O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 22 (od skupaj 22)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄7

Okoljski kriminal: ga ni ali ga samo ne zaznamo?

dr. Breda Mulec, 20.2.2020

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Varstvo okolja

dr. Breda Mulec, Pravna praksa, 7/2020Ko so v Državnem zboru RS preiskovali pranje denarja v Novi LB in Novi KBM, je v javnosti odmeval stavek mafijskega skesanca Maurizia Prestierija, ki naj bi leta 2011 Slovenijo označil kot "raj za mafijo". Raj celo za italijansko mafijo, ki naj je v Sloveniji ne bi vezala stroga italijanska protimafijska pravila. Tega pa ni izrekel samo mafijski skesanec, temveč tudi skupina tujih strokovnjakov, ki je za Slovenijo pripravljala Ocenjevalno poročilo osmega kroga medsebojnih ocenjevanj z naslovom "Praktično izvajanje in delovanje evropskih politik za preprečevanje in zatiranje okoljske kriminalitete" - poročilo za Slovenijo (v nadaljevanju: Ocenjevalno poročilo).
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄1-2

Okrogle zgodbe jetniških dvorišč

dr. Breda Mulec, 10.1.2019

Ostalo

dr. Breda Mulec, Pravna praksa, 1-2/2019Piše se leto 2019. Leto, ki se je pravkar izteklo, je zaznamovalo veliko dogodkov. Med drugim smo praznovali tudi 100. obletnico smrti našega literarnega velikana Ivana Cankarja. Verjamem pa, da je marsikdo pozabil na to, da smo praznovali tudi sto let od ustanovitve države Slovencev, Hrvatov in Srbov. Nato je bila ustanovljena Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. Tudi ta čas je del naše politične in kulturne zgodovine. Med Slovenci so bili namreč tudi takrat izjemni posamezniki, naj omenim samo dr. Antona Korošca kot edinega nesrbskega predsednika vlade in trikratnega notranjega ministra.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄27

Spolitiziranost proti meritokraciji

dr. Breda Mulec, 12.7.2018

Ostalo

dr. Breda Mulec, Pravna praksa, 27/2018Letošnje leto so prav gotovo zaznamovale državnozborske volitve. Vsak dan slišimo kaj novega o možnih koalicijah pa tudi o bojaznih, da bi bila koalicija šibka in nesposobna izvesti potrebne reforme ali pa da do nje sploh ne bi prišlo ter bi tako razmerje političnih sil državo pahnilo v politično krizo. Delovanje države bi bilo v takih pogojih nedvomno moteno. V nasprotju z našo zahodno sosedo Italijo, kjer se politična kriza ne odraža na uspešnem delovanju države. Italijanska birokracija delo nemoteno opravlja naprej, kar pa ne moremo v celoti trditi za našo birokracijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄1

Spolno vprašanje na sodišču

dr. Breda Mulec, 11.1.2018

Sodišča

dr. Breda Mulec, Pravna praksa, 1/2018Soklič je bil v svoji kritiki zaprepadeno ogorčen nad objavo knjige. Toda ne le kot duhovnik, temveč tudi kot učitelj, vzgojitelj in javni uslužbenec: "Kot katoliški duhovnik, župnik, učitelj in vzgojitelj na meščanski in obrtni šoli se mnogo pečam z vzgojnimi vprašanji in vestno zasledujem literaturo, še prav posebno vzgojno [...]. Umetniška propaganda je zoper Sokliča vložila tožbo v prepričanju, da je prekoračil meje dopustne kritike in se v svojih izvajanjih dotaknil časti ter dobrega imena založnika - Umetniške propagande! Sokličeva obramba na sodišču pa je pravzaprav pravi polemični esej, ki bi ga v današnjem času lahko objavili kot zelo zanimiv kritični prispevek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄49-50

Razžaljeni in ponižani funkcionarji, uradniki in javni uslužbenci

dr. Breda Mulec, 22.12.2016

Uprava

dr. Breda Mulec, Pravna praksa, 49-50/2016V Arhivu RS, kjer ležijo precej stari sodni spisi še iz časov Kraljevine Jugoslavije, se je pod oznako "tiskovne sodbe" nahajal tudi sodni spis razžaljenega in ponižanega Josipa Vidmarja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Javna naročila in finančne korekcije v evropskih investicijskih projektih s poudarkom na sodni praksi EU

dr. Breda Mulec, 9.7.2015

PRORAČUN

dr. Breda Mulec, Pravna praksa, 27/2015Obdobje programskega in finančnega obdobja za koriščenje evropskih kohezijskih sredstev 2007-2013 se bo po načelu N-2 končalo konec leta 2015. Začelo pa se je že novo obdobje 2014-2020, z novim svežnjem evropskega denarja. EU je sprejela finančne in pravne podlage (evropske uredbe), Evropska komisija pa je 16. decembra 2014 potrdila temeljni programski dokument, ki je potreben, da se sproži kolesje slovenskih ustanov za čim hitrejšo in učinkovitejšo porabo dodeljenih sredstev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Akrobacije s cenitvami v postopkih pridobivanja in odkupov nepremičnin

dr. Breda Mulec, 21.8.2014

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Breda Mulec, Pravna praksa, 31-32/2014V medijih odmeva obsodba koprskega župana Borisa Popoviča, direktorice občinske uprave Sabine Mozetič in cenilca Rajka Srednika zaradi sporne prodaje občinskega zemljišča na Serminu. Soobsojeni cenilec naj bi po občinskih navodilih zemljišče ocenil na manj od realne vrednosti, s čimer naj bi bil občinski proračun oškodovan za 5,5 milijona evrov. Sodišče je v sodnem postopku zadolžilo sodno cenilko, ki je v svojem izvedenskem mnenju ugotovila, da bi bilo mogoče za kvadratni meter zemljišča iztržiti okoli 130 evrov, in ne le 86 evrov za kvadratni meter, kot je to ocenil obsojeni cenilec. Povrh vsega pa naj bi občina primerljiva zemljišča prodajala po bistveno višji ceni. V konkretnem primeru gre za oškodovanje občinskega premoženja zaradi zlorabe položaja. Žal to ni osamljen primer, saj se akrobacije s cenitvami in odškodninami dogajajo tudi v drugih postopkih, v katerih je investitorica država.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄37

Pravna ureditev izvajanja dimnikarske službe v RS s poudarkom na ekonomski (ne)učinkovitosti

Mulec Breda, Zajc Katarina, 26.9.2013

Uprava, PRORAČUN

dr. Breda Mulec, dr. Katarina Zajc, Pravna praksa, 37/2013Članek analizira slovenske predpise na področju izvajanja dimnikarskih storitev in jih primerja s predpisi EU oziroma s predpisi držav članic EU na tem področju. Številni upravni in sodni postopki (obnove postopkov, ponovno odločanje in tožbe), civilne pobude, javne razprave o izvajanju dimnikarske službe v Republiki Sloveniji in navsezadnje negativno mnenje Računskega sodišča RS ter vedno nova poizvedovanja Evropske komisije, ali na tem področju obstajajo prepovedani monopoli, kažejo na to, da obstaja resen dvom o učinkovitem izvajanju dimnikarske službe. Neučinkovito izvajanje dimnikarske službe v Sloveniji po najinem mnenju povzročajo neustrezni nacionalni predpisi, ki določajo geografske monopole s podeljevanjem izključnih koncesij za dimnikarske storitve. S pomočjo primerjalne pravno-ekonomske analize ureditve izvajanja dimnikarskih storitev bova predlagali tisto ureditev, ki bo z vidika stroškov in javnega interesa najučinkovitejša.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

(Ne)dopustnost dodatnih del v kohezijskih projektih

dr. Breda Mulec, 25.4.2013

PRORAČUN

dr. Breda Mulec, Pravna praksa, 16-17/2013Ministrstva, ki so kot posredniška telesa dolžna zagotoviti, da poteka izvajanje večjih in dragih investicijskih projektov, sofinanciranih s sredstvi Evropskega kohezijskega sklada, v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo, se soočajo z zahtevami izvajalcev in naročnikov po financiranju dodatnih del zaradi nepredvidenih okoliščin. Za dodatnimi deli, predvidenimi v aneksih k osnovnim izvajalskim pogodbam za gradbena dela, ki jih skleneta naročnik (občina) in izvajalec (podjetje), pa se včasih skrivajo želje ene od pogodbenih strank po povečevanju vrednosti projekta. S tem je upravičenost sofinanciranja takih dodatnih del iz evropskega in državnega proračuna vprašljiva, saj obstaja možnost, da so bili kršeni strogi zakonski okviri, posledično pa uporabljen postopek za izbor izvajalca dodatnih del, ki je neskladen s pogoji za izbiro postopka, določenimi v Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄7-8

Neučinkovit nadzor občinskih predpisov - javne službe varstva okolja

dr. Breda Mulec, 21.2.2013

Uprava

dr. Breda Mulec, Pravna praksa, 7-8/2013Na podlagi 64. člena Zakona o državni upravi (ZDU-1) in 88. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) so ministrstva, vsako na svojem področju, dolžna nadzirati zakonitost občinskih odlokov in opozoriti občine na morebitne nezakonitosti, dati rok za njihovo odpravo, in če nezakonitosti občine ne odpravijo, sprožiti presojo ustavnosti in zakonitosti pred Ustavnim sodiščem. Dogaja se, da občinski odloki niso v skladu s pravilniki in vladnimi uredbami, pristojna ministrstva pa nimajo na voljo mehanizma, ki bi "prisilil" občine k uskladitvi občinskih odlokov z državnimi podzakonskimi akti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄41-42

Administrativne ovire pri izvajanju programov Evropskega teritorialnega sodelovanja

dr. Breda Mulec, 25.10.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Breda Mulec, Pravna praksa, 41-42/2012Pogajanja o predlogu finančnega okvira 2014-2020 (nova finančna perspektiva), tj. proračuna EU, ki ga je pripravila Evropska komisija, so se začela že julija 2011. Komisija je v svojem predlogu predvidela nekoliko manjši obseg finančnega okvira, in sicer 1.023 milijard evrov oziroma 1,05 odstotka bruto narodnega proizvoda EU, in 5,3-odstotno zmanjšanje sredstev za kohezijsko politiko. Kljub temu pa ostaja kohezijska politika s svojim 33-odstotnim deležem v proračunu EU daleč najbolj podprta skupna evropska politika. Problem ni v nevarnosti, da bi se finančna sredstva za Slovenijo preveč zmanjšala, ampak v nezmožnosti njenih inštitucij, da bi zagotovile racionalno in ekonomsko porabo evropskih finančnih sredstev. Vzrok so preveč zbirokratizirani procesi, na nekatere neučinkovitosti pa je nazadnje opozorilo tudi Računsko sodišče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄33

Dimnikarska služba in potrebe po novi sistemski ureditvi gospodarskih javnih služb

dr. Breda Mulec, 30.8.2012

Gospodarske javne službe (komunala)

dr. Breda Mulec, Pravna praksa, 33/2012Nova koalicijska pogodba o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije za mandat 2012-2015 določa, da bodo koalicijski partnerji odpravili vse koncesijske omejitve in dovolili konkurenco v panogah, v katerih zdaj število igralcev na trgu neposredno nadzoruje država (notarstvo, dimnikarstvo). V nadaljevanju je zapisano, da bodo bistveno zmanjšali število tistih dejavnosti, za katere je treba pridobiti dovoljenje ali licenco. V dejavnostih, ki bodo ostale regulirane, se kot minimum zaščite porabnika zagotovijo neodvisne informacije o kakovosti, odpravijo minimiziranje cen in obvezne tarife. To je vsekakor spodbudna zaveza, saj so si dosedanje vlade večkrat, a neuspešno prizadevale urediti gospodarske javne službe učinkoviteje in v skladu z zahtevami EU. Na področju dimnikarskih storitev so se oblikovale civilne iniciative, ki si prizadevajo za njihovo liberalizacijo. Po njihovem prepričanju je nesprejemljivo, da si lahko izberemo svojega zdravnika, dimnikarja pa ti izbere država, pa čeprav opravi dimnikar svoje delo nezadovoljivo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Reformiranje evropske kohezijske politike

Breda Mulec, 4.9.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Breda Mulec, Pravna praksa, 34/2008Sporočilo evropske konference o prihodnosti kohezijske politike z udeleženci iz uradnih evropskih in slovenskih institucij ter nevladnih organizacij, ki je potekala 7. in 8. aprila 2008 v Mariboru, je bilo, da je treba evropsko kohezijsko politiko ohraniti tudi po prenehanju sedanje finančne perspektive (2007-2013), vendar jo je treba poenostaviti in narediti učinkovitejšo. Konferenca sicer ni dala konkretnejših predlogov državnikov za učinkovitejšo kohezijsko politiko, se bo pa o njej nadaljevala javna razprava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Nekatere težave čezmejnega sodelovanja

dr. Breda Mulec, 15.5.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Breda Mulec, dr. Breda Mulec, Pravna praksa, 19/2008Slovenija je bila v okviru čezmejnega sodelovanja s sosednjimi državami v finančnem obdobju 2004-2006 udeležena v programu pobude Skupnosti (PPS) INTERREG IIIA, ki je bil razdeljen na tri programe sodelovanja in v katerem ji je bilo na voljo 23.656 milijonov evrov.1 V letnem poročilu 2006 o izvaja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

(Ne)učinkovitost koriščenja sredstev kohezijskega sklada

mag. Breda Mulec, 4.10.2007

PRORAČUN, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Breda Mulec, Pravna praksa, 38/2007mag. pravnih znanosti, svetovalka v Državnem zboru RS Da se doseže učinkovitost davkoplačevalskega državnega in evropskega denarja, je treba financirati izključno javne dobrine in si prizadevati za postavljanje čim racionalnejših, zgolj nujno potrebnih, učinkovitih administrativnih struktur, ki ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄28

Večji poudarek na družbeni odgovornosti podjetij

mag. Breda Mulec, 19.7.2007

Zaposlovanje in brezposelnost

mag. Breda Mulec, Pravna praksa, 28/2007Svetovalka v Državnem zboru RS V Sloveniji so redka podjetja, ki si prizadevajo za varno delovno in stimulativno okolje med delavci, spoštovanje delovne zakonodaje, varstvo okolja, racionalno rabo energije ter varnost izdelkov za potrošnike, tako da njihov cilj ni zgolj ustvarjanje dobička, klj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄23

Nova kohezijska politika EU ni kos starim izzivom

mag. Breda Mulec, 14.6.2007

Sklad za gospodarsko in socialno kohezijo

mag. Breda Mulec, Pravna praksa, 23/2007mag. pravnih znanosti, svetovalka v Državnem zboru RS Evropska komisija je 30. maja 2007 sprejela četrto poročilo o ekonomski in socialni koheziji.[O]1 Poročilo daje prvo oceno o pripravah za obdobje 2007-2013, ki temelji na programskih dokumentih držav članic in opredeljuje nove izzive glede ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄21

Slovenska pokrajinska zakonodaja

mag. Breda Mulec, 31.5.2007

Lokalna samouprava

mag. Breda Mulec, Pravna praksa, 21/2007mag. pravnih znanosti, svetovalka v Državnem zboru RS Po večletnih prizadevanjih so politične stranke leta 2006 dosegle soglasje za spremembo Ustave RS,ŠO]1 ki omogoča ustanovitev pokrajin. Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je prvi osnutek paketa pokrajinske zakonoda...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄16-17

Varstvo manjšin ob predsedovanju Slovenije EU

mag. Breda Mulec, 26.4.2007

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Človekove pravice

mag. Breda Mulec, Pravna praksa, 16-17/2007mag. mednarodnopravnih znanosti v RS, svetovalka v Državnem zboru Slovenska manjšina v sosednjih državah ne uživa vseh pravic, ki jih določajo mednarodni sporazumi. V Italiji Zaščitni zakon za Slovence v Furlaniji - Julijski krajini, ki ga je pred šestimi leti sprejel italijanski parlament, os...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Ob dnevu Zelnje - Izzivi EU na področju okolja

mag. Breda Mulec, 19.4.2007

Varstvo okolja, OKOLJE

mag. Breda Mulec, Pravna praksa, 15/2007mag. pravnih znanosti svetovalka v Državnem zboru RS Začetki praznovanja dneva Zemlje 22. aprila so bili v 60. letih prejšnjega stoletja, ko si je tedanji ameriški senator Gaylord Nelson prizadeval za uvrstitev okoljskih vprašanj na dnevni red ameriške politike. Ob tej priložnosti velja analiz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄12

Ureditev predstavništva Slovencev v zamejstvu in po svetu v DZ

mag. Breda Mulec, 29.3.2007

Državni zbor in državni svet

mag. Breda Mulec, Pravna praksa, 12/2007mag. pravnih znanosti svetovalka v Državnem zboru RS Interes Slovencev predvsem iz sveta za ureditev njihovega predstavništva v slovenskem parlamentu je prisoten že od osamosvojitve Republike Slovenije, vendar kljub večjem političnem interesu za ureditev v sedanjem mandatu Državnega zbora o te...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄2

Izzivi EU v energetiki

mag. Breda Mulec, 18.1.2007

ELEKTRIKA, Industrija in energetika

mag. Breda Mulec, Pravna praksa, 2/2007mag. mednarodnopravnih znanosti svetovalka v Državnem zboru RS Energetika bo najverjetneje ena od tem, ki bodo za EU leta 2008 strateškega pomena in bi jim Slovenija želela dati poseben poudarek med predsedovanjem EU. Unija se na tem področju sooča z velikimi izzivi – njena odvisnost od uvoza ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(22)

Leto objave

2020(1) 2019(1) 2018(2) 2016(1)
2015(1) 2014(1) 2013(3) 2012(2)
2008(2) 2007(8)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLM NOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: M

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov