi gospodarske krize, ki jo nekateri nameravajo premagovati predvsem z varčevanjem, temveč je zanj značilna tudi posebna povezanost pravnih, političnih in gospodarskih vprašanj, od katerih so nekatera za reševanje gospodarske krize odločilna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Vzdušje za urejanje položaja sodstva po volitvah še težje

dr. Lojze Ude, 17.11.2011

Sodišča

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 44/2011Nikakor ni mogoče očitati ministru za pravosodje in vladi, da nista bila aktivna pri obravnavanju in poskusih reševanja problematike na področju pravosodja. Drugo vprašanje je, ali so bili sprejeti in izpeljani ukrepi (tudi novi zakoni oziroma noveliranje starih) strokovno na mestu in ali so že med
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄37

Napadi na nosilce sodne funkcije ogrožajo bistvo pravne države

dr. Lojze Ude, 29.9.2011

Pravoznanstvo

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 37/2011Že leta skoraj vsi ustavni pravniki in tisti, ki se tudi širše ukvarjamo s pravnim sistemom in v tem okviru tudi z vlogo sodstva v njem, ugotavljamo, da se pri nas še vedno ni v zadostni meri uveljavilo sodstvo kot tretja veja oblasti in da zakonodajna in izvršilna veja oblasti v glavnem le deklaratorno poudarjata pomen sodstva kot tretje veje oblasti, v političnem življenju pa se pravzaprav zavzemata predvsem za uveljavitev sodstva kot nekakšne servisne službe, ki naj na eni strani skrbi za reševanje premoženjskih in drugih sporov, za nadzor zakonitosti delovanja uprave in preganjanje storilcev kaznivih dejanj, predvsem tistih, ki storijo klasična kazniva dejanja. Sam sem se na primer v več člankih, kot so na primer Sodnik kot nosilec sodne oblasti iz leta 2003, Politika in pravo - razkorak med deklariranim in dejanskim iz leta 2005, Enotnost oblasti v parlamentarnem sistemu - nevarnost ali realnost iz leta 2006 in Politika in pravo v primežu predvolilne propagande iz leta 2008, ter v nekaj krajših sestavkih in javnih nastopih vedno zavzemal za večjo uveljavitev sodstva. Enaka stališča je zastopala večina pravnikov, zlasti iz vrst akademske stroke in pravosodja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Uveljavljanje sodstva in medijev

Lojze Ude, 15.10.2010

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 40-41/2010dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani, predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije Že večkrat sem zapisal, da je močno sodstvo znak civilizacije, da le močno sodstvo lahko prepreči uveljavitev dejansko obstoječe enotnosti oblasti v parlamentarnem sis
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Vloga sodnika v civilnih sporih

dr. Lojze Ude, 20.5.2010

Sodišča

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 20/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄5

Za zakonsko ureditev arbitraže in mediacije

dr. Lojze Ude, 7.2.2008

Obligacije

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 5/2008dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani Arbitraža je že stara institucija, namenjena reševanju sporov o pravicah, s katerimi stranke lahko prosto razpolagajo oz. se lahko o njih poravnajo. Arbitraže so zasebna sodišča, ki jih stranke dogovorijo za reševanje sporov in pri kateri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄28

Je politična in ideološka uravnoteženost sploh potrebna?

dr. Lojze Ude, 19.7.2007

Ustavno sodišče

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 28/2007dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani, predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije Letos je Državni zbor že izvolil enega novega ustavnega sodnika, izvoliti pa jih bo moral še pet! Sodišča take personalne »prenove« doživijo le redko. Ker pa gre za volitev novih ustavnih sod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Hrvaški varčevalci proti Republiki Sloveniji

dr. Lojze Ude, 16.11.2006

Človekove pravice, Banke in hranilnice

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 44/2006dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani, predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije Ali procesna odločitev ESČP vsaj posredno odgovori na katero od vsebinskih vprašanj? V kratkem članku je seveda nemogoče elaborirati materialno- in procesnopravno problematiko vseh sodnih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Bojmo se strahu pred vsebinskim odločanjem!

dr. Lojze Ude, 13.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 39-40/2006Vprašanje, ki me v zadnjem času vse bolj vznemirja, je pravno odločanje. Bojim se, da se pri nas na vseh ravneh vse bolj uveljavlja formalizem in da lahko celo govorimo o nekakšnem strahu pred vsebinskim odločanjem. Vsebinsko odločanje je povezano z večjo preglednostjo, večjo možnostjo družbenega na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄37

Na kateri fakulteti ste diplomirali?

dr. Lojze Ude, 28.9.2006

Višje in visoko šolstvo

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 37/2006V doslej objavljenih mnenjih o načrtovani bolonjski reformi zlasti praktiki vsi po vrsti zahtevajo od fakultetnih učiteljev uvedbo novih pedagoških metod, več posredovanja uporabnih znanj, sodelovanje strokovnjakov iz prakse v učnem procesu in podobno. Naj že na začetku povem, da osebno nikakor ne s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Močno sodstvo je znak civilizacije

dr. Lojze Ude, 10.11.2005

Sodišča

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 42/2005Čeprav sem prejemnik priznanja za življenjsko delo in morebiti prav zaradi tega naj velja prva moja misel priznanjem, ki jih podeljuje Zveza društev pravnikov Slovenije. Zavzemam se za to, da se dvigne pomen teh priznanj na še višjo raven, tudi z morebitno dopolnitvijo postopkov za njihovo podeljeva...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

PRAVDNI POSTOPEK: III. dnevi civilnega prava

Lojze Ude, 17.3.2005

Civilni sodni postopki

Lojze Ude, Pravna praksa, 9/2005Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani organizira 31. marca in 1. aprila 2005 v Portorožu, GH Bernardin, tretje dneve civilnega prava. Kaj je naš namen in kako umestiti dneve civilnega prava kot eno izmed tistih oblik srečavanja pravnikov, ki naj bi postale tradicionalne? ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄43-44

Za učinkovitejši in pospešeni postopek

dr. Lojze Ude, 16.12.2004

Uprava

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 43-44/2004Predlog za reformo upravnega spora Svoj kratek prispevek bi lahko naslovil malo napihnjeno tudi z "zahteva", ker mislim, da je skrajni čas, da se stroka in zakonodajalec začneta ukvarjati z upravnim sporom in njegovo zakonsko ureditvijo oziroma reformo sedanje ureditve. Kot procesualist sem imel ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄38-39

Posvetovanje o odškodninski odgovornosti države

dr. Lojze Ude, 18.11.2004

Obligacije

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 38-39/2004Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani organizira v sodelovanju z Inštitutom za javno upravo v začetku decembra posvet o pravni problematiki odškodninske odgovornosti države (podroben program je objavljen tokrat na 2. strani ovitka!). Združen bo s predstavitvijo izsl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄12

Slovenski pravni sistem in Evropska unija

dr. Lojze Ude, 1.4.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 12/2004Ob mednarodni konferenci "Slovensko pravo in gospodarstvo ob vstopu Slovenije v EU" Že dalj časa poteka usklajevanje slovenskega pravnega sistema s pravnim sistemom EU, se pravi predvsem z direktivami EU. Naši pravni teoretiki se tudi že dalj časa ukvarjajo z vsebino in pravno naravo pravnega sis...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄38

Sozvočje med teorijo in prakso

dr. Lojze Ude, 30.10.2003

Pravoznanstvo

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 38/2003Ob prvih dveh knjigah Komentarja OZ Napisati obsežen komentar splošnega dela Obligacijskega zakonika manj kot dve leti po njegovi objavi, je podvig, ki ga je skupina avtorjev pod vodstvom redaktorjev dr. Mihe Juharta in dr. Nine Plavšak in s pomočjo GV Založbe odlično opravila. Seveda je bil t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Razvoj lastninske zakonodaje

dr. Lojze Ude, 27.4.1995

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 8/1995Lastninska zakonodaja se tako pri nas kot drugod po svetu seveda ne omejuje na zakon o stvarnih pravicah oziroma na poglavje o lastnini in drugih stvarnih pravicah v civilnih zakonikih. V vseh modernih državah se je razvil pojem ekonomskih in socialnih funkcij lastnine (pri nas govori člen 67. ustav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

Izločitev stanovanjske pravice iz pravnega sistema ustvarja pravne praznine

dr. Lojze Ude, 10.3.1994

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 5/1994Stanovanjska pravica je bila po določbi 206. člena ustave SRS iz leta 1974 pravica trajne uporabe stanovanja v družbeni lastnini za zadovoljevanje osebnih in družinskih stanovanjskih potreb. Na podlagi te ustavne določbe, ki je uvrstila stanovanjsko pravico med svoboščine in pravice človeka in ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Stečajni zakon

dr. Lojze Ude, 23.12.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 26/1993Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93) je v proceduri zastal predvsem zaradi določb o zmanjšanju števila pri dolžniku zaposlenih delavcev kot eni izmed metod finančne reorganizacije.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

Aktivna legitimacija družbenih pravobranilcev samoupravljanja v civilni pravdi

dr. Lojze Ude, 28.1.1993

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Civilni sodni postopki

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 2/1993V svojem kratkem prispevku "Pravna revizija lastninjenja", objavljenem v pp, št. 25/92, sem med drugim postavil trditev, da je družbeni pravobranilec samoupravljanja z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij dobil pristojnosti, ki jih po mojem mnenju v civilni pravdi nikoli ni imel.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Pravna revizija lastninjenja

dr. Lojze Ude, 24.12.1992

Denacionalizacija in lastninjenje, 4.3.1. Računovodstvo 4.3.2. Revizija

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 25/1992Mesec dni po uveljavitvi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij seveda ni mogoče napraviti temeljite pravne analize določb novega zakona (členov 48-50), ki se nanašajo na finančno, računovodsko in pravno revizijo doslej opravljenih postopkov lastninjenja.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Ustava Republike Slovenije

dr. Lojze Ude, 23.7.1992

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 15/1992Slovenija je po določbi 2. člena ustave pravna država. Celotno poglavje o ustavnosti in zakonitosti (členi 153-159) vsebujejo institucije, ki naj to vsebino zagotovijo. To so zlasti določbe o usklajenosti oziroma hierarhiji pravnih aktov, o objavljanju predpisov, preden začno veljati, o prepovedi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄14

Ustava Republike Slovenije

dr. Lojze Ude, 9.7.1992

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 14/1992Ustava dosledno uveljavlja načelo delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno (drugi odstavek 3. člena). V skladu s tem načelom so v določbah o sodstvu opredeljena temeljna načela organizacije in opravljanja sodne oblasti in zlasti ustavne garancije za neodvisnost sodstva. Neodvisnost sodn...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(29)

Leto objave

2018(1) 2014(1) 2012(1) 2011(2)
2010(2) 2008(1) 2007(1) 2006(3)
2005(2) 2004(3) 2003(1) 1995(1)
1994(1) 1993(2) 1992(5) 1991(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTU VWXYZŽ
< Prva črka priimka: U

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov