O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 85)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄35

"Interes družbe" in sodelovanje delavcev pri upravljanju

dr. Mato Gostiša, 20.9.2018

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Mato Gostiša, Pravna praksa, 35/2018V zvezi z aktualnimi kodeksi upravljanja in različnimi drugimi "priporočili dobrih praks" korporacijskega upravljanja, ki jih sprejemajo posamezna stanovska združenja (npr. Združenje nadzornikov Slovenije - ZNS), se kot osnovno konceptualno vprašanje, ki je predmet teoretičnih razhajanj, pojavlja vprašanje, kaj pomeni pojem "interes družbe" kot tisti (nad)interes, ki naj bi mu bili člani organov družbe, vključno s predstavniki delavcev v teh organih, domnevno dolžni podrejati vse morebitne drugačne parcialne interese deležnikov družbe, ki naj bi jih sicer izvirno zastopali.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄34

Vloga prava pri (nujni) sistemski rekonstrukciji aktualnega kapitalizma

dr. Mato Gostiša, 14.9.2017

Pravoznanstvo

dr. Mato Gostiša, Pravna praksa, 34/2017Odveč je verjetno ponavljati splošno znane ugotovitve o tem, da so vse bolj izrazito deviantne ekonomske, socialne in okoljske posledice sedanjega kapitalizma znak "krize kapitalizma kot sistema", ki je zato nujno potreben temeljite rekonstrukcije, in ne znak krize takšnih ali drugačnih "politik" znotraj tega sistema. Je vloga pravne znanosti pri tej rekonstrukciji lahko tudi vodilna in odločilna ali pa naj bi bilo pravo, tako kot (žal) vedno doslej, zgolj "sledilec" aktualne ekonomske teorije na tem področju? Prepričan sem v prvo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

Koga šteti med "vodilno osebje" po 12. členu ZSDU

Mato Gostiša, 19.5.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Mato Gostiša, Pravna praksa, 19/2011Ena najtežjih dilem, s katerimi se vsakodnevno srečuje praksa v zvezi z ugotavljanjem kroga oseb, na katere se nanaša prepoved aktivne in pasivne volilne pravice za svet delavcev po 12. in 13. členu Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU), je vprašanje, koga - razen ožjega poslovodstva in prokuristov - pravzaprav šteti med t. i. vodilno osebje. Odkar je bil v drugem odstavku 12. člena tega zakona vsebinsko povsem neopredeljen pojem "delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi" z novelo ZSDU-B iz leta 2007 nadomeščen s pojmom "delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v skladu z 72. členom Zakona o delovnih razmerjih", pa je zmeda pri uporabi tega pojma v praksi žal le še precej večja kot prej.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄6-7

Čas je za temeljito prenovo korporacijskega prava

Mato Gostiša, 17.2.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Mato Gostiša, Pravna praksa, 6-7/2011Kapitalizma iz ekonomskih učbenikov preteklih stoletij danes v stvarnosti preprosto (skorajda) ni več. Kljub temu pa je še vedno v veljavi dosledno po teh učbenikih ukrojen sistem korporacijskega upravljanja in delitve novoustvarjene vrednosti, ki je v sodobni družbenoekonomski realnosti že zdavnaj postal pravi anahronizem. Ta mešanica nove stvarnosti in arhaičnega korporacijskega prava tako zdaj tvori neki povsem nelogičen družbenoekonomski sistem, ki razvojno kajpak ne vodi nikamor, še najmanj pa v neko želeno ekonomsko učinkovitejšo in socialno pravičnejšo ter kohezivnejšo družbo. Nasprotno -
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄13

Gospodarska kriza - izziv za razvoj ekonomske demokracije

dr. Mato Gostiša, 2.4.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Mato Gostiša, dr. Mato Gostiša, Pravna praksa, 13/2009Kapitalizem po tej gospodarski krizi nikoli več ne bo tak, kot je bil, je danes bolj ali manj enotna ugotovitev številnih uglednih državnikov in družboslovnih teoretikov. Se globoko strinjam. Nesporne zablode neoliberalnega kapitalizma - ta zdaj zaradi posledic trenutne gospodarske in socialne kriz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

Kritični pogled na novelo ZSDU-B

Mato Gostiša, 5.7.2007

Delovna razmerja

Mato Gostiša, Pravna praksa, 26/2007univ. dipl. pravnik, mag. organizacijskih ved, dr. sociologije dela oz. industrijskih odnosov, direktor študijskega centra za industrijsko demokracijo v Kranju Vsebinska zasnova in tudi številne posamične sporne določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodelovanju delavcev pri upr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄12

Neustrezna ureditev odpovedi iz poslovnih razlogov in reševanje presežkov delavcev

Mato Gostiša, 29.3.2007

Delovna razmerja

Mato Gostiša, Pravna praksa, 12/2007univ. dipl. pravnik, mag. organizacijskih ved, dr. sociologije dela oz. industrijskih odnosov, direktor študijskega centra za industrijsko demokracijo v Kranju Veljavna ureditev ugotavljanja utemeljenosti poslovnih razlogov za redno odpoved pogodb o zaposlitvi, instituta odpovedi pogodbe o z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Odpraviti institut odpovedi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi

Mato Gostiša, 30.11.2006

Delovna razmerja

mag Mato Gostiša, Pravna praksa, 46/2006univ. dipl. pravnik, mag. organizacijskih ved, dr. sociologije dela oz. industrijskih odnosov, direktor Študijskega centra za industrijsko demokracijo v Kranju Avtorja mag. Luka Tičar (Člen 90 ZDR - nadomestilo za prerazporeditev delavcev, PP št. 41- 42/2006; Je 47. člen sploh še smiseln?, P...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Zavrnitev soglasja sveta delavcev k predlagani odločitvi

dr. Mato Gostiša, 17.11.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Mato Gostiša, Pravna praksa, 43/2005Na podlagi 95. člena zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) mora delodajalec predložiti v soglasje  svetu delavcev predloge odločitev o zadevah, ki so v tem členu taksativno navedene, med drugim tudi v zvezi z razpolaganjem s stanovanjskim skladom, počitniškimi zmogljivostmi in drugimi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Enotirni sistem upravljanja in delavsko soupravljanje

dr. Mato Gostiša, 17.11.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Mato Gostiša, Pravna praksa, 43/2005Predlog ZGD-11 hkrati z alternativnim uvajanjem enotirnega sistema upravljanja slovenskih družb med drugim neposredno posega tudi na področje ureditve pravic delavcev do sodelovanja v organih teh družb, in sicer tako, da te (v primerjavi z družbami z dvotirnim sistemom upravljanja) ekstremno zožuje,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄35-36

Socialni dialog in načelo prostovoljnosti – iz drugega zornega kota (2.)

dr. Mato Gostiša, 15.9.2005

Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Mato Gostiša, Pravna praksa, 35-36/2005Naj živi polemika! Argumentirana, seveda. Žal pa iz precej aktivistično zasnovanega odmeva gospe Betke Škerlak (v PP št. 33/2005, str. 15), na moj članek Socialni dialog in načelo prostovoljnosti (v prilogi PP št. 27/2005, str. II), razen nekakšnega avtoričinega apriornega nasprotovanja vključevanju...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Socialni dialog in načelo prostovoljnosti

Mato Gostiša, 14.7.2005

Socialno varstvo in invalidsko zavarovanje

Mato Gostiša, Pravna praksa, 27/2005Vprašanje, kaj v socialnem dialogu dejansko pomeni načelo prostovoljnosti, je v zadnjem času pri nas vse bolj aktualno, in sicer v zvezi s pripravo zakona o kolektivnih pogodbah ter tudi v zvezi z razpravami o prihodnji organiziranosti Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in njeni vlogi v sistemu so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄43-44

Voljena delavska predstavništva kot stranke kolektivnih pogodb

dr. Mato Gostiša, 16.12.2004

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

dr. Mato Gostiša, Pravna praksa, 43-44/2004Temeljno vprašanje, ki bi ga morali v Sloveniji razčistiti, preden se zares lotimo priprave nekega sodobnega zakona o kolektivnih pogodbah, je vprašanje: * Ali bomo tudi v 21. stoletju še naprej razvijali zgolj klasično, to je t. i. sindikalno, ali bomo končno vendarle začeli sistematično razvijati...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

Nadzorni sveti bank - nelegalno sestavljeni organi?

mag. Mato Gostiša, 12.2.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Banke in hranilnice

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 6/2004Sedanji nadzorni sveti bank so sestavljeni samo iz predstavnikov delničarjev, torej brez predstavnikov delavcev bank. To pa pomeni, da so - upoštevajoč nedavno odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-140/01 - 17 z dne 4. decembra 2003 - sestavljeni nelegalno, statuti bank, ki določajo takšno sestavo, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄9

Vloga svetov delavcev na področju urejanja delovnih razmerij

mag. Mato Gostiša, 13.3.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 9/2003Koncepcija veljavnih slovenskih zakonov o delovnih razmerjih in o sodelovanju delavcev pri upravljanju izhaja iz načela ločevanja in delitve funkcij med sveti delavcev in sindikati v podjetjih. Sveti delavcev naj bi zastopali interese delavcev v procesih poslovnega odločanja v podjetjih, sindikati p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Mandat in izvolitev predstavnikov delavcev v nadzornem svetu

mag. Mato Gostiša, 24.10.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 37-38/2002Avgusta letos je potekel mandat članunadzornega sveta, ki je predstavnik delavcev, skupščina družbe pa je bila že v mesecu juliju, ko svet delavcev še ni izvolil novega. * Ali je glede na določbo 2. odstavka 79. člena zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) za izpopolnitev nadzornega s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Delovnopravna imuniteta delavskih predstavnikov ob prevzemu na delo k drugemu delodajalcu

mag. Mato Gostiša, 3.10.2002

Delovna razmerja

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 35/2002Splošna kolektivna pogodba za gospodarskedejavnosti določa, kdaj in pod kakšnimi pogoji je delavec lahko prevzet na delo k drugemu delodajalcu. V zvezi s tem nas zanima: - Ali tudi v primeru prevzema delavcev na delo k drugemu delodajalcu velja delovnopravna imuniteta (in v kakšnem smislu) sindikal...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄30

Obvezno arbitražno reševanje soupravljalskih sporov po ZDSU

mag. Mato Gostiša, 22.8.2002

Civilni sodni postopki

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 30/2002V članku z naslovom "Arbitražno reševanjesporov po ZSDU" (PP, št. 28-29/2002) avtor Ivan Robnik brani kritizirani sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Pdp 321/2002 - 3 z dne 14. 3. 2002, s katerim je sodišče odklonilo imenovanje arbitra na zahtevo sveta delavcev po prv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄39-40

"Sindikalni ekskluzivizem" na področju delovnih razmerij je pri nas preživet!

mag. Mato Gostiša, 20.12.2001

Delovna razmerja, Sindikati

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 39-40/2001Ob predlogu zakona o delovnih razmerjih V zadnji verziji besedila predloga ZDR za drugo obravnavo so se socialni partnerji, ne da bi za to obstajala kaka resna objektivna potreba, še manj pa kaka resna strokovno - teoretična podlaga, dogovorili za absolutno ekskluzivno vlogo sindikatov kot edineg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄29

Pravilnik namesto kolektivne pogodbe

mag. Mato Gostiša, 27.9.2001

Kolektivne pogodbe

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 29/2001V družbi imajo podjetniško kolektivno pogodbo, ki pa je zastarela in ni več v skladu z veljavno zakonodajo in panožno kolektivno pogodbo. Uprava je zato pripravila nov predlog pravilnika o delovnih razmerjih, ki pa ga sindikat, kateremu je bil poslan v mnenje, noče sprejeti. Postavlja se vprašanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Soupravljanje: Sodelovanje delavskih predstavnikov pri sprejemanju izjave o varnosti

mag. Mato Gostiša, 6.9.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 26-27/2001V zvezi z določilom 28. člena zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD), po katerem mora biti delavskim predstavnikom omogočeno sodelovanje pri vseh vprašanjih zagotavljanja varnega in zdravega dela, se postavlja vprašanje: * na kakšen način naj delodajalec sprejme predpisano izjavo o varnosti z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Soupravljanje: Delavsko soupravljanje v d.o.o.

mag. Mato Gostiša, 6.9.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 26-27/2001Skladno z ZGD je družba organizirana kot d. o. o. in opravlja dejavnost gospodarskih javnih služb. V podjetju je zaposlenih manj kot 50 delavcev, s statutom pa je kot organ družbe oblikovan tudi nadzorni svet.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄15

Soupravljanje: Takšne spremembe 79. člena ZSDU ustavno sodišče ni zahtevalo

mag. Mato Gostiša, 10.5.2001

Ustavno sodišče, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 15/2001Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je pripravilo predlog novega besedila 1. odstavka 79. člena ZSDU, ki ga je Ustavno sodišče RS z odločbo št. U - I - 302/97 z dne 15. 6. 2000 razglasilo za neskladnega z ustavo in zahtevalo, da ga Državni zbor ustrezno spremeni v roku enega leta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄12

"Neenakopravni člani nadzornega sveta" so res nesmisel

mag. Mato Gostiša, 19.4.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 12/2001V članku "Neenakopravni člani nadzornega sveta" (pp, št. 10/2001) avtorica vsekakor zelo prepričljivo argumentira pravno nesprejemljivost določil zakona o zavarovalništvu (3. odstavek 29. člena), s katerimi so bistveno omejene pravice predstavnikov delavcev do soodločanja v nadzornih svetih zavarova...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄24-25

Pomen in zahteve odločbe US RS glede sestave nadzornih svetov

mag. Mato Gostiša, 14.9.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 24-25/2000Problematika bodoče pravne ureditve pravice delavcev do sodelovanja v organih družb, zlasti v nadzornih svetih, ki je v danem trenutku še posebej zanimiva v zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah ZGD (predlog za dopolnitev 264. člena z novim tretjim odstavkom!), je že nekaj časa predme...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(85)

Leto objave

2018(1) 2017(1) 2011(2) 2009(1)
2007(2) 2006(1) 2005(4) 2004(2)
2003(1) 2002(3) 2001(6) 2000(1)
1999(5) 1998(5) 1997(6) 1996(9)
1995(33) 1994(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFG HIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: G

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov