O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄13

Izvršba na denarno terjatev dolžnika

Mitja Radoševič, 1.4.2010

Civilni sodni postopki

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 13/2010Pri izvršbi za izterjavo (poplačilo) denarne terjatve je lahko predmet izvršbe tudi denarna terjatev dolžnika (prim. z določbami 32. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ). Gre za terjatev, ki jo ima dolžnik do svojega dolžnika. Zato je pri taki izvršbi udeležen tudi dolžnikov dolžnik, čeprav ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Stečajni postopek: razveljavljena prodaja - odškodnina kupcu

Mitja Radoševič, 12.10.2000

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 28/2000V stečajnem postopku, ki se vodi še po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji iz leta 1989 (ZPPSL/89), je kupec kupil dolžnikovo nepremičnino. Upniki so na podlagi prvega odstavka 136. člena ZPPSL/89 zahtevali, da se prodaja izreče za neveljavno in s to zahtevo uspeli.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄9

Zaradi kršitve delovne zakonodaje - v stečaj?

Mitja Radoševič, 14.5.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 9/1998Zakon o inšpekciji dela Nekako neopazno je pred slabim letom, 20. junija 1997, začela veljati novela Zakona o inšpekciji dela (Ur. list RS, št. 38/96 in 32/97, v nadaljevanju: ZID), čeprav bi najbrž zaslužila vsaj tolikšno pozornost kakor enajst dni pozneje uveljavljena novela Zakona o prisilni p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

Obseg volil po zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev

Mitja Radoševič, 30.4.1998

Dedovanje

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 8/1998Prispevek Stanislave Rozenstein-Žnidar "Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev" v pp št. 7/98 me je spodbudil, da v okviru te tematike opozorim na še eno, vsaj po mojem mnenju odprto vprašanje. Iz določb 21. člena Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Ur. list RS, št. 70/95, v nadaljevan...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

Lastnina na nestanovanjskih prostorih kot delu zgradbe

Mitja Radoševič, 19.3.1998

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 5/1998V prispevku z gornjim naslovom, ki je bil objavljen v pp, št. 4/98, je dr. Miha Juhart postavil trditev, da glede na sedanjo zakonsko ureditev garaže sploh ne morejo biti predmet etažne lastnine, razen če imajo status pomožnih stanovanjskih prostorov. V zgradbi, ki nima lastnosti večstanovanjske hiš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

O sosporništvu v pravdah za ugotovitev terjatve

Mitja Radoševič, 19.3.1998

Obligacije

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 5/1998Kjer prerekata dva... Po določbah 142. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) se mora stečajni upravitelj o vsaki prijavljeni terjatvi določeno izjaviti, ali jo priznava ali prereka, prijavljene terjatve pa lahko prerekajo tudi upniki.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄3

Še o anatocizmu (in konformnih obrestih)

Mitja Radoševič, 19.2.1998

Obligacije

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 3/1998Po objavi prispevka Romane Hieng O konformnih obrestih in anatocizmu v pp, št. 22/97 (priloga) sem pričakoval, da bodo avtoričini tehtni, strokovni in nazorno predstavljeni argumenti vendarle naleteli na kakšen, morda polemičen odmev, pa nič. Pomeni ta molk (vsaj nejevoljno) pritrjevanje? Priznam...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄3

Pretrganje zastaranja

Mitja Radoševič, 19.2.1998

Obligacije

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 3/1998Ali se zastaranje pretrga tudi tedaj, ko dolžnik potrdi izpis odprtih postavk (IOP), ki mu ga je poslal upnik? Po določilih 387. člena ZOR se zastaranje pretrga, ko dolžnik pripozna dolg; to lahko stori tudi posredno, npr. da kaj plača na račun, da plača obresti ali da zavarovanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Izvršba zoper stečajnega dolžnika

Mitja Radoševič, 2.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Civilni sodni postopki

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 19/1997Civilni izvršilni postopek definiramo kot tisto procesno delovanje, ki naj s pomočjo državnih prisilnih sredstev vzpostavi med dolžnikom in upnikom takšno zunanje stanje, kakršnega ima upnik pravico zahtevati na podlagi izvršilnega naslova. Sestavljajo ga dejanja strank (vloge, izjave, predlogi) in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Pravne posledice zamude roka za prijavo terjatev

Mitja Radoševič, 10.7.1997

Obligacije

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 13/1997V članku z gornjim naslovom, ki je bil objavljen v Pravni praksi št. 9/97, se kolegica Nada Mitrović zavzema za možnost, da bi tudi upniki, ki v stečajnem postopku zamudijo s prijavo terjatve, lahko že po zdajšnji zakonski ureditvi sodelovali pri delitvi. Potem ko se postavi na stališče, da je dvome...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Odločanje o res iudicata

Mitja Radoševič, 10.7.1997

Civilni sodni postopki

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 13/1997S precejšnjo zamudo (nekaj je moralo biti narobe "v hiši") sem dobil v roke Pravno prakso št. 9/97 in v njej prebral prispevek Franca Seljaka z naslovom Odločanje o res iudicata. Avtor v njem kritično, delno upravičeno, komentira odločitev nekega višjega sodišča v neki zadevi, ki se je začela z vlož...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Izvršba na plačo

Mitja Radoševič, 1.8.1996

Civilni sodni postopki, Delovna razmerja

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 15/1996V zvezi z odgovorom pod naslovom "Izvršba na plačo", ki je bil objavljen v PP, št. 14/96, je bilo postavljeno še dodatno vprašanje: Ali je v primeru, če je preživnina prva po vrstnem redu in dosega eno tretjino plače, možno razliko od ene tretjine do ene polovice plače uporabiti za plačilo ostali...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄14

Izvršba na plačo

Mitja Radoševič, 18.7.1996

Civilni sodni postopki, Delovna razmerja

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 14/1996Do katere višine se lahko obremeni delavčeva plača in kakšen je vrstni red poplačil, če je delavec dolžan plačevati preživnino, zaostalo preživnino skupaj z obrestmi in stroški sodnega postopka, neporavnane davčne obveznosti in denarno kazen? Poleg tega ima delavec obremenjeno plačo z odplačili banč...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

K "Obračun plačil" - pp,št.13/95

Mitja Radoševič, 7.9.1995

Obligacije

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 15/1995Na vprašanje, kako je s plačilom obresti, če je dolžnik v pobotni izjavi navedel le višino glavnice je bil dan odgovor, da pravila o vračunavanju niso kogentna, določba 313. člena ZOR pa se uporabi, če dolžnik ob plačilu ne izjavi svoje volje.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄7

Izvršba zoper družbenike

Mitja Radoševič, 13.4.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 7/1995Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) v 580. členu sankcionira neuskladitev obstoječih družb z njegovimi določbami tako, da določa, da se take družbe po uradni dolžnosti likvidirajo in izbrišejo iz sodnega registra.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Zakon o sodiščih in postopek zavarovanja

Mitja Radoševič, 30.3.1995

Sodišča

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 6/1995Zakon o sodiščih (Ur. list RS, št.19/94 - v nadaljevanju ZS) je v 99. in 101. členu določil, v katerih zadevah so za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji pristojna okrajna, v katerih pa okrožna sodišča.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

Zakon o sodiščih in pravdni postopek

Mitja Radoševič, 16.3.1995

Sodišča, Civilni sodni postopki

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 5/1995Ob reorganizaciji našega pravosodnega sistema verjetno ni šlo drugače, kot da je bilo v Zakon o sodiščih (Ur. list RS, št. 19/94 - v nadaljevanju ZS) vnešenih kar nekaj določb, ki po naravi stvari spadajo v procesne in ne v organizacijske zakone.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Izjava o plačilu ženinega dolga

Mitja Radoševič, 23.2.1995

Obligacije

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 4/1995Dolžnica bi morala poravnati dolg na podlagi kazenske sodbe. Njen mož je dal upniku pismeno izjavo, da bo po razvezi zakonske zveze poravnal ženin dolg tako, da se mu bo od plače odtegoval določen znesek. Mož je nato svojo izjavo pismeno preklical. Kakšno težo imata moževa izjava o poplačilu ženineg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄2

K "O nezastavnih oblikah zavarovalnih pravic" - pp št.25/94

Mitja Radoševič, 26.1.1995

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 2/1995Avtor navedenega članka uvodoma ugotavlja, da je konstitutivni pogoj za nastanek in obstanek zastavne pravice na premičninah posest zastavnega upnika oziroma natančneje povedano "neposest" zastavnega dolžnika. Iz nadaljnjega besedila je razvidno, da misli pri tem zlasti na zastavno pravico, kot je u...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄2

K "Izvršba na nepremičnino, ki ni vpisana v zemljiško knjigo" - pp št.25/94

Mitja Radoševič, 26.1.1995

Civilni sodni postopki

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 2/1995Navedeni članek "nam vsiljuje" zaključek, da upnik z izvršbo na etažno lastnino dolžnika, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, ne more uspeti (trenutno ali vsaj v doglednem času). Postopanje sodišč, ki v takih primerih kljub jasnim določbam ZIP dovolijo in opravijo izvršbo, pa se avtorju ne zdi sprejem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄1

Opravljanje rubeža v nenavzočnosti dolžnika

Mitja Radoševič, 12.1.1995

Obligacije, Civilni sodni postopki

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 1/1995Izvršba za izterjavo denarne terjatve na premične stvari se opravi z rubežem in ocenitvijo stvari, s prodajo stvari in s poplačilom upnika iz zneska, dobljenega s prodajo (1. odstavek 72. člena ZIP).
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Zakon o izvršilnem postopku

Mitja Radoševič, 20.10.1994

Civilni sodni postopki

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 19/1994Pri obravnavanju ugovornih razlogov si velja posebej ogledati še tistega iz 1. točke 50. člena ZIP (če sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi, zanj ni bilo pristojno).
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Izterjava in zavarovanje preživninskih obrokov

Mitja Radoševič, 20.10.1994

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 19/1994Kako je z izvrševanjem sodnih odločb v zvezi s preživnino? Ali je res potrebno izvršbo na plačo obnavljati vsakoletno, ker naj bi šlo za vnaprej le za zavarovanje zahtevka za plačevanje preživnine? Zakaj je ta terjatev neenakopravna renti, ki se tudi plačuje za naprej? Očitno je treba najprej raz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄18

Izvršilni postopek

Mitja Radoševič, 6.10.1994

Civilni sodni postopki

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 18/1994Čeprav mi vseh problemov, povezanih z izvršbo na podlagi verodostojne listine, še ni uspelo predstaviti, je najbrž čas, da podam tudi kakšen predlog za njeno drugačno (morda boljšo) ureditev. Najprej želim poudariti, da kaže ta institut obdržati tudi v novem zakonu. Za to govorijo razlogi racionalno...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄17

Zakon o izvršilnem postopku

Mitja Radoševič, 22.9.1994

Civilni sodni postopki

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 17/1994V prejšnji številki PP sem svoje pisanje namenil predvsem vprašanju, ali je novela ZIP(*1) iz leta 1990 odpravila nekatere pomanjkljivosti v dotedanji ureditvi izvršbe na podlagi verodostojne listine. Moj odgovor ni bil pritrdilen in v njem sem opozoril na nove nedoslednosti, ki jih je prinesla omen...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(27)

Leto objave

2010(1) 2000(1) 1998(6) 1997(3)
1996(2) 1995(8) 1994(6)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQR SŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: R

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov