O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Ob prvem mandatu Uradniškega sveta

Neda Golobič, 18.6.2009

Uprava

Neda Golobič, Neda Golobič, Pravna praksa, 24-25/2009V zadnjem času lahko v dnevnem časopisju zasledimo polemiko o finančni in siceršnji upravičenosti obst oja posameznih vladnih delovnih teles, pri čemer se med drugim omenja tudi Uradniški svet. Ta je bil ustanovljen leta 2003 z Zakonom o javnih uslužbencih (ZJU).1 Njegova poglavitna naloga je skrb z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

Javna uslužbenka – določitev plače

Neda Golobič, 1.4.2005

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 12/2005Javni zavod je sprejel novo sistemizacijo delovnih mest, v kateri je za zasedbo delovnega mesta računovodje zahtevana kot pogoj višja ali visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri. Trenutno to delovno mesto zaseda delavka z dokončano srednjo strokovno izobrazbo in tridesetletnimi delovnimi izkušnja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

Ocenjevanje uradnikov

Neda Golobič, 17.3.2005

Delovna razmerja

Neda Golobič, Pravna praksa, 9/2005Uradnica je glede na preostalo delovno zmožnost zaposlena s krajšim delovnim časom od polnega. *Ali je v primeru ocenjevanja po zakonu o javnih uslužbencih izenačena z ostalimi zaposlenimi? Po mnenju delodajalca zaradi navedenega statusa ni upravičena do ocene »odlično«.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄8

Javni uslužbenec - strokovni izpit

Neda Golobič, 10.3.2005

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 8/2005Javni uslužbenec, ki bo do 20. junija 2005 odsoten zaradi nege in varstva otroka, namerava v tem času opraviti državni izpit iz javne uprave. * Ali ga lahko delodajalec med tem, s privolitvijo ali proti njegovi volji, napoti na priprave na strokovni izpit in na sam izpit? * Ali lahko zaradi tega z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

Javna uslužbenka - prenos napredovanj

Neda Golobič, 10.2.2005

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 5/2005Javna uslužbenka, zaposlena v centru za socialno delo, od leta 1995 opravlja dela in naloge vodje pisarne, za katere je v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji zahtevana V. oz. VI. stopnja strokovne izobrazbe. V skladu s pravilnikom o napredovanju delavcev, zaposlenih na področju socialnega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄43-44

Javni uslužbenec -- invalid: odmor, nadurno delo

Neda Golobič, 16.12.2004

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 43-44/2004Javni uslužbenec -- invalid III. kategorije opravlja delo v skrajšanem delovnem času po 4 ure dnevno. * Ali je njegov delovni čas omejen zgolj na 4 ure dnevno v tednu in do kolikšnega odmora med delovnim časom je upravičen? * Ali mu sme delodajalec naložiti nadurno delo oziroma ga napotiti (z njeg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄36

Spregled opravljanja strokovnega izpita za imenovanje v naziv

Neda Golobič, 4.11.2004

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 36/2004Javna uslužbenka je leta 1996 kot pripravnica s srednješolsko strokovno izobrazbo opravila strokovni izpit po takrat veljavnem zakonu. Pozneje je pridobila višješolsko strokovno izobrazbo, v skladu s katero je bila 28. 6. 2003 prevedena v uradniški naziv, pri čemer je izpolnjevala tudi pogoje za spr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Delovni invalid -- zavrnjeno nadomestilo, ustrezno delo

Neda Golobič, 23.9.2004

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Neda Golobič, Pravna praksa, 31/2004Javni uslužbenec je kot invalid III. kategorije pridobil pravico do premestitve na drugo delovno mesto v svojem poklicu. Delodajalec, ki bi mu moral skladno z navedenim zagotoviti premestitev, tega ni storil, zaradi česar je bila delavcu zavrnjena pravico do nadomestila iz naslova invalidnosti. Dela...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Napredovanje zdravnika specialista

Neda Golobič, 9.9.2004

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Neda Golobič, Pravna praksa, 29/2004Zdravnik je bil pred dokončanjem specializacije iz splošne medicine razporejen na delovno mesto zdravnika v VII. tarifni razred / z izhodiščnim količnikom 3,8 -- 29. plačilni razred), v tem času je napredoval za 4 plačilne razrede in dosegel 33. plačilni razred z osnovnim kolilčnikom 4,7. Po special...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄28

Pogojna razporeditev javne uslužbenke

Neda Golobič, 2.9.2004

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 28/2004Javna uslužbenka z dokončano srednjo strokovno izobrazbo je bila na dan Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Ur. l. RS, št. 56/98) stara več kot 45 let in je imela več kot 20 let de...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄23

Prevedba v uradniški naziv -- plača

Neda Golobič, 15.7.2004

Delovna razmerja

Neda Golobič, Pravna praksa, 23/2004Javna uslužbenka v pravosodnih organih, z izhodiščnim količnikom za določitev plače v višini 5,60, je bila v skladu z zakonom o javnih uslužbencih prevedena v uradniški naziv tretje stopnje, po novem s količnikom za določitev plače v višini 6,00.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄22

Odpravnina ob odhodu v pokoj

Neda Golobič, 8.7.2004

Delovna razmerja

Neda Golobič, Pravna praksa, 22/2004Javna uslužbenka, zaposlena v upravni enoti, se namerava v bližnji prihodnosti upokojiti. Zanima jo, kako bo po letu 2005 oziroma z uveljavitvijo nove kolektivne pogodbe urejena pravica do odpravnine ob odhodu v pokoj. Javnim uslužbencem v državnih organih pripada ob upokojitvi odpravnina v sk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Prenehanje delovnega razmerja javnih uslužbencev

Neda Golobič, 3.6.2004

Uprava, Delovna razmerja

Neda Golobič, Pravna praksa, 18-19/2004Prenehanje delovnega razmerja javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti je urejeno z Zakonom o javnih uslužbencih (ZJU -Ur. l. RS, št. 56/02), Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR -- Ur. l. RS, št. 42/02), z drugimi posebnimi zakoni, ki urejajo delovna razmerja javnih uslužben...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Zasedba prostega delovnega mesta v lokalni skupnosti

Neda Golobič, 22.4.2004

Lokalna samouprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 14/2004Javna uslužbenka je sklenila delovno razmerja za določen čas v skladu s 3. točko prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02).
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Policist -- prevedba v nazivu

Neda Golobič, 22.4.2004

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 14/2004Javni uslužbenec v Policiji, z univerzitetno izobrazbo in 20 leti delovnih izkušenj, ki opravljal dela in naloge vodje skupine, je bil v skladu z zakonom o javnih uslužbencih preveden v naziv kriminalistični inšpektor II.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄12

Izobraževanje za pridobitev naziva -- stroški

Neda Golobič, 1.4.2004

Poklicno izobraževanje, Delovna razmerja

Neda Golobič, Pravna praksa, 12/2004Javna uslužbenka je bila v interesu delodajalca napotena na izobraževanje za pridobitev naziva. Izobraževanje poteka med rednim delovnim časom -- pa tudi v sobotah. * Katere in koliko stroškov iz naslova izobraževanja je delodajalec dolžan povrniti delavki? Javni uslužbenec ima pravico in dolžno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄10

Spregled strokovnega izpita za javno uslužbenko

Neda Golobič, 18.3.2004

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 10/2004Javna uslužbenka z visoko strokovno izobrazbo je bila v skladu z zakonom o javnih uslužbencih prevedena v uradniški naziv, ne da bi opravila strokovni izpit za imenovanje v naziv. Ob prevedbi je imela več kot pet let službene dobe na delovnih mestih različne stopnje zahtevnosti, večino v nazivu fina...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄1

Napredovanje v državni upravi

Neda Golobič, 15.1.2004

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 1/2004Ali je možno napredovanje v nazivu za delavce, zaposlene v državni upravi, tudi v času odsotnosti z dela (zaradi porodniškega, študijskega dopusta ipd.)? Primer: delavka je izpolnjevala zakonske pogoje za napredovanje v višji naziv, vendar je bila v tem času na porodniškem dopustu; organ državne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄38

Razporeditev javnega uslužbenca

Neda Golobič, 30.10.2003

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 38/2003Na podlagi novega zakona o sistemu plač v javnem sektorju pripravljajo novo sistemizacijo delovnih mest. Na enem izmed njih bi bila potrebna višja oziroma visoka izobrazba – delavka, ki zdaj dela na tem delovnem mestu, pa ima le srednjo izobrazbo, do upokojitve pa jih manjka manj kot osem let.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄30

Javni zavod - javni uslužbenci

Neda Golobič, 4.9.2003

Uprava, Zavodi

Neda Golobič, Pravna praksa, 30/2003Za opravljanje dejavnosti pristojnega ministrstva je vlada obstoječi zavod preoblikovala v javni zavod, kateremu zagotavlja za opravljanje javnih nalog tudi določena proračunska sredstva. Izključno z javnimi nalogami se ukvarja le nekaj delavcev, ostali, ki so zaposleni v zavodu, sodelujejo pri njih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

JAVNI USLUŽBENCI: ZJU - status nekaterih bivših funkcionarjev

Neda Golobič, 10.7.2003

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 24/2003Z dnem uporabe Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 - v nadaljevanju: ZJU) se je pričela že dalj časa načrtovana reforma javne uprave, s katero so postavljeni standardi uslužbenskega sistema oziroma sistema javnih uslužbencev kot najpomembnejšega elementa spreminjanja javne uprave, kakr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Javni uslužbenci - pridobitev ustrezne izobrazbe

Neda Golobič, 29.5.2003

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 19/2003Ali velja določilo 200. člena zakona o javnih uslužbencih za delavko pravosodnega organa, ki je bila pogojno razporejena na delovno mesto v skladu z internim pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest in ne z Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Disciplinske kršitve delavca policije

Neda Golobič, 6.3.2003

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 8/2003Kdo odloča o disciplinski odgovornosti? Disciplinska odgovornost delavcev policije je urejena v Zakonu o policiji (Ur. l. RS, št. 49/98, 66/98, 93/2001 in 52/2002, v nadaljevanju ZPol) in sicer v 97. členu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄5

Napredovanje v upravni enoti

Neda Golobič, 13.2.2003

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 5/2003Delavko upravne enote, v katero je bila prevzeta iz bivše občine, so do leta 1999 razporedili v četrti plačilni razred. Ob razporeditvi na delovno mesto z višjim osnovnim količnikom za določitev plače, v isti tarifni skupini, pa ji je bil z odločbo določen nižji količnik za določitev plače (tretji p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

JAVNI USLUŽBENCI: Novosti za zaposlene v državni upravi

Neda Golobič, 19.9.2002

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 33-34/2002ZAKON O JAVNIH USLUŽBENCIH Pred mesecema - 13. julija - je pričel veljati težko pričakovani Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/2002 - ZJU), ki v prvem delu opredeljuje pojem javnega uslužbenca ter ureja skupna vprašanja sistema javnih uslužbencev v celotnem javnem sektorju, v drugem de...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(27)

Leto objave

2009(1) 2005(4) 2004(13) 2003(6)
2002(1) 2001(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFG HIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: G

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov