O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 141)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄28-29

Z mednarodno povezljivostjo do večje pravne varnosti

mag. Mojca Kunšek, 20.7.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 28-29/2017Z junijem 2017 je začel delovati sistem povezovanja poslovnih registrov - Business Registers Interconnection System (BRIS), ki omogoča čezmejno pridobivanje informacij o podjetjih, poenostavlja in avtomatizira komunikacijske načine za izmenjavo podatkov med poslovnimi registri o gospodarskih družbah, njihovih čezmejnih združitvah ter podružnicah s sedežem v drugi državi znotraj EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Davčna obravnava dohodkov sodnih cenilcev je odvisna od načina opravljanja dela

mag. Mojca Kunšek, 14.4.2016

Davki občanov in dohodnina

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 15/2016Sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače opredeljujejo določbe 12. poglavja Zakona o sodiščih (ZS). Skupno jim je, da so imenovani za neomejen čas na podlagi dokazovanja strokovnih znanj in prisege pred ministrom za pravosodje. Prav tako je pridobitev njihovega strokovnega mnenja, izvida in cenitve odvisna od potrebe sodišča, ki zaprosi za mnenje sodnega izvedenca ali sodnega cenilca v zadevnem primeru v sodnem postopku, ali pa za mnenje zaprosi upravni organ v upravnem postopku. Ministrstvo za pravosodje v skladu z 88. členom ZS vodi imenik sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, ki zajema podatke o posamezni osebi in njegovem strokovnem znanju, EMŠO, naslov bivališča, kot tudi zaposlitev ali kak drug status.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄48

Kakšne spremembe prinaša novela ZGD-1I bodočim podjetnikom

mag. Mojca Kunšek, 10.12.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 48/2015Slovenija zagovarja načela svobodne podjetniške pobude in prek razvejane mreže točk VEM (vse na enem mestu) ali po elektronski poti zagotavlja hiter in preprost način ustanovitve družbe ali podjetnika. Tako je možno postati podjetnik že v enem dnevu, gospodarsko družbo oziroma družbo z omejeno odgovornostjo pa ustanoviti v treh dneh.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

Po dokapitalizaciji bank še makrobonitetni nadzor finančnih institucij

mag. Mojca Kunšek, 9.1.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 1/2014Konec minulega leta je začel veljati Zakon o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (ZMbNFS), ki določa izvajanje makrobonitetnega nadzora v Republiki Sloveniji in opredeljuje naloge, nadzorne ukrepe in delovanje nadzornih organov na področju makrobonitetnega nadzora, ki bo zajemal nadzor stabilnosti finančnega sistema, tj. področja bančništva, zavarovalništva, trga finančnih instrumentov, investicijskih družb, družb za upravljanje in lizing družb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Stroški izvajanja ZVZD-1 so lahko tudi davčno nepriznani

mag. Mojca Kunšek, 12.12.2013

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 48/2013Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki je začel veljati že decembra 2011, je prinesel tudi vrsto zahtev glede načrtovanja in izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu, čemur naj bi sledile tudi smernice za določitev in pripravo promocije zdravja na delovnem mestu, ki pa jih do danes še ni. Smernice naj ne bi odgovorile le na vprašanje, kako izvajati zakonsko določene naloge, temveč, kako tudi obravnavati stroške, ki v zvezi s tem nastajajo. Podjetniki se namreč pri izvajanju zakonskih določb srečujejo tudi z davčnimi dilemami, kot na primer z vprašanji, povezanimi z obdavčitvijo promocije zdravja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄46

Priprave na davčni obračun 2013 so se že začele

mag. Mojca Kunšek, 28.11.2013

Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 46/2013Vse bolj se bliža konec davčnega leta, ko se podjetja in posamezniki, ki opravljajo dejavnost, ukvarjajo tudi z mislimi, kako optimirati davčno osnovo in kako se čim bolj pripraviti na davčni obračun, ki ga bodo izdelali in predložili davčni upravi tako kot vsako leto, tj. do 31. marca 2014. Letoš
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

Z notarsko prodajo do pospešenega poplačila dolgov

mag. Mojca Kunšek, 14.11.2013

Odvetništvo in notariat

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 44/2013Z zadnjimi spremembami Zakona o finančnih zavarovanjih (ZFZ) se vzpostavlja nova oblika zavarovanja - notarska hipoteka, kot zastavna pravica na nepremičnini (zastavljena nepremičnina), ustanovljena z neposredno izvršljivim notarskim zapisom, ki ga sicer pravno ur
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Z novelo ZGD-1H do manjših zaostankov pri registraciji podjetnikov

mag. Mojca Kunšek, 18.10.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 40-41/2013Novela ZGD-1H rahlja pogoje za ustanovitev podjetja, saj odpravlja nekatere omejitve pri ustanavljanju podjetij po dosedanjih zakonskih določbah ter določa normative za ureditev obstoječega stanja. Dosedanja praksa je namreč določala vrsto preverjanj različnih pod
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄38

Z zunajsodnim finančnim prestrukturiranjem do večje gospodarske aktivnosti

mag. Mojca Kunšek, 3.10.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 38/2013Vlada RS ocenjuje, da v času, ko so slovenska podjetja prezadolžena, banke pa največje upnice podjetij, nujno potrebujemo zakonodajni okvir, ki bo spodbujal zadolžena podjetja in banke, ki jih financirajo, da naredijo dolg podjetij vzdržen in omogočijo, da podjetja normalno delujejo naprej in ohranj
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Spremembe ZDoh-2 naj bi se upoštevale že pri obračunu dohodnine za leto 2013

mag. Mojca Kunšek, 19.9.2013

Davki občanov in dohodnina

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 36/2013Med številnimi predlogi sprememb zakonodaje, ki jih lahko spremljamo na spletnih straneh ministrstev ali pa jih je Vlada RS v okviru protikriznih ukrepov že napovedala, velja omeniti predlog sprememb in dopolnitev Zakona o dohodnini (ZDoh-2M), ki naj bi se sprejel po hitrem postopku in katerega določbe se bodo v glavnem upoštevale že pri informativnem izračunu dohodnine za letošnje leto, tj. za leto 2013.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Tudi po stečaju banke do svojih sredstev

mag. Mojca Kunšek, 5.9.2013

Banke, zavodi

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 34/2013Ker nas javna občila zasipajo z informacijami o dokapitalizacijah in morebitnih propadih bank, se marsikdo sprašuje o varnosti svojih prihrankov, s katerimi upravljajo naše banke. Pri tem se lahko potolažimo, da so zakonske določbe in pravila ravnanja prevzemnika propadle banke in Banke Slovenije ja
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Z novelo ZDavP-2G nad neprijavljeno premoženje

mag. Mojca Kunšek, 22.8.2013

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 31-32/2013V začetku avgusta se je iztekel rok za predložitev pripomb na predlog novele Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2G), po kateri naj bi davčni organ retrogradno posegel na neprijavljeno premoženje oziroma ga obdavčil vse do desetih let nazaj. Predlog novele je že v fazi javne razprave doživel vrsto kritik predvsem na račun lakomnosti države, dodatnega kratenja pravic davkoplačevalcev in prekomerne krepitve moči davčnega organa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

So razlogi v skromni uporabi enotirnega sistema v Sloveniji v bojazni pred (pre)velikim vplivom na upravljanje?

mag. Mojca Kunšek, 18.7.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 28/2013Na zadnji skupščini Združenja nadzornikov Slovenije (ZNS) je bila predstavljena raziskava o uporabi enotirnega sistema v slovenski korporacijski praksi. Po podatkih raziskave je enotirni sistem upravljanja konec leta 2011 uporab
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Pred vrati novega davka na nepremičnine

mag. Mojca Kunšek, 4.7.2013

Davki občanov in dohodnina

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 26/2013Predlog zakona o davku na nepremičnine (ZDN), ki je sprožil številne polemike med strokovno javnostjo in lastniki nepremičnin, je bil v javni obravnavi do konca junija. Po navedbah zakonodajalca je namen uvedbe davka predvsem povečati priliv v državni proračun, med drugimi razlogi pa sta še poenotenje sistema obdavčitve nepremičnin z obdavčitvijo vseh nepremičnin ne glede na rabo in vrsto lastništva, kar se bo storilo z ukinitvijo večjega dela sedanjega sistema obdavčitve nepremičnin, ter izdatnejše samofinanciranje občin in posledično tudi države.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄23

Le še nekaj dni za vzpostavitev davčno ustreznega blagajniškega poslovanja

mag. Mojca Kunšek, 13.6.2013

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 23/2013Na podlagi sprememb novele Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2F), ki je začela veljati v začetku tega leta, bodo morali po določbah Pravilnika o načinu izpolnjevanja zahtev za določene računalniške programe in elektronske naprave ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev elektronsko vodenih podatkov davčnemu organu (Pravilnik) davčni zavezanci do 1. julija vzpostaviti tako poslovanje prek registrskih blagajn oziroma s tako računalniško opremo, ki bo zagotavljala sledljivost zapisov iz naslova blagajniškega poslovanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄21

Kmalu spremembe pri izplačilih in predplačilih proračunskih uporabnikov

mag. Mojca Kunšek, 30.5.2013

PRORAČUN

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 21/2013V začetku junija 2013 bo začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A), ki naj bi bil kot odraz potrebe po dodatnih ukrepih za zmanjšanje odhodkov in povečanje prihodkov proračunov države sprejet po nujnem postopku, saj dosedanji ukrepi niso dosegli pričakovanega uspeha v zadostnem obsegu. Poleg tega pa je treba v proračunih zagotoviti dodatna sredstva za poplačilo ukrepov, določenih v Zakonu za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), za katere sta Ustavno sodišče RS in Delovno in socialno sodišče v Ljubljani ugotovili, da so v nasprotju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Več možnosti za pomoč podjetjem v težavah

mag. Mojca Kunšek, 16.5.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 19/2013Novela Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-D), ki velja od začetka maja, spreminja seznam do pomoči upravičenih podjetij, vrste pomoči in ukinja zgodnji znesek višine državne pomoči. Novela ZPRPGDT-D odpira v
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

Zadnje spremembe MSRP se bodo odražale že v vmesnem poročilu 2013

mag. Mojca Kunšek, 25.4.2013

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 16-17/2013Zadnje spremembe mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) so z Uredbo Komisije (EU) št. 301/2013 z dne 27. marca 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede letnih izboljšav mednarodnih standardov računovodskega poročanja (Uredba) prinesle spremembe pri vrsti MSRP, ki zajemajo:
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄14

Zaradi neskladij med zakonodajo in stroko dileme pri revidiranju invalidskih in energetskih podjetij

mag. Mojca Kunšek, 11.4.2013

ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 14/2013V teh dneh je Slovenski inštitut za revizijo revizijske družbe in pooblaščene revizorje opozoril na zakonske nedorečenosti revidiranja invalidskih in energetskih podjetij, ki pri izvajanju revizijskega postopka in oblikovanju revizorjevega mnenja zahtevajo njihovo posebno pozornost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Primarni namen uvedbe davka na sladke pijače je izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva

mag. Mojca Kunšek, 28.3.2013

Druge davščine in olajšave

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 12/2013Pred kratkim se je iztekel rok za podajo pripomb na predlog zakona o davku na sladkor in sladila v brezalkoholnih pijačah (predlog zakona). Primarni namen zakona je po besedah predlagatelja upočasnitev rasti porabe sladkih brezalkoholnih pijač ter s tem posredno izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva, sekundarni namen pa je zagotoviti nov vir financiranja državnega proračuna, ki bi pripomogel h konsolidaciji javnih financ.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Letno poročilo v času recesije z obsežnejšimi razkritji

mag. Mojca Kunšek, 14.3.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 10/2013Letno poročilo je temeljni dokument vsake gospodarske družbe in naj bi odsevalo realni položaj poslovnega subjekta. Glede na to, da časi poslovanju podjetij niso naklonjeni in da se marsikatero podjetje ubada z različnimi težavami, pa je toliko bolj pomembno, da podjetje v letnem poročilu predstavi,
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄7-8

Davčne in poročevalske obveznosti podružnic tujih podjetij v Sloveniji

mag. Mojca Kunšek, 21.2.2013

Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 7-8/2013V času izdelave zaključnih računov naj opozorimo, da so tudi podružnice tujih podjetij zavezane k predložitvi davčnega obračuna in letnega poročila. Pri opredeljevanju obveznosti podružnice tujega podjetja določbe 680. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)1
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

ZPIZ-2 vzpostavlja nove podlage in stimulacije pri obračunu prispevkov

mag. Mojca Kunšek, 7.2.2013

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 5/2013Od 1. januarja 2013 velja novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), katerega namen je zagotavljati finančno vzdržnost pokojninske blagajne in preprečiti nadaljnje padanje pokojnin. Predlagatelj zakona namerava ta cilja doseči ne le z dvigom dejanske upokojitvene starosti, temveč tudi z vplačili prispevkov, ki bodo omogočali pravičnejši, zanesljivejši in finančno učinkovitejši pokojninski sistem. Tako bodo vplačila in izplačila pokojninske blagajne bolj uravnotežena, finančno breme pa pravičneje porazdeljeno med generacije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Od 1. januarja teče rok za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja po novem

mag. Mojca Kunšek, 24.1.2013

PRORAČUN

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 3/2013S 1. januarjem je začela veljati Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uredba), ki določa oblikovanje cen občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja po 149. členu Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) za: - oskrbo s pitno vodo, - odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, - obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in - odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Z novelo ZDavP-2F do bolj transparentnega poslovanja davčnih zavezancev

mag. Mojca Kunšek, 10.1.2013

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 1/2013Temeljna naloga Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) je pobiranje davkov, ki zajema tako obračunavanje, odmero, plačevanje, vračilo, nadzor in izvršbo davkov, ureja pa tudi pravice in obveznosti davčnih zavezancev in drugih organov na nacionalni ravni. V skladu z veljavnimi predpisi so podatki o davkih posameznih davčnih zavezancev varovani kot davčna tajnost. Kljub temu načelnemu izhodišču pa je predlagatelj zadnjih sprememb ZDavP-2 ocenil, da spremenjene javnofinančne in gospodarske razmere zahtevajo spremembe pravnih pravil v smeri dajanja večjega poudarka javnosti podatkov o neplačevanju dajatev ter vzpostavitvi pravega razmerja med potrebo po varovanju davčne tajnosti in potrebo po zagotavljanju interesa javnosti. Ocenil je namreč, da navedeno velja še zlasti v kontekstu problematike (ne)plačevanja davkov v smeri izmikanja plačevanju davkov na eni strani in slabšanja konkurenčnega položaja davčnih zavezancev, ki redno izpolnjujejo svoje davčne obveznosti, na drugi strani.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(141)

Leto objave

2017(1) 2016(1) 2015(1) 2014(1)
2013(21) 2012(20) 2011(21) 2010(20)
2009(21) 2008(29) 2007(5)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: K

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov