O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄40-41

Stanje prava ter vloga pravnikov v Sloveniji in širše

dr. Rajko Knez, 24.10.2019

Pravoznanstvo

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 40-41/2019Ni mi dano veliko možnosti, da bi v javnosti podal nek splošen in širši pogled stanja prava in vloge pravnikov v Sloveniji in širše. Velja, da moramo biti sodniki načelno zadržani. A danes imam priložnost za takšna razmišljanja. Dnevi slovenskih pravnikov so miljé kritičnih misli. Zahvaljujem se organizatorjem za priložnost nagovora. To mi veliko pomeni in sem počaščen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄38-39

Poslanstvo pravniškega poklica in prevzemanje odgovornosti

dr. Rajko Knez, 11.10.2019

Ostalo

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 38-39/2019Pravniki smo veliko pripomogli k "zagonu" države, ki za delovanje nujno potrebuje pravni red. Generacija, ki je pripravila osamosvojitvene dokumente, ne le Ustavo RS, je naredila pionirsko in po mnenju mnogih, tudi po mojem, nadvse uspešno in daljnosežno delo. Ob zgodovinski prelomnici in predvsem ob skupnem cilju je pravo tudi uspešno povezovalo različne politične poglede. Nekoliko drugačen je današnji ozir na takratno izgradnjo pravnega sistema na zakonski ravni. Ne spomnim se veliko zahval (če sploh) generacijam, ki so pripravljale številne tako materialne kot procesne zakone. Pogosteje so v ospredju graje v smislu nedorečenosti zakonodaje, pravnih praznin, protiustavnosti. S tem se srečujemo tudi na Ustavnem sodišču.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄28-29

Varovanje etosa pravne države

dr. Rajko Knez, 18.7.2019

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 28-29/2019Izhodišče za pričujoči uvodnik na povabilo urednika je podati informacijo, da je Ustavno sodišče izdalo dve zbirki svojih odločb, namreč za leti 2017 in 2018, in se obenem odzvati na širšo sliko ustavnopravnih dimenzij dogajanja v državi. A naj pričnem z novima zbirkama, ki omogočata vsebinski vpogled v odločanje Ustavnega sodišča; gre za odločitve, ki so zaznamovale obe omenjeni leti. Predvsem leto 2018 je bilo zaznamovano z različnimi volilnimi in referendumskimi spori. Odločitve Ustavnega sodišča vzpostavljajo postopkovne in vsebinske ustavnopravne standarde v teh dveh najosnovnejših oblikah izvajanja demokracije. Sicer pa je Ustavno sodišče sprejelo precedenčna stališča o mnogih človekovih pravicah. Samo za ilustracijo: kar nekaj odločb zadeva svobodo izražanja tudi kot kritiko sodišč, odločili smo o svobodi veroizpovedi in verskem zakolu živali, o pravici do spoštovanja doma, o pravici do pietete in osebnostnih pravicah umrlih, o osebnem dostojanstvu, o varstvu ugleda politične stranke, osvetlili smo pogosto napačno razumevanje instituta koncesij pri opravljanju javne zdravstvene službe itd.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Pravo in politika sodobnega varstva potrošnikov

dr. Rajko Knez, 4.2.2016

Kultura in umetnost

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 5/2016Zbornik Pravo in politika sodobnega varstva potrošnikov (IUS SOFTWARE, GV Založba, Ljubljana 2015, 506 strani), ki sta ga uredila dr. Ana Vlahek in dr. Matija Damjan s PF Univerze v Ljubljani, ponuja znanstvene članke dvaindvajsetih slovenskih avtorjev (dr. Meta Ahtik, dr. Samo Bardutzky, dr. Jaka Cepec, dr. Matija Damjan, dr. Gregor Dugar, Andreja Fakin, dr. Aleš Galič, dr. Peter Grilc, Mojca Ilešič, LL.M., dr. Miha Juhart, Boštjan Koritnik, Simona Kotnik, dr. Mitja Kovač, dr. Jerca Kramberger Škerl, Luka Markelj, dr. Špelca Mežnar, dr. Damjan Možina, dr. Klemen Podobnik, dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc, dr. Tilen Štajnpihler, dr. Ana Vlahek in dr. Katarina Zajc). Nastal je v okviru raziskovalnega projekta Reforma prava varstva potrošnikov v Republiki Sloveniji, ki ga izvajata Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in PF Univerze v Ljubljani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Neustrezno poseganje v prostor

dr. Rajko Knez, 28.3.2013

Urejanje prostora

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 12/2013Poseganje v prostor je v Sloveniji pereča problematika, ki se vleče že iz nekdanje skupne države. V 80. letih prejšnjega stoletja se je zgodila tipska pozidava Slovenije s prevelikimi enostanovanjskimi hišami (njihovi lastniki, danes večinoma upokojenci, se zdaj bojijo davka na nepremičnine). Omogočili so jo ugodni krediti in inflacija, ki je vrednost odplačevanja kredita močno zmanjšala. Nato je sledilo dolgo obdobje izgubljanja kmetijskih zemljišč, ki deloma še vedno traja. Z izgubljanjem kmetijskih zemljišč smo znižali raven samooskrbe v Sloveniji na manj kot 37 odstotkov in pozidali Slovenijo z objekti, ki jih ne potrebujemo (toliko) ali ki niso na pravem mestu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

Akt za enotni trg - 12 pobud za okrepitev rasti in zaupanja

dr. Rajko Knez, 31.5.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 21/2012Različni dokumenti Evropske komisije, ki želijo oživeti oziroma spodbuditi gospodarsko rast na notranjem trgu, so v zadnjih dveh letih, bolj neopazno, kot bi to želeli, tako v laični kot tudi v strokovni javnosti dali vedeti, da se Evropska komisija zavzema, da bi ekonomsko-finančno krizo prešli tudi tako, da bi gonilno silo razvoja prevzel notranji trg. To ni nič novega. Tudi 12 pobud, ki jih lahko najdemo v različnih pravnih dokumentih, so večinoma že slišano oziroma prebrano.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄3

Sodno pravo Evropske unije

dr. Rajko Knez, 26.1.2012

Kultura in umetnost

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 3/2012Ko bralec v roke vzame knjigo Sodno pravo Evropske unije (GV Založba, Ljubljana 2011, 348 strani), najbrž pomisli vsaj na dvoje: ali v EU obstaja veja prava, ki se imenuje sodno pravo, in kakšna je njena vsebina. Knjiga, ki jo je napisal dr. Matej Avbelj, odstopa od klasičnih knjig s tako problematiko. Ne le po naslovu, temveč tudi po vsebini. Navajeni smo namreč na pristop, ko avtorji opisujejo posamezne postopke oziroma tožbe pred Sodiščem EU. Pričujoča knjiga pa nam razkriva, da ni nujno treba vedno upoštevati takega pristopa in da obstajajo tudi drugačni načini, kot na primer analiza postopkov z vidika strank postopkov pred Sodiščem EU, Sodiščem splošne pristojnosti in Sodiščem za uslužbence. Knjiga preprosto izhaja z drugačnih zornih kotov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Poletna saga na Karavanškem predoru v luči prava EU

Knez Rajko, Hojnik Janja, 15.9.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Rajko Knez, dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 35/2011Prispevek obravnava pravne vidike avstrijske zapore Karavanškega predora letošnje poletje. Mediji so poročali o dejanskem dogajanju pred predorom, predvsem na avstrijski strani, in o političnih dogovarjanjih med vladnimi predstavniki. Pravnih argumentov, predvsem tistih z vidika prava EU, v medijih nismo zasledili. Zato bova v tem prispevku analizirala te vidike, čeprav je prepoved 3. septembra 2011 že prenehala; vendar pa je iz tega primera vredno potegniti nekatere zaključke, ki bi bili lahko koristni ob morebitnih ponovitvah takih omejitev prometa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄12

Lizbonska pogodba - pogled na spremembe z zornega kota države

dr. Rajko Knez, 25.3.2010

Uprava, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 12/2010Lizbonska pogodba, ki je bila podpisana decembra 2007 in je potrebovala dve leti ratifikacijskega procesa do začetka veljavnosti 1. decembra 2009, je končala sago Pogodbe o ustavi za Evropo. Prinesla je številne spremembe vseh pogodb, zlasti Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in Pogodbe o Evropski skupn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Plinski terminali - primeren premik od politike k pravu

dr. Rajko Knez, 26.11.2009

Varstvo okolja

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 46/2009O pereči problematiki plinskih terminalov v Žavljah in v Tržaškem zalivu nas javna občila redno obveščajo, tematika pa je dobro poznana tako strokovni kot tudi laični javnosti. Za strokovno javnost je razveseljivo, da je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) to tematiko, drugače kot pri marsikatere...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Iskanje ravnotežja med mednarodnim, evropskim in nacionalnimi sistemi varstva pravic

dr. Rajko Knez, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Rajko Knez, dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 11/2009Odločitev za obravnavo vprašanja ravnotežja med mednarodnim, evropskim in nacionalnimi sistemi varstva pravic so povzročili nekateri sodni primeri Sodišča ES, Sodišča prve stopnje ES, Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), predvsem pa spremenjen pogled na odnos mednarodnega prava in prava E...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄47

Postopki uveljavljanja skupinskih interesov v Evropi

dr. Rajko Knez, 4.12.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Rajko Knez, dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 47/2008John Grisham v knjigi Kralj poravnav opisuje tudi osupljivost konference o skupinskih tožbah, ki se je je udeležil glavni junak te knjige. Podoben občutek sem dobil 30. in 31. oktobra 2008, ko je bila na Univerzi v Firencah organizirana konferenca. V dvorani so prevladovali odvetniki, da bi izvedeli...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Pogled pravnika na uporabo prava EU v Sloveniji

dr. Rajko Knez, 27.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 12/2008 Konferenca EU dr. pravnih znanosti, profesor in dekan na PF Univerze v Mariboru Pravo Evropskih skupnosti in Evropske unije (odslej: pravo EU) pomeni za pravnike nove okoliščine, v katerih opravljajo svoj poklic. Ena največjih posebnosti Evropske unije je njen pravni red. Še vedno je obdo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Prenos denarnih terjatev, ki izhajajo iz pogodb

dr. Rajko Knez, 15.11.2007

Obligacije

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 44/2007dr. pravnih znanosti, dekan PF Univerze v Mariboru Europäische Rechtsakademie (ERA) je 25. in 26. oktobra 2007 v Trieru organizirala delavnico na pomembno temo finančnih trgov - o primerjalnem pravu na področju prenosa denarnih terjatev, ki izhajajo iz pogodb (receivables), in opozorila na kopic...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄27

Za »Radbruchove« študente

dr. Rajko Knez, 12.7.2007

Ostalo

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 27/2007dr. pravnih znanosti, izredni profesor in dekan PF Univerze v Mariboru Za »Radbruchove« študente Pravniki smo poklicani, da pravo negujemo, in s tem občutkom, ki ga pogosto pogrešamo, skušamo prežeti študij na fakulteti. Na teh temeljih si bom v času dekanovanja Pravni fakulteti Univerze v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄3

Pozabljena izvorna vloga Evropske komisije

dr. Rajko Knez, 25.1.2007

Komisija

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 3/2007dr. pravnih znanosti, izredni profesor na PF Univerze v Mariboru Evropska komisija – velika ali majhna, za vse ali samo za velike države članice? So to res vprašanja na mestu? So, a razprave in odgovori nanje prinašajo sporna razumevanja o Komisiji Evropskih skupnosti in to institucijo prikazu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Študijski obisk na Sodišču ES – več, kot le prijetna izkušnja

dr. Rajko Knez, 15.12.2005

Sodišča

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 48/2005Odkar sem pred leti prvič na kratko obiskal Sodišče Evropskih skupnosti, sem si želel podrobneje spoznati delovanje te institucije in prisostvovati razpravam. Nedavno sem imel priložnost štirinajst dni preživeti na sodišču v vsakodnevnem utripu življenja te institucije. Obstajajo velike razlike med...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄14-15

Bolkensteinova direktiva o storitvah

Rajko Knez, 14.4.2005

Varstvo konkurence, cene

Rajko Knez, Pravna praksa, 14-15/2005Dogajanja ob robu diskusije o predlogu direktive o storitvah na notranjem trgu so več kot zanimiva. Ne gre zgolj za to, da so predlog direktive mnogi (predvsem v Nemčiji in Franciji) označili kot najbolj kontroverzni predlog, kdajkoli sprejet s strani Komisije ES, ampak gre tudi za dogajanja ob tem,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄8-9

Omejeno prosto gibanje delavcev in opravljanje storitev

dr. Rajko Knez, 11.3.2004

Delovna razmerja

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 8-9/2004O možnih omejitvenih ukrepih Avstrije in Nemčije za slovenske državljane in gospodarske subjekte Slovenija je emigracijska država že od nekdaj. Po podatkih iz leta 2002 nekaj več 36.000 Slovencev živi v državah članicah EU, največ v Avstriji, Nemčiji in Italiji.(*1) Tudi pričakovanja posameznikov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄7

Čakalna doba 35 ur - kje so pravni argumenti zoper takšno ravnanje?

dr. Rajko Knez, 19.2.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Predpisi o carini in prosti trgovini

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 7/2004Kolona tovornjakov, ki čakajo na prestop meje na mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba - Šandrež je bila včeraj ob 17. uri dolga že 14 kilometrov, v njej je stalo okrog 550 tovornjakov, čakalna doba za prestop meje pa se je gibala med 25 in 35 urami. STA - 10. 2. 2004 1. Uvod Kolone tovornjakov, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄39

Skrajni čas za pripravo na zgodovinsko pomlad

dr. Rajko Knez, 6.11.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 39/2003Tako strokovna kot celotna javnost pričakuje, da bo vstop Slovenije v članstvo Evropske unije minil brez zapletov. Pravnikom, ki nis(m)o diplomirali prav nedavno, bo to že (vsaj) druga velika sprememba pravil pravnega sistema, s katerim so nas seznanjali na fakultetah. Po spremembi pravno-političneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Varstvo potrošnikov: Kredit tuje banke - varovanje potrošnikov

dr. Rajko Knez, 11.7.2002

Kreditno poslovanje, Trgovina

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 25/2002Uporabnost Zakona o potrošnikih kreditihpri kreditih tujih bank Z odprtjem kapitalskega trga in z možnostjo pridobivanja kreditov tujih bank v Sloveniji tudi za posameznike se postavlja vprašanje, kako je slovenski kreditojemalec - potrošnik varovan z zakonom o potrošnikih kreditih, oziroma ali t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Pravo Evropske unije

dr. Rajko Knez, 28.2.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 7/2002V zbirki Pravna obzorja v sodelovanju med Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani in Cankarjevo založbo je izšla monografija prof. dr. Petra Grilca in mag. Tomaža Ilešiča v dveh knjigah z naslovom Pravo Evropske unije. V prvi knjigi se predstavita oba kot soavtorja, druga knjiga pa je rezultat samosto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄30

Mednarodno zasebno pravo: Umik kvalifikacije iz ZMZPP

dr. Rajko Knez, 4.10.2001

Civilni kolizijski predpisi

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 30/2001Kaj to pomeni za prakso? Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku(*1), ki je začel veljati 28. julija 1999 in je nadomestil prejšnji zakon o mednarodnem zasebnem pravu(*2) ne vsebuje več določbe o t. i. kvalifikaciji oziroma koliziji kvalifikacij ali teoriji kvalifikacij. Zakonodajalec j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄27

Uradna in neuradna imena institucij Evropske unije

dr. Rajko Knez, 5.10.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 27/2000V različnih virih in pravni literaturi je zaslediti zelo različno naslavljanje štirih najpomembnejših institucij v EU. Nekatera naslavljanja so popolnoma napačna, za druge nismo prepričani, ali so res pravilna, le malokrat pa so institucije unije uradno ali pa pravilno neuradno poimenovani. Vzroki, ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(41)

Leto objave

2019(3) 2016(1) 2013(1) 2012(2)
2011(1) 2010(1) 2009(2) 2008(2)
2007(3) 2005(2) 2004(2) 2003(1)
2002(2) 2001(1) 2000(1) 1999(4)
1997(2) 1996(2) 1995(4) 1994(4)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: K

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov