O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 134)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Socialno partnerstvo in fleksibilnost trga delovne sile

dr. Drago Mežnar, 15.2.2007

Delovna razmerja, PROST PRETOK DELOVNE SILE IN SOCIALNA POLITIKA

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 6/2007dr. pravnih znanosti, izredni profesor na Univerzi v Mariboru, direktor Inštituta za delovna razmerja v Ljubljani V zvezi z uresničevanjem Lizbonske strategije in našimi gospodarskimi reformami je veliko govora o fleksibilnosti/mobilnosti trga delovne sile. Kaj razumemo pod tem pojmom, je gle...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Spodbujanje mobilnosti trga delovne sile s fleksibilnim zaposlovanjem

dr. Drago Mežnar, 14.12.2006

Delovna razmerja, Delovne razmere

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 48/2006dr. pravnih znanosti, izredni profesor na Univerzi v Mariboru, direktor Inštituta za delovna razmerja v Ljubljani Eno od temeljnih vprašanj slovenskih gospodarskih reform in Lizbonske strategije EU je doseganje večje mobilnosti delovne sile. Pa smo v primerjavi z že ustaljeno prakso v državah...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

dr. Drago Mežnar, 21.9.2006

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 36/2006Izguba zaposlitve oz. dela predvsem proti volji delavca je ena od najhujših posledic odpovedi pogodbe o zaposlitvi in s tem vzpostavljenega delovnega razmerja. Z novo ureditvijo se v teoriji in zlasti v praksi kažejo nekatere težave v zvezi z razlago veljavnih določb in potem njihovo uporabo pri del...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Sodelovanje delavcev pri delitvi dobička – iluzija ali realna nujnost?

dr. Drago Mežnar, 15.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 48/2005Udeležba zaposlenih v dobičku družbe se uvršča v širši okvir participacije delavcev, ki poleg finančne participacije delavcev (financial participation, Arbeitnehmer vermögensbeteiligung) obsega predvsem participacijo delavcev pri odločanju, ki je pri nas urejena z zakonu o sodelovanju delavcev pri u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Dušan, ne bom te pozabil

dr. Drago Mežnar, 1.12.2005

Ostalo

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 46/2005Že kot mlad diplomiranec, še ne povsem zavedajoč, kako se pravo udejanja v praksi, sem se srečal z Dušanom Skokom, osebno in prek njegovega urednikovanja že takrat zelo cenjenega časopisa Pravna praksa. In to ne le prek poslanih prispevkov za objavo v Pravni praksi, ampak njegovega širokega spektra ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

7. evropski kongres IIRA

dr. Drago Mežnar, 23.9.2004

Ostalo

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 31/2004Osrednja tema letošnjega evropskega kongresa (v Lizboni, od 7. do 11. septembra) IIRA -- Mednarodnega združenja za industrijska razmerja je bila prihodnost dela v Evropi z vidika tržne, ekonomske in socialne povezljivosti. Predstavniki raznih nacionalnih in mednarodnih združenj s področja indust...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula

dr. Drago Mežnar, 9.9.2004

Varstvo konkurence, cene

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 29/2004Pogodba o zaposlitvi po ZDR in ZJU S prehodom v tržno gospodarstvo se je v Sloveniji, tako kot tudi v drugih tranzicijskih državah, pojavilo veliko novih vprašanj, ki jih v času dogovornega gospodarstva, katerega temelj je bila družbena lastnina, nismo poznali. Spremenjene družbene razmere, nove ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄17

Določitev trajanja odpovednega roka pogodbe o zaposlitvi

dr. Drago Mežnar, 27.5.2004

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 17/2004Kako ravnati pri skrajšanju ali podaljšanju roka glede na pogodbeno naravo delovnih razmerij I. Predčasno prenehanje delovnega razmerja kot stalen izziv delovnega prava V teoriji se problem predčasnega prenehanja delovnega razmerja šteje kot stalni izziv pravne vede. Kljub številnim poizkusom ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄11

Odkazilo ZDR na urejanje s kolektivnimi pogodbami

dr. Drago Mežnar, 25.3.2004

Kolektivne pogodbe

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 11/2004Nekaj pomislekov prakse Zakon o delovnih razmerjih (ZDR -- Ur. 1. RS, št. 42/02) je v 232. členu določil, da s 1. oktobrom 2003 prenehajo veljati tiste določbe splošnih aktov delodajalca, ki urejajo vprašanja, ki se v skladu z ZDR po novem dogovarjajo v kolektivnih pogodbah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

Nadzor nad uporabo interneta in elektronske pošte na delovnem mestu

dr. Drago Mežnar, 12.2.2004

Poštni promet in telekomunikacije, Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 6/2004Pravna ureditev in praksa v Franciji Tako kot v mnogih drugih državah se tudi v Franciji zakonodaja trudi, da bi ujela korak s hitrim razvojem informacijske tehnologije. V tem prispevku poskuša avtor prikazati nekaj načinov premagovanja ovir na tej poti, še zlasti na področju strategije nadzora i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

13. svetovni kongres IIRA – Mednarodnega združenja za industrijska razmerja

dr. Drago Mežnar, 23.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 36-37/2003Rdeča nit letošnjega svetovnega kongresa Mednarodnega združenja za industrijska razmerja - od 7. do 12. septembra 2003 v Berlinu - sta bili obravnava in izmenjava stališč iz različnih delov sveta - in s tem tudi različnih družbeno-ekonomskih ureditev - do vprašanj in dilem glede zaposlitve in splošn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄12

DELOVNA RAZMERJA: Novi ZDR

dr. Drago Mežnar, 3.4.2003

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 12/2003Posebnosti sklepanja pogodbe o zaposlitvi s poslovodnimi osebami Kadar poslovodne osebe sklepajo pogodbo o zaposlitvi, je mogoče v pogodbi drugače urediti pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi z pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas, delovnim časom, za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄9

PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI

dr. Drago Mežnar, 13.3.2003

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 9/2003Primerjava med zakonom o delovnih razmerjih in zakonom o javnih uslužbencih I. PRAVNA UREDITEV PRENEHANJA POGODBE O ZAPOSLITVI Za zaposlene v Republiki Sloveniji sta se do konca leta 2002 uporabljala Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja in zakon o delovnih razmerjih, od 1. januarja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄2

DELOVNA RAZMERJA: Kraj opravljanja dela kot bistvena sestavina pogodbe o zaposlitvi

dr. Drago Mežnar, 23.1.2003

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 2/2003Ker je pogodba o zaposlitvi bistvena za nastanek delovnega razmerja med delodajalcem in delojemalcem in se v njej podrobneje urejajo njune medsebojne pravice in obveznosti, določa 29. člen (n)ZDR (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄44

Pogodba o zaposlitvi

dr. Drago Mežnar, 12.12.2002

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 44/2002Novi ZDR* obvezne sestavine * primer Novi zakon o delovnih razmerjih ureja v samostojnem poglavju vsa vprašanja za nastanek delovnega razmerja na podlagi pogodbe o zaposlitvi, od njene sklenitve do prenehanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄41

Novi ZDR: sklepanje pogodb s poslovodnimi osebami

dr. Drago Mežnar, 21.11.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 41/2002Kadar poslovodne osebe sklepajo pogodbo ozaposlitvi se lahko ( po 72. členu novega ZDR) drugače uredijo pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi z pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas, delovnim časom, zagotavljanjem odmorov in počitkov, plačilom za delo, di...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄18

Mediji: ZDR

dr. Drago Mežnar, 16.5.2002

Javno obveščanje, Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 18/2002Novi zakon odgovarja seveda tudi na pomembno vprašanje, kdo v imenu strank lahko sklepa pogodbo o zaposlitvi. * V imenu delodajalca je to zakoniti zastopnik oziroma zastopnik, določen z aktom o ustanovitvi ali od njega pisno pooblaščena oseba. Posledice prekoračitve pooblastila naj bi se presojale ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Pogodbeni princip delovnega razmerja

dr. Drago Mežnar, 25.4.2002

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 15-16/2002Novi zakon o delovnih razmerjih bo v samostojnem poglavju v celoti uredil pogodbo o zaposlitvi kot podlago za nastanek delovnega razmerja, torej vsa vprašanja, ki zadevajo to pogodbo od sklenitve do njenega prenehanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄6

Predlog zakona o delovnih razmerjih pred sklepno obravnavo

dr. Drago Mežnar, 14.2.2002

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 6/2002Že davnega oktobra 1997 se je s prvo objavo predloga zakona o delovnih razmerjih v Poročevalcu Državnega zbora uradno začel postopek za sprejem predpisa, ki ga praksa z nestrpnostjo potrebuje in pričakuje že vsaj od začetka devetdesetih let.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄3

Pogodba o zaposlitvi (IV.), Prenehanje pogodbe

dr. Drago Mežnar, 24.1.2002

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 3/2002Iz predloga zakona o delovnih razmerjih I. SPREMEMBA DELODAJALCA Če bo prišlo zaradi pravnega prenosa podjetja ali dela podjetja, izvedenega na podlagi zakona, drugega predpisa, pravnega posla oziroma pravnomočne sodne odločbe ali zaradi združitve, do spremembe delodajalca: * bodo prešle pogo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Pogodba o zaposlitvi (III.del)

dr. Drago Mežnar, 17.1.2002

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 1-2/2002Iz predloga zakona o delovnih razmerjih Posebne pogodbe o zaposlitvi: 1. za določen čas, 2. med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku, 3. s krajšim delovnim časom, 4. za opravljanje dela na domu, 5. s poslovodnimi osebami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄39-40

Delovna razmerja: Pogodba o zaposlitvi (II.del)

dr. Drago Mežnar, 20.12.2001

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 39-40/2001Iz predloga zakona o delovnih razmerjih Nadaljevanje iz prejšnje številke 7. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 1. Obveznosti delavca Opravljanje dela Delavec bo moral vestno opravljati delo na delovnem mestu, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, v času in na kraju, ki sta določena ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Delovna razmerja: Pogodba o zaposlitvi (I.del)

dr. Drago Mežnar, 13.12.2001

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 38/2001Iz predloga zakona o delovnih razmerjih 1. SPLOŠNO S pogodbo o zaposlitvi se bo sklenilo delovno razmerje. Pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitve v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja se bodo začele uresničevati z dnem nastopa dela, d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄35

Temeljne pravice: Varstvo zasebnosti v delovnem razmerju

dr. Drago Mežnar, 15.11.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 35/2001Delodajalčevo nadzorovanje zasebnih komunikacij zaposlenih prek e-pošte, interneta in telefona - kršitev pravice do zasebnosti? - Iz dveh tujih ureditev Ko je Salvador Rey Gaunter z vidika delavčeve ustavne pravice do zasebnosti analiziral možnost španskih delodajalcev, da nadzorujejo, kako njiho...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄32-33

Član uprave družbe po koncu mandata - razporeditev ali prekinitev delovnega razmerja

dr. Drago Mežnar, 25.10.2001

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 32-33/2001Delavec in družba sta sklenila pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. V pogodbi je določeno, da je delavec zaposlen v družbi kot član uprave s triletnim mandatom. Mandat člana uprave se je iztekel, delavec pa ni prejel odločitve družbe o podaljšanju mandata za člana uprave , niti ni bil razporejen n...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(134)

Leto objave

2007(1) 2006(2) 2005(2) 2004(5)
2003(4) 2002(7) 2001(8) 2000(1)
1999(2) 1998(12) 1997(8) 1996(1)
1994(6) 1993(25) 1992(39) 1991(11)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLM NOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: M

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov