O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 18 (od skupaj 18)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Vpliv človekovih in temeljnih pravic na zasebno pravo

dr. Damjan Možina, 10.11.2016

Kultura in umetnost

dr. Damjan Možina, Pravna praksa, 43/2016Znanstvene objave slovenskih pravnikov v tujini so redke. Še redkeje se zgodi, da Slovenka vodi obsežno primerjalnopravno raziskavo o aktualni in prominentni temi, ki nato izide kot znanstvena monografija pri mednarodni založbi. Ravno v takih okoliščinah pa je nastala knjiga The Influence of Human Rights and Basic Rights on Private Law, ki sta jo uredili dr. Verica Trstenjak in Petra Weingerl (Springer, 2016, 593 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Problem uveljavljanja znižanja pogodbene cene

dr. Damjan Možina, 10.11.2016

Obligacije

dr. Damjan Možina, Pravna praksa, 43/2016Z znižanjem kupnine kot enim od jamčevalnih zahtevkov, s katerimi lahko upnik reagira na dolžnikovo izpolnitev pogodbe s stvarno ali pravno napako, je zadnje čase povezana vrsta dilem. Tako sodna praksa kot pisci namreč dajejo različne odgovore na vprašanje, kako lahko upnik to pravico uveljavlja. Nekateri predvsem na podlagi jezikovne razlage 2. točke prvega odstavka 468. člena OZ, ki govori o kupčevi "zahtevi" za znižanje kupnine, menijo, da gre za t. i. tožbeno oblikovalno pravico, kar pomeni, da lahko pogodbeno ceno zniža le sodišče, in predpostavlja tudi ustrezen (oblikovalni) tožbeni zahtevek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄45

O vplivu javne dostopnosti in zgradbe sodnih odločb na kvaliteto prava

dr. Damjan Možina, 22.11.2012

Pravoznanstvo

dr. Damjan Možina, Pravna praksa, 45/2012Za poznavanje prava ni dovolj poznavanje besedila in duha zakonov, ampak je treba vedeti tudi, kako sodišča te zakone uporabljajo. Treba je skratka poznati sodno prakso. Tu pa v slovenskem pravnem sistemu naletimo na težave. V tem prispevku, ki se nanaša na sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah, bi rad opozoril na nekatere izmed njih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

Evropsko pravo prodajne pogodbe: stvar izbire!

dr. Damjan Možina, 31.5.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Damjan Možina, Pravna praksa, 21/2012Enajstega oktobra 2011 je Evropska komisija objavila predlog Uredbe o skupnem evropskem prodajnem pravu (CESL). Gre za pomemben mejnik v razvoju evropskega zasebnega prava. Doslej so bili znanstveni projekti evropskega poenotenja pogodbenega prava, kot na primer Načela evropskega pogodbenega prava (PECL) in Osnutek skupnega referenčnega okvira (DCFR), "akademska" besedila oziroma modelni zakoni. Zdaj pa se je tako besedilo prvič znašlo v zakonodajnem postopku EU kot osnutek evropske ureditve prodajne pogodbe. Poleg pogodb o prodaji blaga ureja tudi pogodbe o dobavi digitalnih vsebin in pogodbe o povezanih storitvah, kakršne so na primer montaža, vzdrževanje, popravilo. Ne vsebuje le določb o pravicah in obveznostih iz prodajne pogodbe, ampak tudi precejšen del splošnega pogodbenega prava. Skupno evropsko pravo iz predloga uredbe pa ima posebno pravno naravo: ne gre za pravni akt v smislu, ki bi bil (kot dispozitivno ali pa kogentno pravo) sam po sebi zavezujoč, ampak se evropsko pravo prodajne pogodbe uporablja le, če ga izbereta stranki prodajne pogodbe ("opt-in"). Stranki morata biti iz različnih držav (čezmejne pogodbe); lahko gre za pogodbo med podjetjem in potrošnikom (B2C) ali za pogodbo med dvema podjetjema (B2B), od katerih pa je eno manjše ali srednje podjetje (SME). S predlogom uredbe o opcijskem instrumentu za pravo prodajne pogodbe želi Evropska komisija spodbuditi čezmejno trgovanje s potrošniki na notranjem trgu, ki zaostaja za svojimi potenciali. Hkrati pa predlog vsebuje tudi visoke standarde varstva potrošnikov iz veljavnega prava EU. V strokovni literaturi je predlog uredbe naletel na izjemno zanimanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

Pravo EU in plačilna nedisciplina v Sloveniji

Damjan Možina, 24.3.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Damjan Možina, Pravna praksa, 11/2011Plačilna nedisciplina je v Sloveniji že dolgo velik problem. V času sedanje gospodarske krize se je ta problem še dodatno izostril. Ocenjuje se, da je neplačevanje obveznosti med poglavitnimi razlogi za trenutni val stečajnih postopkov v Sloveniji, zlasti nad malimi in srednjimi podjetji. Plačilna nedisciplina je večplasten pojav in je rezultat delovanja številnih, med seboj prepletenih vzrokov. Med njimi velja omeniti strukturo trga. V Sloveniji je lahko dober primer gradbeništvo. Peščica kartelno povezanih največjih igralcev, ki ima dobre odnose z državo kot največjim investitorjem, je ta trg še do nedavnega skoraj povsem obvladovala. Od te peščice je odvisna množica manjših igralcev, ki so za to, da sploh dobijo posel, prisiljeni sprejeti zelo neugodne plačilne roke ali pa ne glede na pogodbene roke preprosto ne dobijo plačila. Veliki igralci dobljenega plačila ne posredujejo podizvajalcem ali pa ga posredujejo veliko pozneje, vmes pa številni propadejo. K plačilni nedisciplini gotovo prispeva tudi prepočasno delovanje slovenskih sodišč. Hitri postopki in učinkovite izvršbe bi za dolžnike pomenili spodbudo za hitrejše plačevanje. Obstaja še vrsta drugih razlogov, med katerimi je bržkone tudi (ne)razumevanje pomena spoštovanja pogodbenih obveznosti za pravni red in gospodarstvo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄5

Obvezna garancija za brezhibno delovanje

Damjan Možina, 10.2.2011

Obligacije

dr. Damjan Možina, Pravna praksa, 5/2011V zadnjem času je slišati burne odzive na zdaj že umaknjeni predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki naj bi odpravil obvezno garancijo za brezhibno delovanje prodane stvari. Zdaj veljavni ZVPot, ki je bil od svojega sprejema v letu 1998 že velikokrat spremenjen, je slab zakon, z vidika nomotehnike pa je prava sramota. Nujnejša od še ene v naglici pripravljene spremembe bi bila njegova celovita prenova. Kljub temu pa za ukinitev obvezne garancije govorijo dobri razlogi. Vtis, ki se poskuša ustvariti v javnosti, da naj bi bil z ukinitvijo obvezne garancije potrošnik tako rekoč izgubljen oziroma prepuščen krutosti delovanja ponudbe in povpraševanja, je napačen. Poleg garancije namreč slovensko pravo v skladu s pravom EU pozna vzporedni institut obvezne odgovornosti za stvarne napake, ki je za potrošnika v marsičem ugodnejši od garancije. Hkratni obstoj dveh kogentnih institutov varstva istega kupčevega interesa pa ni smiseln in je celo škodljiv.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄2

Odgovornost države za padajoče kamenje

Damjan Možina, 20.1.2011

Obligacije

dr. Damjan Možina, Pravna praksa, 2/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄18

Zamuda prodajalca

dr. Damjan Možina, 6.5.2010

Obligacije

dr. Damjan Možina, Pravna praksa, 18/2010Iz pogodbe o prodaji posameznega dela stavbe - ta je bila vnaprej pripravljen dokument, ki ga je kupec, ki je fizična oseba, po seznanitvi zgolj podpisal, brez pogajanj o sestavinah pogodbe in njenega spreminjanja - in splošnih pogojev prodaje ni razvidno, kdaj pride prodajalec stanovanja, ki je pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Plačilna nedisciplina in pravna država

dr. Damjan Možina, 11.3.2010

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Damjan Možina, Pravna praksa, 10/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄49-50

Plačilo za delo, ki ni bilo opravljeno na dogovorjen način

dr. Damjan Možina, 17.12.2009

Obligacije

dr. Damjan Možina, Pravna praksa, 49-50/2009Leta 2002 je investitor zbiral ponudbe za krovsko-kleparska dela. V ponudbi je bila med drugimi deli tudi odstranitev obstoječe kritine - salonitk z vsebnostjo azbesta. Ponudbe so bile cenovno približno primerljive, razen ene, ki je bila za približno desetino višja od povprečja drugih. Od ponudnika ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Sedanjost in prihodnost evropskega obligacijskega prava

dr. Damjan Možina, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Damjan Možina, dr. Damjan Možina, Pravna praksa, 11/2009Razmeroma dolgo se je zdelo, da se pravo ES skorajda ne dotika nacionalnih sistemov civilnega prava; ti so kot varni pristani kljubovali razburkanemu evropskemu morju. Navsezadnje Skupnost tudi nima neposredne in splošne pristojnosti za sprejem ukrepov s področja civilnega prava. V letu 1985 pa je s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄23

Zamenjava blaga z napako in nadomestilo za uporabo

dr. Damjan Možina, 12.6.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), TRGOVINA

dr. Damjan Možina, dr. Damjan Možina, Pravna praksa, 23/2008Sodišče ES je s sodbo v zadevi Quelle1 prvič razlagalo Direktivo 1999/44/ES o prodaji potrošniškega blaga in z njim povezanih garancijah.2 Na predhodno vprašanje nemškega zveznega vrhovnega sodišča, ali direktiva nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki prodajalcu omogoča, da v primeru zamenjave pomanjk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Prodajna pogodba v mednarodnem, evropskem in slovenskem pravu

dr. Damjan Možina, 27.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Damjan Možina, Pravna praksa, 12/2008 Konferenca EU dr. pravnih znanosti, docent na PF Univerze v Ljubljani V civilnem pravu ima pravna ureditev prodajne pogodbe posebno težo. Prodajna pogodba je v tržnem gospodarstvu najpomembnejša transakcija za izmenjavo dobrin, v pogodbeni praksi pa ni le daleč najpogostejša pogodba, amp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄41-42

Odgovornost upravljavca gostinskega lokala za ravnanje varnostnika

dr. Damjan Možina, 25.10.2007

Obligacije, Delovna razmerja

dr. Damjan Možina, Pravna praksa, 41-42/2007dr. pravnih znanosti, docent na PF Univerze v Ljubljani Nedavni tragični dogodek pred enim od ljubljanskih gostinskih lokalov je pretresel slovensko javnost. Po poročanju javnih občil in navedbah prič naj bi bil (najmanj en) delavec varnostne službe, ki je delal kot redar pred vhodom v diskotek...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄27

Stvarno pravo

dr. Damjan Možina, 12.7.2007

Kultura in umetnost

dr. Damjan Možina, Pravna praksa, 27/2007dr. pravnih znanosti, docent na PF Univerze v Ljubljani Pred nekaj meseci je pri GV Založbi izšla knjiga Stvarno pravo izpod peresa dr. Mihe Juharta, dr. Matjaža Tratnika in dr. Renata Vrenčurja. Gre za prvi celovit monografski prikaz sistema slovenskega stvarnega prava, ki je bilo v letu 2003...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄43

Se Evropa odreka zasebnosti v korist varnosti?

mag. Damjan Možina, 5.12.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Damjan Možina, Pravna praksa, 43/2002Nova direktiva EU o varstvu zasebnosti prielektronskih komunikacijah Pred kratkim sprejeta direktiva 2002/58 o obdelovanju osebnih podatkov in varstvu zasebnosti(*1) na področju elektronskih komunikacij(*2) (v nadaljevanju: Direktiva) predstavlja del programa Evropske komisije o prenovi regulativ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

Novi pogledi na pravo informacijske tehnologije

mag. Damjan Možina, 18.7.2002

Elektronsko trgovanje in poslovanje

mag. Damjan Možina, Pravna praksa, 26/2002V Berlinu je od 5. do 7. junija 2002potekala konferenca IFCLA - mednarodne zveze združenj za računalništvo in pravo (International Federation of Computer law Associations) - pod naslovom "Novi pogledi na globalno pravo informacijske tehnologije (New Views on Global IT Law). Več kot sto udeležencev i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄36-37

Varstvo osebnih podatkov na internetu - cookie: piškotek ali Veliki brat

Damjan Možina, 21.12.2000

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Damjan Možina, Pravna praksa, 36-37/2000Uvod Internet je s svojo zgodbo o uspehu prav gotovo prvi simbol postindustrijske informacijske družbe. Zaradi enostavne in uporabnikom prijazne uporabe njegovih najbolj razširjenih storitev (svetovnega spleta - WWW in elektronske pošte), lahko tudi računalnika nevešči uporabniki brez težav izmen...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(18)

Leto objave

2016(2) 2012(2) 2011(3) 2010(2)
2009(2) 2008(2) 2007(2) 2002(2)
2000(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLM NOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: M

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov