O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 13 (od skupaj 13)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄35

Mediacijski center pri Slovenskem zavarovalnem združenju

Dagmar Komar-Jadek, 16.10.2003

Civilni sodni postopki, Zavarovalništvo

Dagmar Komar-Jadek, Pravna praksa, 35/2003Zadnje leto se v Sloveniji odvija kar nekaj aktivnosti v zvezi s težnjami po uvajanju novih alternativnih oblik reševanja sporov (v nadaljevanju: ARS). Te aktivnosti je vzpodbudila tudi nova zakonodaja; tako je npr. novi zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje v 226. členu zavezal d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄43

Zavarovalništvo: Varuh pravic potrošnikov s področja zavarovalništva

Dagmar Komar-Jadek, 5.12.2002

Zavarovalništvo

Dagmar Komar-Jadek, Pravna praksa, 43/2002Slovenija kot pridružena članica EU je vokviru svoje zaveze uskladiti nacionalno zakonodajo z evropsko med drugim prevzela tudi obveznost sprejeti določene ukrepe za zagotovitev učinkovitejšega reševanja potrošniških sporov. V Evropski skupnosti je bil že leta 1975 sprejet program o varstvu potrošni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄10

Zavarovalstvo: Neenakopravni člani nadzornega sveta

Dagmar Komar-Jadek, 29.3.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Zavarovalništvo

Dagmar Komar-Jadek, Pravna praksa, 10/2001Določba zakona o zavarovalništvu v presoji ustavnosti V skladu z novim zakonom o zavarovalnicah (v nadaljnjem besedilu: Zzav) so se morale zavarovalnice v pretežnem delu uskladiti z novimi zahtevami do 3. marca 2001.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄1

Vloga in pomen službe notranjega revidiranja

Dagmar Komar-Jadek, 18.1.2001

Računovodstvo, Revizija

Dagmar Komar-Jadek, Pravna praksa, 1/2001Banke in zavarovalnice V zadnjem času smo v Sloveniji na finančnem trgu doživljali dinamične spremembe. Pogoj za učinkovito opravljanje osnovne naloge vsakega finančnega trga so njeni udeleženci, ki morajo s svojim delovanjem slediti sodobnim zahtevam. Med te udeležence finančnega trga nedvomn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Dopustnost omejitve prenosljivosti delnic

Dagmar Komar-Jadek, 29.7.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Dagmar Komar-Jadek, Pravna praksa, 21-22/1999Napočil je čas, ko morajo uprave izdajateljev vrednostnih papirjev, za katere je zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Ur. l. RS, št. 23/99 - ZNVP) določil obveznost nematerializacije vrednostnih papirjev, po sprejetju ustreznih sklepov tudi izpolniti vse zakonske zahteve, da bo Klirinško...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Pravica delničarja do svojega predstavnika v nadzornem svetu

Dagmar Komar-Jadek, 24.6.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dagmar Komar-Jadek, Pravna praksa, 18/1999Veliko smo se že naučili o delovanju organov družb, pa vendarle se v praksi še vedno srečujemo z neštetimi dilemami tudi s področja delovanja nadzornih svetov. Izhajajoč iz zakonskih določb glede same pristojnosti nadzornega sveta, od katerega se zahteva ne le nadzor nad poslovanjem družbe, pač p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

Nematerializirani vrednostni papirji

Dagmar Komar-Jadek, 4.7.1996

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Dagmar Komar-Jadek, Pravna praksa, 13/1996Vsak imetnik nematerializiranih vrednostnih papirjev ima vpisano enolično identifikacijo imetnika in člana KDD. Ali lahko imetnik člana KDD prosto izbira in menja? Kakšne so dolžnosti izbranega člana KDD do imetnika? Če se imetnik nematerializiranega vrednostnega papirja odloči za njegovo prodajo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

Delniška knjiga - vodenje, vpogled, izdaja potrdil

Dagmar Komar-Jadek, 4.7.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dagmar Komar-Jadek, Pravna praksa, 13/1996Kadar se v družbi na podlagi 4. odst. 232. člena ZGD vodi delniška knjiga: - kdo in v kakšnem obsegu ima pravico do vpogleda; - ali je potrebno voditi evidence vpogledov; - ali je potrebno delavce, ki delajo v družbi z delniško knjigo, za to delo pooblastiti in kakšna je njihova odgovornost? D...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄9

Zakaj in kako postati "javna" družba

Dagmar Komar-Jadek, 9.5.1996

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Dagmar Komar-Jadek, Pravna praksa, 9/1996Z uveljavitvijo zakona o trgu vrednostnih papirjev v marcu 1994(*1) se je v novo nastajajočih gospodarskih razmerah vzpostavila osnovna pravna regulativa za razvoj trga kapitala.kljub temu, da je dveletno obdobje že mimo, ni mogoče trditi, da je razvoj trga kapitala v polnem razmahu. Razlog temu so ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄2

Borzno posredniške družbe - pooblaščene udeleženke trga vrednostnih papirjev

Dagmar Komar-Jadek, 25.1.1996

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Dagmar Komar-Jadek, Pravna praksa, 2/1996Pri vzpostavitvi koncepta sekundarnega trga in temu ustrezni pravni regulativi je bila v težnji po uveljavitvi organiziranega trga vrednostnih papirjev postavljena zakonska omejitev subjektov, katerim je dopustno opravljati posle z vrednostnimi papirji. Zahteve glede izpolnjevanja pogojev za samo po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Zakon o trgu vrednostnih papirjev

Dagmar Komar-Jadek, 7.9.1995

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Dagmar Komar-Jadek, Pravna praksa, 15/1995Pred nekaj manj kot letom in pol je stopil v veljavo zakon o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l., št. 6/94). Do tedaj veljavni zvezni zakon o vrednostnih papirjih (Ur. l. SFRJ, št. 64/89 in 29/90) in na njegovi osnovi izdani pravilnik o pogojih za dajanje dovoljenj za izdajo dolgoročnih vrednostnih pa...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Amortizacija delniške listine

Dagmar Komar-Jadek, 27.4.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Računovodstvo

Dagmar Komar-Jadek, Pravna praksa, 8/1995POMEN Kot delničarji - imetniki delniških listin (ali začasnic) se bomo brez dvoma soočali tudi z dejstvom izgube, poškodovanja ali uničenja delniških listin, zato je namen tega sestavka približati sam postopek v zvezi s pridobitvijo nove listine. Kljub temu, da zakon o gospodarskih družbah (U...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄10

Varstvo industrijske lastnine

Dagmar Komar-Jadek, 26.5.1994

Intelektualna lastnina, Civilni sodni postopki

Dagmar Komar-Jadek, Pravna praksa, 10/1994Od 2. do 6. maja je v Münchnu potekal mednarodni izobraževalni seminar, namenjen sodnikom vzhodne in srednje Evrope ter Kitajske. Prvi tovrstni seminar je organiziral Evropski patentni urad, namenjen pa je bil predvsem sodnikom. Udeležili smo se ga predstavniki iz Estonije, Letonije, Litve, Češke, S...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(13)

Leto objave

2003(1) 2002(1) 2001(2) 1999(2)
1996(4) 1995(2) 1994(1)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: K

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov