O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 25)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄44-45

Pomen sistemizacije in izjave o varnosti z oceno tveganja za določanje primernih delovnih mest za invalide

Miran Kalčič, 24.11.2005

Delovna razmerja, Varstvo pri delu

Miran Kalčič, Pravna praksa, 44-45/2005Prispevek je bil predstavljen na delavnici Sistematizacija delovnih mest, Inštitut za delovna razmerja in socialno varnost PF Univerze v Mariboru, 30. 9. in 1. 10. 2005 v Radencih. Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02 – ZDR) v drugem odstavku 20. člena določa obveznost delodajalcev, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Odpoved pogodbe o zaposlitvi delovnemu invalidu – zagotovitev dela pri drugem delodajalcu

Miran Kalčič, 7.7.2005

Delovna razmerja

Miran Kalčič, Pravna praksa, 26/2005Delavec invalid III. kategorije z dokončno odločbo ZPIZ ni več sposoben za svoje delo in ima priznano pravico do razporeditve na drugo ustrezno delo. Delodajalec mu drugega ustreznega dela ne more nuditi, ker takega ustreznega dela nima. .
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄43-44

Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu

Miran Kalčič, 16.12.2004

Delovna razmerja

Miran Kalčič, Pravna praksa, 43-44/2004Kako naj ravna delodajalec, ki ima manj kot pet zaposlenih delavcev (4) in nima primernega delovnega mesta za invalida s preostalo delovno zmožnostjo? Po določilih 103. člena ZPIZ-1 je komisija za oceno podlage za odpoved potrebna le pri delodajalcih, ki zaposlujejo najmanj pet zaposlenih in tore...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Odpoved pogodbe o zaposlitvi delovnemu invalidu

Miran Kalčič, 7.10.2004

Delovna razmerja

Miran Kalčič, Pravna praksa, 33-34/2004V gospodarski družbi imajo delovne invalide, ki so še vedno na čakanju na delo po prejšnjem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pa tudi delovne invalide, ki so pridobili pravico do premestitve na drugo delovno mesto po ZPIZ-1-UPB2.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Plačilo stroškov v postopkih pred invalidsko komisijo

Miran Kalčič, 16.9.2004

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Miran Kalčič, Pravna praksa, 30/2004V postopkih pred invalidsko komisijo ZPIZ se po 1. 1. 2003, ko je ZPIZ uvedel nove obrazce, pojavljajo stroški, za katere ni jasno, kdo jih je dolžan kriti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Pravica do starostne pokojnine in odpoved pogodbe o zaposlitvi

Miran Kalčič, 29.7.2004

Delovna razmerja

Miran Kalčič, Pravna praksa, 25-26/2004Delavec je star 59 let in ima 34 let pokojninske dobe. Po 114. členu ZDR spada omenjeni delavec v varovano kategorijo. * Kdaj bo izpolnil minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine oziroma, v katerih primerih se mu lahko zagotovi pravica do denarnega nadomestila za primer brezpos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Invalid -- drugo ustrezno delo

Miran Kalčič, 3.6.2004

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Miran Kalčič, Pravna praksa, 18-19/2004Družba je prejela pravnomočno odločbo ZPIZ o delavčevi invalidnosti, s katero je delodajalcu je naloženo, da delavcu najde drugo ustrezno delo. * Katero delo se šteje za ustrezno: - po 101.členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, - ali je pri tem potrebno upoštevati tudi 90.člen ZD...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄35

Sistemizacija delovni mest – združitev različnih del

Miran Kalčič, 16.10.2003

Delovna razmerja

Miran Kalčič, Pravna praksa, 35/2003Ker novi zakon o delovnih razmerjih ne omogoča več razporejanja delavcev z enega delovnega mesta na drugo delovno mesto, smo v družbi prisiljeni sprejeti novo sistemizacijo delovnih mest in sicer tako, da bomo združili v eno delovno mesto več različnih del iz dejavnosti družbe, ki jih lahko opravlja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Dnevi delovnega prava in socialne varnosti

Miran Kalčič, 19.6.2003

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

Miran Kalčič, Pravna praksa, 22-23/2003Ugotovitve in stališča 2. strokovnega srečanja Na 2. strokovnem srečanju Dnevi delovnega prava in socialne varnosti, ki je potekalo 3. in 4. junija 2003 v Portorožu in je predstavljalo uresničitev pred letom sprejetega stališča, po katerem naj Dnevi delovnega prava in socialne varnosti postanejo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄20

Invalidi - delo ob sobotah

Miran Kalčič, 5.6.2003

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Miran Kalčič, Pravna praksa, 20/2003V obratu je med 90 zaposlenimi delavci okoli 10% invalidov II. ali III. kategorije invalidnosti. Občasno nastopi potreba po delu tudi ob sobotah. * Ali lahko ob sobotah delajo tudi delovni invalidi III. kategorije invalidnosti, ki imajo pravico do premestitve (oz. razporeditve) na drugo delovno mes...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄13

Mali delodajalec - odpoved delovnemu invalidu

Miran Kalčič, 10.4.2003

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Miran Kalčič, Pravna praksa, 13/2003"Prevzem delavcev" po novem ZDR - dodatno pojasnilo Odgovor, objavljen v PP, št. 12/03 pod naslovom "Prevzem delavcev" po novem ZDR, v katerem se v zadnjem odstavku navaja, da bo možen pri malih delodajalcih odpust delovnih invalidov šele po ustanovitvi komisije, ki bo ugotavljala razloge za odpo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

Invalid - razporeditev na drugo delo, nadomestilo plače

Miran Kalčič, 1.8.2002

Delovna razmerja

Miran Kalčič, Pravna praksa, 28-29/2002Primer: Delavec je v mesecu aprilu pridobil odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, v kateri mu je priznana III. kat. invalidnosti, zaradi česar ga je treba razporediti na delovno mesto, ki bo fizično manj zahtevno, psihično manj obremenjujoče in pri katerem ne bo smel ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄27

Invalid - nočno delo - soglasje delavca

Miran Kalčič, 25.7.2002

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Miran Kalčič, Pravna praksa, 27/2002Delavec je invalid II, kategorijeinvalidnosti s pravico do dela 4 ure na dan. Invalidska komisija je ugotovila in opredelila tudi v odločbi o pravici, da delavec lahko dela kot nočni receptor, to pomeni vsako noč (5 dni v tednu) po 4 ure (npr. od 2.00 do 6.00). Ali bo v tem primeru treba upošt...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

Delovna razmerja: Novi ZDR - odgovori na vprašanja (2)

Irena Bečan, 18.7.2002

Delovna razmerja

Irena Bečan, Pravna praksa, 26/2002Na vprašanja udeležencev 1. Dnevovdelovnega in socialnega prava (Portorož, 12. in 13. junija) objavljamo drugi snopič odgovorov, ki sla jih pripravila Irena Bečan in Miran Kalčič. VARSTVO INVALIDOV Čakanje na razporeditev na drugo ustrezno delovno mesto Ali po ZPIZ-1 v okviru določb o pravi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje

Miran Kalčič, 28.2.2002

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Miran Kalčič, Pravna praksa, 7/2002Kaj pomeni četrti odstavek 193. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ureja posebno obliko dodane dobe? Po navedeni določbi se namreč zavarovancu, ki je bil vključen v obvezno dodatno zavarovanje po tem zakonu, za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄21

Varnost pri delu: ZVZD - obveznosti za d.o.o.

Miran Kalčič, 12.7.2001

Varstvo pri delu

Miran Kalčič, Pravna praksa, 21/2001V juliju 2001 prične veljati zakon o varnosti in zdravju pri delu v celoti? Kakšne obveznosti postavlja delodajalcem - pa na primer pred družbo z omejeno odgovornostjo s 7 zaposlenimi? Najprej velja pojasniti, da je zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99) začel veljati...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄21

Kolektivno prostovoljno pokojninsko zavarovanje

Miran Kalčič, 12.7.2001

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Miran Kalčič, Pravna praksa, 21/2001Priprave do odločitve in sklenitve pogodbe o pristopu k pokojninskem načrtu Kakšen je način sklenitve kolektivnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja v primeru, ko delodajalec (so)financira pokojninski načrt. Ali je stališče sindikata, ki predlaga delodajalcu ureditev (so)financiranja do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄20

Dodatno pojasnilo: Priznanje učne dobe v zavarovalni dobi

Miran Kalčič, 28.6.2001

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Miran Kalčič, Pravna praksa, 20/20011. Odgovor, objavljen v PP, št. 12/2001 je opredelil priznanje učne dobe v zavarovalno oz. pokojninsko dobo v različnih obdobjih, ko so veljale različne pravne ureditve, začenši z Temeljnim zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. SFRJ, št. 51/64), prikaz pa je zaključen z novejšo p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Delovna razmerja: Plačilo preventivnega zdravstvenega pregleda

Miran Kalčič, 27.7.2000

Delovna razmerja, Varstvo pri delu

Miran Kalčič, Pravna praksa, 21-22/2000Ni to "drug prejemek iz delovnega razmerja" - niti za managerje Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD - Uradni list, RS št. 56/99) je začel veljati 28. 7. 1999. S tem dnem je prenehal veljati prejšnji Zakon o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 32/74, 16/80 in 25/86), ki je na ožji način ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Odpravnina ob upokojitvi in dokup delovne dobe

Miran Kalčič, 16.3.2000

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Miran Kalčič, Pravna praksa, 8/2000V drugem odstavku 3. točke 40. člena Splošne kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti je določeno, da je delavec upravičen do razlike odpravnine, če je organizacija, ustanova ali zavod zanj financiral dokup delovne dobe v primeru, da so bila sredstva za dokup manjša od odpravnine. Ali se ra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄10

Nadomestilo za primer brezposelnosti in možnost upokojitve

Miran Kalčič, 1.4.1999

Zaposlovanje in brezposelnost, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Miran Kalčič, Pravna praksa, 10/1999Ali se v obdobje iz 18. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti všteva celotno delovno razmerje zavarovanca in je ta pravico do prejemanja denarnega nadomestila enkrat že izkoristil - ali pa samo delovno razmerje, ko se je delavec ponovno zaposlil (konkretno 3 leta neprek...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pred poslanci

Miran Kalčič, 11.2.1999

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Miran Kalčič, Pravna praksa, 4/1999Z javno predstavitvijo mnenj k predlogu ZPIZ v Državnem zboru in z uvrstitvijo zakonodajnega gradiva na sejo Odbora za zdravstvo, delo, družino in socialne zadeve se je končno začel dolgo pričakovani zakonodajni postopek.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Varstvo starejših delavcev

Miran Kalčič, 1.10.1998

Delovna razmerja

Miran Kalčič, Pravna praksa, 19/1998Razlaga SKP in novela ZPIZ in zakona o zavarovanju za primer brezposelnosti - Ali lahko preneha delovno razmerje delavcu, ki še ni star 55 let oziroma delavki, ki še ni stara 50 let, če ima delavec 35 let ali več zavarovalne dobe, oziroma če ima delavka 30 let ali več zavarovalne dobe, torej če man...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄2

Likvidacija družbe - delovna razmerja (invalidov)

Miran Kalčič, 25.1.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Miran Kalčič, Pravna praksa, 2/1996Gospodarska družba je iz ekonomskih razlogov ukinila svojo celotno dejavnost in na skupščini družbe sprejela sklep o prenehanju oziroma o likvidaciji. Delavcem, katerih delo je zaradi njunih operativnih razlogov postalo trajno nepotrebno, je delovno razmerje prenehalo, pri čemer jim je bila zagotovl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄2

Razporeditev presežnih invalidov k drugemu delodajalcu

Miran Kalčič, 25.1.1996

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Miran Kalčič, Pravna praksa, 2/1996V podjetju z 20 odstotki delovnih invalidov III. kategorije invalidnosti so sprejeli program razreševanja presežkov delavcev, v katerega so zajeli tudi nekatere invalide III. kategorije. Pri tem so v okviru programa zagotovili delovnim invalidom sklenitev delovnih razmerij za nedoločen čas na drugih...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(25)

Leto objave

2005(2) 2004(5) 2003(4) 2002(4)
2001(3) 2000(2) 1999(2) 1998(1)
1996(2)

Področja

4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: K

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov