O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Vpliv novega odloka na že izdane odločbe

Polona Kovač, 2.12.2010

Uprava, Civilni sodni postopki

dr. Polona Kovač, Pravna praksa, 47/2010Maja 2010 smo ljubljanski vrtci izdali odločbe o sprejemu otrok glede na takrat veljavno zakonodajo (Zakon o vrtcih - ZVrt, odlok MOL in Zakon o splošnem upravnem postopku - ZUP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Pravna narava aktov v izbirnem postopku članov Komisije za preprečevanje korupcije

Polona Kovač, 2.12.2010

Uprava

dr. Polona Kovač, Pravna praksa, 47/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Pravno varstvo pri sofinanciranju iz proračunskih sredstev po PIP in ZUP

Polona Kovač, 7.10.2010

Upravni postopek in upravne takse

dr. Polona Kovač, Pravna praksa, 39/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Pomen procesnih predpostavk po ZUP

dr. Polona Kovač, 13.5.2010

Civilni sodni postopki

dr. Polona Kovač, Pravna praksa, 19/2010Procesne predpostavke za uvedbo postopka in s tem meritorno presojo upravičenosti dodelitve pravice, priznanja pravne koristi oziroma naložitve obveznosti v upravnopravnih razmerjih so skupek formalnih pogojev, katerih obstoj mora upravni organ po uradni dolžnosti preverjati od začetka postopka v vs...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Raba ZUP pri postopkih v zvezi s sodnimi taksami

dr. Polona Kovač, 19.11.2009

Upravni postopek in upravne takse

dr. Polona Kovač, Pravna praksa, 45/2009Sodne takse je zakonodajalec uredil z Zakonom o sodnih taksah (ZST-1)1 leta 2008 v več elementih bistveno drugače, kot so bile urejene dotlej. Postopki ugotavljanja, odmere, oprostitev ipd. v zvezi s sodnimi taksami so tako postali neredko posebno vprašanje, s katerim se lahko odločujoči ukvarja cel...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Izpolnitveni roki v upravnih zadevah - nepodaljšljivi materialni ali procesni roki?

dr. Polona Kovač, 10.9.2009

Upravni postopek in upravne takse

dr. Polona Kovač, Pravna praksa, 35/2009Roki so ključen pravni institut predvsem procesnega in materialnega prava, in sicer na eni strani za uveljavitev pravic in pravnih koristi strank, na drugi strani (v upravnem postopku) pa za varstvo javnega interesa v koliziji z zasebnim. Pri javnopravnih obveznostih roki omogočijo uveljavitev obvez...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Upravno pravo, procesni del

dr. Polona Kovač, 27.8.2009

Kultura in umetnost

dr. Polona Kovač, Pravna praksa, 33/2009GV Založba z delom Upravno pravo, procesni del - Upravni postopek in upravni spor, avtorjev dr. Boža Grafenauerja s PF Univerze v Mariboru in predsednika Upravnega sodišča Janeza Breznika (Ljubljana 2009, 759 strani), nadaljuje tradicijo izdaj na področju upravnega procesnega prava.1 To delo je z ne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Vročanje in izvrševanje sodb ter sklepov po zahtevah za sodno varstvo z odmero sodnih taks

Kovač Polona, Orel Nuša, Čas Petra, 28.5.2009

Upravni postopek in upravne takse, Prekrški

Petra Čas, Nuša Orel, Polona Kovač, Nuša Orel, Pravna praksa, 21/2009Vročanje je eno najpomembnejših procesnih dejanj, saj je praviloma pogoj za nastanek pravnih učinkov pisanja, ki ga organ, ki postopek vodi, posreduje drugim udeležencem v postopku. Zato je pravilnost postopanja akterjev pri vročanju zelo pomembna, saj ob bistvenih napakah pri vročanju ne pride do p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem

dr. Polona Kovač, 26.3.2009

Kultura in umetnost

dr. Polona Kovač, dr. Polona Kovač, Pravna praksa, 12/2009Pri GV Založbi je po prvi izdaji leta 2001 in drugi leta 2004 konec lanskega leta izšla tretja, spremenjena in dopolnjena izdaja Zakona o splošnem upravnem postopku s komentarjem avtorjev Janeza Breznika (ur.), Zdenke Štucin in Jonike Marflak (Ljubljana 2008, 890 strani).1 Vodenje in odločanje v upr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

(Ne)zmožnosti razveljavitve diplomskih listin in spričeval

dr. Polona Kovač, 12.2.2009

Upravni postopek in upravne takse

dr. Polona Kovač, dr. Polona Kovač, Pravna praksa, 6/2009V (visokem) šolstvu se v zadnjem času čedalje bolj zavedamo nujnosti in pomena rabe Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP)1 ter povezanih institutov v razmerju med šolskimi institucijami in študenti (dijaki, učenci) pri izvajanju verificiranih programov, torej javne službe.2 Med drugim se je že v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

O rabi ZUP v šolstvu

dr. Polona Kovač, 30.10.2008

Upravni postopek in upravne takse

dr. Polona Kovač, dr. Polona Kovač, Pravna praksa, 42/2008V PP, št. 38-39 in št. 40-41, sta izšla dva prispevka o rabi Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP)1 v šolstvu.2 Ob bok navedenim mislim oz. nekaterim izpostavljenim zadržkom in kot popravek posameznih napačnih trditev v omenjenih člankih v nadaljevanju izpostavljam nekaj pojasnil in izhodišč za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄22

Izdaja na čas vezanih dovoljenj

dr. Polona Kovač, 5.6.2008

Upravni postopek in upravne takse

dr. Polona Kovač, dr. Polona Kovač, Pravna praksa, 22/2008Med različnimi vrstami upravnih odločb poznamo tudi t. i. temporalne odločbe, katerih veljavnost je vezana na določen rok oz. katerih veljava se po izteku v izreku določenega roka izteče. V praksi pa pride do težav, če stranka še pred potekom prvotne odločbe uveljavlja nov zahtevek - kaj tedaj stori...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄29-30

ZUS-1 z uvodnimi pojasnili

dr. Polona Kovač, 26.7.2007

Kultura in umetnost

dr. Polona Kovač, Pravna praksa, 29-30/2007dr. pravnih znanosti, višja predavateljica na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani V Uradnem listu RS, št. 105/06, je bil objavljen s 1. januarjem 2007 uveljavljen novi Zakon o upravnem sporu (ZUS-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

Pravni vidiki informatizacije upravnih storitev v projektu »OneStopGovernment«ŠO]1

dr. Polona Kovač, 10.5.2007

Uprava, Elektronsko trgovanje in poslovanje

dr. Polona Kovač, Pravna praksa, 18/2007dr. pravnih znanosti, višja predavateljica na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani Ministrstvo RS za javno upravo in Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani sta vključena v konzorcij partnerjev iz več držav, ki izvaja dveinpolletni projekt »OneStopGovernment« v okviru evropskega 6. okvirn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄16-17

Pravna sredstva zoper davčno odločbo

dr. Polona Kovač, 26.4.2007

Davki občanov in dohodnina

dr. Polona Kovač, Pravna praksa, 16-17/2007dr. pravnih znanosti, višja predavateljica na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani S 1. januarjem smo začeli uporabljati nov Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2).ŠO]1 Ta zakon podobno kot prejšnji ureja pravna sredstva zoper davčno odločbo, a pri tem prinaša nezanemarljive novosti. Zakon se ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄47

Imenovanje in označevanja naselij, ulic in stavb po novem

dr. Polona Kovač, 7.12.2006

Geodetske službe

dr. Polona Kovač, Pravna praksa, 47/2006dr. pravnih znanosti, višja predavateljica na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani Za določanje območij naselij ter imenovanje in označevanje naselij, ulic in stavb velja v Sloveniji eden najstarejših zakonov, zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb iz leta 1980.1 Že to ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄38

Interesi pri izdaji gradbenega dovoljenja na lokalni ravni

dr. Barbara Gruden, 5.10.2006

Upravni postopek in upravne takse, Gradbeništvo

dr. Barbara Gruden, Pravna praksa, 38/2006Pri oblikovanju strukture javne uprave v Sloveniji, še bolj pa pri razporejanju funkcij, je vedno aktualno izdajanje gradbenih dovoljenj, predvsem v razpravah o izvirnih pristojnostih samoupravnih lokalnih skupnosti v okviru upravljanja lokalnega prostora. Pomembno je vprašanje, ali naj gradbena dov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Načela davčnega postopka

dr. Polona Kovač, 27.7.2006

Upravni postopek in upravne takse, Davki občanov in dohodnina

dr. Polona Kovač, Pravna praksa, 29-30/2006Na ministrstvu za finance je v pripravi novi zakon o davčnem postopku, ki naj bi s 1. 1. 2007 skupaj z drugo davčno zakonodajo v davčnih zadevah uresničil cilje vladnih reform v smislu spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti Slovenije.1 V tem okviru oziroma nasploh v davčnem postopku lahko nastan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

O pravnih vprašanjih postopka podelitve priznanja RS za poslovno odličnost

mag. Karmen Kern-Pipan, 16.2.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Karmen Kern-Pipan, Pravna praksa, 6/20061. Uvod Priznanje RS za poslovno odličnost je najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti. Namenjeno je vsem organizacijam tako v zasebnem kot v javnem sektorju in pomeni nadgradnjo za sist...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Uprava med politiko in stroko

mag. Polona Kovač, 10.11.2005

Uprava

mag. Polona Kovač, Pravna praksa, 42/2005Od 29. septembra do 1. oktobra 2005 je potekalo tradicionalno, že XII. »srečanje ljubiteljev uprave«, kot se je izrazil prof. dr. Gorazd Trpin, vodja ene izmed sekcij, uradno pa strokovna konferenca Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani Dnevi slovenske uprave. Letošnje konference se je udeležilo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄37

Obrazložitev upravne odločbe kot instrument pravne države

mag. Polona Kovač, 22.9.2005

Uprava, Upravni postopek in upravne takse

mag. Polona Kovač, Pravna praksa, 37/2005Prijateljica in mož sta se po vrsti let varčevanja in najemu kopice kreditov odločila začeti z gradnjo hiše. Že takoj v začetku postopkov, s katerimi sta se kot investitorja soočila, sta skorajda obupala nad slovensko upravo in našo domnevno pravno državo, med drugim zaradi »vzorčne« odločbe o odmer...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

Nova uredba o upravnem poslovanju

Polona Kovač, 1.4.2005

Upravni postopek in upravne takse

Polona Kovač, Pravna praksa, 12/2005V marcu je bila v Ur. l. RS, št. 20/05 objavljena Uredba o upravnem poslovanju, ki jo je vlada sprejela na podlagi zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) in zakona o državni upravi (ZDU). Uredba ureja večje število vprašanj, saj vključuje nekatere do tedaj veljavne izvedbene akte na področju upra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄8

Uporaba ZUP-C v izvršilnih postopkih na centrih za socialno delo

Polona Kovač, 10.3.2005

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

Polona Kovač, Pravna praksa, 8/2005V zadnjem času, od uveljavitve novele ZUP-C (Ur. l. RS, št. 73/04) v juliju 2004, še bolj pa od začetka uporabe v januarju 2005, je v zvezi z novimi določbami več nejasnosti, različnih stališč in razprav. Med drugim se je nekaj dilem odprlo tudi na straneh Pravne prakse, zlasti glede upravne overitv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Smiselna uporaba ZUP v hitrem prekrškovnem postopku

mag. Polona Kovač, 29.7.2004

Upravni postopek in upravne takse

mag. Polona Kovač, Pravna praksa, 25-26/2004Novi Zakon o prekrških (Ur. l. RS, št. 7/03; ZP-1) je uvedel veliko novosti, ki skušajo med drugim odgovoriti na dilemo, ali prekrški sodijo v kazensko ali upravno pravo(*1). Med pomembnejšimi novostmi je delitev prekrškovnega postopka na hitri in redni postopek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄17

Upravna overovitev

mag. Polona Kovač, 27.5.2004

Uprava, Upravni postopek in upravne takse

mag. Polona Kovač, Pravna praksa, 17/2004Novela ZUP 2004 Vlada RS je februarja letos v zakonodajni postopek posredovala relativno obsežno novelo Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02; v nadaljevanju: ZUP), ki je predvidena za drugo obravnavo na junijski seji Državnega zbora RS in za sprejem julija 2004.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(27)

Leto objave

2010(4) 2009(6) 2008(2) 2007(3)
2006(4) 2005(4) 2004(3) 2003(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: K

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov