O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 75)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Osnova za plačilo prispevkov za dokup zavarovalne dobe

Jože Kuhelj, 16.2.2006

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 6/2006Kaj je osnova za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za vštetje do- ali podiplomskega študija v zavarovalno dobo zavarovanca, ki je kot delovni invalid upravičen tudi do nadomestila zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu? Po prvem odstavku 221. člena zakona o pokojnins...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄34

Novosti pri usklajevanju pokojnin

Jože Kuhelj, 9.8.2005

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 34/2005Določbe zakonov, s katerimi se je urejal način ohranjanja vrednosti pokojnin in posledično tudi drugih dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja so že v ureditvah, veljavnih v obdobjih do uveljavitve sedanjega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) v letu 2000, brez dvo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄8

Višina odpravnine ob upokojitvi

Jože Kuhelj, 10.3.2005

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 8/2005Delavka je 15. 9. 2003 uveljavila pravico do delne pokojnine po prvem odstavku 58. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ob uveljavitvi te pravice ni prejela odpravnine v sorazmernem delu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄43-44

Starostna pokojnina brez zmanjšanja zaradi nedoseganje polne starosti

Jože Kuhelj, 16.12.2004

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 43-44/2004Delavec, rojen 23. 5. 1949, bo 14. 7. 2005 dopolnil 38 let pokojninske dobe, od katere odpade 1 leto in 6 mesecev na zavarovalno dobo iz naslova dokupa časa služenja vojaškega roka. Nekako je izvedel, da mu namerava delodajalec, ki je že nekaj časa v velikih težavah, tedaj -- brez njegovega pisnega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Znižanje starosti za pridobitev starostne pokojnine

Jože Kuhelj, 30.9.2004

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 32/2004Delavec, rojen 16. 12. 1950, je do 31. 12. 1999 dopolnil 36 let in 8 mesecev pokojninske dobe. V obdobju od 12. 8. 1970 do 30. 6. 1979 in v obdobju od 15. 6. 1982 do 15. 1. 2000 je delal na delovnem mestu, na katerem se je delovna doba štela s povečanjem. Na tej podlagi je pridobil 4 leta in 4 mesec...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄28

(Minimalni) pogoji za starostno pokojnino

Jože Kuhelj, 2.9.2004

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 28/2004Delavka je stara 55 let in 4 mesece ter ima 35 let pokojninske dobe. * Kdaj bo izpolnila minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine? * Ali je bila že pred dvema letoma upravičena do predčasne pokojnine (po prejšnjem zakonu) glede na to, da je bila 31. 12. 1999 prijavljena na zav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄23

ZPIZ pri dokupu pokojninske dobe ni pogodbena

Jože Kuhelj, 15.7.2004

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 23/2004Delavcu je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana iz poslovnega razloga. Po 109. členu zakona o delovnih razmerjih mu pripada odpravnina. Z delodajalcem je sklenil dogovor, s katerim ga je pooblastil, da znesek iz naslova odpravnine izplača Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄22

Ugotavljanje pogojev za pridobitev pravice do pokojnine

Jože Kuhelj, 8.7.2004

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 22/2004Delavec naj bi še letosizpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. * Ali mora sam ugotoviti, kdaj izpolnjuje pogoje za upokojitev ali pa je to obveznost delodajalca oziroma njegove kadrovske službe, ki razpolaga z dokumentacijo, potrebno za te namene? Pravice iz obveznega pokoj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄1

Kdaj v pokoj?

Jože Kuhelj, 15.1.2004

Delovna razmerja

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 1/2004Zavarovanka, rojena 21. 1. 1951, je do 20. 6. 1996 dopolnila 24 let 11 mesecev in 16 dni pokojninske dobe, od tega zadnjih 11 mesecev in 29 dni kot samostojna podjetnica. Dne 20. 6. 1996 je s. p. odjavila zaradi previsoke najemnine in poslovanja z izgubo. Kot prejemnica denarnega nadomestila za prim...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Pravica do pokojnine na podlagi zavarovanja v ZDA

Jože Kuhelj, 31.7.2003

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 27-28/2003Slovenski državljan je bil od leta 1968 do leta 1974 zaposlen v ZDA. V tem času je bil tudi pokojninsko zavarovan, za kar ima tudi ustrezna uradna potrdila. Od leta 1975 dalje je zaposlen v Sloveniji. Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do pokojnine mu manjka obdobje dela v ZDA, kjer je bil ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Pravica do pokojnine po prejšnjih predpisih

Jože Kuhelj, 6.3.2003

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 8/2003Zavarovanca, rojenega 14. 2. 1949, zaposlenega kot referenta v Policijski upravi, delovnega invalida III. kategorije invalidnosti od 29. 1. 1995, ki je do 31. 12. 2002 dopolnil 33 let in 10 mesecev pokojninske dobe, zanima: * ali glede na starost in pokojninsko dobo izpolnjuje pogoje za pridobitev ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

Opravljanje samostojne dejavnosti po upokojitvi

Jože Kuhelj, 6.2.2003

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 4/2003Zavarovanka bo aprila 2004 izpolnila pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine z zavarovalno dobo 36 let in 7 mesecev in starostjo 53 let in 6 mesecev (starostna meja je znižana zaradi skrbi za otroke in zaposlitve pred 18. letom starosti). Prijavljena je na Zavodu za zaposlovanje in preje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄27

Pravica do starostne pokojnine

Jože Kuhelj, 25.7.2002

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 27/2002Delavec je dopolnil 58 let starosti in ima26 let pokojninske dobe. V zadnjih 24 mesecih je bil 13 mesecev prijavljen na zavodu za zaposlovanje kot brezposelna oseba (v ta čas ni šteto obdobje vključenosti v javna dela) in ima pravico do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti. * Ali izpolnju...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

Omejena izbira med starostno in invalidsko pokojnino

Jože Kuhelj, 18.7.2002

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 26/2002Delavec se je konec leta 2000 upokojil z58 leti starosti in s 40 leti pokojninske dobe. Ker je pokojnino uveljavil pred dopolnitvijo polne starosti, ni pa dopolnil 40 let delovne dobe, se mu je starostna pokojnina, odmerjena za 40 let pokojninske dobe, zmanjšala za 1,8 %. V letu 2001 je zbolel. N...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Kdaj (najprimerneje, najugodneje) v pokoj?

Jože Kuhelj, 25.4.2002

Delovna razmerja

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 15-16/2002Primer: Delavec je bil rojen 17. 9. 1940, v neprekinjenem delovnem razmerju je od 1. 2. 1969. Kdaj gre lahko v pokoj - kdaj se mu glede na veljavne predpise najbolj splača starostno upokojiti? Glede na podatke, razvidne iz poslanega vprašanja, bo delavec izpolnil pogoje za pridobitev pravice d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄30

Upokojiti se ali ne?

Jože Kuhelj, 4.10.2001

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 30/2001Delavec je letos dopolnil 63 let starosti in 37 let pokojninske dobe. S predhodnim izračunom je bilo ugotovljeno, da bi se mu pokojnina odmerila od najvišje pokojninske osnove. Zanima ga, kaj naj naredi: * Ali naj uveljavi pravico do starostne pokojnine sedaj, ali pa v začetku prihodnjega leta? * ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄24

Sprejeta tudi metodologija za usklajevanje pokojnin

Jože Kuhelj, 2.8.2001

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 24/2001Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 124/00), ki je začel veljati 30. decembra 2000, je bil spremenjen 150. člen tega zakona, s katerim se ureja sistem usklajevanja pokojnin. Ureditev tega sistema predstavlja, upoštevaje neposred...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄24

Kdaj do starostne pokojnine?

Jože Kuhelj, 2.8.2001

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 24/2001Delavec z visoko strokovno izobrazbo, rojen 11. maja 1944, dopolni 1. avgusta 2001 v Sloveniji 31 let 6 mesecev in 20 dni pokojninske dobe. Po podatkih hrvaškega nosilca socialnega zavarovanja je v tej državi dopolnil še 1 leto in 5 mesecev pokojninske dobe. Kot žrtvi vojnega nasilja-beguncu pa se v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄7

Dodatek za rekreacijo in regres za letni dopust

Jože Kuhelj, 8.3.2001

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 7/2001Sodelavec, ki se je upokojil lani februarja, je v maju prišel v podjetje po potrdilo, da v družbi ni prejel regresa za letni dopust. Kot upokojenec je v juniju prejel prvi del dodatka za rekreacijo (preden je bil izplačan regres za letni dopust v družbi), v novembru pa drugi del tega dodatka. Od dru...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Spremembe v usklajevanju pokojnin

Jože Kuhelj, 8.2.2001

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 3-4/2001Konec leta je Državni zbor po hitrem postopku sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1B - Ur. l. RS, št. 124/00). Nova ureditev se nanaša na sistem usklajevanja pokojnin in posledično tudi večine drugih dajatev iz pokojninskega in invalids...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄1

Pravica do vdovske pokojine

Jože Kuhelj, 18.1.2001

Delovna razmerja

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 1/2001Vdova, rojena 11. julija 1955, je bila zaposlena od 8. maja 1972 do 5. januarja 1995, skupaj 22 let 7 mesecev in 28 dni, ko je sla firma v stečaj. Na zavodu za zaposlovanje je bila prijavljena 24 mesecev in sicer od 9. januarja 1995 dalje. V tem času (13. julija 1996) ji je tudi umrl mož. Od 6. j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄33

Starostna pokojnina pod ugodnejšimi pogoji

Jože Kuhelj, 30.11.2000

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 33/2000Ali delavec s statusom vojnega veterana po zakonu o vojnih veteranih, ki je dopolnil 53 let starosti in 32 let ter 6 mesecev pokojninske dobe, izpolnjuje, glede na prvi odstavek 404. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine? Če bi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Štetje zavarovalne dobe s povečanjem

Jože Kuhelj, 27.7.2000

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 21-22/2000Delavka je bila zaposlena v tekstilnem podjetju, v katerem je bil lani uveden stečajni postopek. Vse do tedaj je delala na delovnem mestu, na katerem se ji je štela zavarovalna doba s povečanjem po stopnji 12/14. Prispevki za štetje zavarovalne dobe s povečanjem pa so bili plačani le do junija 1994....
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄18-19

Pravica do pokojnine po posebnih predpisih

Jože Kuhelj, 29.6.2000

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 18-19/2000Delavec policije, rojen 16. februarja 1955, je do konca leta 1999 dopolnil nekaj več kot 33 let pokojninske dobe, od tega nekaj več kot 23 let s statusom pooblaščene uradne osebe. Rad bi dobil odgovor na kar nekaj vprašanj: * Najprej ga zanima, ali se bo lahko upokojil po 87. členu zakona o policij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄10

Možnost upokojitve po posebnih in splošnih predpisih

Jože Kuhelj, 13.4.2000

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 10/2000Zavarovanka, rojena 15. septembra 1954, mati dveh otrok, je zaposlena v državni upravi (policija). Do 31. decembra 1999 je dopolnila 32 let 1 mesec in 27 dni pokojninske dobe, v katero so šteta tudi dokupljena leta študija v trajanju 4 leta 4 mesece in 19 dni ter 6 let zavarovalne dobe, pridobljene ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(75)

Leto objave

2006(1) 2005(2) 2004(6) 2003(3)
2002(3) 2001(6) 2000(5) 1999(5)
1998(10) 1997(6) 1996(5) 1995(11)
1994(2) 1993(5) 1992(5)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: K

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov