O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄13

Civilno procesno pravo

dr. Aleš Galič, 28.3.2019

Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 13/2019Vedno težje je napisati univerzitetni učbenik za študij prava, ki bo izpolnil namen, to je, da ga bodo študentje resnično uporabili kot vir za študij. Smo v času, ko se zdi, da večina študentov, morda tudi zaradi vedno večjega obsega snovi, teži k temu, da pripravljanje na izpit "ekonomizira". To pomeni, da preštudira le tisto, kar je z vidika (pričakovanega) znanja na izpitu res nujno. Obsežen učbenik (tako kot obširnejši članki in komentarji zakonov, predpisani kot študijska literatura) lahko uporabnika odvrne, še preden ga odpre. Nadomestijo ga zapiski, izpiski, neformalne skripte, zapisi na raznih forumih ter kopije starih izpolnjenih in popravljenih izpitov. Razlogi za te trende niso povezani le z lažjim dostopom do omenjenih "surogatov" prek sredstev modernejših tehnologij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄8

Znižanje pogodbene cene - z nasprotno tožbo ali z ugovorom?

dr. Aleš Galič, 27.2.2014

Obligacije

dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 8/2014Obligacijsko pravo dolžniku pogosto daje pravico do znižanja pogodbene cene (blaga ali storitve). Najpogosteje pride to v praksi v poštev pri prodajni pogodbi kot jamčevalna sankcija zaradi stvarnih napak. Je pa takih primerov še precej več. Razmeroma neproblematično bi moralo biti, da mora zavezanec za plačilo, če je v položaju tožnika (torej če je že plačal, pa želi doseči vrnitev dela plačila), zahtevek za znižanje cene uveljavljati z oblikovalno tožbo oziroma mora, če želi dobiti del denarja nazaj, skupaj uveljavljati tako oblikovalni kot tudi dajatveni zahtevek. Bolj sporno pa je, kako je s tem v (praktično pogostejših) primerih, ko se zavezanec znajde v vlogi toženca. Ali mora, če želi uveljaviti zahtevek za znižanje plačila, vložiti nasprotno (oblikovalno) tožbo ali zadošča ugovor?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

Zdravniške ali pravniške napake?

dr. Aleš Galič, 14.11.2013

Obligacije, Pravoznanstvo

dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 44/2013Dosedanji prispevki v tej reviji na temo priznanja izraelske sodbe proti slovenskemu kirurgu so med drugim osvetlili, čemu je sodni postopek priznanja tujih sodnih odločb namenjen. Vendar bi glede na to, kako se je javna razprava o tej temi razvijala, preden je prešla na strani Pravne prakse, in kako so se o zadevi izražali mediji, javnost ter celo politiki in nekateri pravniki (ne tisti, ki so pisali v tej strokovni reviji), bilo koristno spomniti predvsem na to, čemu delo sodišča pri odločanju o civilnopravnih razmerjih, vključno s priznavanjem tujih sodnih odločb v teh razmerjih, ni namenjeno. Ni namenjeno temu, da se domače državljane zavaruje pred tujci.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄31-32

Zunajsodno reševanje potrošniških sporov v Sloveniji - med pomanjkljivim, sistemsko zgrešenim in protiustavnim

dr. Aleš Galič, 23.8.2012

TRGOVINA

dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 31-32/2012Pravo EU alternativno reševanje potrošniških sporov sicer spodbuja, zahteva pa trenutno le na nekaterih področjih, ki jih pokrivajo posamezne sektorske direktive. Kako je zakonodajalec v Sloveniji prenesel (oziroma poskusil prenesti) zahteve nekaterih od teh direktiv? Ali te izkušnje lahko kaj koristijo? Po sprejemu Direktive o alternativnem reševanju potrošniških sporov (predvidoma še v letu 2012) bo namreč Slovenija dolžna (s predvidenim rokom za implementacijo do leta 2014) splošno zagotoviti ponudbo zunajsodnega reševanja potrošniških sporov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Izvršba na nepremičnino za poplačilo bagatelnih terjatev

dr. Aleš Galič, 22.3.2012

Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 11/2012Malo katera pravna odločitev je v zadnjih letih v Sloveniji povzročila tak medijski vihar in odziv javnosti kot primer dolžnika, ki mu je bila v izvršbi prodana stanovanjska hiša zaradi poplačila dobrih sto evrov dolga. Pozivov k fizičnemu obračunavanju, linču in "postavitvi pred zid", zmerjanj s korupcijo, "napotnic" v psihiatrične ustanove in živalske vrtove smo se, ko gre za obravnavo sodišč na raznih forumih ter prostorih za odzive anonimnih bralcev na spletnih straneh časopisov, morda (žal) že navadili. Prav tako slasti medijev. Zame neprijetna novost pa je, da s podobnim izrazjem tokrat ne skoparijo niti nekateri pravni strokovnjaki.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄41-42

Arbitrabilnost sporov iz koncesijske pogodbe

dr. Aleš Galič, 27.10.2011

Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 41-42/2011V novejšem času se v Sloveniji pogosto poudarja želja po spodbujanju arbitražnega reševanja sporov. Ocenjuje se, da številne prednosti, ki jih arbitraža omogoča, žal ostajajo neizrabljene. Nasprotno tem ugotovitvam je zakonodajalec glede arbitraže nedavno izkazal precejšnje nerazumevanje ali celo sovražnost. S sprejemom avtentične razlage zakona je želel preprečiti arbitražno reševanje sporov iz koncesijskih pogodb. Vendar ta poskus ne more biti uspešen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄6-7

Dostop do vrhovnega sodišča v pravdnem postopku v novejši praksi ESČP

Aleš Galič, 17.2.2011

Civilni sodni postopki, Varstvo človekovih pravic

dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 6-7/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Še o vročanju odvetnikom in korektnosti

dr. Aleš Galič, 11.3.2010

Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 10/2010Ko sem za Pravno prakso (št. 5/2010) napisal prispevek o vročanju odvetnikom in pravnim osebam, sem pričakoval in upal, da bo prispevek spodbudil strokovno razpravo o tej nedvomno pomembni problematiki. Odzval se je kolega mag. Janez Tekavc (PP, št. 9/2010). Vendar pa njegovega pisanja ne morem štet...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Vročanje pravnim osebam, podjetnikom in odvetnikom

dr. Aleš Galič, 4.2.2010

Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 5/2010Zakon o pravdnem postopku (ZPP)1 loči med osebnim in neosebnim vročanjem. V zadnjem času se je izostrilo vprašanje, ali je sploh mogoča osebna vročitev pravni osebi, podjetniku posamezniku in odvetniku. Dilema ne bi smela biti nova, se je pa z novelo ZPP-D2 izostrila, saj je ta novela "pospešila" tr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Odmevni primeri pred Sodiščem ES glede Bruseljske konvencije oz. uredbe

dr. Aleš Galič, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Aleš Galič, dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 11/2009Že od uveljavitve Bruseljske konvencije o pristojnosti ter priznanju in izvršitvi sodb v civilnih in gospodarskih zadevah (veljati je začela leta 1973) je praksa Sodišča ES v postopku odločanja o predhodnih vprašanjih (preliminary rulings) neločljiv, tako rekoč vgrajen del mehanizma konvencije (dane...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄22

Novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D)

dr. Aleš Galič, 5.6.2008

Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 22/2008Državni zbor je 25. aprila sprejel novelo Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D). Vakacijski rok je kratek, saj novela začne veljati že 1. oktobra 2008. ZPP-D prinaša reformo izrednega pravnega sredstva revizije, ob tem pa še nekaj pomembnih novosti, predvsem glede razširitve sankcij za neaktivnost stra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄43

Za reformo revizije v pravdnem postopku

dr. Aleš Galič, 8.11.2007

Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 43/2007Priloga dr. pravnih znanosti, izredni profesor na PF Univerze v Ljubljani V PP je bilo v zadnjem času objavljenih kar nekaj prispevkov, ki se nanašajo na predvideno reformo revizije v Zakonu o pravdnem postopku (ZPP).1 Ta naj bi kot odločilen kriterij za (ne)dopustnost revizije (praktično) opust...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

DOKTORSKA DIZERTACIJA: Predhodno odločanje po 234. členu PES

Aleš Galič, 20.1.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

Aleš Galič, Pravna praksa, 2/2005Na ljubljanski pravni fakulteti je pred kratkim doktorsko disertacijo z naslovom Predhodno odločanje po 234. členu PES uspešno obranil (zdaj torej že dr.) Luigi Varanelli. Mentor pa je bil prof. dr. Peter Grilc. Postopki predhodnega odločanja oziroma sistem, po katerem nacionalna sodišča smejo oz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄41

Odtujitev stvari, o kateri teče pravda

dr. Aleš Galič, 2.12.2004

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 41/2004Okoliščina, da o določeni stvari ali terjatvi teče pravda, nima vpliva na veljavnost materialnopravnih poslov (zavezovalnih in razpolagalnih) glede te stvari oziroma terjatve.(*1) Po materialnem pravu ni ovire, da stranka odtuji stvar ali pravico, čeprav o njej teče pravda. Po drugi strani pa takšna...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄28

Pooblastilo ne velja za sodne takse

dr. Aleš Galič, 2.9.2004

Sodni registri in sodne takse

dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 28/2004V novejšem času se v praksi pogosto pojavlja pooblastilo odvetniku z določbo, da "pooblastilo ne velja za sodne takse" oz. "ne velja za taksne pozive". Če je takšno določbo razumeti le v smislu, da se v notranjem razmerju med pooblastiteljem in pooblaščencem izrecno pove (in pooblastitelja opozori),...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Arbitraža in izvršba na podlagi verodostojne listine

dr. Aleš Galič, 29.1.2004

Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 3-4/2004Prispevek primerja dva instituta - arbitražo in izvršbo na podlagi verodostojne listine (v nadaljevanju: IVL) - ki oba pomenita izboljšanje pravnega varstva za upnika. Številne prednosti, ki jih za stranki predstavlja arbitražno odločanje kot klasična oblika alternativnega reševanja sporov, so znane...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄3

Varstvo pravic: Če ni pomembnejših posledic za pritožnika in če ni pričakovati rešitve pomembnega

dr. Aleš Galič, 30.1.2003

Ustavno sodišče

dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 3/2003Nesprejeta ustavna pritožba Po zakonu o Ustavnem sodišču(*1) ustavno pritožbo najprej preizkusi senat treh sodnikov, ki lahko ustavno pritožbo sprejme (za nadaljnjo obravnavo na plenumu), zavrže (če niso izpolnjene procesne predpostavke) ali odloči, da se ustavna pritožba ne sprejme. Pogoje za ne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄2

Dokumenti človekovih pravic z uvodnimi pojasnili

dr. Aleš Galič, 23.1.2003

Človekove pravice

dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 2/2003Knjiga, ki jo tu predstavljamo, je izšla ob koncu leta 2002 kot skupen projekt dveh nevladnih organizacij - Amnesty International Slovenije in Mirovnega inštituta. Razdeljena je na dva dela. Prvi del nosi naslov "Uvodna pojasnila", vendar lahko ugotovimo, da vsebuje več, kot bi izhajalo iz tega n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄9

Pravdni postopek: Kršitev človekovih pravic - nova absolutno bistvena kršitev pravdnega postopka?

dr. Aleš Galič, 14.3.2002

Človekove pravice, Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 9/2002Ob pripravah sprememb zakona o pravdnem postopku (te naj bi predvsem povečale pomen sodne poravnave in spodbudile mirno reševanje sporov) je bil v strokovno razpravo (sodišča, odvetniška zbornica, pravni fakulteti...) predložen tudi naslednji predlog: * med absolutno bistvene kršitve pravdnega post...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄6

Sodba ESČP - nov razlog za obnovo pravdnega postopka?

dr. Aleš Galič, 14.2.2002

Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 6/2002Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice, izdana v postopku individualne pritožbe zaradi kršitev pravic iz Evropske konvencije človekovih pravic, je dokončna (razen če ni predložena in sprejeta v odločitev velikemu senatu - čl. 43/1 EKČP) in za državo, ki je bila stranka postopka, zavezujoča...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

Pravdni postopek: Izjava državnega tožilca o reviziji ter načelo kontradiktornosti

mag. Aleš Galič, 11.6.1998

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Civilni sodni postopki

mag. Aleš Galič, Pravna praksa, 11/1998Ureditev, ki državnemu tožilcu (ali temu podobnemu državnemu organu) v pravdnem postopku zagotavlja pomembna pooblastila, ni sama po sebi nesprejemljiva in tudi ni (kot je sicer pri nas zmotno razširjeno mnenje) značilna le za nekdanje ureditve v socialističnih državah. Široka pooblastila tožilst...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Praksa Ustavnega sodišča glede pravice do poštenega sojenja v pravdnem postopku

mag. Aleš Galič, 13.11.1997

Ustavno sodišče

mag. Aleš Galič, Pravna praksa, 22/1997V poglavju o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah v Ustavi RS zavzemajo pomembno mesto določbe, ki zagotavljajo temeljna procesna jamstva ne le v kazenskih, pač pa tudi v civilnih sodnih postopkih. Poleg tega pa je Ustava RS uvedla (Zakon o Ustavnem sodišču(*1) iz leta 1994 pa "operacionaliz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

Iz disertacij: Uveljavljanje pravic iz zapuščine - procesna problematika

mag. Aleš Galič, 4.9.1997

Dedovanje

mag. Aleš Galič, Pravna praksa, 16/1997Na Pravni fakulteti v Ljubljani je 27. maja 1997 potekal zagovor doktorske disertacije mag. Vesne Rijavec - Uveljavljanje pravic iz zapuščine - procesna problematika. Doktorandka, sicer asistentka na Pravni fakulteti v Mariboru, je disertacijo izdelala pod mentorstvom prof. dr. Lojzeta Udeta. Njeno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄1

Ali je Urad za varstvo konkurence lahko stranka v pravdi?

mag. Aleš Galič, 9.1.1997

Civilni sodni postopki

mag. Aleš Galič, Pravna praksa, 1/1997Glede na pravila zakona o pravdnem postopku o sposobnosti, biti stranka, se postavlja vprašanje, ali je tožbo za razveljavitev odločbe Urada za varstvo konkurence potrebno vložiti proti uradu kot organu, ki je izdal odločbo, ali proti Republiki Sloveniji kot pravni osebi.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄9

O razvoju civilne zakonodaje

Aleš Galič, 12.5.1994

Lastnina in druge stvarne pravice, Pravoznanstvo

Aleš Galič, Pravna praksa, 9/1994Pravna fakulteta v Ljubljani oziroma njena Katedra za civilno pravo je ob dnevu Pravne fakultete v zbornični dvorani Univerze priredila posvetovanje z naslovom Razvoj civilne zakonodaje. Namen posvetovanja, ki je trajalo od 13. do 15. aprila, je bil predstaviti osnutke novih zakonov s področja civil...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(29)

Leto objave

2019(1) 2014(1) 2013(1) 2012(2)
2011(2) 2010(2) 2009(1) 2008(1)
2007(1) 2005(1) 2004(3) 2003(2)
2002(2) 1998(1) 1997(3) 1994(1)
1993(3) 1992(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFG HIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: G

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov