O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄23

Domovina ali država? Domovina in država?

Blaž Kovač, 14.6.2018

Pravoznanstvo

Blaž Kovač, Pravna praksa, 23/2018Predsednik RS Borut Pahor je ob nedavnem obisku dogodka Občine Mokronog-Trebelno na svoji spletni strani objavil vtise z dogodka. Predsednik naše države je na dogodku govoril o domovini, med vrsticami je razviden tudi čustveni pridih k sami novici. Predsednik RS še zdaleč ni edini predstavnik naše države ali politik, ki megli odnos do države z odnosom do domovine, a to stori precej pogosto.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄5

Prehuda zmaga?

Blaž Kovač, 1.2.2018

Gradbeništvo, Urejanje prostora

Blaž Kovač, Pravna praksa, 5/2018Ustavno sodišče RS je z odločbo U-I-64/14 z dne 12. oktobra 2017 odločilo, da sta 152. in 156.a člen Zakona o graditvi objektov neustavna, in zakonodajalcu naložilo, da neustavnost odpravi v enem letu. Odločitev izhaja iz primera rušenja edinega doma pripadniku romske manjšine iz nelegalnega romskega naselja Dobruška vas 35 v Škocjanu, v katerem je v subsidiarnem upravnem sporu zaradi kršitev človekovih pravic Upravno sodišče RS z zahtevo za presojo ustavnosti k odločanju pritegnilo Ustavno sodišče RS. Ustavno sodišče je v primeru prepoznalo širši sistemski problem posega države v dom, zasebnost in družinsko življenje, zato je odločitev apliciralo na celoten sistem izvrševanja odločb o rušenju črnih gradenj, ker ni dovoljšnjih (sodnih) varovalk za preprečitev posega izvršilnih postopkov v človekove pravice. Na žalost prva analiza kaže, da bodo ob tej zmagi najverjetneje najkrajšo potegnili prav pripadniki romske manjšine - ki so to pomembno zmago izborili za vse državljane.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄32

Kartagino je treba porušiti!

Blaž Kovač, 31.8.2017

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Blaž Kovač, Pravna praksa, 32/2017Vlada RS je 18. maja 2017 na svoji 135. seji sprejela odgovor "na poziv združenja Forum romskih svetnikov v zvezi z reševanjem romske problematike", na 140. seji 21. junija 2017 pa je sprejela še drugi odgovor glede potencialnih sprememb Ustave RS oziroma položaja romske manjšine. Odgovora sta ... zanimiva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Pravica do pitne vode: papir prenese vse, z njim pa si lahko tudi kaj obrišemo

Blaž Kovač, 10.2.2017

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Ustavno sodišče

Blaž Kovač, Pravna praksa, 5/2017Državni zbor RS je 17. novembra lani sprejel spremembe Ustave, s katerimi je v katalog ustavnih pravic dodal pravico do pitne vode. Na prvi pogled neukemu poteza v pravo smer. Vsakdo ima pravico do pitne vode, pravi odslej 70.a člen Ustave, vendar pa se zavoljo teh nekaj besed ne bo spremenilo prav nič. Več kot o sami vodi sprememba pove o stanju naše države, pravno-politični kulturi naše demokracije, sposobnosti odločanja (državne uprave in politike) in pomembnosti populizma. Ter o kakovosti slovenske pravne stroke v državni upravi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄1

Lahki izzivi so zaključeni, ostanejo samo še težki

Blaž Kovač, 12.1.2017

Varstvo človekovih pravic

Blaž Kovač, Pravna praksa, 1/2017Evropsko sodišče za človekove pravice je sredi novembra lani odločilo, da zapre postopek pilotne sodbe glede izbrisanih, kot izhaja iz sodb v zadevi Kurić. Ob tem je zaključilo postopke glede 212 izbrisanih pritožnikov. Navedena odločitev ne pomeni, da je izbris sedaj razrešen, ravno nasprotno. Vsebinska presoja zahtevnih izzivov se s tem šele prične, in sicer četrt stoletja po tej najhujši sistematični kršitvi človekovih pravic s strani naše države.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Smo že dosegli varovanje človekovih pravic v vsakem upravnem in sodnem postopku?

Blaž Kovač, 25.8.2016

Delovna razmerja

Blaž Kovač, Pravna praksa, 33/2016Ustavno sodišče RS je s sklepom št. U-I-48/16-5 z dne 19. maja 2016 odločilo, da zavrže pobudo romskega svetnika iz Krškega za vsebinsko oceno ustavnosti in zakonitosti prostorskih aktov občine Krško. Novosprejeti prostorski načrti na mestu (nelegalnega) romskega naselja predvidevajo "elitno" stanovanjsko sosesko brez razrešitve položaja tam živečih Romov. O precejšnjem delu pobude se Ustavno sodišče RS sploh ni opredelilo (in bi se po mojem mnenju moralo) ter jo je zavrnilo zgolj na podlagi neizkazanega pravnega interesa, vseeno pa to hkrati vzbuja tudi upanje. Ustavno sodišče je namreč sklep o zavrženju preželo z zaupanjem v delovanje upravnega in rednega sodnega sistema, ki bosta o tem izzivu morala odločati v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, če se bo pobudnik vanj vključil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Nepravna država

Blaž Kovač, 27.8.2015

Kultura in umetnost

Blaž Kovač, Pravna praksa, 33/2015Matej Avbelj pogosto navede, da se ne ukvarja z izzivi ad personam. A publikacije Nepravna država ni mogoče ločiti od avtorja, ad rem je tu neločljiv od vidika ad personam, zato je ključno poznati, kdo Matej Avbelj je in kaj predstavlja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄29-30

Romski svetnik potrjen - kaj pa zdaj?

Blaž Kovač, 23.7.2015

Človekove pravice

Blaž Kovač, Pravna praksa, 29-30/2015Občinski svet Občine Grosuplje je na seji 10. junija 2015 končno le "formalno normalno" potrdil mandat romskemu svetniku. Šest občinskih svetnikov je glasovalo za. Eden je bil proti. Petnajst se jih je vzdržalo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Vidiki legalizacije romskih črnih gradenj pred Ustavnim sodiščem

Blaž Kovač, 29.5.2014

Človekove pravice

Blaž Kovač, Pravna praksa, 21/2014Vsak od nas ima prav gotovo že izdelano predstavo o romskih naseljih. Še posebno o tistih komunalno neurejenih, neformalnih (v smislu črnih gradenj), pogosto brez primerno urejenih stvarnopravnih razmerij (beri: na tuji zemlji). V njih in okoli njih se dogajajo take ali drugačne življenjske zgodbe, med drugim zaradi pravnih postopkov odstranitve črnih gradenj. Eden od Romov je prek Upravnega sodišča RS pravno udaril nazaj. Zanj to ni bila le črna gradnja, ampak edini dom na tem planetu. In zmagal.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Pol koraka naprej in korak vstran

Blaž Kovač, 3.4.2014

Človekove pravice

Blaž Kovač, Pravna praksa, 13/2014Državni zbor RS je 21. novembra 2013 sprejel Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP). Poizkus slovenskih oblasti je (vnovič) neustrezen - to izhaja tudi iz drugega dela sodbe v zadevi Kurić proti Sloveniji glede premoženjske škode, ki jo je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) razglasilo 12. marca 2014.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄39

Razreševanje izbrisa - ali reševanje naše biti?

Blaž Kovač, 10.10.2013

Človekove pravice

Blaž Kovač, Pravna praksa, 39/2013"No, zdaj smo pa tam ... kjer ni muh." "Teh res ni, so pa podgane." Ciničen pogovor Lakotnika, Zvitorepca in Trdonje na dnu grajske ječe v Mustrovem stripu Vitez ropar je kot nalašč za ponazoritev pravno-politično-etične godlje, v katero je zašla slovenska politika s pripravo zakonskega predloga o odpravi posledic izbrisa - mimo izbrisanih samih. Zataknjeni smo v tej iracionalni politični godlji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

Plašnice pomagajo pri sprenevedanju

Blaž Kovač, 14.2.2013

Človekove pravice

Blaž Kovač, Pravna praksa, 6/2013V tej reviji se je glede zahtevkov izbrisanih in glede vprašanja moralnosti (dopustnosti) uveljavljanja ugovora zastaranja (v primerih kršitev človekovih pravic) razvila razprava, celo polemika. Žal je v svojem prispevku mag. Nina Betetto razpravo z elegantnim manevrom povsem odvrnila od vsebinskega področja prava človekovih pravic in jo preusmerila zgolj v območje konkretnega zahtevka civilnega prava. Poudariti je treba, da tak pristop vprašanja odprave krivic ne bo rešil - ravno nasprotno. Plašnice okoli posameznega primera, ki je sam le del sistematične kršitve človekovih pravic celi skupini prebivalstva, je treba odstraniti!
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄45

Janusov obraz sodstva do izbrisa

Blaž Kovač, 22.11.2012

Človekove pravice

Blaž Kovač, Pravna praksa, 45/2012Po junijski sodbi velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v zadevi Kurić proti Sloveniji smo se vsi, ki delujemo na področju izbrisa, spraševali, kako se bo nanjo odzvala politika. Še bolj pa nas je zanimalo, kako bo v pravdah, ki že tečejo, ravnalo slovensko sodstvo. Zanimalo nas je predvsem, kako bodo slovenska sodišča obravnavala zahtevke izbrisanih, glede katerih še ni bilo razsojeno, nekateri pa so pravkar v fazi glavne obravnave, in kako bodo obravnavala izziv zastaranja. Zanimalo nas je, kako se bodo na sodbo ESČP odzvala višja sodišča in kakšen bo odziv v postopkih izrednih pravnih sredstev. Glede na najnovejšo sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 11/2008 z dne 10. septembra 2012, ki jo v nadaljevanju obravnavam, sramoten.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄19

Računalnik ne zadrži izvršitve

Blaž Kovač, 17.5.2012

Pravoznanstvo

Blaž Kovač, Pravna praksa, 19/2012Ni naključje, da v zadnjem času veliko avtorjev poudarja etično komponento prava. Prav tako pogosti so prispevki, ki so kritični do pretirane uporabe tehnologije. Nova zakonodaja s področja mreže socialne varnosti odpira ista vprašanja, ki jih želim na kratko ponazoriti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Zakon o javnih zbiranjih s komentarjem

Blaž Kovač, 8.3.2012

Kultura in umetnost

Blaž Kovač, Pravna praksa, 9/2012Konec preteklega leta je izšel Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ) s komentarjem avtorja Mileta Nuniča (GV Založba, Ljubljana 2011, 150 strani). Vsakdo ima pravico do (mirnega) zbiranja in združevanja, tako organizacijsko (denimo društva, kar sicer ne spada v domet ZJZ) kot tudi fizično na javnih dogodkih. ZJZ ureja pravna pravila vsebine in postopkov javnih zbiranj in s tem izvrševanje te človekove pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Nemoralnost zastaranja v primerih kršitev človekovih pravic

Blaž Kovač, 15.12.2011

Človekove pravice

Blaž Kovač, Pravna praksa, 48/2011Stališča, izražena v prispevku, so avtorjeva, in ne nujno tudi stališča organizacije, pri kateri je zaposlen. Sodba Vrhovnega sodišča Češke republike št. 30 Cdo 2819/2009 z dne 23. junija 2011 v primeru deliktne odgovornosti (prisilna sterilizacija Rominje) je zelo pomembno sporočilo slovenski
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Ureditev lobiranja civilne družbe ni več omejujoča

Blaž Kovač, 23.6.2011

Uprava

Blaž Kovač, Pravna praksa, 24-25/2011V Uradnem listu, št. 26/11 in 43/11, sta bili objavljeni noveli Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPK-A in ZintPK-B). Novela ZintPK-B, ki prinaša bistvene novosti glede lobiranja (civilne družbe), je začela veljati 4. junija 2011. Po slabem letu in treh zakonodajnih postopkih smo končno dobili primerno ureditev lobiranja, še zlasti glede delovanja civilne družbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄3

Ureditev lobiranja civilne družbe je omejujoča

Blaž Kovač, 27.1.2011

Uprava

Blaž Kovač, Pravna praksa, 3/2011Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIPK) je prelomen, saj je opredelil pravna pravila lobiranja in uvedel registracijo lobistov. Opozoriti pa je treba, da je glede delovanja civilne družbe omejevalen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄1

Odiseja pravne države v Grosupljem

Blaž Kovač, 13.1.2011

Človekove pravice

Blaž Kovač, Pravna praksa, 1/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Politični udarec izbrisanim

Blaž Kovač, 7.10.2010

Človekove pravice

Blaž Kovač, Pravna praksa, 39/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Ustavno sodišče RS - kaj je onkraj meja pravne države?

Blaž Kovač, 11.3.2010

Človekove pravice

Blaž Kovač, Pravna praksa, 10/2010Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-267/09 z dne 11. februarja 20101 v postopku za presojo ustavnosti pravnih pravil 39. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS)2 ugotovilo, da ta niso v neskladju z Ustavo. Vsebinsko gre za določbe o volitvah romskega svetnika, ki jih je izpodbijala Občina Grosuplje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄8

Vnovič o pravnih izzivih volitev romskih svetnikov

Blaž Kovač, 25.2.2010

LOKALNA SAMOUPRAVA

Blaž Kovač, Pravna praksa, 8/2010Lansko jesen sem bralcem PP že predstavil problematiko volitev romskih svetnikov v Novem mestu,1 zdaj pa se podobna zgodba odvija tudi v Grosupljem. Državna volilna komisija je na podlagi pravnega pravila iz sedmega odstavka 39. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS)2 posegla v dolgoletno ignoranco...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Pravni zapleti v postopku volitev romskih svetnikov

Blaž Kovač, 16.10.2009

Človekove pravice

Blaž Kovač, Pravna praksa, 40-41/2009Romska manjšina1 je 27. septembra 2009 v mestni občini Novo mesto volila člana občinskega sveta - predstavnika romske "skupnosti" (v nadaljevanju: romski svetnik). Zaplet je povzročilo dejstvo, da je na volitvah kandidirala Nerominja (najverjetneje Slovenka) in na volitvah zmagala. Protikandidat je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄31-32

Kratek vodič po Evropski konvenciji o človekovih pravicah

Blaž Kovač, 20.8.2009

Kultura in umetnost

Blaž Kovač, Pravna praksa, 31-32/2009Čeprav iz imena publikacije in pojasnil avtorice Donne Gomien izhaja, da gre za kratki vodič po Evropski konvenciji o človekovih pravicah Sveta Evrope, naj kratkost zainteresiranih bralcev ne zavede. Publikacija se osredotoča na ključno sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

Predsedovanje Slovenije Odboru ministrov Sveta Evrope

Blaž Kovač, 14.5.2009

Svet Evrope

Blaž Kovač, Blaž Kovač, Pravna praksa, 19/2009Slovenija bo 12. maja za šest mesecev prevzela predsedovanje Odboru ministrov Sveta Evrope. To bo sovpadlo s 60-letnico te organizacije. Ob tem pomembnem zunanjepolitičnem izzivu za Slovenijo se vprašajmo, ali bo to predsedovanje vplivalo na položaj človekovih pravic pri nas.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(32)

Leto objave

2018(2) 2017(3) 2016(1) 2015(2)
2014(2) 2013(2) 2012(3) 2011(4)
2010(3) 2009(3) 2008(5) 2007(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: K

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov