O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 6 (od skupaj 6)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄26

Pravni vidik ukrepov zoper mobing

dr. Ines Grah, 4.7.2019

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Ines Grah, Pravna praksa, 26/2019Zgodbe zaposlenih o nevzdržnih razmerah na delovnem mestu so številčne. Vzroki za trpinčenje na delovnem mestu oziroma mobing so lahko organizacijski, strukturni ali pa na individualni ravni izvirajo iz osebnosti povzročitelja. Vendar slabih medsebojnih odnosov v delovnem okolju ali slabe organizacije delovnega procesa ne moremo in ne smemo enačiti z mobingom. Mobing oziroma trpinčenje na delovnem mestu je po definiciji Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom. Čeprav je opredelitev zelo široka, predvsem zato, da bi delavcem nudila kar najvišjo raven zaščite, pristojni organi in sodišče ne ugotovijo vsakič, da je bil zaposleni žrtev mobinga. Namen tega prispevka je skozi sodno prakso in odločitve sodišča predstaviti, kaj se šteje za mobing, kakšne so v postopku zahteve glede trditev in njegovega dokazovanja, kako visoke odškodnine so bile v določenih primerih dosojene, in predstaviti, katere pravne ukrepe žrtvam trpinčenja še nudi naš pravni sistem ter kako pogosto zaposleni ukrepajo zoper delodajalce.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄20

"Umetno ustvarjeni pogoji" kot razlog za zavrnitev financiranja iz EU skladov

dr. Ines Grah, 23.5.2019

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Ines Grah, Pravna praksa, 20/2019Sredstva EU skladov za financiranje posameznega namena ali projekta je mogoče pridobiti s prijavo na javni razpis pri pristojnem organu. Javni razpis med drugim določa pogoje in merila, ki so jih prijavitelji dolžni izpolniti, da bi bili upravičeni do sredstev. Če pogojem in merilom javnega razpisa prijavitelji ne zadostijo, se njihova vloga zavrne. V praksi neizpolnjevanje pogojev in meril javnega razpisa ni edini razlog za zavrnitev financiranja. Poleg procesnih ali vsebinskih razlogov, podrobneje določenih v predpisih in javnem razpisu, dodatni razlog za zavrnitev financiranja iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) predstavljajo "umetno ustvarjeni pogoji", ki niso opredeljeni, zato organu in prijaviteljem v praksi povzročajo nemalo preglavic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Štipendijski pogoj omejuje temeljne svoboščine EU

Ines Grah, 10.11.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Ines Grah, Pravna praksa, 43/2016Štipendisti štipendij Ad Futura za izobraževanje (štipendije Ad futura) se s podpisom pogodbe o štipendiranju zavežejo, da se bodo po zaključku izobraževanja, za katerega so prejemali štipendijo, samozaposlili ali sklenili delovno razmerje z delodajalcem, ki ima sedež v Republiki Sloveniji (RS). Tisti, ki tega ne storijo in najdejo zaposlitev v tujini, kršijo prevzete obveznosti po pogodbi, zaradi česar so dolžni prejeto štipendijo vrniti. Štipendisti so zaradi tega pogoja pri iskanju zaposlitve omejeni le na ozemlje znotraj meja RS. Navedeni pogoj zato po svojem učinku nasprotuje temeljnim svoboščinam, ki jih EU zagotavlja svojim državljanom. Vpliva namreč na to, da štipendist ne more uresničiti svoje pravice do prostega gibanja kot državljan ali delavec oziroma nasprotuje pravici do svobode ustanovitve sedeža družbe znotraj EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄28-29

Epilog prve tožbe Slovenije proti Komisiji

Ines Grah, 21.7.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Ines Grah, Pravna praksa, 28-29/2011Splošno sodišče v Luksemburgu je 12. julija izreklo sodbo v zadevi Republika Slovenija proti Evropski komisiji (T-197/09) v predlogu za razglasitev ničnosti odločbe Komisije. Komisija je v tej odločbi iz financiranja Skupnosti izključila odhodke Republike Slovenije v skupnem znesku 1.481.612 evrov zaradi njihove neskladnosti s predpisi Skupnosti, predvsem zaradi izbire nepravilnih metod merjenja površin, posledično pa zaradi nepravilnega kontrolnega sistema v državi v tistem času. Odhodki so bili prijavljeni v okviru finančnih let 2005 in 2006. Slovenija v svojih navedbah pred Splošnim sodiščem, sklicujoč se tako na kršitve v postopku izvedbe revizije Komisije kot tudi na nepravilne ugotovitve iz odločbe Komisije, ni uspela. Splošno sodišče je namreč odločilo, da se tožba Slovenije v vseh tožbenih razlogih zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Kdaj se šteje, da kmet prepreči pregled na kraju samem v odločanju o finančni pomoči

Ines Grah, 23.6.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Ines Grah, Pravna praksa, 24-25/2011Sodišče EU je 16. junija izdalo sodbo v zadevi Marija Omejc proti Republiki Sloveniji. Gre za odločitev o drugem slovenskem predhodnem vprašanju. V okviru spora na Upravnem sodišču je bil na Sodišče podan predlog za sprejetje predhodne odločbe, katere predmet se nanaša na razlago drugega odstavka 23. člena Uredbe Komisije (ES) št. 796/2004, ki določa, da se zahtevki za pomoč zavrnejo, če kmet ali njegov zastopnik prepreči opravo pregleda na kraju samem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Problem deljene pristojnosti in skupna kmetijska politika

Ines Grah, 4.11.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Ines Grah, Pravna praksa, 43/2010Razmejitev pristojnosti med državami članicami in Evropsko unijo (EU) je eden temeljnih izzivov v EU. Šele uveljavitev Lizbonske pogodbe je prinesla razmejitev pristojnosti na posameznih področjih. V preteklosti je zato vprašanja razmejitve pristojnosti pogosto reševalo Sodišče EU, ki je s svojimi odločitvami podrobneje določilo dolžnosti in način delovanja institucij EU in držav članic. Učinki takih odločitev so vidni prav na področju skupne kmetijske politike.
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(6)

Leto objave

2019(2) 2016(1) 2011(2) 2010(1)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 10. MEDNARODNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFG HIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: G

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov