O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄14

Družinskemu zakoniku na pot

dr. Mateja Končina Peternel, 4.4.2019

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 14/2019Družinski zakonik je začel veljati 15. aprila 2017, večina določb pa se začne uporabljati 15. aprila 2019. Prinaša kar nekaj novosti, a naj na tem mestu izpostavim le tri.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Moč in avtoriteta sodnikov morata postati del nacionalne kulture

dr. Mateja Končina Peternel, 27.8.2015

Sodišča

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 33/2015V državah, v katerih sta moč in avtoriteta sodnikov del nacionalne kulture in tradicije ter sodniki uživajo izjemen ugled, je veliko zanimanja za sodniška mesta, kakovost izbranih kandidatov pa je zelo visoka. Posledično je nepojmljivo pa tudi nepotrebno, da bi bili sodniki podvrženi kakršnemukoli ocenjevanju. V teh državah praviloma tudi ni sistema napredovanja. Zato meril za ocenjevanje sploh nimajo, imajo pa zahtevna merila za izbiro kandidatov za sodniško funkcijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Kakšne pristojnosti (naj) ima Sodni svet

dr. Mateja Končina Peternel, 19.2.2015

Sodišča

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 7-8/2015Evropska mreža sodnih svetov (European Network of Councils for the Judiciary - ENCJ), katere ustanovni član je tudi Sodni svet RS, in Posvetovalni svet evropskih sodnikov pri Svetu Evrope (Consultative Council of European Judges - CCJE) soglašata, da je za zagotavljanje kakovosti sodstva pomembna neodvisnost posameznih sodnikov in sodstva kot celote, da pa je ta neločljivo povezana z odgovornostjo za kakovostno in učinkovito delo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Zamudne obresti od denarne terjatve za nepremoženjsko škodo

dr. Mateja Končina-Peternel, 15.11.2007

Obligacije

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 44/2007dr. pravnih znanosti, višja sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtorica zaposlena. Od kdaj je v primeru povzročitve škode dolžnik v zamudi z izpolnitvijo obveznosti, če je do škodnega dogodka prišlo po uveljavitvi Obliga...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄7

DRUŽINSKO PRAVO: Sporazumna razveza zakonske zveze - notarski zapis

Mateja Končina-Peternel, 24.2.2005

Odvetništvo in notariat, Zakonska zveza in družinska razmerja

Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 7/2005Ali naj notarski zapis, ki ga morata zakonca priložiti predlogu za sporazumno razvezo zakonske zveze v skladu s 64. členom ZZZDR, vsebuje tudi sporazum o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok in o otrokovih stikih s staršema? Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. l. RS, št. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

KNJIGE: Šola in otrokove pravice

Mateja Končina-Peternel, 10.2.2005

Človekove pravice, Zakonska zveza in družinska razmerja

Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 5/2005Pravna fakulteta in Cankarjeva založba sta v okviru zbirke Pravna obzorja izdali knjigo Šola in otrokove pravice avtorice Barbare Novak, docentke za civilno in družinsko pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani. Izdana knjiga temelji na avtoričini doktorski disertaciji. Knjiga obravnava otrokove pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄40

Osebna sposobnost fizične osebe v civilnem pravu

dr. Mateja Končina-Peternel, 13.11.2003

Obligacije

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 40/2003Stališča sekcije Pravna sposobnost fizične osebe: - Nasciturus lahko uveljavlja tudi odškodninske zahtevke pod pogojem, da se rodi živ. - Če izhajamo iz načeloma priznane pravice človeka, da neodplačno razpolaga s svojim truplom in njegovimi deli, se zdi dvomljiva ureditev, po kateri ima v prim...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄2

Mediacija: Pilotski projekt družinske mediacije - posredovanja

dr. Mateja Končina-Peternel, 23.1.2003

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 2/2003Okrožno sodišče Ljubljana Družinskopravni spori imajo posebno naravo. Družinskopravna razmerja namreč nastajajo v prvi vrsti zaradi intimnih in čustvenih potreb ljudi, premoženjskopravne obveznosti in pravice v družinskem pravu pa obstajajo predvsem zaradi zadovoljevanja življenjskih potreb člano...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Izvršitelj oporoke - skrbnik za poseben primer

dr. Mateja Končina-Peternel, 29.10.1998

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 21/1998Zapustnik je z oporoko vse svoje premoženje zapustil mladoletnemu sinu, vendar pod določenim pogoji. Kot izvršitelja oporoke je določil svojega brata, kateremu je naložil, da mora do polnoletnosti oporočnega dediča dati v najem stanovanje, katerega mu je zapustil, najemnino pa nalagati na devizno hr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Pravice do pietete proti pravici do svobodnega izražanja

dr. Mateja Končina-Peternel, 17.9.1998

Človekove pravice

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 18/1998Varstvo osebnostnih pravic na podlagi 157. Člena ZOR Krajevna skupnost je v spomin na sovaščane, ki so umrli na partizanski in domobranski strani ali v koncentracijskih taboriščih v letih od 1941 do 1945, v cerkveni zid vzidala spominsko ploščo. Na to spominsko ploščo je dala napisati imena in pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Predodelitev otroka - pristojnosti centrov za socialno delo

dr. Mateja Končina-Peternel, 18.9.1997

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 17-18/1997V Pravni praksi, št.12/97 je dr. Andrej Berden odgovoril na vprašanje, kateri organ je pristojen za odločanje, če smiselno četrtemu odstavku 78. člena ZZZDR po letu dni, odkar je center za socialno delo zaupal skupne otroke iz dalj časa trajajoče življenjske skupnosti enemu izmed staršev, nastopijo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

Pristojnosti centrov za socialno delo - odvzem ogroženega otroka

dr. Mateja Končina-Peternel, 4.9.1997

Upravni postopek in upravne takse, Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 16/1997Vzemimo naslednji primer: Strokovni delavci centra za socialno delo (CSD) izvedo za otroka, ki je zelo ogrožen s strani svojih staršev. Starši delavcem CSD preprečujejo dostop do otroka. Otrok se nahaja v stanovanju, starši pa so odšli v službo. Po strokovni presoji CSD je zdravje ali življenje otro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Spor med roditeljema - otrok, stranka v postopku

mag. Mateja Končina-Peternel, 20.2.1997

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

mag. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 4/1997Ali je otrok stranka v postopku, kadar center za socialno delo odloča o sporu med roditeljema po 4. odstavku 114. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih? Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.54/92, v nadaljevanju ZSV) v 86. členu določa, da socialno varstveni zavodi v izvrševan...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄3

Varstvo koristi otrok - ukrepi in postopek centrov za delo

mag. Mateja Končina-Peternel, 6.2.1997

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

mag. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 3/1997Kritična analiza pravne ureditve po 119. , 120. in 121. členu zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih Po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljevanju ZZZDR) je center za socialno delo pristojen za odločanje in izvrševanje cele vrste ukrepov, s katerimi poseže v izvrševa...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Delni odvzem poslovne obveznosti - oporoka

mag. Mateja Končina-Peternel, 23.1.1997

Zakonska zveza in družinska razmerja, Dedovanje

mag. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 2/1997VPRAŠANJE: Ali lahko oseba, ki ji je z odločbo sodišča delno odvzeta poslovna sposobnost, ker ji je potrebna pomoč pri urejanju denarnih in premoženjskih zadev, sama napravi veljavno oporoko in z njo po smrti veljavno razpolaga zlasti z nepremičninami, ki jih ima? Kolikor lahko oseba z delno odvz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄9

Osnutek konvencije Sveta Evrope o izvrševanju otrokovih pravic

mag. Mateja Končina-Peternel, 18.5.1995

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

mag. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 9/1995Evropska konvencija o izvrševanju otrokovih pravic je rezultat prizadevanj komisije strokovnjakov Sveta Evrope za družinsko pravo (CJ-FA), da bi izboljšali postopke v družinskopravnih zadevah. Prizadevanja komisije potekajo v dveh smereh: v smeri izboljšanja postopka za odločanje o nujnih posegih v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Pristojnost centrov za socialno delo,kadar so ogroženi otroci, ki so tuji državljani

mag. Mateja Končina-Peternel, 27.4.1995

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 8/1995Ob nedavnem velenjskem primeru trpinčenega otroka, bosanskega državljana, se je krajevno pristojni center za socialno delo na podlagi mnenja ministrstva za delo, družino in socialno delo postavil na stališče, da ni pristojen za izvajanje ukrepov za varstvo koristi bosanskih otrok po zakonu o zakonsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄9

Oporoka-sodna poravnava

Mateja Končina-Peternel, 12.5.1994

Dedovanje, Civilni sodni postopki

Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 9/1994Vprašanje: Zaščiteno kmetijo je z izročilno pogodbo prevzel starejši sin, ki pa pogodbenih obveznosti ni izpolnjeval. Po 30 letih je starejši sin razdrl izročilno pogodbo in kmetijo vrnil staršema-izročiteljema, od njiju pa s tožbo zahteval plačilo odškodnine, češ da je kmetijo v času, ko jo je i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄8

Družinska razmerja

mag. Mateja Končina-Peternel, 21.4.1994

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 8/1994Ali praksa centrov za socialno delo kaže, da bi bilo treba pristojnost za odločanje o ukrepih za varovanje otrokovih koristi v celoti prenesti na sodišča? Pristojnost centrov za socialno delo se je povečala z novelo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljevanju ZZZDR) leta 1989....
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Pripoznanje očetovstva pred rojstvom otroka

mag. Mateja Končina-Peternel, 29.7.1993

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 16-17/1993V praksi Ministrstva za delo družino in socialno varstvo in v praksi Ministrstva za notranje zadeve se je postavilo vprašanje, ali je mogoče otroka pripoznati že pred rojstvom in ali bi pripoznanje otroka, dane pred rojstvom, veljalo tudi v primeru, če bi se otrok rodil v zakonski zvezi, ki bi jo ot...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Zastopanje duševno prizadetega v upravnem postopku

mag. Mateja Končina-Peternel, 29.7.1993

Upravni postopek in upravne takse, Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 16-17/1993Pristojni organi se na področju upravnih notranjih zadev pogosto srečujejo tudi s Primeri, v katerih skrbniki za posebne primere, postavljeni po 211. členu ZZZDR, zastopajo osebe, ki zaradi duševne prizadetosti ne morejo skrbeti zase, za svoje pravice in koristi.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Odločanje o vzgoji in varstvu otrok ob razvezi zakonske zveze

mag. Mateja Končina-Peternel, 15.4.1993

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 8/1993Republika Slovenija je Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki jo je nekdanja SFRJ ratificirala leta 1990, notificirala leta 1992(*1). Konvencija o otrokovih pravicah opredeljuje posamezne pravice otroka in obveznosti držav podpisnic, da otroku zagotovijo celovito pravno varstvo otroko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄1

Zbornik znanstvenih razprav PF v Ljubljani - letnik LII

mag. Mateja Končina-Peternel, 14.1.1993

Ostalo

mag. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 1/1993Pravna fakulteta v Ljubljani je ob koncu leta 1992 izdala LII. letnik Zbornika znanstvenih razprav, ki ga je založil ČZ Uradni list RS. Zbornik, zlasti njegov odgovorni urednik dr. Anton Perenič, vsako leto znova premaguje finančne ovire in se iz leta v leto vztrajno bojuje za njegov obstoj. Tako Zb...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(23)

Leto objave

2019(1) 2015(2) 2007(1) 2005(2)
2003(2) 1998(2) 1997(5) 1995(2)
1994(2) 1993(4)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: K

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov