O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 28)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Evropska zasebna družba

dr. Marijan Kocbek, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Marijan Kocbek, dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 11/2009Po uspehu, ki ga je EU dosegla pri unifikaciji evropskega prava družb s Societas Europaea (SE),1 se pripravljajo podlage tudi za ustanovitev druge kapitalske družbe, tj. evropske zasebne družbe v pravnoorganizacijski obliki družbe z omejeno odgovornostjo. Ob upoštevanju evropskega interesnega gospod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄8-9

Izplačilo poslovnega deleža - kapitala izstopajočemu družbeniku v d.o.o.

dr. Marijan Kocbek, 11.3.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 8-9/2004Primer: Iz družbe z omejeno odgovornostjo, ki ima 3 milijone sit osnovnega kapitala in tri družbenike z enakimi poslovnimi deleži, namerava en družbenik izstopiti. Ker družba posluje že več kot 10 let, je ocenjena vrednost poslovnega deleža posameznega družbenika približno enaka knjigovodski vred...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Nakup lastnega poslovnega deleža - še nekateri davčni vidiki

dr. Marijan Kocbek, 8.2.2001

Davki občanov in dohodnina, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 3-4/2001O možnostih pridobivanja lastnih poslovnih deležev, tudi v enoosebni d. o. o., smo v PP že pisali.(*1) Pri tem je bil dan poudarek korporacijskopravnim vidikom možnostih pridobivanja lastnega poslovnega deleža, le delno pa tudi davčnopravnim. V davčni praksi se je nedavno "razrešilo" vprašanje ne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Vpis delnic, vpisnice in vpisne pogodbe

dr. Marijan Kocbek, 12.11.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 22/1998Obligacijskopravni in korporacijskopravni učinki Pri opredeljevanju pravne narave ter obligacijskopravnih in korporacijskopravnih učinkov vpisa delnic, je treba najprej opozoriti na potrebo razlikovanja med tremi pravnimi instituti: vpisu delnic, vpisnico ter prav tako tudi vpisno pogodbo. Raz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Zakon o prevzemih

dr. Marijan Kocbek, 10.7.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 13/1997V preoblikovanih delniških družbah se že pričel proces spreminjanja lastništva, torej prodaja delnic in poslovnih deležev med delničarji. Ta proces poteka prek borze in zunajborznega trgovanja na tako imenovanih internih trgih v zaprtih delniških in drugih gospodarskih družbah. V zaprtih gospodarski...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄21

Novi predlog direktive EU o prevzemih

dr. Marijan Kocbek, 30.10.1996

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 21/1996Komisija Evropske unije je pripravila novi predlog 13. Direktive o prevzemih podjetij, ki je bil še pred poletjem objavljen v Uradnem listu EU (OJ, C 162/5). Direktiva ureja postopek v zvezi s ponudbo za prevzem podjetij, pri čemer se že v naslovu izpostavlja takoimenovana obvezna ponudba za prevzem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄9

Prenehanje, likvidacija, stečaj družbe z edinim upnikom ustanoviteljem

dr. Marijan Kocbek, 18.5.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 9/1995Po novi statusni ureditvi gospodarskih družb se v naši zakonodaji na drugačnih pravnih temeljih pravno urejujeta likvidacija in stečaj, kot je bilo to v prejšnji zakonodaji. Bistvena novost je v tem, da se loči pojem prostovoljnega prenehanja gospodarskih družb od prisilnega prenehanja gospodarskih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Družbeno podjetje in podjetje v družbeni lastnini

dr. Marijan Kocbek, 7.4.1994

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 7/1994Med pojmomo družbeno podjetje in podjetje v družbeni lastnini obstajajo pomembne vsebinske razlike. Ne gre za različno poimenovanje iste pravne kategorije, ampak da dve pravni kategoriji, ki imata v statusno pravnem smislu zelo različen pravni pomen. V praksi (tudi v raznih postopkih, npr. revizijsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

ZGD in ZB

dr. Marijan Kocbek, 10.3.1994

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 5/1994Ugotovimo lahko, da zakon o gospodarskih družbah (ZGD) in zakon o bankah (ZB) urejata določena ista vprašanja, zaradi česar se postavlja vprašanje veljavnosti določb. Izhajamo lahko iz izhodišča, da je ZB glede ZGD, "lex specialis", zaradi česar veljajo za vprašanja, ki jih urejata oba zakona, določ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Revizija v olastninjenih podjetjih

dr. Marijan Kocbek, 27.1.1994

Denacionalizacija in lastninjenje, 4.3.1. Računovodstvo 4.3.2. Revizija

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 2/1994V zvezi z revizijskimi poročili SDK Republike Slovenije pri lastninskem preoblikovanju se med drugim postavlja vprašanje pasivne legitimacije, torej vprašanje, ali je v podjetjih, ki so se olastninila in nimajo več družbenega kapitala (ker so ga npr. s pogodbo že prenesla na sklad), sploh mogoče pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Lastninsko preoblikovanje podjetij

dr. Marijan Kocbek, 2.9.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 18/1993Ali je mogoče v skladu z obstoječo zakonodajo odprodati celotni delež (večinski) v družbi-hčeri, katere lastnik je krovno podjetje, ki ima v strukturi trajnega kapitala večinski delež družbenega kapitala brez lastnika? Kakšni so pogoji in postopek te prodaje ter pravni akti in sodelovanje državni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Uskladitev internih delnic

dr. Marijan Kocbek, 15.4.1993

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 8/1993Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij v 45. členu zavezuje vsa podjetja, ki so se v preteklosti preoblikovala v kapitalske družbe z izdajo internih delnic, da morajo pred pričetkom preoblikovanja pripraviti program uskladitve lastninskih razmerij glede popustov, načina izvedenih vplačil ter so...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Zakon o varstvu terjatev

dr. Marijan Kocbek, 18.3.1993

Obligacije

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 5-6/1993Zakon o varstvu terjatev v postopkih preoblikovanja podjetij in drugih pravnih oseb, ki ga je državni zbor Republike Slovenije sprejel na seji dne 26. 1. 1993 (Uradni list RS, št. 7/93) je sporen tako s sistemsko - pravnega vidika dosedanje in tudi bodoče ureditve odgovornosti za obveznosti pravnih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Spor o obratovalnih stroških poslovne zgradbe

dr. Marijan Kocbek, 24.12.1992

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 25/1992Podjetje ima poslovni prostor - samopostrežno trgovino - v večji novejši poslovni zgradbi. Manjši del te zgradbe o tudi stanovanja. Večinski del prerazličnih lastnikov. Zgradba ima urejeno individualno ogrevanje preko kotlovnice v tej zgradbi. Stanovalci so oblikovali hišni svet, pri delu katerega s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij

dr. Marijan Kocbek, 24.12.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 25/1992Dolgo pričakovani zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij je s svojimi določbami močno posegel tudi na statusnopravno področje, predvsem glede možnosti ustanavljanja kapitalskih družb v družbeni lastnini, statusnih sprememb podjetij z družbenim kapitalom, razpolaganja s sredstvi in družbenim kap...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄20

Preoblikovanje družbenega podjetja v kapitalsko družbo v družbeni lastnini

dr. Marijan Kocbek, 29.10.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 20/1992Na podlagi 1. novele zakona o podjetjih (2. in 36. člen ZP, Ur. list SFRJ, št. 40/89) se je razmahnila praksa ustanavljanja delniških družb in družb z omejeno odgovornostjo v družbeni lastnini. Poleg zakonsko jasnih in nespornih preoblikovanj družbenih podjetij v kapitalske družbe v mešani lastnini,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄19

Zaprta delniška družba v ZGD?

dr. Marijan Kocbek, 15.10.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 19/1992V javni razpravi o tezah zakona o gospodarskih družbah je bila dana pobuda, da se v zakon dodatno vključi nova pravno organizacijska oblika - zaprta delniška družba. Pobuda se utemeljuje z mnenjem, da bi bila takšna pravnoorganizacijska oblika ustreznejša v tistih družbenih podjetjih, ki bi se pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄14

K predlogu zakona o odvetništvu: zoper izključno odvetniško zastopanje pred sodišči

dr. Marijan Kocbek, 9.7.1992

Sodišča, Odvetništvo in notariat

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 14/1992Skupščina Zveze društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije je na svoji seji dne 19. 6. 1992 v Laškem na podlagi elaborata o vlogi in položaju korporacijskih pravnikov v svetu (elaborat je objavljen v reviji Podjetje in delo, št. 4/92) obravnavala tudi predlog zakona o odvetništvu, ki ga pripravlja M...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄11

Hipotekarne obveznice

dr. Marijan Kocbek, 11.6.1992

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 11/1992Opredelitev Hipotekarne obveznice sodijo med t.i. zavarovane podjetniške obveznice in od vseh teh predstavljajo najčvrstejšo jamstvo za povrnitev dolga, saj je obligacija pokrita s hipoteko na nepremičnini. Hipotekarne podjetniške obveznice se definirajo kot obveznice, pri katerih se ob izdaji...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

Zakon o gospodarskih družbah - namesto zakona o podjetjih

dr. Marijan Kocbek, 19.3.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 5-6/1992V Sloveniji se že dalj časa čuti potreba po novi podjetniški zakonodaji, ki bi naj nadomestila zvezni zakon o podjetjih. Čeprav je slednji v času njegovega sprejema prav gotovo predstavljal napreden zakon o pravnoorganizacijskih oblikah gospodarskih subjektov in je pomembno prispeval h graditvi n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄2

Plačilo kupnine pri stanovanjski prodajni pogodbi

dr. Marijan Kocbek, 6.2.1992

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 2/1992Pred kratkim so nekateri osrednji slovenski časopisi objavili opozorilo kupcem družbenih stanovanj na podlagi novega stanovanjskega zakona, da ne smejo zamuditi 60-dnevnega roka za plačilo kupnine.(*1) Po navedenem mnenju ministrstva za varstvo okolja in urejanja prostora - pripravljalca tega zakona...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄21

Dopolnitev uredbe o vpisu podjetij v sodni register

dr. Marijan Kocbek, 14.11.1991

Sodni registri in sodne takse, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 21/1991Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi pooblastila iz 4. čl. ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/9l) izdal uredbo, s katero je dopolnil uredbo o vpisu podjetij in drugih pravnih oseb, ki opr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Prometnost - možnost razpolaganja z internimi delnicami

dr. Marijan Kocbek, 19.9.1991

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 17/1991Ali in kdaj je mogoče razpolagati z internimi delnicami, izdanimi na podlagi zakona o družbenem kapitalu ter ali lahko imetniki internih delnic prodajo ali kako drugače razpolagajo v pravnem prometu z internimi delnicami izven kroga oseb določenih v 1/a členu zakona o družbenem kapitalu, predvsem pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄13

Nadaljnja širitev unifikacije in harmonizacijegospodarskega prava

dr. Marijan Kocbek, 4.7.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 13/1991V času 24. zasedanja Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo UNCITRAL) je potekal na Dunaju od 17. do 21. 6. 1991 četrti simpozij Uncitrala o mednarodnem trgovinskem pravu, ki sta se ga med predstavniki 47 držav udeležila tudi dva iz Slovenije. Na simpoziju so predstavniki sekretar...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄12

Nova evropska podjetniška - korporacijska zakonodaja

dr. Marijan Kocbek, 20.6.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Malo gospodarstvo in obrt

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 12/1991Komisija Evropske gospodarske skupnosti je že leta 1970 na podlagi 235. člena pogodbe EGS pripravila osnutek Statuta evropske korporacije - Societas Evropaea, "SE", z namenom, da bi se lahko podjetja v članicah skupnosti prilagodile novim dimenzijam poslovanja v okviru skupnega trga s tem, da bi se ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(28)

Leto objave

2009(1) 2004(1) 2001(1) 1998(1)
1997(1) 1996(1) 1995(1) 1994(3)
1993(3) 1992(8) 1991(7)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10. MEDNARODNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: K

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov