O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 35)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Dnevi slovenskih pravnikov (2.)

Maček Patricij, Kranjc Vesna, 10.11.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2016Že 42. srečanje Dnevi slovenskih pravnikov, ki je letos vnovič potekalo tri dni, 13., 14. in 15. oktobra 2016, v Portorožu v organizaciji Zveze društev pravnikov Slovenije, Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije in družbe IUS SOFTWARE (GV Založba), je privabilo približno 350 udeležencev. Letos je bilo v okviru Dni organiziranih deset sekcij in dve okrogli mizi, na katerih je o aktualnih pravnih temah spregovorilo kar 60 predavateljev. V nadaljevanju povzemamo bistvene poudarke vseh sekcij in obeh okroglih miz. Prva, ki jo je vodil dr. Franjo Štiblar, se je ukvarjala s (kazensko) odgovornostjo bankirjev za slabe bančne kredite, druga, ki jo je vodil dr. Andraž Teršek, pa s pravno neodgovornostjo odločevalcev za svoje odločitve, med drugim tudi sodnic in sodnikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Roki in plačilna zamuda po ZPreZP

Vesna Kranjc, 18.8.2011

Obligacije

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 30-31/2011V Pravni praksi so posamezni prispevki že obravnavali vprašanja, ki jih ureja Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP). Ta prispevek se nanaša le na vprašanja, povezana z roki za izpolnitev denarne obveznosti - kdaj začne teči rok za plačilo, kdaj nastopi zamuda, o katerih vprašanjih glede roka se lahko stranki avtonomno dogovorita in o posledicah zamude. Pred predstavitvijo ureditve po ZPreZP je predstavljena ureditev po Obligacijskem zakoniku (OZ), kot je določena za gospodarske pogodbe, saj je tudi ZPreZP namenjen gospodarskim pogodbam, ob tem pa tudi pogodbam gospodarskih subjektov z osebami javnega prava (drugi odstavek 1. člena).
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄12

Odmevne odločitve Sodišča EU in slovenska praksa javnega naročanja

dr. Vesna Kranjc, 25.3.2010

Uprava, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 12/2010Sodna praksa Sodišča EU s področja javnega naročanja je obsežna. Prispevek opozarja na nekatere novejše odločitve Sodišča EU, ki so za slovensko prakso javnega naročanja zanimive tudi zato, ker del slovenskih naročnikov drugače razlaga obveznosti, določene v pravilih o javnem naročanju. Sodišče EU š...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Obveznost javnega razpisa in slovenska praksa sklepanja dolgoročnih najemov

dr. Vesna Kranjc, 12.11.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 44/2009Pred kratkim sem v Pravni praksi predstavila primere oddaje gradbenih del brez javnega razpisa, ki po mojem mnenju kršijo pravila o javnem naročanju.1 Ti primeri v slovenski praksi niso redkost, saj se pri nekaterih naročnikih izvajajo kot ustaljena praksa. Predstavila sem tudi primer najema poslovn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄36

Javno-zasebna partnerstva v slovenski praksi - izogibanje javnim razpisom in zagotavljanju konkurence med gradbenimi podjetji?

dr. Vesna Kranjc, 17.9.2009

Gospodarske javne službe (komunala)

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 36/2009Čeprav naj bi javni sektor pri vseh javnih pogodbah ob izbiri pogodbene stranke zagotavljal enakopravno obravnavo, je očitno, da tega cilja pri raznolikih poslih ni mogoče doseči z enakim postopkom in enakimi omejitvami. Slovenski pravni red zagotavlja enakopravno obravnavo pri poslih, povezanih z g...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Prenehanje pogodbenega razmerja - nova sankcija za težje kršitve

dr. Vesna Kranjc, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Vesna Kranjc, dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 11/2009Poglavitni cilj javnega naročanja je zagotoviti gospodarskim subjektom enakopravnost pri sklepanju poslov z javnim sektorjem. Enakopravnega položaja na trgu ne zagotavlja zgolj zakonsko načelo (7. in 9. člen ZJN-2,1 13. in 15. člen ZJNVETPS2), ampak vrsta institutov in pravnih pravil. Ravnanje naroč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄14

Pogodbene klavzule o omejitvi ali izključitvi poslovne odškodninske odgovornosti

dr. Vesna Kranjc, 10.4.2008

Obligacije

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 14/2008dr. pravnih znanosti, profesorica na PF Univerze v Mariboru Pogodbeni dogovori o izključitvi in omejitvi odškodninske odgovornosti so med gospodarskimi subjekti pogosti, predvsem pri sklepanju kompleksnejših in dolgoročnejših razmerij. Pogodbene klavzule o izključitvi ali omejitvi odškodninske o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Prednosti in pasti strokovnega dialoga

dr. Vesna Kranjc, 27.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 12/2008 Konferenca EU dr. pravnih znanosti, profesorica na PF Univerze v Ljubljani Poglavitni cilj pravil o javnem naročanju je zagotoviti enakopravnost gospodarskih subjektov pri sklepanju poslov z javnim sektorjem, posredno pa pravila zagotavljajo tudi gospodarnejšo porabo sredstev javnih financ.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Omejevanje pravnega varstva v nasprotju s cilji javnega naročanja

dr. Vesna Kranjc, 15.11.2007

PRORAČUN

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 44/2007dr. pravnih znanosti, profesorica na Pravni fakulteti v Mariboru Laična javnost pogosto ocenjuje, da pravila o javnem naročanju onemogočajo poslovanje javnega sektorja in s tem zavirajo zadovoljevanje javnih dobrin. Takšno oceno so spodbudili posamezni odmevni primeri, na primer nakup operacijsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Mednarodna prodajna pogodba

dr. Vesna Kranjc, 10.11.2005

Obligacije

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 42/2005Stališča 5. sekcije Sekcija pozdravlja odločitev organizatorja, da je na letošnje Dneve slovenskih pravnikov uvrstil tudi sekcijo o mednarodni prodajni pogodbi in njeno ureditev po Dunajski konvenciji. Ob razpravi je bilo ugotovljeno, da slovenska strokovna javnost nedvomno ve za obstoj konvencije...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄8

VARSTVO ZASEBNOSTI: Seznam javnih naročnikov

Božo Grafenauer, 10.3.2005

Človekove pravice, Proračun

Božo Grafenauer, Pravna praksa, 8/2005Ministrstvo za finance je na svoji spletni strani (www.mf.-ujp.si) objavilo seznam naročnikov, to je oseb, ki so pri izbiri pogodbenih strank zavezane ravnati po ZJN-1 (Zakon o javnih naročilih, Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄4

Podružnica tuje družbe - ponudnik v postopku

Vesna Kranjc, 3.2.2005

Proračun

Vesna Kranjc, Pravna praksa, 4/2005Pravila o javnem naročanju posebej ne določajo pogojev za sodelovanje podružnic v postopkih oddaje javnih naročil. Predvsem podružnice tujih družb se pojavljajo kot ponudniki v postopkih oddaje javnih naročil, najpogosteje pri oddaji gradenj. Čeprav v teoriji in sodni praksi (izven javnega naroča...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄10-11

Dodatno pojasnilo - na "drugačno razlago pojma naročnik"

dr. Vesna Kranjc, 20.3.2003

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 10-11/2003Moja stališča o razlagi pojma naročnik so obširno predstavljena v Pravni praksi, št. 33/2000 v prispevku z naslovom "Kdo je zavezan ravnati po ZJN-1" in v knjigi "Zakon o javnih naročilih s komentarjem", GV Založba, Ljubljana 2001.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Razlaga pojma naročnik

dr. Vesna Kranjc, 6.3.2003

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 8/2003* Ali so gospodarske družbe - povezane družbe naročnikov tudi naročniki po ZJN-1? * Ali so vsi koncesionarji pred oddajo gradbenih del zavezani ravnati kot naročniki po ZJN-1? V obrazložitvi sklepa Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, št. 018-274/02-25-2181, z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄44

Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja

dr. Vesna Kranjc, 12.12.2002

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 44/2002Strokovno literaturo s področja javneganaročanja je letošnjo jesen obogatila knjiga "Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil", ki jo je napisal mag. Aleksij Mužina, že uveljavljeni strokovnjak na področju javnega naročanja. Praktično znanje si pridobiva pri vsakodnevnem delu kot član Drž...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄33

Kdo je zavezan ravnati po ZJN-1

dr. Vesna Kranjc, 30.11.2000

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 33/2000Prispevek bolj kot pojasnjuje, odpira vprašanja, kdo so naročniki po novem zakonu o javnih naročilih. Določitev naročnikov je le eno od področij, katera v zakonu niso jasno opredeljena. Ne glede na ožjo ali širšo razlago pa se odpira tudi naslednje vprašanje - ali je določitev naročnikov usklajena s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

ZJN-1: ubogljivo po smernicah EU

dr. Vesna Kranjc, 9.11.2000

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 31/2000Dvanajstega novembra bo začel veljati novi zakon o javnih naročilih. Javno naročanje za slovenske pravnike ni novost, novi zakon (ZJN-1) bo le nadomestil sedaj veljavni zakon o javnih naročilih (ZJN) iz leta 1997.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Oddaja javnega naročila - za katero obdobje?

dr. Vesna Kranjc, 14.1.1999

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 1/1999Za katero obdobje je po zakonu o javnih naročilih dovoljeno oddati javno naročilo oziroma ali zakon omejuje obdobje za katero se lahko odda izvajanje določene storitve ali dobava blaga. Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/1997, v nadaljevanju ZJN) posega v fazo sklenitve pogodbe in s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja in odločanje revizijske komisije

dr. Vesna Kranjc, 10.12.1998

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 24/1998Javna naročila Javno naročanje je v Sloveniji vsaj za širši krog ljudi novejše pravno področje. Že zaradi tega se v praksi porajajo številna vprašanja. Ob tem pa gre za pravno področje, katero posega v raznolike veje prava - obligacijsko, finančno, upravno, civilno procesno, konkurenčno pravo. Za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Pismo o nameri in javno naročanje

dr. Vesna Kranjc, 11.12.1997

Obligacije

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 24/1997Pismo o nameri se uvršča med institute, katere je oblikovala poslovna praksa v zvezi s fazo sklepanja pogodb, predvsem za tiste primere, ko so pogajanja dolgotrajna in ko gre za zahtevnejše posle (gradbene pogodbe, nakup investicijske opreme,..). Tovrstne posle sklepajo tudi osebe, katere so po uvel...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄21

Pravo javnih naročil - zakon o javnih naročilih s komentarjem

dr. Vesna Kranjc, 30.10.1997

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 21/1997Med pripravami in ob sprejetju konec meseca marca 1997 zakon o javnih naročilih ni vzbudil večjega zanimanja širše strokovne javnosti. Po uveljavitvi zakona, predvsem pa po prvih razpisih, izvedenih po njegovih pravilih, se je pokazala pestrost in številnost vprašanj, katera zadevajo javna naročila.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

Javna naročila

dr. Vesna Kranjc, 4.9.1997

Proračun, Gradbeništvo

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 16/1997Ali sme izdelovalec projektne dokumentacije nastopati kot ponudnik gradbenih del Investitorji oziroma naročniki javno naročilo, katerega predmet je graditev objekta, pogosto oblikujejo v dve smiselni zaključeni celoti (izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo) in vsako oddajo na podlagi posebn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Javno naročilo manjše vrednosti

dr. Vesna Kranjc, 10.7.1997

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 13/1997Konec meseca marca je bil sprejet Zakon o javnih naročilih /ZJN, Uradni list RS, št. 24/97), ki je temeljito posegel v poslovanje javnega sektorja.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Vsebina pogodbe, če stranki uporabita nasprotujoče si splošne pogoje poslovanja

dr. Vesna Kranjc, 27.3.1997

Obligacije, Trgovina

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 6/1997Uporaba splošnih pogojev poslovanja je učinkovita tehnika pri sklepanju pogodb. Kar 95 odstotkov pogodb je sklenjenih na podlagi splošnih pogojev poslovanja. Njihove prednosti so številne. Z njimi stranke popolneje uredijo določena tipična vprašanja, še posebej je to pomembno za zakonsko neurejene p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

O neposredni uporabi načel pogodbenega prava

dr. Vesna Kranjc, 17.10.1996

Obligacije

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 20/1996Pogodbeni stranki, gospodarska subjekta, sta sklenili posojilno pogodbo. Posojilojemalec se je zavezal, da bo v sedmih mesecih vrnil glavnico z 8- odstotno mesečno obrestno mero in poravnal tečajne razlike za glavnico in obresti. Posojilodajalec je dobil povrnjeno glavnico z dogovorjenimi obrestmi, ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(35)

Leto objave

2016(1) 2011(1) 2010(1) 2009(3)
2008(2) 2007(1) 2005(3) 2003(2)
2002(1) 2000(2) 1999(1) 1998(1)
1997(5) 1996(2) 1995(3) 1994(1)
1993(1) 1992(4)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: K

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov