O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄47

Izvedba listinskih dokazov z "lastnim branjem"

Janko Marinko, 5.12.2019

Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 47/2019Z novelo Zakona o kazenskem postopku ZKP-N je bil v slovenski kazenski postopek končno uveden način izvedbe listinskih dokazov, ki naj odpravi njihovo potratno in nepotrebno izvajanje - t. i. "bralne vaje". Uzakonjeni postopek se zgleduje po nemški ureditvi, zato je smiselno poleg same ureditve predstaviti tudi njeno praktično izvedbo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄26

Kako preprečiti bralne vaje?

Janko Marinko, 6.7.2017

Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 26/2017Zakon o kazenskem postopku (ZKP) v 339. členu določa način izvedbe dokazov na glavni obravnavi, če so dokazi različna pisanja (zapisniki, listine, knjige, spisi in druga pisanja). Veljavna ureditev vodi v časovno izredno potratno izvajanje dokazov, saj se berejo celotna pisanja, čeprav je dokazno pomemben le njihov del (enako velja za poslušanje tonskih posnetkov), hkrati pa je v pretežnem delu brez vsebinske vrednosti za samo sojenje. Sojenje se spreminja v "bralne vaje". V 100. členu predlog ZKP-N uvaja možnost drugačnega načina izvedbe teh dokazov, ki omogoča izvedbo dokaza tudi na način, da sodišče in stranke postopka izven glavne obravnave sami, vsak zase opravijo branje pisanj (oziroma poslušanje tonskih posnetkov), da so torej vsi seznanjeni z dokaznim gradivom, nadaljnji postopek pa se osredotoči le na tiste dele gradiva, ki so pomembni za odločitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄16-17

Upravljanje kazenskega postopka - kaj se lahko naučimo iz izkušenj Anglije

Janko Marinko, 24.4.2014

Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 16-17/2014Novela Zakona o kazenskem postopku (ZKP-K) je v slovenski kazenski postopek vnesla institute, ki pomembno spreminjajo delovanje celotne kazenskopravne verige. Gre za predobravnavni narok, sporazum o priznanju krivde in priznanje krivde. Ta novost je sočasna s siceršnjim pospešenim uvajanjem postopkov prenove poslovnih procesov na sodiščih. Že ob pisanju novele smo predvidevali, da bo priznanje prišlo v poštev v precejšnjem številu zadev, kar se potrjuje v praksi in je osnova za temeljite posege v utečeno poslovanje. V Angliji in Walesu te institute poznajo že dolgo, prav tako pa trenutno prenavljajo poslovne procese sodišč, zato je spremljanje tamkajšnjega razvoja zanimivo in poučno tudi za nas.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄10

Ukradeni dokazi

Janko Marinko, 17.3.2011

Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 10/2011V začetku leta 2008 je v Nemčiji izbruhnila t. i. liechtensteinska davčna afera, ko je na podlagi ukradenih bančnih podatkov, ki jih je nemška vlada odkupila, bilo sproženih več sto davčno-kazenskih postopkov zaradi davčne utaje. Naši mediji so poročali, da se je slovenska vlada obrnila na nemško s prošnjo za posredovanje bančnih podatkov slovenskih državljanov. Ali so na tej podlagi v Slovenji stekli kakšni postopki, ni znano. V Nemčiji je medtem že končanih več kazenskih postopkov, plačane so bile velike vsote utajenih davkov, Zvezno ustavno sodišče Nemčije pa je tudi že odločilo o temeljnem vprašanju - dovoljenosti uporabe protizakonito pridobljenih dokazov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

Še o (ne)resnici v sodni dvorani

Janko Marinko, 11.11.2010

Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 44/2010 "Ameriško sodno izsiljevanje"! Tako je blagodati adversarnega (ameriškega) kazenskega postopka videl Jean-François Hénin, nekdanji član vodstva francoske banke Crédit Lyonnais. Oseba, ki si je nedvomno lahko privoščila vso potrebno pravno zaščito, adversarnega postopka nikakor ni prepoznala kot tistega, ki "lahko uravnoteži še tako veliko nesorazmerje v pozicijah moči". Postopek zoper Henina se je končal z vložitvijo t. i. Alford plea, izjave, s katero obdolženi hkrati prizna krivdo in zatrjuje nedolžnost, posledica take izjave pa je obsodilna sodba.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄24-25

Sporazumevanje v nemškem kazenskem postopku

Janko Marinko, 17.6.2010

Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 24-25/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Sodstvo s prenatrpanostjo zaporov nima nič

Janko Marinko, 10.9.2009

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Janko Marinko, Pravna praksa, 35/2009Dr. Dragan Petrovec v uvodniku Zapor - poraz (PP, št. 34/2009, str. 3) navaja dve trditvi, za kateri menim, da sta sporni in ki, če bi obveljali, lahko vodita v napačne odločitve, na primer glede temeljnih načel kriminalitetne politike. Prva je že stara: "Š...Ć število zapornikov Šse jeĆ v zadnjih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Kako to delajo Američani?

Janko Marinko, 23.4.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Janko Marinko, Janko Marinko, Pravna praksa, 16-17/2009Uglednemu finančniku Bernardu Madoffu je bila 11. decembra 2008 odvzeta prostost zaradi utemeljenega suma prevare z vrednostnimi papirji; 12. marca 2009 je priznal krivdo za enajst različnih kaznivih dejanj, za kar mu grozi 150 let zapora in zaseg premoženja v višini 170 milijonov ameriških dolarjev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

H kritiki ZKP-1

Janko Marinko, 3.7.2008

Kazenski postopek

Janko Marinko, Janko Marinko, Pravna praksa, 26/2008ZKP-1 je bil predmet obravnave strokovnega posvetovanja na PF Univerze v Ljubljani 10. aprila letos. Uvodno predavanje, ki je bilo podano s posebnim žarom, je bilo uničujoče, sicer pa so bile ocene besedila različne in je bilo podanih veliko pripomb, ki se tičejo vsebinskih problemov. Večina razprav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄23

Dokazni standardi - žalostno neurejeno področje?

Janko Marinko, 12.6.2008

Kazenski postopek

Janko Marinko, Janko Marinko, Pravna praksa, 23/2008"Dokazni standardi so žalostno neurejeno področje naše pravne ureditve. Naš zakon pozna tri dokazne standarde ..., pa še ti so v praksi žal vsebinsko povsem izpraznjeni."1 "Nizka raven pravne kulture prispeva k temu, da udeleženci kazenskega postopka ne vlagajo pravnih sredstev zoper odločitve, ki s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Povečana represivnost sodišč?

Janko Marinko, 28.2.2008

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Janko Marinko, Pravna praksa, 8/2008univ. dipl. pravnik, višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani V zadnjem času je bil v javnosti nekajkrat naveden podatek, da se je v zadnjih desetih letih število zaprtih oseb več kot podvojilo.1 Ker je iz nekaterih drugih izjav razvidno, da naj bi to bila posledica zaostrovanja represije tudi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Kritična točka kazenskega postopka

Janko Marinko, 7.6.2007

Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 22/2007univ. dipl. pravnik, višji sodnik, dodeljen na Vrhovno sodišče RS Slovenski kazenski postopek je že vse od sprejema novega Zakona o kazenskem postopku (ZKP) v letu 1994 predmet kritik in pobud za temeljito prenovo. Posamezni ustavnopravni in zakonodajni posegi so že precej spremenili fizionomi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Primerjati jabolka in die Äpfel?

Janko Marinko, 15.2.2007

Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 6/2007višji sodnik, dodeljen na Vrhovno sodišče RS Znano dejstvo je: nemški okrajni sodnik reši na leto 500 kazenskih zadev,1 slovenski pa le 180! Toda veliki nemški filozof Hegel nas uči: »Kar je poznano, ni tudi spoznano«. Če se temu pridruži še osebni dvom, da sicer dopuščam, da so moji nemški ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Očitno neutemeljeno pravno sredstvo – možnost poenostavljene rešitve

Janko Marinko, 21.9.2006

Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 36/2006Na kazenskopravnem področju zahteve za varstvo zakonitosti (ZVZ) zelo obremenjujejo vrhovno sodišče, saj pomenijo približno polovico pripada zadev kazenskega oddelka, tj. v zadnji letih več kot 400 zadev letno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Trpki nauki zadeve Outreau?

Janko Marinko, 15.6.2006

Sodišča, Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 22/2006Izkušnje francoskega in nemškega sodstva nam kažejo, da se sodstvo povsod spoprijema z vprašanji, ki zadevajo prav bistvo sojenja – kako zagotoviti pravilnost odločitve v konkretni zadevi. Ta vprašanja se vedno vpisujejo v širši kontekst, kjer posega politika, ki pa zelo slabo zaznava prav te, bistv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄6

VRHOVNO SODIŠČE RS: K “Strožja odgovornost pravnikov”

Janko Marinko, 17.2.2005

Sodišča

Janko Marinko, Pravna praksa, 6/2005Na pojasnilo Vrhovnega sodišča RS v zvezi s sodbo VS RS, št. I Ips 242/2004 z dne 14. decembra 2004, ki je bilo objavljeno v PP, št. 2/2005, se je kritično odzval dr. Andrej Berden z zapisom v PP, št. 3/2005. Ne da bi kakorkoli odrekali pravico do kritike stališč in sodb vseh sodišč, vključno vrh...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄41

Prepoznava osebe

Janko Marinko, 2.12.2004

Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 41/2004Kazenski postopek Prepoznava osebe(*1) je lahko pomemben dokaz v kazenskem postopku, hkrati pa gre za dokaz, ki je zelo občutljiv na možne napake.(*2) V ZDA je postopek prepoznave bil deležen številnih teoretičnih in empiričnih študij, ki opozarjajo na kritične točke v tem postopku, vse več takšn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Konstitucionalizacija kazenskega postopka

Janko Marinko, 7.10.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 33-34/2004W. J. Stuntz je v članku The Uneasy Relationship Between Criminal Procedure and Criminal Justice, prepričljivo pokazal, da na kazenski postopek ni mogoče gledati kot na vase zaprt sistem, znotraj katerega so edine spremenljivke pravila samega sistema in pravna sredstva zoper njihove kršitve. Kazensk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄7

Poligrafski test v nemški sodni praksi

Janko Marinko, 19.2.2004

Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 7/2004Poligrafski test kot dokaz v kazenskem postopku je v strokovni in splošni javnosti naletel na precejšen odziv. V prispevku bom predstavil sodno prakso nemških sodišč, brez iskanja vzporednic s slovensko zakonodajo. Nemško zvezno vrhovno sodišče (BGH) je že leta 1954 presodilo, da je uporaba polig...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Delovanje sodstva v luči številk

Janko Marinko, 19.6.2003

Sodišča

Janko Marinko, Pravna praksa, 22-23/2003Vrhovno sodišče je prek pravnih in dejanskih obveznosti v veliki meri udeleženo v poslovanju celotne sodne veje oblasti(*1). Eden od pokazateljev poslovanja sodne veje oblasti so tudi statistični podatki, prek katerih je mogoče ugotavljati učinkovitost(*2) (efficiency), uspešnost(*3) (effectiveness)...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Kakšne sankcije izrekajo sodišča v kazenskem postopku?

Janko Marinko, 19.9.2002

Sodišča, Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 33-34/2002Kazenski postopek se v primeru obsodilnesodbe konča z izrekom sankcije, ki na podlagi konkretnih okoliščin posamezne zadeve in posameznega storilca pomeni transformacijo abstraktne ocene zakonodajalca o zavržnosti določenega kaznivega dejanja v konkretno. Za slovenska sodišča je v letih 1995-2000...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Kaj se je zgodilo Kohlu?

Janko Marinko, 6.9.2001

Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 26-27/2001O dogovarjanju v kazenskih postopkih Deželno sodišče v Bonnu je s sklepom 27 AR 2/01 z dne 28. 2. 2001 potrdilo namen državnega tožilstva, da se, v soglasju z obdolžencem(*1) dr. Helmutom Kohlom, proti pogoju plačila 150.000 DEM v dobro proračuna in nadaljnjih 150.000 DEM v dobro registriranega d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄16-17

Kazensko pravosodje

Janko Marinko, 24.5.2001

Sodišča, Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 16-17/2001Kazenskopravni sistem države ima dva glavna cilja: poleg vedno znova navajane zaščite nedolžnega posameznika pred obsodbo tudi obsodbo krivega. Na nivoju idealnih tipov se kazenskopravni sistemi oblikujejo bodisi kot model dolžnega pravnega postopanja (Due Process Model), bodisi kot model kontrol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄2

Konferenca: 5. Evropska konferenca specializiranih služb za boj proti korupciji

Janko Marinko, 25.1.2001

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 2/2001V Istanbulu je od 15.-17. novembra 2000 potekala 5. Evropska konferenca specializiranih služb za boj proti korupciji, ki jo je v okviru Programa ukrepov zoper korupcijo organiziral Svet Evrope, v sodelovanju s turškim pravosodnim ministrstvom. Tema konference je bila "Odkrivanje, pregon in sojenje v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Policijska provokacija: Ali bi bilo jabolko dovoljen dokaz?

Janko Marinko, 12.10.2000

Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 28/2000Gospod Bog je rekel ženi: "Zakaj si to storila!" Žena je odgovorila: "Kača me je zapeljala in sem jedla."( Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v zadevi Teixiera de Castro v. Portugal(*1) postavilo merila za presojo t. i. policijske provokacije.(*2) Kaj je policijska provokacija slo...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(27)

Leto objave

2019(1) 2017(1) 2014(1) 2011(1)
2010(2) 2009(2) 2008(3) 2007(2)
2006(2) 2005(1) 2004(3) 2003(1)
2002(1) 2001(3) 2000(1) 1998(1)
1997(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLM NOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: M

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov