O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄1-2

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

dr. Vesna Rijavec, 10.1.2019

Kultura in umetnost

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 1-2/2019Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je ravno letos dopolnil 20 let. V času svoje veljave je bil deležen številnih sprememb, nekatere so korenitejše posegle v materijo zakona, nekatere pa so ga le v manjši meri spremenile ali dopolnile. Zadnja novela ZIZ-L je že 12. sprememba po vrsti. In s tem imamo v mislih le spremembe zakona z novelami. Temu moramo dodati še številne spremembe, ki so bile posledica sprejetja odločb Ustavnega sodišča. Sledenje zakonskim spremembam je pogosto mukotrpno, vendar obvezno za vsakogar, ki se tako ali drugače ukvarja s pravom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄1

Leto 2018 - nove priložnosti za pravo in pravnike

dr. Vesna Rijavec, 11.1.2018

Kultura in umetnost

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 1/2018Za seboj smo pustili staro leto in prav je, da se v prvi številki zazremo naprej. Ljudje si želimo verjeti, da nenehno napredujemo, ker smo izumili ogenj, kolo, gospodinjske stroje, računalnike in internet. Po drugi strani pa tehnološki napredek odnosov v družbi ne izboljšuje samodejno. Včasih kar slepo plujemo po oceanu modernih tehnologij proti novim obzorjem, vendar nas na poti čakajo čeri - nevarnosti neznanega, nevarnosti zlorab in nevarnosti za zasebnost. Zaradi bliskovitega razvoja znanosti je tudi pravo pred mnogimi izzivi. Preučevanje vseh mogočih učinkov digitalizacije je razmeroma kompleksno, tudi če ostaja v okviru pravnih znanosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Nujni dediči

dr. Vesna Rijavec, 12.7.2012

Kultura in umetnost

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 27/2012Knjiga Nujni dediči avtorice dr. Sabine Pavlin, ki je letos izšla pri založbi Uradni list RS (448 strani), temelji na njeni doktorski nalogi. Delo zelo poglobljeno obravnava ustanovo nujnega dedovanja prek zgodovinskih ureditev, nato podrobneje v pozitivni ureditvi. Očitno je avtorici kar najbolj uspelo upoštevati relevantna vprašanja obravnavanega področja. V predstavitvi poudarjam predvsem tiste dele, za katere menim, da so še zlasti dodana vrednost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄13

20 let srečanj Medicina in pravo

Vesna Rijavec, 7.4.2011

Ostalo

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 13/2011Tradicionalna mednarodna letna srečanja Zdravniškega in Pravniškega društva pod pokroviteljstvom UKC Maribor in Univerze v Mariboru so namenjena obravnavi tem, pri katerih se srečujeta dve stroki - medicinska in pravna. Občasno se njunim pogledom pridružijo še pogledi drugih strokovnjakov. Izbor tem sledi aktualnim problemom, ki jih je treba najprej bolje razumeti, da jih je mogoče uspešno reševati. Že dvajsetič zapored se je letos v odgovorni vlogi organizacijskega odbora preizkušala četverica dr. pomoči še drugih kolegov, zlasti dr. Šimeta Ivanjka, dr. Suzane Kraljić in dr. Jožeta Ferka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄13

Prekluzija v primeru delnih in vmesnih sodb

dr. Vesna Rijavec, 1.4.2010

Civilni sodni postopki

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 13/2010• Kaj se zgodi, če je ob začetku sojenja jasno, da se bo odločalo z delno (ali vmesno) sodbo, na koncu pa sodnik šteje za prekludirane vse dokazne predloge, ki bi jih stranka dala po vmesni ali delni sodbi glede druge stvari, ki dejansko ni bila predmet obravnavanja?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄28

Dedno pravo (dr. Karl Zupančič in dr. Viktorija Žnidaršič Skubic)

dr. Vesna Rijavec, 16.7.2009

Kultura in umetnost

dr. Vesna Rijavec, dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 28/2009Založba Uradni list Republike Slovenije je pred kratkim izdala knjigo Dedno pravo (Ljubljana 2009, 462 strani) profesorja PF Univerze v Ljubljani dr. Karla Zupančiča, ki jo je tokrat napisal v soavtorstvu s profesorico iste fakultete dr. Viktorijo Žnidaršič Skubic. Po dveh izdajah knjige Dedno pravo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Primerjalnopravni zgledi za učinkovitejšo izvršbo

dr. Vesna Rijavec, 27.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 12/2008dr. pravnih znanosti, profesorica na PF Univerze v Mariboru Bistvena lastnost prava je njegova prisilna izvedljivost.1 Pri tem je samopomoč načelno prepovedana, zato mora upnik za uveljavitev svoje terjatve zahtevati intervencijo države oz. njenih organov oz. oseb s pooblastili za prisilno izvr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄31-32

Vpis sprememb pri terjatvi, zavarovani s hipoteko, v zemljiško knjigo

mag. Andrej Ekart, 24.8.2006

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Andrej Ekart, Pravna praksa, 31-32/2006V bančni praksi je nastalo vprašanje, ali se lahko sprememba končnega roka zapadlosti ali obrestne mere terjatve iz kreditne pogodbe, ki je zavarovana bodisi z navadno bodisi z notarsko izvršljivo hipoteko, vpiše v zemljiško knjigo in kako. V tej zvezi se postavlja tudi vprašanje, ali drugi dolžniko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄34

Dokazno breme

dr. Vesna Rijavec, 9.8.2005

Civilni sodni postopki

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 34/2005Monografija z naslovom Teret Dokazivanja (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2003, 437 strani) dr. Alana Uzelaca, izrednega profesorja za civilno procesno pravo na PF Univerze v Zagrebu, ki temelji na njegovi doktorski disertaciji, obravnava dokazno breme z zgodovinskega, pozitivnega in primerjal...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄43-44

Ustavno civilno procesno pravo

dr. Vesna Rijavec, 16.12.2004

Civilni sodni postopki

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 43-44/2004Nedavno je izšlo obsežno delo dr. Aleša Galiča z naslovom Ustavno civilno procesno pravo, ki predstavlja pomembno dopolnitev literature s področja civilnega procesnega prava. Knjiga je namreč prvo tovrstno delo, ki temeljito obravnava posebej ustavne vidike civilnega procesa. V letih delovanja Ustav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Zgradba v etažni lastnini - rezervni sklad

dr. Vesna Rijavec, 11.9.2003

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 31/2003Čeprav lastniki praviloma skrbno in preudarno poskrbijo za svojo lastnino, vedno ni tako. Vsi lastniki nimajo ustreznih možnosti, predvsem pa se še ne zavedajo, da lastnina tudi obvezuje. Razmere po obsežnem lastninjenju stanovanj zato narekujejo sprejem obveznih ukrepov za zagotavljanje funkcije la...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

Civilno procesno pravo

dr. Vesna Rijavec, 6.2.2003

Civilni sodni postopki

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 4/2003Založba Uradnega lista RS je pred kratkim izdala knjigo "Civilno procesno pravo" profesorja Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in vodilnega teoretika civilnega procesnega prava v Sloveniji dr. Lojzeta Udeta. Delo je nastajalo od leta 1980, ko je izšla njegova prva izdaja. Druga izdaja je bila nat...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Še o notarskem zapisu kot izvršilnem naslovu

dr. Vesna Rijavec, 28.3.2002

Odvetništvo in notariat, Civilni sodni postopki

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 10-11/2002Ob prispevku Notarski zapis kot izvršilni naslov ( avtorica Andreja Veselič), objavljenem v PP, št. 6/2002 moram ugotoviti napačno razumevanje razprave in napačne interpretacije stališč v mojem prispevku Notarske listine v izvršbi, PP, št. 28/2001. V tem prispevku sem želela poudariti razliko med la...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄28

Notarske listine v izvršbi

dr. Vesna Rijavec, 20.9.2001

Odvetništvo in notariat, Civilni sodni postopki

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 28/2001Neposredno izvršljiv notarski zapis I. Uvod II. Sestava neposredno izvršljivega notarskega zapisa 1. Primernost izvršilnega naslova 1.1. Zahtevek 1.2. Pravni temelj 1.3. Predmet notarskega zapisa 1.4. Vrsta in obseg 1.5. Čas izpolnitve obveznosti 1.6. Stranke 2. Sklicevanje na drugo listino 3....
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Sodni postopki v zvezi s stečajnim postopkom

dr. Vesna Rijavec, 27.7.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 21-22/20001. PRAVDNI POSTOPEK 1. 1. Pojem sporov v zvezi s stečajnim postopkom 1. 2. Atrakcija pristojnosti 1. 2. 1. Splošno 1. 2. 2. Stvarna pristojnost 1. 2. 2. 1. Razmerja med okrajnim in pokrožnim sodiščem 1. 2. 2. 2. Razmerja med sodišči splošne pristojnosti in specialnimi sodišči 1. 2. 3. Krajevna pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄13

Urejanje dednih zadev - prenos pristojnosti na notarje

dr. Vesna Rijavec, 11.5.2000

Odvetništvo in notariat, Dedovanje

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 13/2000Zakon o notariatu (Ur. l. RS, št. 33/91, v nad. ZNot) je uveljavil možnost, da sodišče v zapuščinskem postopku naloži notarjem posamezna opravila, ki se jim lahko odstopijo po zakonu (2. člen ZNot). Izrecno določbo najdemo nato samo v 71. členu ZNot, ki pravi, da lahko sodišče notarju odstopi popis ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄7

Pet let po uvedbi notariata v Sloveniji

dr. Vesna Rijavec, 9.3.2000

Odvetništvo in notariat

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 7/2000Pravkar mineva peto leto, od kar je bil sprejet zakon o notariatu, ki je na Slovenskem po petdesetletnem premoru k življenju obudil notarje. Petletno obdobje običajno že predstavlja primerno izhodišče za temeljitejše ocene delovanja neke inštitucije, vendar pa temu sestavku odmerjen prostor omogoča ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄33

Odločitev US RS na področju družinskih in socialnih razmerij

dr. Vesna Rijavec, 18.11.1999

Ustavno sodišče, Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 33/1999V avgustu 1999 se je Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru predstavil z novo publikacijo, ki jo predstavlja "Zbirka primerov Ustavnega sodišča RS s področja človekovih pravic, povezanih z družinskimi in socialnimi razmerji". Zbirko z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Še o zastopanju po novem ZPP

dr. Vesna Rijavec, 16.9.1999

Obligacije

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 25/1999V zvezi z mojim prispevkom o zastopanju, objavljenim v PP, št. 23-24/99 z dne 9. septembra je treba pripomniti naslednje: Glede na 2. odstavek 98. člena Zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94) ni dvoma, da imajo delovna in socialna sodišča prve stopnje položaj okrožnega sodišča.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄23-24

Pravdni postopek: Zastopanje po novem ZPP

dr. Vesna Rijavec, 9.9.1999

Civilni sodni postopki

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 23-24/1999* Kako je v novem ZPP urejeno zastopanje strank? * Kakšne so nove možnosti pravnikov, zaposlenih v gospodarskih družbah, za zastopanje v sodnih postopkih? * Kdo lahko zastopa javne zavode? * Kdaj lahko direktor zavoda, ki ni pravnik z državnim izpitom, zastopa zavod - do katere vrednosti sporneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄14

Vacatio legis za ZPP že teče

dr. Vesna Rijavec, 13.5.1999

Civilni sodni postopki

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 14/1999Nov zakon o pravdnem postopku (ZPP) bo pričel veljati 14.julija. Mnogim se je zdelo, da smo nanj kar predolgo čakali. Zakon je bil nedvomno nujen, vendar po drugi strani ne smemo prezreti, da je potrebno zakonodajne spremembe temeljito pripraviti in da bi morala imeti strokovna javnost dovolj časa i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Zavarovanje v izvršbi po ZIZ

dr. Vesna Rijavec, 15.10.1998

Civilni sodni postopki

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 20/1998Stranke, ki stopajo v medsebojna civilnopravna razmerja imajo pogosto možnost same izbirati med velikim številom pogodbenih instrumentov zavarovanja, urejenih v različnih zakonih, kot so ara, pogodbene kazni, zamudne obresti, osebno zavarovanje (poroštvo, bančna garancija), stvarno zavarovanje (hipo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

Civilnopravna odgovornost notarjev

dr. Vesna Rijavec, 11.6.1998

Odvetništvo in notariat

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 11/1998Eden izmed temeljnih konstitutivnih elementov notarskega poklica je domneva, da je notar oseba javnega zaupanja. Za utrditev zaupanja javnosti v notarjevo delo je uvedena tudi notarjeva osebna odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem notariata. Že v srednjem veku so morali notarji položiti pri st...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

Obveznosti z več dolžniki ali upniki - po ODZ in ZOR

dr. Vesna Rijavec, 30.4.1998

Obligacije

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 8/1998Pri založbi Peter Lang iz Frankfurta je leta 1997 izšla monografija avtorice Claudie Rudolf pod naslovom Obveznosti z več dolžniki ali upniki po Občem državljanskem zakoniku in po slovenskem obligacijskem pravu (Schuldner- und Gläubigermerheiten nach dem ABGB und dem slowenischen Obligationenrecht)....
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Pogodbe civilnega prava, ki niso bile uvrščene v ZOR

mag. Vesna Rijavec, 13.3.1997

Obligacije

mag. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 5/1997V okviru predstavljenih perspektiv razvoja slovenskega obligacijskega prava želim nekaj pozornosti nameniti pogodbam, za katere ni bilo mesta v ZOR, ker ne spadajo na področje prometa blaga in storitev. Čeprav te pogodbe tvorijo jedro klasičnega civilnega prava, so bile v preteklosti deležne precej ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(32)

Leto objave

2019(1) 2018(1) 2012(1) 2011(1)
2010(1) 2009(1) 2008(1) 2006(1)
2005(1) 2004(1) 2003(2) 2002(1)
2001(1) 2000(3) 1999(4) 1998(3)
1997(1) 1995(2) 1994(1) 1993(1)
1992(2) 1991(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQR SŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: R

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov