O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Svoboda medijev (2)

dr. Božidar Merc, 7.7.2005

Človekove pravice, Javno obveščanje

dr. Božidar Merc, Pravna praksa, 26/2005Pravica do svobode govora oziroma izražanja vključuje pravico do svobodnega pretoka obvestil, brez cenzure in omejevanja, kar pa ne izključuje odgovornosti tistega, ki je podatke oziroma informacije dal.1 Poleg tega ta pravica zajema tudi pravico do pridobitve podatkov in informacij ter pravico nada...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

MEDIJI: Svoboda medijev (1)

Božidar Merc, 23.6.2005

Človekove pravice, Javno obveščanje

Božidar Merc, Pravna praksa, 25/2005Svoboda medijev je vedno aktualna tema, ker v nobeni družbi ta pravica ni dana v popolnosti enkrat za vselej, temveč je treba njeno uresničevanje nenehno znova vzpostavljati. V različnih družbah je svoboda(*1) medijev različno opredeljena glede na družbenopolitično ureditev in uveljavljeni družbeni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

Razsojevalni pogled na novi zakon o delovnih in socialnih sodiščih

Božidar Merc, 1.4.2005

Sodišča

Božidar Merc, Pravna praksa, 12/2005V optiki jurisprudence Evropskega sodišča za človekove pravice terja uresničevanje enega temeljnih načel pravne države – to je načela pravne varnosti, da se v zakonodajnem procesu sprejemajo le kakovostni zakoni, s čimer odpade proliferacija predpisov zaradi njihove kvalitativne deficitarnosti. V...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Argumentacija zamudne sodbe v individualnih delovnih sporih

dr. Božidar Merc, 26.8.2004

Delovna razmerja

dr. Božidar Merc, Pravna praksa, 27/2004INDIVIDUALNI DELOVNI SPORI Naj mi lepa bralka in učen bralec (pri čemer ne mislim seveda tega, da bralke niso učene in tudi tega ne, da bralci niso lepi) dovolita, da ta sicer resen strokovni članek začnem nekoliko šaljivo. S 1. majem 2004 smo namreč tudi na strokovnem -- pravnem področju polnopr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄12

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi

mag. Božidar Merc, 1.4.2004

Delovna razmerja

mag. Božidar Merc, Pravna praksa, 12/2004in domnevna nedolžnosti Namen tega prispevka je opozoriti na povezanost uporabe delovnopravnega instituta izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi razlogov na strani delavca po 1. alinei prvega odst. 111. člena zakona o delovnih razmerjih z ustavnopravnim institutom domneve nedolžnosti in pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Delovna razmerja: Pravica do obrambe v disciplinskem postopku

mag. Božidar Merc, 25.5.2000

Obramba, Delovna razmerja

mag. Božidar Merc, Pravna praksa, 14-15/2000Pravica do obrambe v kateremkoli pravno urejenem postopku je ena izmed temeljnih pridobitev vseh sodobnih civiliziranih družb. Pravica do obrambe pomeni po eni strani odločilni prispevek k uresničitvi načela kontradiktornosti postopkov in k uresničevan ju starega pravila rimskega prava "audiatur et ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄7

Sodstvo: Pomen načela javnosti in načela proste presoje dokazov za sodno odločanje

mag. Božidar Merc, 9.3.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

mag. Božidar Merc, Pravna praksa, 7/20001. NAMESTO UVODA V nekem slovenskem dnevniku sem pred kratkim zasledil prispevek, v katerem je zapisana trditev, da slovensko pravosodje ni pravosodje ampak krivosodje, ker je večina sodb pristranskih. V samo vsebino zapisanih trditev in v vsebino prispevka se ne spuščam, razen tega pa pri svojem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄35

Pravni postopek: Procesna (ne)moč sodišča po novem zakonu o pravdnem postopku

mag. Božidar Merc, 9.12.1999

Sodišča, Civilni sodni postopki

mag. Božidar Merc, Pravna praksa, 35/1999Kar nekaj prispevkov s strani strokovne in laične javnosti je izpostavilo kot osrednji problem novega zakona o pravdnem postopku (v nadaljnjem besedilu: ZPP) preveliko procesno moč, ki jo ima sodišče. Morda so v laični in delu strokovne javnosti preveč odmevne le tiste določbe novega ZPP, ki zagotav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄23-24

Odgovornost za poslovne odločitve in obveznosti

mag. Božidar Merc, 9.9.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Božidar Merc, Pravna praksa, 23-24/1999V slovenski javnosti je bilo večkrat in ob različnih prilikah izpostavljeno, da pri nas še ni urejene odgovornosti za poslovne odločitve in obveznosti, ali vsaj ne v zadostni meri. Ob takih izjavah so bile prisotne tudi večkrat kritike sodstva, ki se mu očita prepočasno odzivanje na tiste pojave, ki...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Ali uprava delniške družbe odgovarja tudi disciplinsko?

mag. Božidar Merc, 29.7.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Božidar Merc, Pravna praksa, 21-22/1999Glede na nastale družbene spremembe pri nas v obdobju tranzicije lahko ugotovimo, da so v in med določenimi segmenti družbenih struktur, tudi na pravnem področju, nastale nekatere neusklajenosti. Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljnjem besedilu: ZGD) je relativno zelo zgodaj postavil solidno prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄9

Delovna razmerja: Narava pogodbe o poslovanju

mag. Božidar Merc, 25.3.1999

Delovna razmerja

mag. Božidar Merc, Pravna praksa, 9/1999Spremembe družbenega in ekonomskega sistema, ob prestrukturiranju družbenega kapitala v zasebno iz družbene lastnine, so privedle do novega načina vodenja pravnih oseb javnega in zasebnega prava pri nas, in do drugačne vsebine vodenja ter drugačnega razmerja med tistimi, ki opravljajo poslovodenje, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Delovna razmerja: Pomen (ne)obličnosti v novi delovno-pravni ureditvi za sodno varstvo pravic

mag. Božidar Merc, 25.2.1999

Delovna razmerja

mag. Božidar Merc, Pravna praksa, 6/1999Pogodba o zaposlitvi kot izhodišče Pogodba o zaposlitvi v naši delovnopravni in civilnopravni teoriji ni tako natančno definirana kot to npr. velja za pogodbo o delu, za kupno pogodbo, najemno pogodbo in še vrsto drugih pogodb s področja obligacijskih razmerij. Nekateri naši avtorji so pogodbi o ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄3

Oporne točke pravne kulture

mag. Božidar Merc, 4.2.1999

Kultura in umetnost

mag. Božidar Merc, Pravna praksa, 3/19991. Uvod Pravna kultura je zadnje čase tudi pri nas vse bolj rabljena pomenka. Pogosto se podajajo prav s pomočjo pojma pravna kultura vrednostne ocene o delovanju pravosodnih organov; z njim pa se tudi često vrednostno ocenjujejo določeni segmenti družbenih in pravnih odnosov. Neredko je mogoče z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄6

Sodstvo med družbenimi pričakovanji in dejanskimi možnostmi

mag. Božidar Merc, 2.4.1998

Sodišča

mag. Božidar Merc, Pravna praksa, 6/1998Eno najbolj izpostavljenih vprašanj v zadnjem obdobju v zvezi s sodstvom v naši družbi je vprašanje storilnosti sodstva. V obdobju zadnjih sedem, osem let se je namreč pred sodišči znašlo toliko sporov, da jih ta niso uspela razrešiti. V javnosti se je do neke mere ustvarilo mnenje, da je prav zarad...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Meja med dopustnimi poslovnimi odločitvami in kriminalom

mag. Božidar Merc, 19.9.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Božidar Merc, Pravna praksa, 17-18/1996Mejo med družbeno dopustnimi in nedopustnimi ravnanji v sodobni družbi določa več dejavnikov, ki imajo vlogo kriterijev. V vseh sferah družbenega življenja in delovanja ti kriteriji običajno niso isti in tudi ne enako precizno določeni. Mejo med družbeno dopustnim in nedopustnim ravnanjem običajno d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Vloga prava pri urejanju zdravstvenega varstva

mag. Božidar Merc, 30.11.1995

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

mag. Božidar Merc, Pravna praksa, 22-23/1995Sodobne družbe so oblikovale zelo razvite institucionalizirane sheme zdravstvenega varstva in v zvezi s tem zdravstvenega zavarovanja kot pomembne dejavnike socialne integracije. Zdravstvena politika pri tem v nobeni družbi ni samostojna, temveč je konceptualno in normativno vključena v družbeno živ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Pravo in sodstvo v Angliji (in Wallesu)

mag. Božidar Merc, 15.6.1995

Pravoznanstvo

mag. Božidar Merc, Pravna praksa, 11/1995Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske kljub siceršnji unitarni državni ureditvi ni enotno pravno področje. Anglija, katere pravni sistem je prevladujoč in najbolj znan (saj ga je v veliki meri "izvažala" v vse svoje nekdanje kolonije), ima skupaj z Wallesom enotni pravni in sodni sis...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Statusnopravne oblike izvajanja znanstveno raziskovalne dejavnosti

mag. Božidar Merc, 30.3.1995

Znanost in raziskovalna dejavnost

mag. Božidar Merc, Pravna praksa, 6/1995"Evklidov svet je zelo enostaven in Einsteinov svet je zelo zapleten; vendar pa se zdaj v Evklidov svet ne moremo vrniti." Evgenij Zamjatin I Znanstveno raziskovalna dejavnost v družbenem in akademskem prostoru Odkrivanje novega znanja je bilo vsebinska sestavina dejavnosti že srednjeveških...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Slovenski računovodski standardi

mag. Božidar Merc, 20.10.1994

Računovodstvo, Revizija

mag. Božidar Merc, Pravna praksa, 19/1994Zakon o računovodstvu (*1) je za pravne osebe celovito urejal vprašanja, kako naj sestavljajo knjigovodske listine, vodijo in zaključujejo poslovne knjige, računovodske izkaze in poslovna poročila, sestavljajo in pošiljajo periodične in letne računovodske izkaze in poslovna poročila, ocenjujejo post...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄18

Reforma visokega šolstva

mag. Božidar Merc, 6.10.1994

Višje in visoko šolstvo

mag. Božidar Merc, Pravna praksa, 18/1994Z uveljavitvijo zakona o visokem šolstvu (*1) (v nadaljnjem besedilu: ZVŠ) je v teku proces pravnostatusnega preoblikovanja visokošolskih zavodov. Glavne usmeritve (pravno-statusne) reforme visokega šolstva pri nas so tako že začrtane. Počakati je sicer potrebno še na akt o preoblikovanju univerz, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄10

Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja

mag. Božidar Merc, 26.5.1994

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Božidar Merc, Pravna praksa, 10/1994Do sedaj je bila pri nas odgovornost pravnih oseb za kazniva ravnanja opredeljena v okviru odgovornosti za gospodarske prestopke in prekrške. S predlaganim zakonom o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (glej Poročevalec DZ, št. 8/94) se torej uvaja po kvaliteti nova oblika odgovornosti prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄11

Vloga izvedenca medicinske stroke pri ugotavljanju vzročne zveze med nastalo posledico...

Božidar Merc, 20.5.1993

Kazenski postopek, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Božidar Merc, Pravna praksa, 11/1993... kot objektivnim pogojem kaznivosti, in storilčevo povzročitvijo nevarne situacije v zvezi s kaznivimi dejanji po 251. in 255. čl. KZ RS Pri kaznivih dejanjih zoper varnost javnega prometa se v veljajočem kazenskem materialnem pravu sicer eksplicitno uveljavljena subjektivni odgovornosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

O nekaterih vidikih determiniranosti sodstva

Božidar Merc, 15.4.1993

Sodišča

Božidar Merc, Pravna praksa, 8/1993Zlasti v zadnjem času je mogoče v slovenski laični pa tudi strokovni (pravni) javnosti često zaznati razmišljanje in razpravljanje o sodstvu in njegovi neodvisnosti. Morda tudi, ali predvsem zaradi tega, ker je čutiti krizo, če že ne aberacijo vrednot in anomijo, zaradi česar postaja sodstvo vse bol...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(23)

Leto objave

2005(3) 2004(2) 2000(2) 1999(6)
1998(1) 1996(1) 1995(3) 1994(3)
1993(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLM NOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: M

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov