O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 76)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Žvižgači, mediji in korupcija

mag. Bećir Kečanović, 30.8.2018

Kultura in umetnost

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 32/2018Knjiga Žvižgači, mediji in korupcija je izšla v času, ko so na področju, ki ga obravnava, odprta mnoga vprašanja. Vsem je na nek način skupna potreba po uporabnem znanju in učinkovitosti. Za Slovenijo sta pri tem pomembna najmanj dva strateška cilja. Prvi leži v konceptu preprečevanja korupcije, ki je z leti očitno izgubil sapo. Drugi pa izhaja iz aktualnega predloga Evropske komisije za celostno zaščito žvižgačev in poleg institucij Evropske unije zadeva še države članice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄24-25

Blockchain in družbena (ne)odgovornost do prostora

mag. Bećir Kečanović, 21.6.2018

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 24-25/2018K pisanju prispevka me je navdihnilo zanimivo razmišljanje dr. Napotnik o uporabnosti tehnologije blockchain pri upravljanju nepremičnin. Seveda ne, da bi polemiziral ali oporekal. Kvečjemu zato, da morda kaj doprinesem k širši razpravi o vrednoti prostora.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄19

Je res prilagajanje obrambnega in varnostnega podsistema države varnostnim razmeram edina grožnja človekovim pravicam?

mag. Bećir Kečanović, 12.5.2016

Človekove pravice

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 19/2016Pri urejanju pooblastil varnostnih in obrambnih organov države ne gre za vprašanje, ali človekove pravice varovati ali ne, ampak za način, kako to doseči v skladu s temeljnimi načeli vladavine prava in pravne države. Pri tem pa je treba upoštevati še varnostne razmere.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄45

Vključujoče delovno okolje proti izključevanju in revščini delavcev

mag. Bećir Kečanović, 20.11.2014

Delovna razmerja

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 45/2014Vključujoče delovno okolje je odziv na vse hujše posledice izključevanja pri zaposlitvi, na delovnem mestu ali v zvezi z delom. Te se prenašajo v zasebno in družbeno sfero, v kateri tudi pri nas predstavljajo strateška tveganja revščine in neenakosti, socialnih napetosti in odklonskosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Obvladovanje korupcije v EU

mag. Bećir Kečanović, 6.3.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 9/2014Evropska komisija je 3. februarja 2014 objavila prvo Poročilo o boju proti korupciji, v katerem bo zainteresirani bralec najbrž pogrešal več informacij, kako na obvladovanje korupcije v posameznih članicah vpliva delovanje institucij EU in obratno, saj so ene in druge sestavni del skupnega okolja oziroma transnacionalnega konteksta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Odklonska ravnanja in zdravje v delovnem okolju

Kečanović Bećir, Dodič Fikfak Metoda, 18.10.2013

Delovna razmerja

mag. Bećir Kečanović, dr. Metoda Dodič-Fikfak, Pravna praksa, 40-41/2013Če na korupcijo in druga odklonska ravnanja ni ustreznega odziva, se (na)kopičijo, tako da slej ko prej prizadenejo tudi zdravje ljudi. Ker povzročajo večstranske posledice, velja premisliti, kako jih z vsestranskim pristopom preprečevati na ravni vzrokov, ne čakajoč na posledice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄39

Obvladovanje korupcije in korupcijskih tveganj z zgledom integritete

mag. Bećir Kečanović, 10.10.2013

Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 39/2013V PP, št. 37/2013, sem razpravljal o odgovornosti, da se korupcija in druga odklonska ravnanja preprečujejo od znotraj in se pri tem ne čaka na zunanje organe nadzora, odkrivanja in pregona. Z istim namenom si tokrat poglejmo obvladovanje korupcije in korupcijskih tveganj z zgledom preudarnosti in etične naravnanosti, kar v poslovnem okolju javnega in zasebnega sektorja zajema pojem integriteta. V takem okolju se odgovornost za ljudi in poslovne rezultate poraja bolj iz občutka za skupne vrednote kot pa iz strahu pred kazensko normo in sankcijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄37

Odgovornost za preprečevanje korupcije v notranjem okolju javnih institucij

mag. Bećir Kečanović, 26.9.2013

Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 37/2013Primeri korupcije in gospodarskega kriminala dokazujejo, da so poleg kriminalnih nagibov in ravnanj storilcev glavni vzroki zanje v opustitvah dolžnosti vzpostavitve in delovanja sistema notranjega nadzora. Zato si podrobneje poglejmo odgovornost za učinkovitost notranjega nadzora in odnos do vloge notranjega revizorja ob razkrivanju korupcije pri proračunskih uporabnikih. Nedopustno je namreč, da se nekateri pri očitnem nedelovanju sistema notranjega nadzora v javnih institucijah znova izmikajo odgovornosti z izgovori, kako korupcije, kaznivih dejanj ali drugih odklonskih ravnanj v svojem notranjem okolju ne morejo sami preprečevati, ker je za to po njihovem poklican le zunanji nadzor. Toda kdo drug, če ne (poslo)vodstvo v državnih organih, organih lokalne samouprave, organizacijah z javnimi pooblastili in javnih podjetjih, je prvi odgovoren, da v notranjem okolju organov in organizacij, ki jih vodijo in nadzorujejo, ne nastajajo in se ne razraščajo odklonska ravnanja? Odklonska ravnanja je treba preprečevati od znotraj, ne čakati na posledice ali zunanje organe nadzora. To je bilo tudi eno od sporočil zadnjega dela letošnje konference notranjih revizorjev proračunskih uporabnikov, v katerem sva na povabilo organizatorja, Urada RS za nadzor proračuna, sodelovala predstavnika Komisije za preprečevanje korupcije in Uprave kriminalistične policije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄7-8

Demokratični primitivizem in politična korupcija

mag. Bećir Kečanović, 21.2.2013

Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 7-8/2013Leta 2008 sem v PP, št. 15, pozival k javni razpravi o demokratičnem primitivizmu in razkrajanju institucij. Medtem ko je prizanesljivost do tega pojava skrb odgovornega državljana za javne institucije žrtvovala ugodju brezbrižnosti, demokratični primitivizem skupaj s politično korupcijo nemoteno pleni državno in javno upravo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

Nujne reforme ali pogrom javnega sektorja

mag. Bećir Kečanović, 12.10.2012

Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 39-40/2012V nedavnem nagovoru mladim na tretji Akademiji aktivnega državljanstva in podjetništva v organizaciji društva Mreža idej v Piranu je aktualni premier med drugim dejal, da je bila administracija ob prehodu v demokratično družbeno ureditev leta 1990 učinkovitejša od današnje. Zgodovinsko gledano najbrž korektna izjava, ki v povezavi z napovedanimi reformami javnega sektorja nima kake posebej uporabne vrednosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Nadzor občinskih funkcionarjev - med formalnostjo in dejansko učinkovitostjo

mag. Bećir Kečanović, 13.9.2012

LOKALNA SAMOUPRAVA

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 35/2012V PP, št. 31-32/2012, se je dr. Roman Lavtar s prispevkom Nadzor občinskih funkcionarjev odzval na mnenje Komisije za preprečevanje korupcije, pri tem pa je očitno spregledal nekatera odločilna dejstva in tako zgrešil tudi namen komisije, da z mnenjem opozori na potrebo po učinkovitejšem političnem (demokratičnem) nadzoru in uveljavljanju odgovornosti lokalnih funkcionarjev, kadar pri opravljanju javnih funkcij grobo kršijo zakone, etične standarde in integriteto javnih funkcij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄28-29

Kdo nadzira in kaj najbolj ogroža uradnike

Bećir Kečanović, 21.7.2011

Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 28-29/2011Državna tožilka, ki končuje dolgoletno kariero, je javnost seznanila, da odhaja, ker ni več pripravljena biti na tako pomembnem položaju v državi, ki svojih uradnikov ne more zaščititi pred pritiski.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄13

Spomladanski znanilci (proti)korupcije

Bećir Kečanović, 7.4.2011

Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 13/2011Svetovni korupcijski škandali, denimo Enron, WorldCom, Parmalat in drugi, so v začetku tega stoletja pospešili prizadevanja za učinkovitejše preprečevanje, odkrivanje in pregon storilcev takih ravnanj. Z uvajanjem mednarodnih standardov v nacionalni pravni red smo se, tako kot velika večina držav, pridružili svetovni protikorupcijski koaliciji. Prenos univerzalnih standardov je medtem dosegel raven, ko lahko govorimo o skupnih razvojnih točkah mednarodne in nacionalne protikorupcijske kulture. Spomladanski znanilci korupcijske prakse iz hrama demokracije v Bruslju pa navdajajo z grenkim priokusom, da je prav korupcija tista, ki nas povezuje celo z nekaterimi starejšimi članicami EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄5

Politična magija in tehtanje ustave

Bećir Kečanović, 10.2.2011

Politične stranke

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 5/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄1

Lobiranje in demokracija

Bećir Kečanović, 13.1.2011

Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 1/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄45

Z brezmejnim zaupanjem na poti v pogubo

Bećir Kečanović, 18.11.2010

Pravoznanstvo

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 45/2010Razvpitemu Johnu Edgarju Hooverju pripisujejo izjavo, ki je menda postala življenjsko vodilo njegovega delovanja na mestu prvega direktorja ameriške zvezne policijske agencije Federal Bureau of Investigation (FBI): "Bogu zaupamo, vse preostalo nadziramo."
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄27

Recite mobingu NE

mag. Bećir Kečanović, 8.7.2010

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 27/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄24-25

Pet let reforme prekrškovnega prava

mag. Bećir Kečanović, 17.6.2010

Prekrški

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 24-25/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄23

S krepitvijo pravne države do učinkovitejšega preprečevanja korupcije

mag. Bećir Kečanović, 10.6.2010

Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 23/2010Dne 5. junija 2010 je začel veljati Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK),1 krepitev pravne države je njegov temeljni cilj in hkrati temeljno načelo preprečevanja korupcije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄18

Varstvo pred mobingom - danajsko darilo delavstvu?

mag. Bećir Kečanović, 6.5.2010

Delovna razmerja

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 18/2010Komaj dobri dve leti po tem, ko so prizadevanja za človekovo dostojanstvo na delovnem mestu dobila pravno podlago v določbah delovne in kazenske zakonodaje o preprečevanju in kaznovanju mobinga, se zdi, da je pogum tudi na tem področju pokleknil pred naraščajočo apatijo v državni politiki in pristoj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄6-7

Simbolna vrednost NPU

mag. Bećir Kečanović, 11.2.2010

Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 6-7/2010Ali je pred kratkim ustanovljeni Nacionalni preiskovalni urad (NPU), ki je 1. februarja 2010 dobil tudi nove prostore, zadostno jamstvo, da bo odslej država učinkovitejša v spopadu z najtežjimi oblikami gospodarskega in finančnega kriminala ter korupcije, bo pokazal šele čas. Politiki vsekakor gre p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Poteptano dostojanstvo delavcev

mag. Bećir Kečanović, 1.10.2009

Delovna razmerja, Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 38/2009Nekoč se je domovina glede standardov varstva osebnega dostojanstva delavcev na delovnem mestu in v zvezi z delom upravičeno lahko kosala s skandinavskimi deželami. Zadnje čase se zdi, da drsimo v močvirje delavskega trpljenja, ki vse bolj spominja na bedo, v kateri je životaril proletariat iz časov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Integriteta javnega sektorja

mag. Bećir Kečanović, 23.4.2009

Uprava

mag. Bećir Kečanović, mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 16-17/2009Ministrstvo za javno upravo je javnosti v obravnavo predložilo predlog zakona o integriteti v javnem sektorju. Z njim Vlada kot predlagatelj načrtuje uresničiti še eno čakajočih odločb Ustavnega sodišča (U-I-57/06-28 z dne 29. marca 2007) in obveznosti iz Konvencije Združenih narodov o preprečevanju...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

APEK se je samo dodatno zapletla

mag. Bećir Kečanović, 9.4.2009

Uprava

mag. Bećir Kečanović, mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 14/2009V PP, št. 12/2009, je bil objavljen prispevek, ki polemizira z načelnim mnenjem Komisije za preprečevanje korupcije št. 162 o korupciji pri brezplačni dodelitvi radijskih frekvenc.1 Avtor na načelni ravni priznava, da je brezplačna dodelitev radijske frekvence, izvedena v nasprotju s predpisi, lahko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Razpotje javne in zasebne varnosti

mag. Bećir Kečanović, 5.2.2009

Uprava

mag. Bećir Kečanović, mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 5/2009Ustavno sodišče je z odločbo U-I-65/08 z dne 25. septembra 2008 ugotovilo, da določbe o odvzemu licenc v noveli Zakona o zasebnem varovanju (ZZasV-A) niso v skladu z Ustavo. Zakonodajalec je odgovoren, da v šestih mesecih ugotovljeno neskladje odpravi. Priprave na zakonodajni postopek bi lahko upošt...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(76)

Leto objave

2018(2) 2016(1) 2014(2) 2013(4)
2012(2) 2011(4) 2010(6) 2009(4)
2008(5) 2007(7) 2006(6) 2005(5)
2004(5) 2003(5) 2002(6) 2001(1)
2000(1) 1999(3) 1998(1) 1997(2)
1996(2) 1995(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: K

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov