O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 35)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Spremembe na trgu vrednostnih papirjev

Boštjan Kavčič, 30.9.2004

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 32/2004Države članice EU so leta 1999 v Lizboni sprejele odločitev o izoblikovanju skupnega in enotnega trga kapitala ter finančnih storitev na področju ES do leta 2005, z namenom, da bi gospodarstvo ES do leta 2010 postalo najkonkurenčnejše na svetu. Ne glede na nedavno sprejeto in že veljavno novelo ZTVP...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Novela ZTVP-1A

Boštjan Kavčič, 3.6.2004

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 18-19/2004Na 21. Finančno borzni konferenci, ki je potekala 20. in 21. maja v Portorožu, je dr. Miha Juhart, tokrat v funkciji predsednika sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev, v svojem prispevku natančneje opisal nekatere novosti, ki jih prinaša novela zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1A). R...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄39

9. SEKCIJA

Boštjan Kavčič, 6.11.2003

Proračun, Gospodarske javne službe (komunala)

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 39/2003Koncesije in javna naročila Dr. Vesna Kranjc je pojasnila, da pravila o javnem naročanju, ki posegajo v pogodbena razmerja z javnim sektorjem, določajo poseben postopek, omejitve in pogoje, ki morajo biti izpolnjeni v primerih, ko osebe javnega sektorja na trgu iščejo blago in storitve. Tako prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄38

6. SEKCIJA

Boštjan Kavčič, 30.10.2003

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 38/2003Odgovornost na trgu vrednostnih papirjev Dr. Nina Plavšak je glede odgovornosti za nepravilna razkritja podatkov o javnih družbah poudarila, da je namen pravil, s katerimi ZTVP-1 ureja dolžnost poročanja javnih družb, zagotoviti investitorjem v vrednostne papirje ustrezne podatke, ki so pomembni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

TEMELJNA NAČELA UPRAVNEGA POSTOPKA - 3

Boštjan Kavčič, 23.10.2003

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 36-37/2003Načelo proste presoje dokazov Uradna oseba v postopku odločanja, torej tekom zbiranja in vrednotenja dokazov, razvrščanju dokazov glede na dokazno moč ali vrednost in pri dokaznem sklepu, ni vezana na nobena formalna dokazna pravila. O tem, katera dejstva je šteti za dokazana, odloči uradna oseba...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄35

TEMELJNA NAČELA UPRAVNEGA POSTOPKA – 2.

Boštjan Kavčič, 16.10.2003

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 35/2003Načelo varstva pravic strank in varstva javnih koristi Namen upravnega postopka je odločanje (v upravni stvari) med uveljavljano pravico in morebitno obveznostjo stranke ter javno koristjo. Iz tega razloga zakon upravnim organom pri postopanju in odločanju nalaga obveznost, da le ti omogočijo str...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄34

Temeljna načela upravnega postopka - 1

Boštjan Kavčič, 2.10.2003

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 34/2003Vsak pravni postopek poteka na podlagi določenih temeljnih načel, ki predstavljajo skupek oziroma izpeljavo najvišjih pravil demokratičnega postopanja pravno urejene države(*1). Nekatera temeljna načela, kot na primer načelo zakonitosti in načelo pravice do pritožbe izhajajo kar neposredno iz Ustave...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Izredna pravna sredstva v upravnem postopku

Boštjan Kavčič, 21.8.2003

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 29/2003Stranke upravnega postopka imajo do določenega trenutka možnost in pravico izpodbijati izdani upravni akt z rednim pravnim sredstvom – pritožbo. Vložitev pritožbe je vezana na petnajst dnevni zakonski rok, pod pogojem, da s kakšnim drugim zakonom, ki v odnosu do ZUP predstavlja lex specialis, ni dol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Prepisano, ker ni preslišano...: od 22. do 28. julija

Boštjan Kavčič, 31.7.2003

Ostalo

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 27-28/2003Ponedeljek, 21. 7 Nerešene denacionalizacijske zadeve. Ministrstvo za pravosodje, ki vsake tri mesece spremlja realizacijo načrtovanega zaključka procesa denacionalizacije, je po stanju na dan 30.06.2003 zabeležilo 4.409 nerešenih zadev, kar je za 1.448 zadev več, kot so preteklo leto načrtovale ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄25

IX. Dnevi javnega prava

Boštjan Kavčič, 17.7.2003

Ostalo

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 25/2003V Portorožu so od 18. do 20. junija potekali že deveti dnevi javnega prava. Organizatorja srečanja - Inštitut za javno upravo pri ljubljanski PF in Pravna fakulteta v Ljubljani - sta program razdelila na pet sekcij. Udeleženci so lahko prisluhnili teoretičnopravni sekciji (razlaga oz. razumevanje us...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄21

Zasebno, javno in poslovna skrivnost

Boštjan Kavčič, 12.6.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 21/2003Na posvetu o novem zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki ga je 27. maja pripravila Nebra, so predavatelji med drugim opisali vpliv zakona v korporacijskih razmerjih, osvetlili nekatere interne akte, ki so jih po ZDIJZ dolžni oblikovati državni organi, poudarili veliko vlogo zako...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄20

Akcijski načrt E-uprave

Boštjan Kavčič, 5.6.2003

Uprava, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 20/2003Generalni sekretar vlade Mirko Bandelj je s predstavniki Centra vlade RS za informatiko 28. maja pripravil tiskovno konferenco o uresničevanju akcijskega načrta E-uprave. "Vlada bo ključne cilje, katere si je zadala z akcijskim načrtom do konca leta 2004, zagotovo tudi uresničila." Ključni cilji ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄18

EU - izziv za slovenske pravnike

Boštjan Kavčič, 22.5.2003

Pravoznanstvo

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 18/2003Pod sloganom EU - izziv za slovenske pravnike je 13. maja v Ljubljani potekal seminar, saj neposredno pred vključitvijo v EU ne zadostuje zgolj poznavanje postopkovnih in drugih pravil delovanja Unije temveč so potrebna tudi znanja, ki to vedenje nadgrajujejo. Nova pravna arhitektura EU Dr. Ra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄17

EU - nova realnost poslovanja

Boštjan Kavčič, 15.5.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 17/2003Na Gospodarski zbornici Slovenije se je 5. maja v luči vključevanja Slovenije v EU pričel slovenski poslovni teden. Vizumska politika Državni sekretar na MZZ Andrej Šter se je posvetil vprašanjem slovenske vizumske politike ob vstopu naše države v EU. Poudaril je, da je slovenska vizumska poli...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄13

ZUP: Upravna odločba

Boštjan Kavčič, 10.4.2003

Uprava, Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 13/2003Konkretni upravni akt (upravna odločba) predstavlja odločitev upravnega organa prve stopnje o upravni stvari, ki je predmet postopka, na podlagi vseh dejstev in dokazov, ugotovljenih v skrajšanem ali posebnem ugotovitvenem postopku. Odločba, izdana v upravnem postopku, je enostransko(*1), individual...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄12

4. konferenca: Dnevi javnih naročil

Boštjan Kavčič, 3.4.2003

Proračun

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 12/2003Agencija za management je v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije 20. in 21. marca v Portorožu organizirala že 4. konferenco "Dnevi javnih naročil". Prvi dan konference so se predavatelji posvetili razvoju dobre prakse javnega naročanja v Sloveniji in prilagajanju pravnemu sistemu EU, vlog...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄9

SEMINAR: Urejanje prostora in graditev objektov

Boštjan Kavčič, 13.3.2003

Gradbeništvo

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 9/2003V okviru GV - izobraževanja je 6. marca potekal seminar, namenjen novima zakonoma o graditvi objektov in o urejanju prostora. V prvem delu seminarja je zakon o urejanju prostora predstavil Nikolaj Vladimirov, državni podsekretar na Ministrstvu za okolje in prostor, v drugem delu pa se je z obširno p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Takse: Taksa za izrabljena vozila

Boštjan Kavčič, 6.3.2003

Cestni promet, Varstvo okolja

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 8/2003Dandanes obseg prometa v Sloveniji narašča z veliko hitrostjo, kar ima velik vpliv na povečevanje onesnaževanja in posledično na povečanje onesnaženosti okolja. Dejavniki onesnaževanja okolja niso le škodljive emisije izpušnih plinov, temveč tudi vse večja količina izrabljenih motornih vozil, ki po ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄6-7

Kadrovski forum javne uprave 2003

Boštjan Kavčič, 20.2.2003

Uprava

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 6-7/2003Pod sloganom "ključ do boljše uprave so ljudje" je GV Izobraževanje 12. februarja pripravilo v Ljubljani posvetovanje Kadrovski forum javne uprave 2003. Z uvodnim govorom ga je odprl dr. Grega Virant, ki je poudaril, da se slovenska vlada trenutno nahaja sredi poteka implementacijskih aktivnosti za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

ZUP: Pristojnost organov v upravnem postopku

Boštjan Kavčič, 6.2.2003

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 4/2003Državni upravni organi v upravnem postopku odločajo o pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznikov v okviru svoje pristojnosti. Pristojnost oziroma kompetenca je na predpisih temelječe pooblastilo določenega organa za opravljanje nalog, zaradi katerih je le ta ustanovljen. Pristojnost o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄2

Upravni postopek: Začetek upravnega postopka in zahtevki strank

Boštjan Kavčič, 23.1.2003

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 2/2003Upravni postopek se ne prične sam po sebi, temveč je za njegovo uvedbo vedno potrebna iniciativa. Pobudo za začetek upravnega postopka lahko da državni (upravni) organ, ki je pristojen za odločanje v upravni stvari ali pa stranka. Če se postopek uvede na pobudo organa govorimo o uvedbi postopka po u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Upravni postopek: Občevanje organov in strank v upravnem postopku

Boštjan Kavčič, 28.11.2002

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 42/2002Zakon o splošnem upravnem postopku vsebujepravna pravila, ki prek različnih institutov omogočajo strankam upravnega postopka učinkovito uveljavljanje njihovih pravic in pravni koristi. Upravnim in drugim državnim organom, organom lokalnih skupnosti in nosilcem javnih pooblastil pri odločanju o pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Dnevi slovenskih pravnikov 2002 (III.del)

Kavčič Boštjan, Repanšek Jaka, Sladič Romana, Vovk Irena, 14.11.2002

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 40/2002S povzetkom teoretične razprave in štirihsekcij zaključujemo zapisovanje dogajanj na letošnjih portoroških pravniških dnevih. TEORETIČNA RAZPRAVA Družinska in civilnopravna razmerja Teoretična razprava "Družinska in civilnopravna razmerja", ki je tudi letos nadaljevala z že utečeno tradicijo p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄39

Dnevi slovenskih pravnikov 2002 (II.)

Kavčič Boštjan, Sladič Romana, Vovk Irena, Teršek Tomaž, 7.11.2002

Ostalo

Andraž Teršek, Pravna praksa, 39/2002S povzetkom štirih sekcij nadaljujemo našezapisovanje dogajanj na pravniških dnevih. Če se malo poigramo s številkami: v Portorožu je med 10. in 12. oktobrom na devetih sekcijah, teoretični razpravi in na okrogli mizi sodelovalo po urniku 73 referentov (torej 6,6363 predavateljev na posamični raz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Upravni postopek: Vrnitev v prejšnje stanje

Boštjan Kavčič, 24.10.2002

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 37-38/2002Načelo ekonomičnosti postopka terja, da seposamezna dejanja, ki sestavljajo upravni postopek, opravljajo na določen način in v določenem času. Stranke morajo biti pri opravljanju posameznih upravnih opravil zato pozorne na institucijo rokov, v nasprotnem primeru, so lahko zaradi njegove zamude izklj...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(35)

Leto objave

2004(2) 2003(19) 2002(14)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: K

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov