O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 49)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄46

Imenovanje skrbnika pri izreku ukrepa omejitve starševske skrbi

Murgel Jasna, Cvetko Žiga, 28.11.2019

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Jasna Murgel, Žiga Cvetko, Pravna praksa, 46/2019Po začetku veljavnosti Družinskega zakonika (DZ), ki se uporablja od 15. aprila 2019, se zastavlja vrsta vprašanj v zvezi z njegovo uporabo v praksi. Na nekatera izmed njih DZ ne daje odgovora, zato jih bo izoblikovala šele sodna praksa. V pričujočem prispevku želiva opozoriti na eno izmed dilem, ki se zastavlja v zvezi z ukrepi za varstvo koristi otrok, natančneje ukrepom omejitve starševske skrbi, urejenem v 171. členu DZ, in sicer ali je pri ukrepu omejitve starševske skrbi vselej treba otroku imenovati skrbnika. Meniva, da ni nujno, da je vedno tako.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄30-31

Prvo poročilo Odbora za pravice invalidov o Sloveniji: ali je res šlo za pohvalo?

dr. Jasna Murgel, 22.8.2019

Varstvo človekovih pravic

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 30-31/2019Slovenija je že dobro desetletje pogodbenica Konvencije o pravicah invalidov (KPI), na deseto obletnico članstva pa je Odboru za pravice invalidov (v nadaljevanju: Odbor), ki nadzoruje implementacijo KPI, podala začetno poročilo o izvajanju te mednarodne pogodbe v slovenskem pravnem redu. Odbor je sicer Slovenijo uvodoma pohvalil, ker je sprejela nekatere predpise za ureditev statusa invalidov. Obenem pa je na skoraj štirinajstih straneh nanizal opozorila zaradi nedosledne implementacije KPI v Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄41-42

Predlog za predhodno obravnavo zakona o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami

dr. Jasna Murgel, 27.10.2016

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 41-42/2016Kot mama dvojčkov s posebnimi potrebami in pravnica z izkušnjami pri obravnavi pravic takšnih otrok sem po vstopu v politiko ugotovila, da lahko naredim še veliko več za boljšo in učinkovitejšo obravnavo otrok s posebnimi potrebami, njihovih staršev in sorojencev. Od nastopa mandata sem se intenzivno ukvarjala s tem, da zakonu o zgodnji obravnavi, katerega zasnovo sta pred več kot desetletjem pripravili Zveza društev za cerebralno paralizo Sonček in Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Sožitje, utrem pot v parlamentarni postopek. Priprava zasnove za sprejetje novega zakona je junija letos obrodila prve vidne sadove z vložitvijo predloga za predhodno obravnavo zakona o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami v parlamentarni postopek. Predlog je podpisalo 68 poslancev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Slovenija je ratificirala Konvencijo o preprečevanju nasilja nad ženskami

dr. Jasna Murgel, 16.4.2015

Človekove pravice

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 15/2015Nasilje nad ženskami in nasilje v družini sodita med najbolj razširjene, a hkrati najbolj skrite oblike kršitve človekovih pravic in diskriminacije. V poročilu Evropskega parlamenta iz leta 2014 se ugotavlja, da je v 28 državah članicah EU ena od treh žensk po 15. letu starosti utrpela telesno in/ali spolno nasilje. To pomeni, da je bilo 62 milijonov žensk posiljenih, pohabljenih, nadlegovanih, pretepenih ali ubitih. Tudi v Sloveniji so podatki o nasilju nad ženskami zaskrbljujoči, saj je vsaka peta ženska žrtev nasilja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Nedopusten poseg v sodstvo? - Strah je odveč

dr. Jasna Murgel, 12.2.2015

Sodišča

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 6/2015Soglasna odločitev Državnega zbora na redni seji 30. januarja, da kandidatke dr. Andreje Dolinšek ne izvoli za višjo sodnico v Celju, je dvignila veliko prahu. Oglasili so se Sodni svet, Slovensko sodniško društvo, sodniki in pravni strokovnjaki. Dejstvo, da ni bila imenovana kandidatka, ki jo je izbral Sodni svet, vsi po vrsti razumejo kot neutemeljen in arbitraren poseg zakonodajne veje oblasti v sodno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄44

Interparlamentarna unija

dr. Jasna Murgel, 13.11.2014

Civilno pravo

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 44/2014Poslanca nove sestave Državnega zbora sva se od 12. do 17. oktobra letos udeležila zasedanja Interparlamentarne unije (IPU). Ker gre za pomembno mednarodno organizacijo, ki se v slovenskih medijih skorajda ne omenja, želim z njo seznaniti strokovno javnost in s tem prispevati k uresničitvi njenih ciljev, kar je namen članov nacionalnih delegacij v IPU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄15

Ali bodo sodišča insolventna

dr. Jasna Murgel, 17.4.2014

Sodišča

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 15/2014Kot smo lahko pred kratkim izvedeli iz občil, je predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleša predsednico Vlade obvestil, da bo sodiščem najpozneje do sredine julija zmanjkalo sredstev za sodne postopke, kar bi lahko pomenilo popoln zastoj dela sodišč. V pismu je zapisal, da je Vrhovno sodišče Ministrstvo za finance že marca opozorilo na pomanjkanje denarja zaradi razlogov, na katera sodišča ne morejo vplivati. Sodstvo ima za vse stroške sodnih postopkov letos na voljo 16,8 milijona evrov, do konca marca pa je porabilo že 42 odstotkov teh sredstev. Glede na trenutne obete naj bi primanjkljaj za stroške letos znašal kar 14,2 milijona evrov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Popravek članka: Novela ZST-1B: najpomembnejše spremembe

dr. Jasna Murgel, 22.8.2013

Pravoznanstvo

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 31-32/2013V PP, št. 29-30/2013, je bil objavljen članek o noveli Zakona o sodnih taksah (ZST-1). Ker je bil članek objavljen pred objavo ZST-1B v Uradnem listu RS, v njem niso bile zajete zadnje spremembe predloga novele zakona, ki v času pisanja članka še niso bile objavljene na spletni strani Državnega zbora. Zato so se v članku znašle nekatere napačne informacije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Novela ZST-1B: najpomembnejše spremembe

dr. Jasna Murgel, 25.7.2013

Sodni registri in sodne takse

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 29-30/2013Zakon o sodnih taksah (ZST-1) je začel veljati v letu 2008. Enkrat je bil noveliran v letu 2010 (novela ZST-1A), v letu 2013 je bil spremenjen na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1H). Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1B) je bil sprejet 18. julija 2013.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Ob napovedanih spremembah ZST-1 - utrip sodne prakse

dr. Jasna Murgel, 4.7.2013

Sodni registri in sodne takse

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 26/2013Zakon o sodnih taksah (ZST-1) je začel veljati v letu 2008 in je bil nekajkrat spremenjen. Nazadnje je bilo s sklepom Ustavnega sodišča začasno zadržano izvrševanje prvega odstavka 13. člena ZST-1 v delu, v katerem se nanaša na oprostitev, odlog ali obročno plačilo takse za pritožbe, za katere se uporabljata Zakon o pravdnem postopku (ZPP) ali Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). Spremenjen je bil tudi na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1H).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄23

Novi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

dr. Jasna Murgel, 13.6.2013

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 23/2013Novi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) je bil sprejet sicer že leta 2011, vendar je bila njegova veljavnost odložena. Uporabljati se začne 1. septembra 2013 in bo zamenjal istoimenski zakon iz leta 2000. V postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami vnaša pomembne spremembe, predvsem glede oblike in izvajanja dodatne strokovne pomoči kot ene pomembnih oblik zagotavljanja podpore otrokom s posebnimi potrebami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Vračilo sodne takse

Murgel Jasna, Weber Nana, 22.3.2012

Sodni registri in sodne takse

dr. Jasna Murgel, mag. Nana Weber, Pravna praksa, 11/2012Prejšnji Zakon o sodnih taksah (ZST) je v 12. členu določal, da so stranke oproščene plačila sodne takse (med drugim) za poravnavo. V novem Zakonu o sodnih taksah (ZST-1), ki velja od 1. oktobra 2008, pa te določbe ni več. Sodišča so na podlagi drugega odstavka 32.a člena ZST, če sta stranki pred izdajo odločbe sklenili sodno poravnavo, vračala polovico takse, plačane v skladu z ZST (na primer takse za tožbo). Taksna tarifa, uveljavljena na podlagi novega ZST-1, je jasno določila, da se dve tretjini plačane sodne takse vrne, kadar je pred sodiščem prve stopnje sklenjena poravnava, ena tretjina pa, če je poravnava sklenjena pred pritožbenim sodiščem. Prav tako pa je v praksi dodatna težava v višini sodne takse (če do vračila ne pride, še toliko bolj): takse, ki jih mora plačati tisti, ki je predlagal uvedbo postopka ali opravo posameznega dejanja, so namreč naravnost ogromne; pri gospodarskem sporu, v katerem je vrednost predmeta štiri milijone evrov, mora stranka vnaprej založiti kar 26.925 evrov. Ker pa je vprašanj v praksi še precej, bova predstavili nekaj primerjav in najinih pogledov na veljavno ureditev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄47

Družbeniki izbrisanih družb - se bo saga z novim zakonom končala?

dr. Jasna Murgel, 8.12.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 47/2011 Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD) je naslednji v seriji zakonov, s katerimi se skuša urediti položaj družbenikov družb, ki so bile izbrisane brez likvidacije po nekda
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄12

Čezmejna izvršba v EU

Jasna Murgel, 31.3.2011

Kultura in umetnost

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 12/2011Pri GV Založbi je izšla knjiga Čezmejna izvršba avtorjev dr. Andreja Ekarta in dr. Vesne Rijavec. Knjiga je nastala na podlagi doktorske disertacije Andreja Ekarta Evropski izvršilni naslov in varstvo dolžnika, ki jo je na Univerzi v Mariboru zagovarjal pod mentorstvom dr. Vesne Rijavec. V prilagojeni in dopolnjeni obliki je objavljena tako za potrebe prakse kot tudi za razvijanje znanstvenega področja evropskega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

ZIZ-H z uvodnimi pojasnili

Jasna Murgel, 15.10.2010

Kultura in umetnost

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 40-41/2010Pri GV Založbi je izšla knjiga Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) z novelo ZIZ-H z uvodnimi pojasnili dr. Vesne Rijavec in dr. Tomaža Keresteša (304 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

(Ne)plačevanje prispevka za šolsko prehrano

Jasna Murgel, 30.9.2010

Srednje šolstvo

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 38/2010 V skladu z 9. členom Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre) so starši dolžni plačevati prispevek za šolsko prehrano. Šola za dolžnike, ki niso plačali prehrane, sproži postopek plačila prek sodišča. • Ali moramo v tem primeru o dolžnikih obvestiti tudi pristojni
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄37

Pridobitev odločbe za učence s posebnimi potrebami

dr. Jasna Murgel, 23.9.2010

Osnovno šolstvo

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 37/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄33

Aktivna legitimacija za izterjavo obratovalnih stroškov

dr. Jasna Murgel, 26.8.2010

Civilni sodni postopki

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 33/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄31-32

Zaračunavanje stroškov opomina

dr. Jasna Murgel, 19.8.2010

Obligacije

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 31-32/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄28

Ali lahko kozmetični popravki zakona zagotovijo učinkovitejšo izvršbo?

dr. Jasna Murgel, 15.7.2010

Civilni sodni postopki

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 28/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄15

Slovenija je kršila pravice najemnikov denacionaliziranih stanovanj

dr. Jasna Murgel, 15.4.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 15/2010Pred kratkim je Evropski odbor za socialne pravice prvič sprejel odločitev o kolektivni pritožbi zoper Slovenijo.1 Gre za pritožbo proti Sloveniji o pravicah najemnikov denacionaliziranih stanovanj. Leta 1996 sprejeta spremenjena Evropska socialna listina (ESL)2 zagotavlja človekove pravice in temel...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄8

Osebni stečaj podjetnika

dr. Jasna Murgel, 25.2.2010

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 8/2010dr. pravnih znanosti, vodja izvršilnega oddelka na Okrajnem sodišču v Mariboru, docentka na PF Univerze v Mariboru
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Izvršilni postopek - nenehen vir vprašanj o pravilni uporabi prava

dr. Jasna Murgel, 5.11.2009

Civilni sodni postopki

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 43/2009V prispevku so predstavljena nekatera vprašanja uporabe oziroma razlaga pravil Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ),1 ki so se postavila pri uporabi tega zakona v praksi sodišč in jih je treba zaradi zagotavljanja enotnejše sodne prakse na tem področju še posebej izpostaviti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Zastaralni rok za terjatev

dr. Jasna Murgel, 16.10.2009

Civilni sodni postopki

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 40-41/2009Kot upravnik zalagamo denar za plačilo računa Elektru Celje za skupno elektriko na stopniščih večstanovanjskih stavb, ne glede na prejeta plačila s strani etažnih lastnikov. Neplačnike nato terjamo sami. Zastaralni rok za te terjatve je pet let.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

ZFPPIPP: Poporodna faza postopka osebnega stečaja

dr. Jasna Murgel, 14.5.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Jasna Murgel, dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 19/2009Obravnavala bom ureditev postopka osebnega stečaja v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)1 ter podzakonskih aktih, zlasti v Pravilniku o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stro...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(49)

Leto objave

2019(2) 2016(1) 2015(2) 2014(2)
2013(4) 2012(1) 2011(2) 2010(8)
2009(5) 2008(5) 2007(1) 2006(2)
2005(3) 2004(3) 2003(2) 2001(3)
2000(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLM NOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: M

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov