O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 34)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Interventni in drugi ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju

mag. Brigita Rajšter Vranović, 19.1.2017

Delovna razmerja

mag. Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 2/2017Z namenom zagotovitve stabilnosti javnih financ je bil 30. decembra 2016 v Državnem zboru Republike Slovenije po nujnem postopku sprejet Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17). ZUPPJS17 je pričel veljati 1. januarja 2017 in je nadomestil predhodni Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) ter tako podaljšal varčevalne ukrepe države v javnem sektorju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄26

Delo otrok, mlajših od 15 let, med počitnicami

Brigita Rajšter Vranović, 2.7.2015

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 26/2015Delo otrok, mlajših od 15 let, je po slovenski delovnopravni zakonodaji na splošno prepovedano, vendar isti zakon, ki določa prepoved, to je Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), v 211. členu določa tudi tri izjeme.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Omejitve zaposlovanja v javnem sektorju

Brigita Rajšter Vranović, 19.7.2012

Delovna razmerja, Uprava

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 28/2012V državnem organu bosta dve uslužbenki kmalu odšli na porodniški dopust ter nato na dopust za nego in varstvo otroka, prosti delovni mesti pa bi zapolnili z dvema uslužbencema za določen čas. • Ali je to sploh mogoče glede na določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Povračilo stroškov za prehrano med delom

Brigita Rajšter Vranović, 9.2.2012

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 5/2012Delavca, ki se namerava zaposliti v državnem organu, zanima, koliko znaša povračilo stroškov prehrane in kje je to urejeno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Varovanje uslužbencev pred šikaniranjem, grožnjami in postopki pred sodišči v zvezi z izvrševanjem javnih nalog

Brigita Rajšter Vranović, 2.2.2012

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 4/2012V javnem sektorju se občasno pojavljajo ravnanja strank, ki za zaposlene pomenijo šikaniranje ali grožnje, in druga podobna dejanja, ki ogrožajo opravljanje dela. • Ali mora delodajalec te zaposlene zaščiti in kako? Delodajalci v javnem sektorju morajo v
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄41-42

Prenehanje delovnega razmerja in izraba letnega dopusta

Brigita Rajšter Vranović, 27.10.2011

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 41-42/2011Delavec je letos pridobil pravico do 25 dni letnega dopusta, od katerega mu je ostalo še 15 dni. Ker s 1. januarjem 2012 odhaja k novemu delodajalcu, želi ves preostali dopust izrabiti še pri trenutnem delodajalcu, ki pa mu tega zaradi novih naročil ne pusti. Kaj lahko stori?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu

Brigita Rajšter Vranović, 6.10.2011

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 38/2011Delodajalec mora tako po delovnopravni zakonodaji kot tudi po zakonodaji, ki ureja varnost in zdravje pri delu, zagotavljati delavcem varne in zdrave delovne pogoje. Za zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu mora delodajalec v ta namen sprejeti ukrepe, ki jih določa Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Odmori in počitki med delovnim časom

Brigita Rajšter-Vranović, 14.7.2011

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 27/2011Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) na splošno določa, da imajo delavci, ki delajo polni delovni čas (to je po navadi 40 ur na teden), med dnevnim delovnim časom pravico do odmora, ki traja 30 minut, delavci pa ga največkrat izrabijo za malico, svojo ali organizirano. Odmor se všteva v delovni čas. Zaradi boljše organizacije delovnega procesa je lahko čas odmora določen s pogodbo o zaposlitvi ali splošnim aktom, lahko pa si ga določijo delavci sami glede na svoje delovne obveznosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Izraba letnega dopusta staršev šoloobveznih otrok

Brigita Rajšter-Vranović, 23.6.2011

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 24-25/2011Po obvestilu delodajalca imam 30 dni letnega dopusta. Delodajalca sem zaradi dveh šoloobveznih otrok prosil za 15 dni letnega dopusta, vendar mi ga je omogočil izrabiti le deset dni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Temperatura v delovnih prostorih

Brigita Rajšter-Vranović, 16.6.2011

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 23/2011Kakšno temperaturo delovnega okolja je delodajalec dolžan zagotavljati delavcem in kateri predpisi to določajo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Položajni dodatek javnih uslužbencev

Brigita Rajšter-Vranović, 2.12.2010

Uprava

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 47/2010Nova Uredba je bila sprejeta zaradi uskladitve z 9. členom in 18. členom novele Zakona o
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄28

Jubilejna nagrada

Brigita Rajšter-Vranović, 15.7.2010

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranovič, Pravna praksa, 28/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄26

Izplačilo regresa za letni dopust

Brigita Rajšter-Vranović, 1.7.2010

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 26/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Regres za letni dopust v javnem sektorju

Brigita Rajšter-Vranović, 13.5.2010

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 19/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄15

Predlagane spremembe ZDR

Brigita Rajšter-Vranović, 15.4.2010

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranovič, Pravna praksa, 15/2010Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je pripravilo spremembe Zakona o delovnih razmerjih - B1, ki urejajo vlogo delavskih predstavnikov, odpovedne roke ter višino odpravnin. Predlog sprememb zakona je bil 5. marca 2010 dan v javno razpravo, pred tem pa je bil poslan tudi socialnim partner...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄12

Začasna prerazporeditev delovnega časa

Brigita Rajšter-Vranović, 25.3.2010

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 12/2010Družba ima v naslednjem mesecu en vikend (soboto in nedeljo) delo, ki bi ga želeli opraviti z zaposlenimi delavci. Delavci sicer delajo od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure. V naslednjem vikendu bi imeli delavci delo prav tako od 8. do 16. ure.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄11

Dodatni dnevi dopusta zaradi otrok

Brigita Rajšter-Vranović, 18.3.2010

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 11/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄8

Ne pozabite na odmero letnega dopusta!

Brigita Rajšter-Vranović, 25.2.2010

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 8/2010Letni dopust je čas, ko se delavci odpočijejo od dela in si naberejo energijo za nadaljnje delo. Že več raziskav je pokazalo, da pomanjkanje počitka in odlašanje letnega dopusta neposredno pospešuje razvoj različnih bolezni, zato bi morali tako delavci kot tudi delodajalci upoštevati, da je letni do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄6-7

Dodatni dan letnega dopusta ob rojstvu otroka

Brigita Rajšter-Vranović, 11.2.2010

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 6-7/2010Delavec je v začetku decembra 2009 dobil otroka in izrabil nekaj dni očetovskega dopusta. Glede na to, da se je koledarsko leto bližalo koncu, mu delodajalec v letu 2009 ni želel priznati dodatnega dneva letnega dopusta za otroka, ampak mu ga bo upošteval šele od leta 2010 dalje. Ali je delodajalec ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Malo in nujno delo

Brigita Rajšter-Vranović, 4.2.2010

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 5/2010 • Pod kakšnimi pogoji lahko nekdo opravlja malo delo? In kaj je nujno delo? Malo delo je ena od izjem1 od zaposlovanja na črno po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC).2 Za malo delo se šteje delo, ki traja največ 20 ur na teden in ne več kot 40 ur na mesec, plačilo za opra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Letni dopust za starejše delavce v državnih organih

Brigita Rajšter-Vranović, 21.1.2010

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 2/2010Delavca, starega 49 let, zanima, kdaj bo upravičen do dodatnih dni letnega dopusta iz naslova starejšega delavca. Zaposlen je v državnem organu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas nosečnici

Brigita Rajšter-Vranović, 3.12.2009

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 47/2009Delavka, ki ima zaradi povečanega obsega dela sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas dvanajstih mesecev, je v času trajanja te pogodbe zanosila. Pogodba ji bo prenehala veljati, ko bo v sedmem mesecu nosečnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Vrnitev dokumentov ob prenehanju delovnega razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, 5.11.2009

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 43/2009 V službi je delavec delodajalcu vročil redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Odpovedni rok se je iztekel, delodajalec pa mu ne želi vrniti njegovih dokumentov ter delovne knjižice. • Kaj naj delavec v takem primeru stori? • Ali lahko delavec za neizrabljen letni dopust zahteva tudi odškodnino? De...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Krajši delovni čas zaradi starševstva

Brigita Rajšter-Vranović, 8.10.2009

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 39/2009Delavka ima otroka, starega 14 mesecev, in bi želela nekaj časa delati krajši delovni čas zaradi starševstva. Ali ji delodajalec lahko prepreči izrabo te pravice?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Posredovanje inšpektorja za delo v sporu med delavcem in delodajalcem

Brigita Rajšter-Vranović, 24.9.2009

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 37/2009• Ali lahko inšpektor za delo posredujejo v sporu med delavcem in delodajalcem? Ali je sporazum o rešitvi spornega vprašanja izvršilni naslov? Koliko je treba inšpektorju za delo za posredovanje plačati?
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(34)

Leto objave

2017(1) 2015(1) 2012(3) 2011(5)
2010(11) 2009(7) 2008(3) 2002(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQR SŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: R

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov