O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 16 (od skupaj 16)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Zakon o zemljiški knjigi s komentarjem

mag. Marija Krisper-Kramberger, 21.1.1999

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 2/1999V letu 1998 je v zbirki Nova slovenska zakonodaja (založbe GV) izšlo novo delo z naslovom Zakon o zemljiški knjigi (ZZK) s komentarjem. Dolgo smo ga pričakovali, saj je ZZK začel veljati že 16. julija 1995.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄4

Javno dobro v novi pravni ureditvi

mag. Marija Krisper-Kramberger, 5.3.1998

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 4/1998Ureditev javnega dobra je razpršena v različnih predpisih, ki so deloma tudi v nasprotju sami s seboj. Zaradi lažjega iskanja določb, ki urejajo to področje, poskušam v tem sestavku prikazati poglavitne značilnosti nove ureditve, kot jo sama razumem. Ker predpisi vrste problemov ne rešujejo ali pa s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄3

Pismena (pisna(*1)) oporoka pred pričami

mag. Marija Krisper-Kramberger, 19.2.1998

Dedovanje

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 3/1998Sposobnost oporočitelja V 1. odstavku 64. člena Zakona o dedovanju (v nadaljevanju ZD, Uradni list SRS, št. 15/76 in 23/78) je določeno: "Oporočitelj, ki zna brati in pisati, lahko napravi oporoko tako, da v navzočnosti dveh prič lastnoročno podpiše listino, ki mu jo je sestavil kdo drug, ko h...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Inštitut UNIDROIT

mag. Marija Krisper-Kramberger, 29.5.1997

Obligacije, Zavodi

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 10/1997Unidroit je mednarodni Inštitut za poenotenje (unifikacijo) zasebnega (privatnega) prava. Ustanovljen je bil že leta 1926 kot pridruženi organ tedanjega Združenja narodov, po razpustitvi te organizacije pa je bil ponovno ustanovljen leta 1940, ko je bil z mednarodno pogodbo sprejet tudi statut Unidr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Jezik je (tudi) kultura

mag. Marija Krisper-Kramberger, 24.4.1997

Kultura in umetnost

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 8/1997Kadarkoli me pot zanese v svet, v zadnjem času ne le zaradi osebnih nagibov, so prvi vtisi, ki me v celoti prevzamejo, različni jeziki, v katerih med seboj govorijo ljudje. Kako se suvereno in v skladu s krajem, družbo, razlogom srečanja in vsebino pogovora pri tem vedejo in s tem izražajo svoje ose...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄24

Indeksna klavzula v praksi

mag. Marija Krisper-Kramberger, 25.11.1993

Obligacije

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 24/1993V 396. členu ZOR je določeno, da je nično pogodbeno določilo, s katerim je znesek denarne obveznosti v domačem denarju vezan na spremembe cen za dobrine, blago ali storitve, izraženih z indeksom cen, ki ga ugotovi pooblaščena organizacija (indeksna klavzula).
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄21

Pasti valutne klavzule

mag. Marija Krisper-Kramberger, 14.10.1993

Obligacije, Devizno poslovanje

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 21/1993Medtem ko vprašanje dovoljenosti valutne klavzule v sodni praksi ne povzroča več težav,(*1) pa se zdi, da vsebina tega instituta v pogodbeni praksi še ni povsem jasna. To se je pokazalo v primerih, ko je bila pogodba sklenjena še v času, ko je bilo plačilno sredstvo v Sloveniji kot delu SFRJ dinar (...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄19

Oderuška pogodba v praksi

mag. Marija Krisper-Kramberger, 16.9.1993

Obligacije

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 19/1993Eno temeljnih načel 70R je tudi načelo enake vrednosti dajatev. Urejeno je v 15. členu, ki določa da pogodbeniki pri sklepanju dvostranskih pogodb izhajajo iz tega načela. Toda bistveno za to načelo je, da nesorazmerje ni vedno tudi sankcionirano. V 2. odstavku 15. člena je namreč določeno, da zakon...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Kakšen zahtevek ima prizadeta stranka po 133. členu ZOR ?

mag. Marija Krisper-Kramberger, 2.9.1993

Obligacije

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 18/1993V novejši sodni praksi so pogosti spori, v katerih pogodbena stranka, ki zatrjuje spremenjene okoliščine po 133. členu zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR), s tožbo zahteva spremembo pogodbe. V večini primerov gre za trajna razmerja in sicer za najemno pogodbo, s katero je najemodajalec najemni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Še o odgovornosti banke za izgubljeni ali ukradeni ček

mag. Marija Krisper-Kramberger, 29.7.1993

Menica in ček

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 16-17/1993V pp, št. 4/91, 16/91 in 20/91 so avtorji Anton Bizjak, Mirko Kostanjevec in dr. Konrad Plauštajner pisali o različnih vidikih problema odgovornosti za izplačilo izgubljenih ali ukradenih čekov. Kot dodaten prispevek k razjasnitvi te problematike navajam stališče ki ga je zavzelo Vrhovno sodišče Rep...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Ali tujec res ne more pridobiti hipoteke v RS?

mag. Marija Krisper-Kramberger, 9.4.1992

Tujci, Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 7/1992V pp, št. 4/92, str. 7 je bilo objavljeno stališče, da tujec na območju Republike Slovenije ne more pridobiti hipoteke. Avtor se sklicuje na 16. člen ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS (Ur. l. RS, št. 1/91-I). Toda medtem sta bila 23. decembra ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄16

Pravice državljanov drugih republik po 25. juniju 1991

mag. Marija Krisper-Kramberger, 5.9.1991

Človekove pravice, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 16/1991Z ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki je bila razglašena 25. junija 1991 (Ur. l. RS, št. 1/91), je Republika Slovenija prenehala biti sestavni del SFRJ. Eno od vprašanj, do katerih se mora vsaka (nova) država opredeliti, je tudi vprašanje, komu bo podelila pravico...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Zastavna pravica na premični stvari po sporazumu strank

mag. Marija Krisper-Kramberger, 4.4.1991

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Marija Krisper-Kramberger, mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 6/1991Ali je dopustna zastavna pravica na podlagi sporazuma strank tudi na premične stvari pravne osebe, ki spadajo med osnovna sredstva, nujna za opravljanje njene dejavnosti? Zakon o izvršilnem postopku (Ur. l. SFRJ, št. 20/78-27/90, v nadaljnjem besedilu ZIP) je z zadnjo novelo uredil zastavno pravi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Razvoj javnega pravobranilstva

Marija Krisper-Kramberger, 21.2.1991

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 3/1991Javni pravobranilec kot samostojni organ družbenopolitične skupnosti (od 1955 do danes) Svojo samostojnost, to je samostojnost izven javne uprave, je javno pravobranilstvo pridobilo šele z zakonom o javnem pravobranilstvu iz leta 1955 (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Razvoj javnega pravobranilstva

mag. Marija Krisper-Kramberger, 31.1.1991

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 2/1991Javni pravobranilec kot upravni organ (od leta 1945-1955) Po osvoboditvi so bila z zakonom z dne 23. 4. 1945 (Ur. l. DFJ, št. 27/45) odpravljena vrhovno državno pravobranilstvo in državna pravobranilstva, njihovi posli pa prenešeni na Javnega tožilca DF, in njegove podrejene organe. Z zakonom o z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Razvoj javnega pravobranilstva

mag. Marija Krisper-Kramberger, 17.1.1991

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 1/1991Javni pravobranilec je pravzaprav državni advokat. In svojega advokata je država od nekdaj potrebovala. V tem in naslednjih dveh zapisih prikazujem pomembnejše mejnike v razvoju navedene inštitucije. Varuh državnih financ do leta 1945 Potreba po varstvu finančnih interesov države v srednjeevro...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(16)

Leto objave

1999(1) 1998(2) 1997(2) 1993(5)
1992(1) 1991(5)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: K

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov