O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 47)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Zanke slovenske inkriminacije opustitve ovadbe kaznivega dejanja ali storilca

dr. Damjan Korošec, 23.4.2015

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 16-17/2015Ob nedavnem soočanju z domnevno serijo evtanazijskih usmrtitev znotraj slovenskega zdravstvenega sistema smo vsaj kazenski pravniki pomislili tudi na problematiko odgovornosti za pasivnost ob seznanitvi z verjetnostjo, da je do tako težkih deliktov prišlo. Pri natančnejšem proučevanju inkriminacije z naslovom Opustitev ovadbe kaznivega dejanja ali storilca iz 281. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) pa se je pokazalo nekaj dogmatično zelo zanimivih nejasnosti v zvezi z objektivnim pogojem kaznivosti, ki otežujejo rabo tega delikta v pravosodni praksi in postavljajo pod vprašaj njegovo smiselnost, vsaj v dani tradicionalni obliki.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄48

Opustitev in prekinitev medicinsko (ne)smiselnega zdravljenja

Nerat Barbara, Korošec Damjan, 11.12.2014

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

dr. Barbara Nerat, dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 48/2014Slovita Konvencija Sveta Evrope o biotehnologiji in človekovih pravicah (t. i. Oviedska konvencija) je v določbi 5. člena zavzela stališče, da je izvedba posameznega medicinskega posega dopustna šele po pacientovi prostovoljni privolitvi na podlagi predhodnega ustreznega pouka o njegovem namenu, naravi, morebitnih posledicah in tveganjih. Pacient lahko svojo odločitev prav zaradi spoštovanja svobodne volje kadarkoli prekliče. V nadaljevanju prispevka odstirava kazenskopravni pogled na tematiko avtonomije pacientove volje ter opustitve in/ali prekinitve medicinsko (ne)smiselnega zdravljenja v primerih, ko obravnavani bolnik iz takih ali drugačnih razlogov ni zmožen merodajne lastne odločitve o nadaljnjem življenju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Krajevna in časovna veljavnost slovenskega kazenskega prava za obravnavo udeležb

dr. Damjan Korošec, 16.1.2014

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 2/2014Po razpadu skupne države Jugoslavije je prva kazenska zakonodaja samostojne slovenske države (Kazenski zakonik - KZ) zelo podobno kot prejšnja jugoslovanska zvezna ureditev kraj izvršitve kaznivega dejanja opredelila v samostojni določbi splošnega dela kazenskega zakonika. Opredelila ga je za storilca, po t. i. ubikvitetni teoriji kraja izvršitve, in sicer z besedami: "Kaznivo dejanje je izvršeno tako na kraju, kjer je storilec delal ali bi bil moral delati, kakor tudi na kraju, kjer je nastala prepovedana posledica." (Prvi odstavek 10. člena KZ). Poseben odstavek je bil namenjen kraju izvršitve poskusa (drugi odstavek 10. člena). Posebej za udeleženca problematike kraja izvršitve oziroma udeležbe ni urejala, tudi ne z morebitno določbo o smiselni uporabi določb o kraju izvršitve za udeležence ali s podobnimi zakonodajnimi pristopi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄19

Zelo kritično o institutu hujše posledice v slovenskem kazenskem pravu

dr. Damjan Korošec, 17.5.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 19/2012Redkokatera določba splošnega dela kazenskega prava je za proučevalce sistemske skladnosti kazenske zakonodaje, logične konsistentnosti znotraj posebnega dela in posebnega dela v luči določb splošnega dela ter navsezadnje tudi formalne in kriminalitetnopolitične logičnosti kazenskega prava kot celote bolj hvaležna kot zakonodajalčev poskus opredelitve instituta, imenovanega hujša posledica. Slovenski Kazenski zakonik (KZ-1) na primer to opravi z besedami (19. člen): "Če je iz kaznivega dejanja nastala hujša posledica, za katero predpisuje zakon hujšo kazen, se sme ta kazen izreči, če je storilec glede na to posledico ravnal malomarno."
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄47

Poročilu Varuha človekovih pravic o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma na pot

dr. Damjan Korošec, 8.12.2011

Človekove pravice

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 47/2011 Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1984 sprejela še danes osrednji univerzalni mednarodnopravni dokument globalnega dometa na področju boja proti mučenju in sorodnemu ravnanju - Konvencijo proti mučenju in drugim oblikam okrutnega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanj
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Kazenskopravna znanost in obvladovanje kaznivih dejanj brez poškodbene posledice

Damjan Korošec, 9.12.2010

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 48/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Konkretno ogrožanje človekovega življenja na cesti

dr. Damjan Korošec, 26.11.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 46/2009V zadnjih letih in mesecih, z zanimivo zgostitvijo prav v zadnjih tednih, se soočamo s poročili organov pregona in javnih občil o kršitvah cestnoprometnih predpisov, ki v vseh pogledih zelo grobo, tj. zelo neposredno, zelo konkretno ogrožajo več človeških življenj hkrati. Zadnje dni so v ospredju vo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Mednarodno kazensko pravo v KZ-1 (3.) - Mučenje

dr. Damjan Korošec, 18.6.2009

Kaznovalno pravo

dr. Damjan Korošec, dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 24-25/2009prispevkov o mednarodnem kazenskem pravu v novem Kazenskem zakoniku (KZ-1) obravnavamo inkriminacijo mučenja, in sicer kot samostojno inkriminacijo ter kot del hudodelstev zoper človečnost in vojnih hudodelstev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Mednarodno kazensko pravo v KZ-1 (1.) - Genocid

dr. Damjan Korošec, 4.6.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Damjan Korošec, dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 22/2009Potem ko pojem genocid prvič v obtožnici in s tem po podatkih, ki so na voljo, prvič v pravnem dokumentu uporabi tožilec Mednarodnega vojaškega sodišča v Nürnbergu in ga v nekaj sodbah takoj po drugi svetovni vojni uporabi Vrhovno sodišče Poljske, najde genocid pot v prvi klasičen mednarodnopravni d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

O kaznovalnopravni odgovornosti za napake pri internem strokovnem nadzoru v zdravstvu

dr. Damjan Korošec, 26.3.2009

Kazenski postopek

dr. Damjan Korošec, dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 12/2009Informacije, ki jih o ugotavljanju različnih odgovornosti za smrt otroka Bora Nekrepa kot posledico domnevnih zdravniških napak prek javnih občil po koščkih prejema slovenska javnost, so vznemirljive. Tudi z vidika teorije kaznovalnega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Zakon o pacientovih pravicah

dr. Damjan Korošec, 4.9.2008

Kultura in umetnost

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 34/2008Dne 26. avgusta je bil dan t. i. začetka uporabe Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP). Zakon je bil sicer objavljen v Uradnem listu RS, št. 15/08, 11. februarja 2008, v skladu z določbo 92. člena pa je začel veljati petnajsti dan po objavi, tj. 26. februarja. A glede na njegovo naravo oz. področje urejanja, vključno s številnimi podzakonskimi predpisi in imenovanji raznih nosilcev dolžnosti, predvidenih z zakonom, ta v istem členu predvideva odloženo uporabo z besedami: "ŠZakon se začne] uporabljati šest mesecev po njegovi uveljavitvi Š...]".
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄10

Zakon o pacientovih pravicah posebej z vidika kazenskega prava

dr. Damjan Korošec, 13.3.2008

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 10/2008dr. pravnih znanosti, izredni profesor na PF Univerze v Ljubljani in član Komisije za medicinsko etiko RS Dne 12. februarja je bil v Uradnem listu1 objavljen Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP). V skladu z 92. členom je začel veljati petnajsti dan po objavi, tj. 27. februarja. Glede na njegovo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄46

Temeljno o splošnem pojmu kaznivega dejanja

dr. Damjan Korošec, 29.11.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 46/2007dr. pravnih znanosti izredni profesor na PF Univerze v Ljubljani Zgodovina kazenskega prava je tudi zgodovina členjenja splošnega pojma kaznivega dejanja na več elementov in vse nadrobnejšega argumentiranja vpetosti posameznih institutov v posamezne elemente. Razmerja med opravičljivo in "zgolj ne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Mednarodna kazenska sodišča in človekove pravice

dr. Damjan Korošec, 30.11.2006

Človekove pravice, Kazenski postopek

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 46/2006dr. pravnih znanosti, izredni profesor na PF Univerze v Ljubljani Avstrijska nacionalna sekcija častitljivega Mednarodnega združenja za kazensko pravo (AIDP)1 in Avstrijska zveza pravnikov2 sta na Dunaju 6. oktobra vnovič organizirala zanimiv kazenskopravni simpozij z mednarodno udeležbo. Po z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄31-32

Roxin: Kazensko pravo – splošni del

dr. Damjan Korošec, 24.8.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 31-32/2006Pred kratkim je pri nemški založbi Beck izšla četrta, kot je zapisano na naslovnici, »povsem predelana« izdaja prvega dela sistemskega učbenika (sistema) splošnega dela kazenskega prava (Kazensko pravo - splošni del - temelji kazenskega prava in struktura nauka o kaznivem dejanju) nemškega kazenskop...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄13

Zakon o pacientovih pravicah – predlog v javni obravnavi

dr. Damjan Korošec, 6.4.2006

Zdravstvena in lekarniška dejavnost, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 13/2006V javni obravnavi je predlog zakona o pacientovih pravicah (EVA 2005-2711-0080; v nadaljevanju: zakon). Določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev, in postopke njihovega uveljavljanja, kadar so kršene. Ker pri tem izhaja iz širokih konceptov pojmov pacient in zdravstvena ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Sestrelitev ugrabljenega civilnega letala

dr. Damjan Korošec, 23.2.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Zračni promet

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 7-8/2006Dne 11. septembra 2001 je mednarodna teroristična organizacija v ZDA ugrabila štiri potniška letala med rednimi leti in jih prisilila k strmoglavljenju. Dve letali sta treščili v World Trade Center v središču New Yorka, eno v sedež obrambnega ministrstva ZDA (Pentagon) v Arlingtonu v Virginiji, eno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Stališča 6. sekcije Kazensko pravo Evropske unije

dr. Damjan Korošec, 27.10.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 41/2005Kazenskopravna sekcija letošnjih Dnevov slovenskih pravnikov je bila posvečena Evropski uniji in njenemu poseganju v kazensko pravo. Vključevala je šest referatov (Status kazenskega prava v pravnem redu EU, Kazenskopravno varstvo finančnih interesov EU, Kazenskopravni akti EU, namenjeni preprečevanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄30

Kaznivo dejanje ugrabitve - res kaznivo dejanje stanja?

dr. Damjan Korošec, 4.9.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 30/2003Sodeč po Deisingerjevem osrednjem slovenskem komentarju posebnega dela KZ(*1), slovenska sodna praksa kaznivo dejanje ugrabitve iz 144. člena KZ(*2) (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 in 23/99) razume kot kaznivo dejanje stanja. "To dejanje opredeljujemo kot kaznivo dejanje stanja", zapiše Deisinger na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄26

Nove kazenskopravne pristojnosti EU pred vrati?

dr. Damjan Korošec, 28.9.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 26/2000Na pobudo in v organizaciji Evropske unije - Evropske komisije, v sodelovanju z Evropsko pravno akademijo ("Europäische Rechtsakademie - ERA") iz Trierja(*1) je v dneh od 15. do 16. septembra 2000 v prostorih Evropske pravne akademije v Trierju potekalo srečanje predstavnikov Evropske komisije z izb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Mednarodni seminar: Usklajeno proti trgovini z ljudmi v jugovzhodni Evropi

dr. Damjan Korošec, 27.7.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 21-22/2000Svet Evrope je v sodelovanju z nekaterimi drugimi mednarodnimi organizacijami oziroma njihovimi službami v Atenah v dneh od 29. junija do 1. julija letos pripravil seminar o problematiki zatiranja trgovine z ljudmi, ki se je v zadnjem času še posebej razmahnila prav v jugovzhodni Evropi. Cilj semina...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Bagatelna kriminaliteta - v teoriji in praksi

dr. Damjan Korošec, 25.5.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 14-15/2000S srečanja kazenskih sodnikov in državnih tožilcev V skupni organizaciji Pravne fakultete v Ljubljani, Centra za izobraževanje v pravosodju, Slovenskega sodniškega društva, Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Društva državnih tožilcev Slovenije in Društva za kazensko prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄11-12

Kazenskopravno varstvo časti in svoboda medijev

dr. Damjan Korošec, 20.4.2000

Človekove pravice, Kazenski postopek

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 11-12/2000Svobodna katedra Pravne fakultete v Ljubljani "Svobodna katedra na ljubljanski pravni fakulteti - pripravljena 5. aprila - je bila nekaj posebnega, saj je svoja dognanja o kazenskopravnem varstvu časti v luči svobode medijev predstavila skupina študentov. Pod strokovnim somentorstvom prof. dr. Al...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Sistem kazenskopravnih dokaznih prepovedi in zapovedi kot merilo razmerja moči...

dr. Damjan Korošec, 10.2.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 4/2000Iz disertacij ...med posameznikom in državo Kolegica na Katedri za kazenskopravne znanosti Pravne fakultete v Ljubljani mag. Katja Gotvan Šugman je 14. januarja 2000 uspešno doktorirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Pod mentorstvom doc. Zvonka Fišerja je izdelala obsežno disertacijo kazens...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Svet Evrope o korupciji

dr. Damjan Korošec, 13.1.2000

Človekove pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 1/2000Predstavitev Kazenskopravne konvencije proti korupciji (ETS št.: 173) Kazenskopravni teoretiki posebej v zadnjem času radi citirajo izraze, s katerimi v javni razpravi pravniki in kriminologi označujejo nevarnost pojava korupcije za sodobne družbe. Dolgoletni direktor slovitega nemškega Inštituta...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(47)

Leto objave

2015(1) 2014(2) 2012(1) 2011(1)
2010(1) 2009(4) 2008(2) 2007(1)
2006(4) 2005(1) 2003(1) 2000(6)
1999(4) 1998(5) 1997(3) 1996(7)
1995(1) 1994(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: K

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov