O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 13 (od skupaj 13)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄48

Delovni spor o plačilu prejemkov iz delovnega razmerja

mag. Ivan Robnik, 13.12.2018

Delovna razmerja, Davki občanov in dohodnina

mag. Ivan Robnik, Pravna praksa, 48/2018Vrhovno sodišče RS je v Sodbi VIII Ips 226/2017 z dne 23. januarja 2018 sprejelo naslednje stališče: "Sodišče v delovnem sporu (kot sporu med delavcem in delodajalcem) ne odloča o tem, ali je delodajalec ob prisojenem prejemku delavcu iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem dolžan obračunati in plačati davke in prispevke oziroma od katerih osnov jih je dolžan obračunati in plačati. Ob izplačilu prejemka je to stvar izplačevalca (delodajalca oziroma tožene stranke) oziroma pristojnih davčnih organov."
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄16-17

Začetek teka subjektivnega roka za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi po noveli ZDR-A

mag. Ivan Robnik, 26.4.2012

Delovna razmerja

mag. Ivan Robnik, Pravna praksa, 16-17/2012Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) je v petem odstavku 88. člena določal, da mora delodajalec podati (redno) odpoved najpozneje v 30 dneh od seznanitve z razlogi in najpozneje v šestih mesecih od nastanka razloga. Z novelo ZDR-A, ki je začela veljati konec novembra 2007, je bila ta določba spremenjena tako, da je v zdaj veljavnem šestem odstavku navedenega člena za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz vseh razlogov ohranjen le šestmesečni objektivni rok. Zgolj za primer odpovedi iz krivdnega razloga pa je določeno, da mora delodajalec podati odpoved tudi najpozneje v 60 dneh od ugotovitve utemeljenega razloga. Vrhovno sodišče se je do nove opredelitve začetka teka subjektivnega roka prvič opredelilo šele pred nedavnim in ugotovilo, da nova zakonska določba pravzaprav ne spreminja predhodne ureditve začetka teka subjektivnega roka za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄31-32

Spremembe ZDR glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi

mag. Ivan Robnik, 24.8.2006

Delovna razmerja

mag. Ivan Robnik, Pravna praksa, 31-32/2006Spremembe zakona o delovnih razmerjih (ZDR),1 ki so v pripravi, so bile zahtevane v okviru sedanjih reformnih prizadevanj, da bi omogočile fleksibilnejši trg dela. Ob hkratnih spremembah v zaposlovanju, izobraževanju in drugih sistemih socialne varnosti je to gotovo legitimen cilj. Ustava RS zagotav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄21

Sodno varstvo v sporih iz aktivne politike zaposlovanja

mag. Ivan Robnik, 8.6.2006

Sodišča, Zaposlovanje in brezposelnost

mag. Ivan Robnik, Pravna praksa, 21/2006Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB)1 ureja dva vsebinsko povezana elementa socialne države: zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti. Pri tem na področje zaposlovanja uvršča posredovanje zaposlitev in posredovanje dela, aktivno politiko zaposlovanja in št...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

ZDSS – 1

Ivan Robnik, 20.1.2005

Sodišča

Ivan Robnik, Pravna praksa, 2/2005Reforma postopka v delovnih in socialnih sporih je poleg nove ureditve obravnave prekrškov druga pomembna procesna reforma, v katero vstopamo z letom 2005. Ni tako radikalna. Na organizacijskem področju lahko o reformi govorimo le pogojno, če upoštevamo tudi pristojnost in sestavo delovnih in social...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

Delovni spori po novem ZDR(*1)

Ivan Robnik, 12.2.2004

Delovna razmerja

Ivan Robnik, Pravna praksa, 6/2004I. Uvod 1. Pomen zahtevka v delovnem sporu 2. Oblikovanja (formulacija) zahtevka II. Tipični spori o prenehanju pogodbe o zaposlitvi 1. Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca Odškodninska odgovornost Nezakonitost odpovedi Rok za podajo odpovedi Obveznost ponudbe nove pogodbe 2. D...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Od 1 . januarja 2005 delovni in socialni spori po prenovljenem postopku

Ivan Robnik, 29.1.2004

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

Ivan Robnik, Pravna praksa, 3-4/2004Ob letu po uveljavitvi novega zakona o delovnih razmerjih in pol leta po uveljavitvi zakona o javnih uslužbencih smo dobili nov Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1; objavljen v Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄1

Utemeljenost delegiranja delovnopravnih vprašanj v urejanje s kolektivnimi pogodbami

Ivan Robnik, 15.1.2004

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Ivan Robnik, Pravna praksa, 1/2004Mag. Janez Tekavc je v PP, št. 44/03 v prispevku pod gornjim naslovom utemeljeno opozoril na vrsto vprašanj, ki se odpirajo v zvezi z delegiranjem (obveznega) urejanja delovnopravnih vprašanj s kolektivnimi pogodbami, zlasti v razmerju do vzporednega sistema delavskega predstavništva po ZSDU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

Arbitražno reševanje sporov po ZSDU

Ivan Robnik, 1.8.2002

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Ivan Robnik, Pravna praksa, 28-29/2002V reviji Industrijska demokracija, št. 4,april 2002, mag. Mato Gostiša v članku pod naslovom "Težko razumljiva logika neke sodbe" kritično obravnava sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Pdp 321/2002-3, z dne 14.3.2002, s katerim je sodišče odklonilo imenovanje arbitra ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄22

Ni rešitev v discipliniranju sodnikov!

Ivan Robnik, 20.6.2002

Sodišča

Ivan Robnik, Pravna praksa, 22/2002Ob aktualni analizi sodnih zaostankovugotavljamo, da je zaključek o manjši storilnosti sodnikov in sodišč, kot edinem vzroku za nastanek velikih sodnih zaostankov, ki je prevladujoče prisoten v slovenski javnosti, skrajno poenostavljen in za nekatere sodnike, ki svoje delo vseskozi opravljajo s poln...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Pravdni postopek: Usoda pravnega postopka, ko je nad toženo stranko začet stečajni postopek

Ivan Robnik, 25.5.2000

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Ivan Robnik, Pravna praksa, 14-15/2000Po začetku stečajnega postopka je mogoče uveljavljati plačilo terjatev zoper stečajnega dolžnika le po postopku, kot ga določa ZPPSL(*1), to je s prijavljanjem terjatve stečajnemu senatu, praviloma v roku dveh mesecev, ki teče od objave oklica začetka stečajnega postopka v uradnem listu (137/1 ZPPSL...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄21

Pravice delavcev po zakonu o jamstvenem skladu RS in noveli stečajnega zakona

Ivan Robnik, 30.10.1997

Skladi

Ivan Robnik, Pravna praksa, 21/1997Doslej so bile za primer insolventnosti delodajalca pravice delavcev urejene le v Zakonu o agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (ZARSPP - Ur. l. RS, št. 48/94) in v Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL - Ur. l. RS, št. 67/93). ZARSPP je v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Konkurenčna klavzula

Ivan Robnik, 14.12.1995

Varstvo konkurence, cene

Ivan Robnik, Pravna praksa, 24/1995Konkurenčno klavzulo je pri nas urejal zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 14/90) v 4. do 6. odst. 7. člena, za podjetja organizirana po zakonu o podjetjih, je predvidena konkurenčna klavzula v 178. a členu tega zakona (Ur. l.
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(13)

Leto objave

2018(1) 2012(1) 2006(2) 2005(1)
2004(3) 2002(2) 2000(1) 1997(1)
1995(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQR SŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: R

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov